Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
Branch
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(4)
Author
Łysiak Wojciech
(4)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Las
(4)
Leśnictwo
(4)
Dąb
(3)
Folklor
(3)
Kraszewski, Józef Ignacy
(3)
Muzyka polska
(3)
Zwierzęta
(3)
Łowiectwo
(3)
Cmentarze
(2)
Drzewa
(2)
Gołubiew, Antoni
(2)
Kapliczki i krzyże przydrożne
(2)
Leśnicy
(2)
Literatura polska
(2)
Medycyna ludowa
(2)
Nazwy miejscowe polskie
(2)
Orzeszkowa, Eliza
(2)
Pasterstwo
(2)
Poezja polska
(2)
Potocki, Wacław
(2)
Powieść polska
(2)
Przemysł drzewny
(2)
Zwierzęta leśne
(2)
Baba Jaga
(1)
Badeni, Stefan
(1)
Bajka i baśń kaszubska
(1)
Bajka i baśń ludowa
(1)
Baranauskas, Antanas
(1)
Barok
(1)
Batik
(1)
Benka, Urszula Małgorzata
(1)
Berent, Wacław
(1)
Bez czarny
(1)
Bogusławski, Wojciech
(1)
Brzechwa, Jan
(1)
Bunsch, Karol
(1)
Chełmoński, Józef
(1)
Czarownice i czarownicy
(1)
Dochody państwowe
(1)
Dziecko
(1)
Ejsmond, Julian
(1)
Elektrownie jądrowe
(1)
Elementarz polski
(1)
Film polski
(1)
Galeria Estia
(1)
Gałczyński, Konstanty Ildefons
(1)
Grynberg, Henryk
(1)
Hagiografia
(1)
Heraldyka
(1)
Herbert, Zbigniew
(1)
Język polski
(1)
Karpiński, Jan Jerzy
(1)
Konwicki, Tadeusz
(1)
Kołłątaj, Hugo
(1)
Krzewy
(1)
Kuchnia polska
(1)
Kłusownictwo
(1)
Leszczyna
(1)
Leszczyński, Witold
(1)
Lieder, Wacław Rolicz
(1)
Lipa
(1)
Literatura kaszubska
(1)
Literatura niemiecka
(1)
Malarstwo polskie
(1)
Malarstwo sakralne polskie
(1)
Meblarstwo
(1)
Miciński, Tadeusz
(1)
Mikułowski, Mikołaj
(1)
Mitologia słowiańska
(1)
Modernizm
(1)
Moniuszko, Stanisław
(1)
Nazwy osobowe polskie
(1)
Niedźwiedzie
(1)
Niemcewicz, Julian Ursyn
(1)
Niemcy
(1)
Nienacki, Zbigniew
(1)
Obrzędy
(1)
Ogródki działkowe i przydomowe
(1)
Orkan, Władysław
(1)
Osadnictwo
(1)
Ostrowska, Bronisława
(1)
Oświecenie
(1)
Pamiętniki europejskie
(1)
Papusza
(1)
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Michała Archanioła (Wieleń)
(1)
Parki i ogrody
(1)
Poezja cygańska
(1)
Poezja litewska
(1)
Poezja łacińska
(1)
Polska
(1)
Pomniki
(1)
Powieść niemiecka
(1)
Poświatowska, Halina
(1)
Prudentius Clemens, Aurelius
(1)
Przesmycki, Zenon
(1)
Przestępczość
(1)
Przysłowia polskie
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Pszczelarstwo
(1)
Puzdrowski, Edmund
(1)
Subject: work
Bolesław Chrobry
(2)
Borek oniksztyński
(1)
Brzezina (film)
(1)
Bursztynowe drzewo
(1)
Drzewiej
(1)
Echa leśne
(1)
Henryk VI na łowach
(1)
Lublana
(1)
Prowadź swój pług przez kości umarłych
(1)
Rok 1863
(1)
Siekierezada (film)
(1)
Stara baśń
(1)
W puszczy
(1)
Wielki las
(1)
Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy
(1)
Subject: time
1801-1900
(4)
1901-2000
(4)
1501-1600
(3)
1401-1500
(2)
1701-1800
(2)
1601-1700
(1)
2001-
(1)
301-400
(1)
401-500
(1)
Subject: place
Białowieska, Puszcza
(2)
Polska
(2)
Argentyna
(1)
Białowieża (woj. podlaskie)
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(4)
Poezja polska
(2)
Literatura podróżnicza europejska
(1)
Literatura podróżnicza polska
(1)
Literatura polska
(1)
Malarstwo polskie
(1)
