Form of Work
Książki
(16)
Status
only on-site
(12)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(5)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(12)
Filia 6 (Podwisłocze 6)
(1)
Author
Stelter Żaneta
(3)
Doroszewska Janina (1900-1979)
(2)
Gruca-Miąsik Urszula
(2)
Barłóg Krystyna
(1)
Chimicz Dorota
(1)
Chrzanowska Danuta (?-1994)
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna (1945- )
(1)
Dąbrowski Kazimierz (1902-1980)
(1)
Gumienny Beata
(1)
Kościelska Małgorzata (1944- )
(1)
Mach Aleksandra (pedagog)
(1)
Olechnowicz Hanna (?-2013)
(1)
Palak Zofia (1951- )
(1)
Szluz Beata (1968- )
(1)
Wołoszynowa Lidia (1911-2000)
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(5)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(1)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(9)
Młodzież niepełnosprawna umysłowo
(7)
Dziecko
(4)
Pedagogika specjalna
(4)
Głusi
(3)
Niedorozwój umysłowy
(3)
Niedostosowanie społeczne
(3)
Niepełnosprawni umysłowo
(3)
Oligofrenopedagogika
(3)
Osobowość
(3)
Pokwitanie
(3)
Rodzina
(3)
Arteterapia
(2)
Dziecko trudne
(2)
Głuchoniewidomi
(2)
Integracja społeczna
(2)
Młodzież trudna
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Niewidomi
(2)
Pedagogika opiekuńcza
(2)
Polski Związek Głuchych
(2)
Psychiatria dzieci i młodzieży
(2)
Psychologia dziecka
(2)
Psychopatia
(2)
Rodzice
(2)
Terapia zabawą
(2)
Terapia zajęciowa
(2)
AIDS
(1)
Agresywność
(1)
Alkoholizm
(1)
Bezradność
(1)
Czas wolny od pracy ucznia
(1)
Domy dziecka
(1)
Dorosłość
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Fenyloketonuria
(1)
Gniew
(1)
Gry i zabawy
(1)
Hulek, Aleksander
(1)
Internet
(1)
Jakość życia
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Małżeństwo
(1)
Mózg
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież niepełnosprawna
(1)
Nauczyciele
(1)
Nerwice
(1)
Ojcostwo
(1)
Padaczka
(1)
Pedagodzy
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Pediatria
(1)
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
(1)
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Psychologia kliniczna
(1)
Psychoterapia
(1)
Psychozy
(1)
Samotność
(1)
Schizofrenia
(1)
Socjoterapia
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Studenci niepełnosprawni
(1)
Szarytki
(1)
Tatuaż
(1)
Tolerancja
(1)
Twórczość dzieci i młodzieży
(1)
Uczniowie
(1)
Uniwersytet Rzeszowski
(1)
Wartość
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wychowankowie domów dziecka
(1)
Wychowawstwo
(1)
Władza rodzicielska
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
2001-0
(5)
1989-
(2)
Subject: place
Przemyśl (woj. podkarpackie)
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie ; okolice)
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie)
(1)
Województwo podkarpackie (1999- )
(1)
25 results Filter
Authority data
Młodzież niepełnosprawna umysłowo (hasło przedmiotowe)
zob. też Niedorozwój umysłowy (hasło przedmiotowe) ; Oligofrenopedagogika (hasło przedmiotowe) ; Psychiatria dzieci i młodzieży (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Młodzież niepełnosprawna (hasło przedmiotowe) ; Niepełnosprawni umysłowo (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Młodzież niepełnosprawna intelektualnie ; Młodzież upośledzona umysłowo
Book
In basket
(Zastosowania Psychologii)
Bibliogr. s. 145-[160] i przy rozdz.
Osoba niepełnosprawna intelektualnie - co to oznacza? ; Oblicza niepełnosprawności intelektualnej w okresie dorastania ; Przestrzeń życiowa młodzieży z ograniczoną sprawnością intelektualną ; Seksualność i tożsamość płciowa dorastających z niepełnosprawnością intelektualną ; Problemy dorastających z niepełnosprawnością intelektualną.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-95339 (1 egz.)
Book
In basket
(Zastosowania Psychologii)
Bibliogr. s. 145-[160] i przy rozdz.
Osoba niepełnosprawna intelektualnie - co to oznacza? ; Oblicza niepełnosprawności intelektualnej w okresie dorastania ; Przestrzeń życiowa młodzieży z ograniczoną sprawnością intelektualną ; Seksualność i tożsamość płciowa dorastających z niepełnosprawnością intelektualną ; Problemy dorastających z niepełnosprawnością intelektualną.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. F.6-159.9 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Book
In basket
(Zastosowania Psychologii)
Bibliogr. s. 145-[160] i przy rozdz.
1. Osoba niepełnosprawna intelektualnie - co to oznacza? ; 2. Oblicza niepełnosprawności intelektualnej w okresie dorastania ; 3. Przestrzeń życiowa młodzieży z ograniczoną sprawnością intelektualną ; 4. Seksualność i tożsamość płciowa dorastających z niepełnosprawnością intelektualną ; 5. Problemy dorastających z niepełnosprawnością intelektualną.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-159.923 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Book
In basket
Bibliogr., wykaz aktów prawnych s. 307-[335].
Niepełnosprawność intelektualna - ujęcie psychopedagogiczne ; Małżeństwo i rodzina w kontekście niepełnosprawności - wybrane zagadnienia ; Problematyka seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną ; Perspektywy życiowe u progu dorosłości ; Psychospołeczne wyznaczniki oczekiwań wobec życia w małżeństwie i rodzinie osób z niepełnosprawnością intelektualną ; Oczekiwania wobec życia w małżeństwie i rodzinie badanych osób z niepełnosprawnością intelektualną - analiza porównawcza ; Funkcjonowanie psychospołeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną - analiza porównawcza ; Zależności między funkcjonowaniem psychospołecznym a oczekiwaniami wobec życia w małżeństwie i rodzinie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-103765 (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
Bibliogr. [221]-230.
Wprowadzenie w problematykę niepełnosprawności intelektualnej ; Poczucie jakości życia jako podstawowy wymiar "doświadczania codzienności" ; Percepcja własnej sytuacji życiowej przez osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej ; Organizacja i metodologia badań własnych ; Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim wobec własnej sytuacji życiowej - analiza i interpretacja wyników przeprowadzonych badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-103297 (1 egz.)
Book
In basket
(Pedagogika Specjalna)
Sposoby animowania więzi dziecka z jego rodziną ; Doznawanie siebie jako wartości społecznej i osoby znaczącej ; Współpraca w parach w obecności uważnego i nieingerującego nauczyciela ; Zabawy sprzyjające socjalizacji w małych grupach rówieśniczych ; