Form of Work
Książki
(3)
Status
only on-site
(3)
Branch
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(3)
Author
Łysiak Wojciech
(3)
Year
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Folklor
(3)
Kraszewski, Józef Ignacy
(3)
Las
(3)
Leśnictwo
(3)
Literatura polska
(3)
Meblarstwo
(3)
Nazwy miejscowe polskie
(3)
Poezja polska
(3)
Powieść polska
(3)
Zwierzęta
(3)
Łowiectwo
(3)
Drzewa
(2)
Herbert, Zbigniew
(2)
Język polski
(2)
Korsak, Włodzimierz
(2)
Orzeszkowa, Eliza
(2)
Osadnictwo
(2)
Pszczelarstwo
(2)
Rodziewiczówna, Maria
(2)
Sieroszewski, Wacław
(2)
Sygnalizacja
(2)
Antropologia społeczna
(1)
Asnyk, Adam
(1)
Baba Jaga
(1)
Badeni, Stefan
(1)
Bajka i baśń ludowa
(1)
Bajka i baśń polska
(1)
Barok
(1)
Bielawski, Tomasz
(1)
Brzechwa, Jan
(1)
Budownictwo wiejskie
(1)
Bursztyn
(1)
Czarownice i czarownicy
(1)
Daniłowski, Gustaw
(1)
Demony
(1)
Dziecko
(1)
Ejsmond, Julian
(1)
Elektrownie jądrowe
(1)
Film polski
(1)
Franul von Weissenthurn, Johanna
(1)
Gosławski, Maurycy
(1)
Gołubiew, Antoni
(1)
Grafika polska
(1)
Grynberg, Henryk
(1)
Grzyby
(1)
Handel
(1)
Harasymowicz, Jerzy
(1)
Heraldyka
(1)
Jabłonowska, Anna
(1)
Jakubowski, Stanisław
(1)
Jastrun, Tomasz
(1)
Kaczmarek, Konrad
(1)
Klęski elementarne
(1)
Konwicki, Tadeusz
(1)
Kołłątaj, Hugo
(1)
Kultura niemeńska
(1)
Leszczyński, Witold
(1)
Leśmian, Bolesław
(1)
Lieder, Wacław Rolicz
(1)
Lipa
(1)
Literatura kaszubska
(1)
Literatura niemiecka
(1)
Lubomirscy
(1)
Malarstwo polskie
(1)
Meble gięte
(1)
Miciński, Tadeusz
(1)
Mickiewicz, Adam
(1)
Mitologia słowiańska
(1)
Modernizm
(1)
Muzeum Narodowe (Kraków)
(1)
Muzeum Regionalne (Szczecinek)
(1)
Muzyka polska
(1)
Nauki przyrodnicze
(1)
Niedźwiedzie
(1)
Niemcy
(1)
Nienacki, Zbigniew
(1)
Nieruchomości
(1)
Opowiadanie polskie
(1)
Orkan, Władysław
(1)
Ostrowska, Bronisława
(1)
Oświecenie
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Pankowski, Marian
(1)
Parki i ogrody
(1)
Pasterstwo
(1)
Pawlikowska-Jasnorzewska, Maria
(1)
Pielgrzymki do Ziemi Świętej
(1)
Pieśń (muz.)