Malarstwo sakralne polskie
(1)
Opera
(1)
Opowiadanie polskie
(1)
Poezja cygańska
(1)
Powieść polska
(1)
5 results Filter
Authority data
No cover
Book
In basket
Temat: Baba Jaga (postać legendarna) ; Badeni, Stefan (1885-1961) ; Brzechwa, Jan (1900-1966) - twórczość ; Ejsmond, Julian (1892-1930) - twórczość ; Gołubiew, Antoni (1907-1979). Bolesław Chrobry ; Grynberg, Henryk (1936- ) - twórczość ; Herbert, Zbigniew (1924-1998) - twórczość ; Kołłątaj, Hugo (1750-1812) - twórczość ; Konwicki, Tadeusz (1926-2015) ; Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887). Lublana ; Leszczyński, Witold (1933-2007) - twórczość ; Lieder, Wacław Rolicz (1865-1912) - twórczość ; Łajming, Anna (1904-2003) - twórczość ; Miciński, Tadeusz (1873-1918) - twórczość ; Nienacki, Zbigniew (1929-1994). Wielki las ; Ostrowska, Bronisława (1881-1928). - twórczość ; Orzeszkowa, Eliza (1841-1910) - twórczość ; Potocki, Wacław (1621-1696) - twórczość ; Przesmycki, Zenon (1861-1944) - twórczość ; Różewicz, Tadeusz (1921-2014). Echa leśne ; Sieroszewski, Wacław (1858-1945) - twórczość ; Staszic, Stanisław (1755-1826) - twórczość ; Stern, Anatol (1899-1968) - twórczość ; Szuber, Janusz (1947- ) - twórczość ; Szulczewski, Jerzy Wojciech (1879-1969) - twórczość ; Trentowski, Bronisław (1808-1869) - twórczość ; Twardowski, Jan (1915-2006) - twórczość ; Wajda, Andrzej (1926-2016) - twórczość ; Wiechert, Ernst (1887-1950) - twórczość ; Wołoszynowski, Julian (1898-1977). Rok 1863 ; Brzezina (film) ; Siekierezada (film) ; Bajka i baśń ludowa - tematyka ; Barok - literatura polska ; Czarownice i czarownicy - Polska ; Dziecko - a las ; Psychologia dziecka ; Elektrownie jądrowe - Polska ; Film polski - tematyka - od 1944 r ; Folklor - Polska ; Heraldyka - Polska ; Język polski - słownictwo ; Las - Polska ; Las - a kultura - Polska ; Las - a odpoczynek - Polska ; Las - w filmie polskim ; Las - w literaturze kaszubskiej - historia ; Las - w literaturze niemieckiej - historia ; Las - w literaturze polskiej - historia ; Las - w sztuce polskiej ; Leśnictwo - Polska ; Leśnictwo - szkolnictwo - Polska - 19-20 w ; Literatura kaszubska - tematyka ; Literatura niemiecka - tematyka ; Literatura polska - tematyka ; Łowiectwo - Polska ; Łowiectwo - w literaturze polskiej - historia ; Łowiectwo - w muzyce ; Malarstwo polskie - tematyka - 15-16 w ; Meblarstwo - Polska - 19-20 w ; Mitologia słowiańska ; Modernizm - literatura polska ; Muzyka polska - tematyka ; Nazwy miejscowe polskie ; Niemcy - a Polska - historia ; Oświecenie - literatura polska ; Pasterstwo - Polska ; Poezja cygańska - tematyka ; Poezja polska - tematyka ; Polska - a Niemcy - historia ; Polska - archeologia ; Powieść niemiecka - tematyka - 20 w ; Powieść polska - tematyka - 19-20 w ; Przestępczość - a las ; Religia - Polska ; Rzeźba polska - tematyka ; Senniki ; Słowianie ; Smoła drzewna - Polska ; Szkolnictwo zawodowe - Polska - 19-20 w ; Sztuka polska - tematyka ; Zwierzęta - w literaturze polskiej - historia ; Materiały konferencyjne
Tyt. okł.: Las w kulturze polskiej II.
Dot. m.in. Rzeszowszczyzny.
Indeksy.
Las, gaj i dąb w świadomości dawnych Słowian ; Nazwy sortymentów leśnych w historii języka polskiego ; Nazwy drzew w języku emocjonalnym ; Struktura, semantyka i obraz mikrotoponimów leśnych (na przykładzie nazw leśnych powiatu strzyżowskiego) ; Udział leśników w tworzeniu nazw miejscowych w Górach Izerskich ; "Bomba w spichlerzu", czyli rzecz o elektrowni atomowej w Puszczy Noteckiej ; "Obecność lasu" - od kontestacji do kultury alternatywnej ; Ochrona przyrody w dorzeczu Wisłoka w końcu XIX i na początku XX wieku ; Społeczności "leśne" doby neolitu i wczesnej epoki brązu na Niżu Polskim ; Technologie wytwarzania i stosowania smół drzewnych w pradziejach ziem polskich ; Symbole, wierzenia i rytuały "ludów leśnych" w pradziejach ziem polskich ; Las jako miejsce schronienia w zeznaniach świadków procesu polsko - krzyżackiego z 1339 roku ; Spory o lasy jako forma konfliktów granicznych na Kaszubach w drugiej połowie XVII i XVIII wieku ; Polsko - niemiecka wojna drzewna w latach 1925 - 1934 ; Ostatnie wilki w książańskich dobrach Hochbergów ; Wątki leśne w polskiej heraldyce rycerskiej ; Las w historiozoficznej koncepcji Stanisława Staszica i Hugo Kołłątaja ; Spław drewna w dorzeczu górnego Sanu w XIX wieku ; Las, który odpłynął na tratwach. Rozważania na temat gospodarowania lasami na ziemiach polskich w wieku XIX i na początku XX ; Zmiany lesistości w powiecie kaliskim w latach 1815 - 1914 ; Wyspecjalizowane ośrodki produkcji oparte na surowcach pozyskiwanych w lasach Podkarpacia ; Pierwsze fabryki mebli giętych w Królestwie Polskim od pierwszej wojny światowej ; Relacje pomiędzy lasem a miastem w polskim malarstwie XV i XVI wieku na tle sztuki europejskiej ; Rzeźba sepulkralna inspirowana lasem ; Mitologie natury - motyw lasu w wybranych zjawiskach sztuki polskiej ; Las jako przestrzeń symboliczna - na podstawie "Brzeziny" Andrzeja Wajdy i "Siekierezady" Witolda Leszczyńskiego ; Muzyka a łowiectwo - tradycja muzyki myśliwskiej na ziemiach polskich ; Las w polskiej poezji barokowej ; W sarmackim lesie. Las jako przestrzeń natury i kultury w twórczości Wacława Potockiego ; Motyw lasu w twórczości pisarzy polskiego Oświecenia ; Leśna przestrzeń w "Lublanie" Józefa Ignacego Kraszewskiego ; Arboretum młodopolskie. Z badań nad liryką okresu ; Bór - puszcza - gaj. O symbolice lasu w poezji Zenona Przesmyckiego (Miriama) ; Las - rzecz w prozie Elizy Orzeszkowej ; Poetycka kreacja lasu w poezji Wacława Rolicza - Liedera ; Bogactwo symboliki drzewa i lasu w prozie Tadeusza Micińskiego ; Zielony szum lasu zmienić w słowo... Las w twórczości Bronisławy Ostrowskiej ; Leśne pejzaże w prozie Wacława Sieroszewskiego ; Łowieckie pasje Juliana Ejsmonda ; Las w powieści Juliana Wołoszynowskiego "Rok 1863" ; Polskie drzewa i zwierzęce wcielenia bohaterów w egzotycznym futurystycznym obrazie poezji Anatola Sterna ; Motyw lasu w liryce Jana Brzechwy ; Poetyckie pożegnania w cieniu drzew ; W kniejach Galicji Wschodniej. O gawędach myśliwskich Stefana Badeniego ; "Puszcza" Antoniego Gołubiewa - u źródeł dziejów państwa polskiego ; "Z leśnych pustków". Kaszubskie lasy Anny Łajming ; Las we wczesnej twórczości Tadeusza Różewicza ; O czym szumi las Konwickiego ; Las w poezji Zbigniewa