Form of Work
Książki
(4)
Status
available
(3)
only on-site
(2)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(1)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(2)
Filia 2 (Fredry 5)
(1)
Filia 10 (Podchorążych 1)
(1)
Filia 15 (Lwowska 60)
(1)
Author
Gamdzyk-Kluźniak Malina
(2)
Morawski Zdzisław (1927-2005)
(2)
Filip Paulina
(1)
Grzebyk Mariola
(1)
Makowiecki Andrzej Zdzisław (1939- )
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
1990 - 1999
(2)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Morawski, Zdzisław
(2)
Ziemiaństwo
(2)
Andrzejewski, Jerzy
(1)
Baczyński, Krzysztof Kamil
(1)
Bereza, Tadeusz
(1)
Białoszewski, Miron
(1)
Borowski, Tadeusz
(1)
Bratny, Roman
(1)
Budżety gminne
(1)
Dygat, Stanisław
(1)
Dąbrowska, Maria
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Gałczyński, Konstanty Ildefons
(1)
Giełda Papierów Wartościowych
(1)
Grochowiak, Stanisław
(1)
Harasymowicz, Jerzy
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Internet
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Iwaszkiewicz, Jarosław
(1)
Jastrun, Mieczysław
(1)
Kamieńska, Anna
(1)
Kawalec, Julian
(1)
Klastry (ekonomia)
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Konwicki, Tadeusz
(1)
Korupcja
(1)
Kraje BRIICS
(1)
Kruczkowski, Leon
(1)
Kuncewiczowa, Maria
(1)
Leasing
(1)
Lem, Stanisław
(1)
Mach, Wilhelm
(1)
Metoda Monte Carlo
(1)
Mrożek, Sławomir
(1)
Nałkowska, Zofia
(1)
Newerly, Igor
(1)
Nowak, Tadeusz
(1)
Parnicki, Teodor
(1)
Pieczarka
(1)
Private equity
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP)
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przejęcie przedsiębiorstwa
(1)
Przyboś, Julian
(1)
Rachunkowość
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Ryzyko bankowe
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
Ryzyko kursowe
(1)
Ryzyko operacyjne
(1)
Ryzyko upadłości
(1)
Różewicz, Tadeusz
(1)
Sprawozdawczość finansowa
(1)
Staff, Leopold
(1)
Szaniawski, Jerzy
(1)
Szymborska, Wisława
(1)
Upadłość
(1)
Wieś
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Subject: work
A jak królem, a jak katem będziesz
(1)
Dwa teatry
(1)
Jezioro Bodeńskie
(1)
Kartoteka
(1)
Kolumbowie rocznik 20
(1)
Medaliony
(1)
Na wsi wesele
(1)
Niemcy
(1)
Niobe
(1)
Opowiadania
(1)
Pamiątka z Celulozy
(1)
Popiół i diament
(1)
Sennik współczesny
(1)
Srebrne orły
(1)
Sława i chwała
(1)
Tańczący jastrząb
(1)
Tristan 1946
(1)
Urząd
(1)
Życie duże i małe
(1)
Subject: time
1901-2000
(4)
2001-
(1)
Subject: place
Mała Wieś (woj. mazowieckie, pow. Grójec)
(2)
Chiny
(1)
Polska
(1)
Województwo podkarpackie (1999- )
(1)
Świętokrzyskie, województwo
(1)
Genre/Form
Pamiętniki polskie
(2)
Dramat polski
(1)
Literatura polska
(1)
Poezja polska
(1)
Proza polska
(1)
5 results Filter
Authority data
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. F.2-94(438) (1 egz.)
All copies are currently unavailable
There are copies available to loan: sygn. F.10-94(438) (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-929-051A/Z-Morawski Z. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: Andrzejewski, Jerzy (1909-1983). Popiół i diament ; Baczyński, Krzysztof Kamil (1921-1944) ; Bereza, Tadeusz (1905-1970). Urząd ; Białoszewski, Miron (1922-1983) ; Borowski, Tadeusz (1922-1951). Opowiadania ; Bratny, Roman (1921- ). Kolumbowie rocznik 20 ; Dąbrowska, Maria (1889-1965). Na wsi wesele ; Dygat, Stanisław (1914-1978). Jezioro Bodeńskie ; Gałczyński, Konstanty Ildefons (1905-1953). Niobe ; Grochowiak, Stanisław (1934-1976) ; Harasymowicz, Jerzy (1933-1999) ; Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) ; Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980). Sława i chwała ; Jastrun, Mieczysław (1903-1983) ; Kamieńska, Anna (1920-1986) ; Kawalec, Julian (1916- ). Tańczący jastrząb ; Konwicki, Tadeusz (1926-2015). Sennik współczesny ; Kruczkowski, Leon (1900-1962). Niemcy ; Kuncewiczowa, Maria (1899-1989). Tristan 1946 ; Lem, Stanisław (1921-2006). Opowiadania ; Mach, Wilhelm (1917-1965). Życie duże i małe ; Mrożek, Sławomir (1930-2013) ; Nałkowska, Zofia (1884-1954). Medaliony ; Newerly, Igor (1903-1987). Pamiątka z Celulozy ; Nowak, Tadeusz (1930-1991). A jak królem, a jak katem będziesz ; Parnicki, Teodor (1908-1988). Srebrne orły ; Przyboś, Julian (1901-1970) ; Różewicz, Tadeusz (1921-2014) ; Różewicz, Tadeusz (1921-2014). Kartoteka ; Staff, Leopold (1878-1957) ; Szaniawski, Jerzy (1886-1970). Dwa teatry ; Szymborska, Wisława (1923-2012) ; Literatura polska - historia - 20 w ; Dramat polski - historia - 20 w ; Poezja polska - historia - 20 w ; Proza polska - historia - 20 w
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-23395/cz.2 (1 egz.)