(1)
Podręczniki szkolne
(1)
Poezja cygańska
(1)
Polska
(1)
Potocki, Wacław
(1)
Powieść niemiecka
(1)
Przemysł drzewny
(1)
Przesmycki, Zenon
(1)
Przestępczość
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Publicystyka polska
(1)
Ratownictwo górskie
(1)
Rej, Mikołaj
(1)
Subject: work
Lato leśnych ludzi
(2)
Bolesław Chrobry
(1)
Brzezina (film)
(1)
Echa leśne
(1)
Krzyżacy
(1)
Lublana
(1)
Myśliwiec
(1)
Nad Niemnem
(1)
Obelnik
(1)
Pan Tadeusz
(1)
Podole
(1)
Puszcza Białowieska
(1)
Puszcza pod Hermanstadt
(1)
Rok 1863
(1)
Siekierezada (film)
(1)
Soból i panna
(1)
Stara baśń
(1)
Tęsknota
(1)
W roztokach
(1)
Wielki las
(1)
Subject: time
1801-1900
(3)
1901-2000
(3)
1501-1600
(2)
1401-1500
(1)
1601-1700
(1)
1701-1800
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Wołyń (Ukraina)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(3)
4 results Filter
Authority data
No cover
Book
In basket
Temat: Asnyk, Adam (1838-1897) - twórczość ; Bielawski, Tomasz (ca 1550-post 1595). Myśliwiec ; Franul von Weissenthurn, Johanna (1773-1845). Puszcza pod Hermanstadt ; Herbert, Zbigniew (1924-1998) - twórczość ; Kaczmarek, Konrad (nauczyciel). Obelnik ; Korsak, Włodzimierz (1886-1973) - twórczość ; Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) - twórczość ; Orkan, Władysław (1875-1930). W roztokach ; Pawlikowska-Jasnorzewska, Maria (1891-1945) - twórczość ; Rodziewiczówna, Maria (1864-1944). Lato leśnych ludzi ; Sarbiewski, Maciej Kazimierz (1595-1640) - twórczość ; Sienkiewicz, Henryk (1846-1916). Krzyżacy ; Weyssenhoff, Józef (1860-1932). Soból i panna ; Antropologia społeczna ; Bajka i baśń polska - tematyka ; Bursztyn - Polska ; Demony - etnografia - Polska ; Demony - etnografia - Ukraina ; Drzewa - etnografia - Polska ; Drzewa - w literaturze polskiej - historia ; Folklor - Polska ; Grzyby - etnografia - Polska ; Handel - Polska - 16-17 w ; Las - Polska ; Las - a kultura - Polska ; Las - a turystyka - Polska ; Las - a życie codzienne - Polska ; Las - w literaturze polskiej - historia ; Leśnictwo - Polska ; Lipa - w literaturze polskiej - historia ; Literatura polska - tematyka ; Łowiectwo - Krzyżackie, państwo ; Łowiectwo - a kultura - Polska ; Łowiectwo - w literaturze polskiej - historia ; Meblarstwo - Polska - 19-20 w ; Meble gięte - Polska - 19-20 w ; Nauki przyrodnicze - nauczanie - Polska - 19-20 w ; Nazwy miejscowe polskie ; Niedźwiedzie - etnografia - Polska ; Nieruchomości - Polska - 19 w ; Osadnictwo - Polska - 17-18 w ; Pamiętniki polskie - tematyka - 17-18 w ; Parki i ogrody - Polska - 18-19 w ; Pieśń (muz.) - historia - Polska ; Podręczniki szkolne - Polska - od 1989 r ; Poezja polska - tematyka ; Powieść polska - tematyka - 19-21 w ; Pszczelarstwo - Krzyżackie, państwo ; Pszczelarstwo - Prusy Książęce ; Publicystyka polska - tematyka - od 1989 r ; Ratownictwo górskie - Polska - od 1944 r ; Reportaż polski - tematyka ; Rośliny - etnografia - Polska ; Róg (muz.) - a łowiectwo ; Słuchowisko radiowe - tematyka - Polska ; Spadek - Polska - 16-19 w ; Spław - Polska ; Ssaki - a nazwy miejscowe polskie ; Sygnalizacja - stosowanie - łowiectwo ; Turystyka - Polska ; Własność wielka - Polska ; Zwierzęta - etnografia - Polska ; Wołyń (Ukraina) - handel i usługi - 16-17 w ; Materiały konferencyjne
Tyt. okł.: Las w kulturze polskiej V.
Dot. m.in. Rzeszowszczyzny.