Herberta ; "Nie było z lasu powrotu" ; "Lasy i ludzie". Las jako "wielka metafora" w twórczości Ernsta Wiecherta ; "Las w lustrach" Janusza Szubera ; Las w powieści Zbigniewa Nienackiego (uwagi o języku na materiale "Wielkiego lasu") ; Świat zwierząt w poezji księdza Jana Twardowskiego ; O literackich przedstawieniach podchodu głuszca na toku ; Motyw lasu we współczesnej poezji polskich Romów ; Las - remedium na problemy społeczne XVIII - XX wieku (I) ; Sokolnictwo w kulturze polskiej ; Pożytki z lasu płynące w pracach Jerzego Wojciecha Szulczewskiego ; Pasterstwo w lasach tatrzańskich ; Przedchrześcijański kult drzew, a nowożytna religijność Warmiaków ; Rola lasu w wierzeniach Prusów ; "Słowiańskie bogi i demony" z lasu wedle Bronisława Trentowskiego ; "Gdy las się śni...". Interpretacja lasu w ustnym senniku ludowym i sennikach pisanych ; Las w czasoprzestrzeni ludowej bajki magicznej ; Mieszkańcy bajkowego lasu - Baba Jaga ; Las miejscem działań czarownic ; Pomniki Puszczy Bukowej - wartości dawnego folkloru ; Demonologia lasu - prelegomena ; Podziemne życie lasu w Beskidzie Niskim i na Pogórzu ; "Przestępczość leśna" - społeczne uwarunkowania ; Polskie szkolnictwo leśne w XIX i XX wieku ; Las przyjazny turystyce i rekreacji ; Archetyp lasu w wyobraźni dziecka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
Temat: Benka, Urszula Małgorzata (1955- ) - twórczość ; Berent, Wacław (1873-1940). W puszczy ; Chełmoński, Józef (1849-1914) - twórczość ; Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887). Stara baśń ; Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887). Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy ; Niemcewicz, Julian Ursyn (1758-1841) - twórczość ; Papusza (1908-1987) - twórczość ; Władysław II Jagiełło (król Polski ; ca 1351-1434) - a sokolnictwo ; Galeria Estia ; Cmentarze - Polska ; Dąb - słownictwo - Polska ; Drzewa - etnografia - Polska ; Folklor - Polska ; Hagiografia - historia - Polska - 16-18 w ; Kapliczki i krzyże przydrożne - Polska ; Krzewy - etnografia - Polska ; Las - Polska ; Las - a kultura - Polska ; Las - słownictwo - Polska ; Las - w literaturze podróżniczej polskiej - historia ; Las - w literaturze polskiej ; Las - w muzyce polskiej ; Las - w sztuce polskiej - historia ; Leśnictwo - Litwa ; Leśnictwo - Polska ; Leśnictwo - gospodarka - Polska ; Lipa - słownictwo - Polska ; Łowiectwo - gospodarka - Polska ; Medycyna ludowa - Polska ; Muzyka polska - tematyka ; Obrzędy - w literaturze polskiej - historia ; Rośliny - w literaturze podróżniczej polskiej - historia ; Serwituty - Polska - 1918-1939 r ; Sokolnictwo - Polska - 14-15 w ; Wilk - słownictwo - Polska ; Zadrzewianie - Polska ; Zające - słownictwo - Polska ; Zwierzęta - w literaturze podróżniczej polskiej - historia ; Zwierzęta - w literaturze polskiej - historia ; Argentyna - w literaturze podróżniczej polskiej - historia ; Stany Zjednoczone - w literaturze podróżniczej polskiej - historia ; Literatura podróżnicza polska - historia - 18-20 w ; Literatura polska - tematyka ; Malarstwo polskie - tematyka - 19-20 w ; Materiały konferencyjne ; Opowiadanie polskie - historia - 19 w ; Poezja cygańska - tematyka - 20 w ; Poezja polska - tematyka - 20 w
Tyt. okł.: Las w kulturze polskiej VII.