Book
In basket
(Nauka dla Gospodarki ; 1/2012)
Temat: Budżety gminne - prawo - Polska ; Sprawozdawczość finansowa ; Fundusze strukturalne UE - Polska ; Fuzja przedsiębiorstw ; Giełda Papierów Wartościowych - Polska ; Informacja gospodarcza ; Internet - stosowanie - gospodarka ; Inwestycje zagraniczne - Polska - 21 w ; Inwestycje zagraniczne - socjologia - Polska - 21 w ; Inwestycje zagraniczne - Chiny - 21 w ; Klastry (ekonomia) - Polska ; Komunikowanie marketingowe ; Korupcja - socjologia - Ukraina ; Korupcja - zwalczanie - Ukraina - 20-21 w ; Leasing ; Metoda Monte Carlo - stosowanie - finanse ; Pieczarka - uprawa - Polska - 21 w ; Private equity - Polska ; Programy pomocowe UE - Polska ; Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP) - finanse ; Przedsiębiorstwo - finanse ; Przedsiębiorstwo - finanse - zarządzanie ; Przedsiębiorstwo - programy i fundusze wspólnotowe - Polska ; Przedsiębiorstwo - sprawozdawczość ; Przejęcie przedsiębiorstwa ; Rachunkowość ; Regionalizacja gospodarcza - prognozy - Polska ; Regionalizacja gospodarcza - Polska - 21 w ; Ryzyko bankowe - badanie - metody ; Ryzyko finansowe ; Ryzyko inwestycyjne ; Kraje BRIICS ; Ryzyko kursowe - zarządzanie ; Ryzyko operacyjne - zarządzanie ; Ryzyko upadłości - badanie - metody ; Upadłość - prawo - Polska ; Upadłość - prognozy - metody ; Wieś - programy i fundusze wspólnotowe - Polska ; Wspólna Polityka Rolna UE - a rozwój regionalny - Polska ; Zarządzanie ryzykiem ; Chiny - a kraje rozwijające się - gospodarka ; Chiny - gospodarka - 21 w ; Województwo podkarpackie (1999- ) - programy i fundusze wspólnotowe ; Polska - a Unia Europejska - rolnictwo ; Świętokrzyskie, województwo - strategia rozwoju
Dot. m.in. woj. podkarpackiego, gmin Tyczyn, Iwonicz-Zdrój i Zarszyn oraz Stowarzyszenia "Dolina Lotnicza".
Bibliogr. przy rozdz.
Tekst częśc. ang. Streszcz. ang., pol. przy rozdz.
I. FORMY POZYSKANIA KAPITAŁU NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Alternatywne źródła pozyskiwania kapitału obcego przez przedsiębiorstwa ; Leasing jako specyficzna forma finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach ; Obce źródła finansowania w działalności przedsiębiorstw MSP ; Pozyskiwanie środków z funduszy europejskich w sektorze przedsiębiorstw - przykład województwa podkarpackiego ; Znaczenie funduszy private equity jako źródła kapitału dla firm w Polsce ; Wykorzystanie sprawozdawczości finansowej w ocenie wyników oraz finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw ; Bezpośrednie i pośrednie formy komunikacji jako metody pozyskiwania informacji finansowych ; Dochody gminy o charakterze publiczno-prawnym. Analiza wybranych aspektów ; Struktura dochodów samorządów gminnych a ich samodzielność finansowa. II. RYZYKO FINANSOWE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Mechanizmy ograniczania ryzyka finansowego w Bazylei III ; Eliminating corruption as a factor of social and economic development and European integration of Ukraine ; Nowoczesne metody zarządzania portfelem aktywów rzeczowych i finansowych pod kątem ograniczania ryzyka ; Identyfikacja i pomiar ryzyka rynkowego w banku spółdzielczym ; Metody szacowania, oceny i eliminacji ryzyka kursowego w przedsiębiorstwie ; Wykorzystanie wielowymiarowych funkcji dyskryminacyjnych w celu predykcji upadłości przedsiębiorstwa ; Application of management Cash flow through methods of financial management for enterprises ; Ryzyko inwestycyjne w gospodarkach wschodzących na przykładzie krajów BRICS ; Działalność projakościowa a jej wpływ na ryzyko operacyjne w różnych fazach cyklu koniunkturalnego. III. ZAKRES, SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ REALIZOWANYCH INWESTYCJI: Chines Foreign Direct Investments In Developing Countries: the long term trend Or a temporary phenomenon ; Proces łączenia się przedsiębiorstw - wybrane aspekty integracji ; Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik wzmacniający atrakcyjność inwestycyjna w Polsce w ujęciu regionalnym - analiza porównawcza ; Gospodarowanie środkami finansowymi w gminie Tyczyn w województwie podkarpackim ; Zasada kontynuacji działalności w jednostkach permanentnie niedofinansowanych w aspekcie procesów restrukturyzacji i pozagospodarczych celach statutowych ; Finansowe aspekty funkcjonowania klastrów w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Stowarzyszenia "Dolina Lotnicza" ; Wpływ środków pozyskanych z funduszy strukturalnych na rozwój infrastruktury obszarów wiejskich na przykładzie gminy Iwonicz Zdrój i Zarszyn w latach 2004-2010 ; Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich ze środków Unii Europejskiej w kontekście polityki spójności i WPR w latach 2007-2013 oraz 2014-2020 ; Ocena efektywności największych producentów podłoża pod uprawę pieczarek w Polsce z wykorzystaniem modelu Du Ponta ; Czynniki realizacji projektów unijnych według oceny jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego ; Efektywność projektów społeczno-gospodarczych finansowych z funduszy UE.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-100141 (1 egz.)
No availability information: sygn. F.15-65
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again