Indeksy.
Wiedza o lesie a badania literackie; Nazwy zwierząt leśnych (ssaków) utrwalone w polskiej toponimii; Wpływ lasów na życie codzienne mieszkańców Kasztelanii Pabianickiej; Las w świetle średniowiecznych źródeł narracyjnych (do końca XIII wieku); Myślistwo w komturii malborskiej; Handel towarem leśnym z Wołynia od XVI do połowy XVII wieku; Las oswojony. Wybrane fragmenty parkowo-ogrodowych kompozycji na ziemiach polskich w kontekście kryzysów epoki Oświecenia i przełomu stuleci ; Las jako dziedzictwo szlacheckie od XVI do połowy XIX wieku; Osadnictwo "mazurskie" w Puszczy Noteckiej na przełomie XVII i XVIII wieku; Kompleksy leśne księstwa klewańskiego. Gospodarka i kultura; Asortyment mebli giętych w Królestwie Polskim; Nieruchomości leśne przedmiotem działań cywilno-prawnych ziemiaństwa Królestwa Polskiego w latach 1815 - 1864 (na przykładzie dóbr ziemskich północnej Małopolski); Zarys lesistości Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku; Wiedza przyrodnicza w szkołach elementarnych Królestwa Polskiego do I wojny światowej; Na skraju lasu. Las w życiu i gospodarce majątku Kwasowo w powiecie sławieńskim; Poważna lipo, sadów królowo - lipa w poetyckim obrazie świata; "Nie gardź chłodnikiem chruścianym...". Myśli kilka o staropolskiej dendrologii; Las czasów trudnych w wybranych pamiętnikach i diariuszach schyłku doby staropolskiej; "Puszcza pod Hermanstadt" - las jako przestrzeń teatralna w późnooświeceniowym melodramacie; Biblijne i klasyczne afiliacje "obrotów myśliwca" w łowieckim cyklu poetyckim Tomasza Bielawskiego; Las - przestrzeń życia, poezji i znaczeń w wybranych utworach Macieja Kazmierza Sarbiewskiego (1595 - 1640); Litewskie przestrzenie leśne w wybranych utworach Józefa Ignacego Kraszewskiego; "Lato leśnych ludzi" Marii Radziewiczównej jako powieść edukacyjna; "Gdziekolwiek pojźrysz, wszędzie na świat pojźreć mile...". Lasy, gaje, sady, łąki, pola i ogrody jako naturalne komponenty przestrzenne staropolskiego "orbis terrarum"; Las w "Krzyżakach" Henryka Sienkiewicza; Obrazy lasu w twórczości Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej; Drzewo w systemie natury Adama Asnyka; "Ostatnia przetrwa moja gra łowiecka". Poetyka lasu w powieści Józefa Weyssenhoffa "Soból i panna"; W leśnej samotni - obraz lasu w powieści "W roztokach" Władysława Orkana; Semantyka i symbolika "lasu" w poezji Zbigniewa Herberta; "Wędrowałem po lesie zwykłym sposobem - powoli i cicho", czyli o związkach człowieka z lasem w twórczości pisarza i myśliwego, Włodzimierza Korsaka; Wczesnośredniowieczna puszcza krajeńska w literackim ujęciu. Rzecz o powieści Konrada Kaczmarka "Obelnik"; Motyw drzewa i lasu w wybranych podręcznikach do kształcenia literackiego i kulturowego w gimnazjum; Pieśń myśliwska w polskiej kulturze łowieckiej; Funkcje komunikacyjne rogu myśliwskiego; Obraz Puszczy Białowieskiej w prasie podlaskiej w latach 2000 - 2005; "Leśni ludzie" dawnej i dzisiejszej antropologii społeczno-kulturowej. Próba zarysu problematyki; O bartnictwie w Prusach Krzyżackich i Książęcych na obszarze Wielkiej Puszczy w XIV - XVI wieku; Wizerunki dzikich zwierząt w kulturze ludowej Ziemi Sławieńskiej; Z nurtem karpackich rzek, czyli kulturowe aspekty spławu drewna w górach; Niedźwiednicy. Mityzacja zjawiska w historii i kulturze polskiej; Leśne demony w wierzeniach ludu pogranicza polsko-ukraińskiego