M.in. dot. kapliczek i lecznictwa ludowego na Podkarpaciu.
Indeksy.
Las w nazewnictwie miejscowym, terenowym i wodnym Borów Tucholskich (powiat tucholski) ; "Las" w dokumencie książęcym z XIII wieku na przykładzie Małopolski i Mazowsza ; Między pasją a dyplomacją - rzecz o krzyżackich sokołach króla Władysława Jagiełły ; Las w polskim żywotopisarstwie świętych XVI-XVIII wieku ; Zalesienie Litwy w okresie zaborów ; Świadczenia serwitutowe, ich wpływ na środowisko i sposoby likwidacji w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie powiatu chrzanowskiego ; Gospodarka łowiecka w Puszczy Pilickiej w okresie międzywojennym ; Lasy polskie w początkach wieków XIX i XXI - studium porównawcze ; Zmiany populacji zwierząt na Warmii i Mazurach w ciągu wieków ; "Ogród saren" - zagospodarowane tereny leśno-łowieckie w dobrach magnackich na początku XX wieku. Revier Rehgarten Hochbergów z Książa ; Zwierzęta w staropolskim domu i zagrodzie. Analiza wybranych przekazów literackich z XVII wieku ; Krainy leśne i błotne we "Wspomnieniach Wołynia, Polesia i Litwy" Józefa Ignacego Kraszewskiego ; Obrzędowy wymiar leśnej przestrzeni w "Starej baśni" Józefa Ignacego Kraszewskiego ; Spotkanie z nieznanym - Niemcewiczowskie odkrywanie lasów Ameryki Północnej ; Fauna i flora na terenie prowincji argentyńskich w opinii polskich podróżników i osadników do drugiej wojny światowej ; O lesie, który stał się domem ; Opowieść Wacława Berenta o Puszczy ; "Lesie, ojcze mój" - Las w twórczości cygańskiej poetki Papuszy ; "Chłop jak dąb" - językowy obraz dębu i lipy ; Las w twórczości Józefa Chełmońskiego (zarys zagadnienia) ; Motyw lasu w muzyce polskiej - realizacje i perspektywy (rekonesans) ; Walory lasów w strategii promocyjnej działalności turystycznej na przykładzie Galerii Estia ; Krzyże, kapliczki, deski wotywne Puszczy Knyszyńskiej ; Kapliczki "wilcze" w lasach Podkarpacia jako kulturowy ślad ludzkich dramatów sprzed lat ; "Zającu, ja ci jeszcze pokażę" - wilk i zając we frazeologii i przysłowiach ; Drzewa i krzewy w ludowym lecznictwie ludzi i zwierząt w południowo-wschodniej Polsce ; Leśne surowce uboczne dawnych polskich puszcz i lasów ; Zadrzewienia drogowe - przeszłość i teraźniejszość ; Znaki pamięci posadowione wśród lasów Puszczy Noteckiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