w XIX wieku; Za siedmioma lasami... Obraz lasu w wybranych baśniach i bajkach; Grzybobranie w kaszubskich lasach, jako współczesna forma ludowego zbieractwa na przykładzie lasów okolic Bytowa; Bursztyniarstwo na terenie Kurpiowskiej Puszczy Zielonej w XIX i XX wieku; Z kaszubskich pustków na Ziemi Bytowskiej - życie codzienne wśród lasów; Rośliny w kulturze ludowej; Drzewa w kulturze ludowej na przykładzie warmińskich ośrodków pielgrzymkowych; Co wynika z leżenia pod lipą, albo o tym czy lud mazurski zachował pamięć o świętych gajach pruskich?; Dąb, lipa, jesion w kulturze mieszkaców Podkarpacia; Niemieckie drzewo; Interpretacje semiotycznego bytu "Lasu" w wybranych słuchowiskach radiowych; Las i jego konotacje we współczesnym reportażu radiowym (ucieczka przed "wspaniałym światem"); O lasach bieszczadzkich w aspekcie historycznym i kulturowym uwag kilka; Las jako miejsce spędzania wolnego czasu - w aspekcie istniejącej infrastruktury rekreacyjnej Lasów Państwowych ; Leśnicy w ratownictwie górskim w Bieszczadach. Lata 1961 - 2006.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-80514/5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: Daniłowski, Gustaw (1871-1927) - twórczość ; Gosławski, Maurycy (1802-1834). Podole ; Gosławski, Maurycy (1802-1834). Tęsknota ; Harasymowicz, Jerzy (1933-1999) - twórczość ; Jabłonowska, Anna (1728-1801) ; Jakubowski, Stanisław (1885-1964) - twórczość ; Jastrun, Tomasz (1950- ) - twórczość ; Korsak, Włodzimierz (1886-1973) - twórczość ; Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887). Stara baśń ; Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) - twórczość ; Leśmian, Bolesław (1877-1937) - twórczość ; Lubomirscy (rodzina) ; Mickiewicz, Adam (1798-1855). Pan Tadeusz ; Orzeszkowa, Eliza (1841-1910) - korespondencja - historia ; Orzeszkowa, Eliza (1841-1910). Nad Niemnem ; Orzeszkowa, Eliza (1841-1910) - twórczość ; Pankowski, Marian (1919-2011) ; Rej, Mikołaj (1505-1569) - twórczość ; Rodziewiczówna, Maria (1864-1944). Lato leśnych ludzi ; Rodziewiczówna, Maria (1864-1944) - twórczość ; Sieroszewski, Wacław (1858-1945). Puszcza Białowieska ; Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) - twórczość ; Thonet, Michael (1796-1871) ; Wysłouch, Franciszek (1896-1978) - twórczość ; Żeromski, Stefan (1864-1925) - twórczość ; Muzeum Narodowe (Kraków) - zbiory ; Muzeum Regionalne (Szczecinek) - zbiory ; Wspólnota Leśna Uprawnionych 8 Wsi (Witów) ; Budownictwo wiejskie - Polska ; Drzewa - etnografia - Polska ; Folklor - Polska ; Grafika polska - tematyka - 20 w ; Język polski - słownictwo ; Klęski elementarne - Polska - od 1989 r ; Kultura niemeńska ; Las - Polska ; Las - a kultura - Polska ; Las - w literaturze polskiej - historia ; Leśnictwo - Polska ; Literatura polska - tematyka ; Łemkowie - Polska ; Łowiectwo - Polska ; Łowiectwo - Prusy - 15-16 w ; Meblarstwo - Polska - 19-20 w ; Nazwy miejscowe polskie ; Opowiadanie polskie - tematyka ; Osadnictwo - Polska ; Pielgrzymki do Ziemi Świętej - Polska - 19 w ; Poezja polska - tematyka ; Powieść polska - tematyka - 19-20 w ; Przemysł drzewny - Polska - 19-20 w ; Pszczelarstwo - Polska ; Rzemiosło ludowe - Polska ; Sygnalizacja - stosowanie - łowiectwo ; Wilk - etnografia - Polska ; Zbiory muzealne - Polska ; Zwierzęta - archeologia ; Materiały konferencyjne
Dot. m.in. Rzeszowszczyzny.