Temat: Baranauskas, Antanas (1835-1902). Borek oniksztyński ; Bogusławski, Wojciech (1757-1829). Henryk VI na łowach ; Bunsch, Karol (1898-1987) - twórczość ; Gałczyński, Konstanty Ildefons (1905-1953) - twórczość ; Gołubiew, Antoni (1907-1979). Bolesław Chrobry ; Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) - twórczość ; Mikułowski, Mikołaj (1950-2005) ; Orzeszkowa, Eliza (1841-1910) - twórczość ; Poświatowska, Halina (1935-1967) - twórczość ; Potocki, Wacław (1621-1696) - twórczość ; Prudentius Clemens, Aurelius (348-post 405) - twórczość ; Puzdrowski, Edmund (1942- ). Bursztynowe drzewo ; Skrzypczak, Leon (1901- ) ; Śmiałowski, Józef (1926-2003) - biografia ; Wolska, Maryla (1873-1930) - twórczość ; Wyczółkowski, Leon (1852-1936) ; Żeromski, Stefan (1864-1925) - twórczość ; Bajka i baśń kaszubska - język ; Batik - Polska ; Bez czarny - etnografia - Polska ; Cmentarze - Polska ; Dąb - w literaturze polskiej - historia ; Dochody państwowe - Polska - 12-14 w ; Elementarz polski - 19-20 w ; Folklor - Polska ; Kłusownictwo - Polska - 1918-1939 r ; Las - Polska ; Las - a kultura - Polska ; Las - a muzyka ; Zwierzęta leśne - Prusy Wschodnie ; Las - słownictwo ; Las - w literaturze europejskiej - historia ; Las - w literaturze litewskiej - historia ; Las - w literaturze łacińskiej - historia ; Las - w literaturze polskiej - historia ; Leszczyna - etnografia - Polska ; Leśnictwo - Polska ; Leśnicy - Polska - 20-21 w ; Literatura polska - tematyka ; Łowiectwo - Polska ; Łowiectwo - Prusy ; Łowiectwo - Prusy Wschodnie ; Łowiectwo - a kultura - Polska ; Malarstwo sakralne polskie - tematyka ; Nazwy miejscowe polskie ; Nazwy osobowe polskie ; Niedźwiedzie - etnografia - Polska ; Osadnictwo - Litwa - 15-16 w ; Pamiętniki europejskie - tematyka - 18 w ; Parki i ogrody - Polska ; Pasterstwo - Polska ; Poezja litewska - tematyka - 19 w ; Poezja łacińska - tematyka - 4-5 w ; Poezja polska - stylistyka ; Poezja polska - tematyka ; Powieść polska - tematyka - 19-20 w ; Przemysł drzewny - Polska - 19-20 w ; Przysłowia polskie - tematyka ; Pszczelarstwo - Polska ; Romantyzm - literatura ; Ruch oporu - Polska ; Rzeczownik polski ; Sucha destylacja drewna - Polska ; Teatr polski - historia - 18 w ; Węgiel drzewny - Krzyżackie, państwo ; Ziemiaństwo - kultura - Polska - 19-20 w ; Zwierzęta ; Zwierzęta - Prusy Wschodnie ; Białowieska, Puszcza - Polska ; Polska - archeologia ; Literatura podróżnicza europejska - tematyka - 18 w ; Materiały konferencyjne
Tyt. okł.: Las w kulturze polskiej IV.
M.in. leszczyna i czarny bez w kulturze wsi podsanockiej (s. 495-502) i wypalanie węgla drzewnego w Bieszczadach (s. 544-547).
Indeksy.