Tyt. okł.: Las w kulturze polskiej III.
Występują różnice w tytułach referatów w tekście i spisie treści.
Indeksy.
Las płonie. Mitologizacja pożaru Puszczy Noteckiej z sierpnia 1992 roku ; Media w obliczu klęski huraganu z 4 lipca 2002 roku ; Nazwy danin, opłat i powinności związanych z lasem w historii języka polskiego ; Nazwy miejscowe Polski od apelatywnych nazw określających tereny zalesione ; Nazwy miejscowe od nazw drzew leśnych na Pomorzu Zachodnim ; Obraz lasu w nazwach niewielkich obiektów geograficznych (na przykładzie toponimów powiatu strzyżowskiego) ; Językowy obraz Puszczy Jodłowej w twórczości poetów regionu świętokrzyskiego ; Las jako motyw literacki w twórczości Mikołaja Reja ; Leśne krotochwile i pożytki - od Reja do Karpińskiego ; "Któż zbadał puszcz litewskich przepastne krainy..." Mickiewiczowska kreacja lasu w "Panu Tadeuszu" ; Funkcja i znaczenie motywu dąbrowy i dębu w "Podolu" i "Tęsknocie" Maurycego Gosławskiego ; Mit puszczy z powieściowych kronik Józefa Ignacego Kraszewskiego - rekonesans ; "Wśród ciszy lasów...". Motywy sylwiczne w "Starej Baśni" Józefa Ignacego Kraszewskiego ; Wokół wyobraźni sylwicznej twórców drugiej połowy XIX wieku ; Motyw puszczy w prozie i epistolografii Elizy Orzeszkowej ; Językowa kreacja lasu w "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej ; Las jako azyl ; Tajemnice poleskiego boru w "Lecie leśnych ludzi" Marii Rodziewiczówny ; Wokół "Puszczy Białowieskiej" Wacława Sieroszewskiego ; Leśne pejzaże w twórczości powieściowej Gustawa Daniłowskiego ; Funkcje semantyczne i wartościowe przedstawień lasu pierwotnego w opowiadaniach Franciszka Wysłoucha ; Las w twórczości Włodzimierza Korsaka ; Metaforyka lasu w poezji Bolesława Leśmiana ; "Kraj mojej duszy" - las w twórczości Kazimierza Przerwy-Tetmajera ; Literackie świadectwa lasu ; Opis lasu w utworach Stefana Żeromskiego ; Las - nielas Tomasza Jastruna ; "Kora i nóż" w pisarstwie Mariana Pankowskiego. Wokół pewnego motywu ; Leśne zauroczenia i inspiracje w poezji Jerzego Harasymowicza ; Rola zwierząt w społeczności kultury niemeńskiej na tle ogółu struktur subneolitycznych ; Sokolnictwo w Prusach w XV - XVI wieku ; "Rozrządzenie lasów" w dobrach księżnej Anny Jabłonowskiej ; Prekursorzy polskiego leśnictwa (XVIII - XIX) ; Z toporem i pługiem w mokry las. O Olędrach w dolinie Wisły ; Las - remedium na problemy społeczne XVIII - XX wieku (II) ; Zawłaszczenia, polowania i ubytek drzewostanu w lasach okolic Łodzi w XIX i na początku XX wieku ; Thonetowska metoda gięcia drewna w Królestwie Polskim ; Zmiany w strukturze branżowej przemysłu drzewnego okręgu warszawskiego w latach 1879 - 1913 ; Wizja lasu w "Zasadach hodowli lasu" ; Tradycje myśliwskie w rzeszowsko-rozwadowskiej linii Lubomirskich od XVIII do początków XX wieku ; "Puszcze" Ziemi Świętej w opisie i refleksji XIX-wiecznych polskich pielgrzymów ; "Okazy drzew krajowych" oraz zielnik monumentalny w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie ; Neosłowiańska architektura drewniana w grafikach Stanisława Jakubowskiego (1885-1964) ; Sztuka myśliwska w zbiorach Muzeum Regionalnego w Szczecinku ; O tak zwanym języku sygnałów myśliwskich ; Dawne budownictwo wiejskie, a pozyskiwanie drewna w lesie ; Od borków do pasiek. Historia pszczelarstwa w Puszczy Białowieskiej ; Leśne życie Łemka ; Ludowe rzemiosła drzewne na Kielecczyźnie dawniej i dzisiaj ; Kulturowe obrazy Puszczy Wkrzańskiej ; Drzewa i krzewy w pejzażu kulturowym wsi podsanockiej ; Święte drzewa na Kaszubach ; Warmińskie dzwonki na drzewach jako relikt szczególnej czci drzew ; Pomorski wizerunek leśnej bestii ; Swojsko i ekologicznie - krajobraz kulturowy Puszczy Białowieskiej ; "Sacrum" czy "profanum"? O percepcji lasu naturalnego przez mieszkańców osady Białowieża ; Wspólnota Leśna Uprawnionych ośmiu wsi z siedzibą w Witowie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-80514/3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: Baba Jaga (postać legendarna) ; Badeni, Stefan (1885-1961) ; Brzechwa, Jan (1900-1966) - twórczość ; Ejsmond, Julian (1892-1930) - twórczość ; Gołubiew, Antoni (1907-1979). Bolesław Chrobry ; Grynberg, Henryk (1936- ) - twórczość ; Herbert, Zbigniew (1924-1998) - twórczość ; Kołłątaj, Hugo (1750-1812) - twórczość ; Konwicki, Tadeusz (1926-2015) ; Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887). Lublana ; Leszczyński, Witold (1933-2007) - twórczość ; Lieder, Wacław Rolicz (1865-1912) - twórczość ; Łajming, Anna (1904-2003) - twórczość ; Miciński, Tadeusz (1873-1918) - twórczość ; Nienacki, Zbigniew (1929-1994). Wielki las ; Ostrowska, Bronisława (1881-1928). - twórczość ; Orzeszkowa, Eliza (1841-1910) - twórczość ; Potocki, Wacław (1621-1696) - twórczość ; Przesmycki, Zenon (1861-1944) - twórczość ; Różewicz, Tadeusz (1921-2014). Echa leśne ; Sieroszewski, Wacław (1858-1945) - twórczość ; Staszic, Stanisław (1755-1826) - twórczość ; Stern, Anatol (1899-1968) - twórczość ; Szuber, Janusz (1947- ) - twórczość ; Szulczewski, Jerzy Wojciech (1879-1969) - twórczość ; Trentowski, Bronisław (1808-1869) - twórczość ; Twardowski, Jan (1915-2006) - twórczość ; Wajda, Andrzej (1926-2016) - twórczość ; Wiechert, Ernst (1887-1950) - twórczość ; Wołoszynowski, Julian (1898-1977). Rok 1863 ; Brzezina (film) ; Siekierezada (film) ; Bajka i baśń ludowa - tematyka ; Barok - literatura polska ; Czarownice i czarownicy - Polska ; Dziecko - a las ; Psychologia dziecka ; Elektrownie jądrowe - Polska ; Film polski - tematyka - od 1944 r ; Folklor - Polska ; Heraldyka - Polska ; Język polski - słownictwo ; Las - Polska ; Las - a kultura - Polska ; Las - a odpoczynek - Polska ; Las - w filmie polskim ; Las - w literaturze kaszubskiej - historia ; Las - w literaturze niemieckiej - historia ; Las - w literaturze polskiej - historia ; Las - w sztuce polskiej ; Leśnictwo - Polska ; Leśnictwo - szkolnictwo - Polska - 19-20 w ; Literatura kaszubska - tematyka ; Literatura niemiecka - tematyka ; Literatura polska - tematyka ; Łowiectwo - Polska ; Łowiectwo - w literaturze polskiej - historia ; Łowiectwo - w muzyce ; Malarstwo polskie - tematyka - 15-16 w ; Meblarstwo - Polska - 19-20 w ; Mitologia słowiańska ; Modernizm - literatura polska ; Muzyka polska - tematyka ; Nazwy miejscowe polskie ; Niemcy - a Polska - historia ; Oświecenie - literatura polska ; Pasterstwo - Polska ; Poezja cygańska - tematyka ; Poezja polska - tematyka ; Polska - a Niemcy - historia ; Polska - archeologia ; Powieść niemiecka - tematyka - 20 w ; Powieść polska - tematyka - 19-20 w ; Przestępczość - a las ; Religia - Polska ; Rzeźba polska - tematyka ; Senniki ; Słowianie ; Smoła drzewna - Polska ; Szkolnictwo zawodowe - Polska - 19-20 w ; Sztuka polska - tematyka ; Zwierzęta - w literaturze polskiej - historia ; Materiały konferencyjne
Tyt. okł.: Las w kulturze polskiej II.
Dot. m.in. Rzeszowszczyzny.
Indeksy.
Las, gaj i dąb w świadomości dawnych Słowian ; Nazwy sortymentów leśnych w historii języka polskiego ; Nazwy drzew w języku emocjonalnym ; Struktura, semantyka i obraz mikrotoponimów leśnych (na przykładzie nazw leśnych powiatu strzyżowskiego) ; Udział leśników w tworzeniu nazw miejscowych w Górach Izerskich ; "Bomba w spichlerzu", czyli rzecz o elektrowni atomowej w Puszczy Noteckiej ; "Obecność lasu" - od kontestacji do kultury alternatywnej ; Ochrona przyrody w dorzeczu Wisłoka w końcu XIX i na początku XX wieku ; Społeczności "leśne" doby neolitu i wczesnej epoki brązu na Niżu Polskim ; Technologie wytwarzania i stosowania smół drzewnych w pradziejach ziem polskich ; Symbole, wierzenia i rytuały "ludów leśnych" w pradziejach ziem polskich ; Las jako miejsce schronienia w zeznaniach świadków procesu polsko - krzyżackiego z 1339 roku ; Spory o lasy jako forma konfliktów granicznych na Kaszubach w drugiej połowie XVII i XVIII wieku ; Polsko - niemiecka wojna drzewna w latach 1925 - 1934 ; Ostatnie wilki w książańskich dobrach Hochbergów ; Wątki leśne w polskiej heraldyce rycerskiej ; Las w historiozoficznej koncepcji Stanisława Staszica i Hugo Kołłątaja ; Spław drewna w dorzeczu górnego Sanu w XIX wieku ; Las, który odpłynął na tratwach. Rozważania na temat gospodarowania lasami na ziemiach polskich w wieku XIX i na początku XX ; Zmiany lesistości w powiecie kaliskim w latach 1815 - 1914 ; Wyspecjalizowane ośrodki produkcji oparte na surowcach pozyskiwanych w lasach Podkarpacia ; Pierwsze fabryki mebli giętych w Królestwie Polskim od pierwszej wojny światowej ; Relacje pomiędzy lasem a miastem w polskim malarstwie XV i XVI wieku na tle sztuki europejskiej ; Rzeźba sepulkralna inspirowana lasem ; Mitologie natury - motyw