Rzeczownik "las" w nazewnictwie polskim ; Współczesne polskie nazwiska od niektórych drzew liściastych (formy niederywowane) ; Językowy obraz lasu w baśniach kaszubskich Edmunda Puzdrowskiego "Bursztynowe drzewo" ; Nazwy miejscowe, a historia lasu w Tatrach ; Obraz "lasu" w języku poetyckim ; Językowo - kulturowy obraz lasu w przysłowiach polskich ; Obraz lasu w tekstach gwarowych (na przykładzie gwary wsi Wagi w powiecie łomżyńskim) ; Społeczności subneolityczne Polski północno-wschodniej (charakterystyka ogólna) ; Las i pożytki leśne w życiu mieszkańców Nadodrza we wczesnym średniowieczu ; Budules drzewny "łużyckiego" osiedla w Grodnie koło Chełmży w kontekście lokalnych uwarunkowań florystycznych ; Las jako źródło dochodów państwowych we wczesnośredniowiecznej Polsce. Skóry i futra w obrocie rynkowym ; Produkcja i zastosowanie węgla drzewnego w komturii malborskiej - przyczynek do badań nad gospodarką leśną w państwie zakonnym w Prusach ; W lasach i na polach. Natura i kultura w Polsce średniowiecznej ; Rozwój kolonizacji Puszczy Grodzieńskiej od schyłku XV stulecia do lat 30-tych XVI wieku ; Gospodarka leśna Warmii południowej w XVI-XVIII wieku ; "Leśne dzieci". Analiza przypadku na podstawie: "Genealogia Wszystkich Familii Parochii Wieleńskiey. Zebrana przez X Antoniego Józefa Rontza Kanonika Warszawskiego. Proboszcza Wieleńskiego Roku Pańskiego 1786" ; Las - remedium na problemy społeczne XVIII-XX wieku (III) ; Struktura branżowa przemysłu drzewnego Królestwa Polskiego w latach 1864 - 1914 ; Rozwój przemysłu drzewnego w okręgu staropolskim przed I wojną światową ; Kształtowanie się wielkości zwierzostanu Prus Wschodnich na przełomie XIX i XX wieku ; Stereotyp lasu w pomorskich elementarzach ; Uwagi na temat leśników polskich w ruchu oporu podczas II wojny światowej ; Obraz leśnika w mediach podlaskich w latach 2000 - 2004 ; Polany Puszczy Bolimowskiej - ich znaczenie historyczne i przyrodnicze ; Drzewa i las w pejzażu staropolskim ; Oblicza lasu polskiego w XVIII-wiecznych relacjach cudzoziemców ; Kreacja figury dębu w wybranych powieściach historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego ; Las jako przestrzeń magiczna w literaturze romantycznej ; Las jako przestrzeń teatralna w polskim Oświeceniu ; Las i drzewa - alegoria świata i człowieka w twórczości Wacława Potockiego ; Mitologizacja litewskiego lasu w poemacie "Borek oniksztyński" Antoniego Baranowskiego ; Mityczny wygłos puszczy i lasów Stefana Żeromskiego ; Bór w literackich konkretyzacjach Elizy Orzeszkowej ; Plastyczne obrazowanie lasu w poezji Maryli Wolskiej ; Dendrologia Haliny Poświatowskiej ; Pierwotna puszcza w powieściach piastowskich Karola Bunscha i Antoniego Gołubiewa ; Poetycki obraz lasu w twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. O borach, laskach i kniejach ; Motyw lasu w polskiej prozie najnowszej ; Leśne feng shui... na Kresach ; Las w ogrodzie. Nowożytna symbolika klasztoru ; Cmentarz leśników w Pysznie na Ziemi Bytowskiej ; Od eskperymentu do dzieła sztuki, czyli batiki na drewnie ; Na bruku i asfalcie, czyli dzieje drzew na Rynku Głównym w Krakowie ; Królewska architektura myśliwska Kozienic ; "Wrażenia z Białowieży" Leona Wyczółkowskiego - przyrodnicza interpretacja ; Ogrody i parki Puszczy Białowieskiej, czyli o "żywych obrazach natury" w sercu pierwotnego lasu ; Związki muzyki z fonosferą lasu ; Dawna kultura pasterska vs kultura leśna w Beskidzie Śląskim. Geneza i rozwój wzajemnych zależności ; Wyobrażenie niedźwiedzia w polskiej kulturze ludowej ; Uwagi o myślistwie w Prusach na obszarze Wielkiej Puszczy w XV - XVI wieku ; Myślistwo i łowiectwo jako forma życia towarzyskiego ziemiaństwa Kielecczyzny w latach 1864 - 1944 ; Leszczyna i czarny bez w kulturze wsi podsanockiej ; Dawne bartnictwo kurpiowskie ; Las i jego mieszkańcy w kulturze ludowej ; Lokis i inni strażnicy litewskich puszcz ; Kłusownictwo w Polsce w latach 1928 - 1931 ; Kulturowe aspekty suchej destylacji drewna w przeszłości i obecnie ; Życie leśnej wsi Chojno w rękopiśmiennych relacjach regionalisty, Leona Skrzypczaka ; Społeczne aspekty funkcjonowania ochrony przyrody w Białowieskim Parku Narodowym ; Retoryczne i ideowe aspekty motywów sylwatycznych w pismach Aureliusza Prudencjusza Klemensa na tle tradycji klasycznej oraz biblijnej. Od autora do problemu badań nad recepcją w literaturze doby staropolskiej ; In memoriam: Józef Śmiałowski (1926-2003), Mikołaj Mikułowski (1950-2005).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Tyt. okł.: Las w kulturze polskiej VIII.
Dot. m.in. Łemków, wysiedlonych z Rzeszowszczyzny w ramach akcji "Wisła" (s. 277-293).
Indeksy.
Las czyli materia, rozważania nad znaczeniem słowa Hyle ; Erat praetera ibi queroqus ingens et frondosa... Dąb w przedchrześcijańskich wierzeniach na Pomorzu wczesnośredniowiecznym ; Archeologiczne przyczynki do badań nad zasięgiem lasów na Wyżynie Sandomierskiej i w Górach Świętokrzyskich w średniowieczu i czasach nowożytnych ; Zarys historii uprawy roślin i gospodarki drzewnej na Pomorzu Gdańskim na podstawie źródeł archeologiczno-historycznych i paleoprzyrodniczych ; Gospodarka leśna prowadzona w lasach niepaństwowych w zachodniej Małopolsce na przykładzie majątków Potockich, Donnersmarcków i Sapiehów, w dwudziestoleciu międzywojennym ; Zalesienie Kresów Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w okresie zaborów ; Aktywność kapitału ziemiańskiego w branży tartacznej Królestwa Polskiego do I wojny światowej ; Konspiracja leśników spalskich w okresie II wojny światowej ; Pomnik w Zawadach Małych k. Ostródy jako leśne miejsce upamiętnienia ofiar zbrodni hitlerowskiej ; Genezyjski obraz drzewa - lasu - natury, a centralne sensy poezji Juliusza Słowackiego ; Puszcza w "Drzewiej" Władysława Orkana ; "Jestem z lasu" - wokół antropologii powieści Olgi Tokarczuk pt. "Prowadź swój pług przez kości umarłych" ; Wizja lasu w wymiarze sacrum i profanum na wybranych przykładach polskiego malarstwa XV i pierwszej połowy XVI wieku ; "Ale dzik moją kulę we łbie ma". Motywy leśne w twórczości Stanisława Moniuszki ; Idea "boskiego lasu", czyli "iglaki" w przydomowym ogrodzie. Uwagi o języku ikonosfery ; Polska kultura kulinarna - kulturą darów lasu ; Fotograf Puszczy - Jan Jerzy Karpiński ; Na skraju lasu. Z życia parafii wieleńskiej w 2 połowie XVIII wieku, na podstawie "Dawnych zapisków ks. Antoniego J. Rontza" ; Wierzenia społeczności wiejskiej osad położonych w Puszczy Solskiej ; Znaki pamięci w lasach spalskich ; Nie wywołuj wróżby z lasu. Symbolika zwierząt leśnych ; Leśne zwierzęta w wierzeniach i praktykach ludu wielkopolskiego na przełomie XIX i XX wieku ; Magiczne i wierzeniowe aspekty klęski pożaru Puszczy Raciborskiej w 1992 roku ; Z lisu do lasu. Co o lesie wiedzą współcześni mieszkańcy okolic Trzebiatowa ; Idź-ze postrzale na bory, na lasy... - las w ludowych magicznych praktykach leczniczych ; Muzea w Białowieży ; Światowa kariera pewnego leśnictwa, którego nie było... Początki i pierwsze lata funkcjonowania Parku Narodowego w Białowieży.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again