lasu w wybranych zjawiskach sztuki polskiej ; Las jako przestrzeń symboliczna - na podstawie "Brzeziny" Andrzeja Wajdy i "Siekierezady" Witolda Leszczyńskiego ; Muzyka a łowiectwo - tradycja muzyki myśliwskiej na ziemiach polskich ; Las w polskiej poezji barokowej ; W sarmackim lesie. Las jako przestrzeń natury i kultury w twórczości Wacława Potockiego ; Motyw lasu w twórczości pisarzy polskiego Oświecenia ; Leśna przestrzeń w "Lublanie" Józefa Ignacego Kraszewskiego ; Arboretum młodopolskie. Z badań nad liryką okresu ; Bór - puszcza - gaj. O symbolice lasu w poezji Zenona Przesmyckiego (Miriama) ; Las - rzecz w prozie Elizy Orzeszkowej ; Poetycka kreacja lasu w poezji Wacława Rolicza - Liedera ; Bogactwo symboliki drzewa i lasu w prozie Tadeusza Micińskiego ; Zielony szum lasu zmienić w słowo... Las w twórczości Bronisławy Ostrowskiej ; Leśne pejzaże w prozie Wacława Sieroszewskiego ; Łowieckie pasje Juliana Ejsmonda ; Las w powieści Juliana Wołoszynowskiego "Rok 1863" ; Polskie drzewa i zwierzęce wcielenia bohaterów w egzotycznym futurystycznym obrazie poezji Anatola Sterna ; Motyw lasu w liryce Jana Brzechwy ; Poetyckie pożegnania w cieniu drzew ; W kniejach Galicji Wschodniej. O gawędach myśliwskich Stefana Badeniego ; "Puszcza" Antoniego Gołubiewa - u źródeł dziejów państwa polskiego ; "Z leśnych pustków". Kaszubskie lasy Anny Łajming ; Las we wczesnej twórczości Tadeusza Różewicza ; O czym szumi las Konwickiego ; Las w poezji Zbigniewa Herberta ; "Nie było z lasu powrotu" ; "Lasy i ludzie". Las jako "wielka metafora" w twórczości Ernsta Wiecherta ; "Las w lustrach" Janusza Szubera ; Las w powieści Zbigniewa Nienackiego (uwagi o języku na materiale "Wielkiego lasu") ; Świat zwierząt w poezji księdza Jana Twardowskiego ; O literackich przedstawieniach podchodu głuszca na toku ; Motyw lasu we współczesnej poezji polskich Romów ; Las - remedium na problemy społeczne XVIII - XX wieku (I) ; Sokolnictwo w kulturze polskiej ; Pożytki z lasu płynące w pracach Jerzego Wojciecha Szulczewskiego ; Pasterstwo w lasach tatrzańskich ; Przedchrześcijański kult drzew, a nowożytna religijność Warmiaków ; Rola lasu w wierzeniach Prusów ; "Słowiańskie bogi i demony" z lasu wedle Bronisława Trentowskiego ; "Gdy las się śni...". Interpretacja lasu w ustnym senniku ludowym i sennikach pisanych ; Las w czasoprzestrzeni ludowej bajki magicznej ; Mieszkańcy bajkowego lasu - Baba Jaga ; Las miejscem działań czarownic ; Pomniki Puszczy Bukowej - wartości dawnego folkloru ; Demonologia lasu - prelegomena ; Podziemne życie lasu w Beskidzie Niskim i na Pogórzu ; "Przestępczość leśna" - społeczne uwarunkowania ; Polskie szkolnictwo leśne w XIX i XX wieku ; Las przyjazny turystyce i rekreacji ; Archetyp lasu w wyobraźni dziecka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-80514/2 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again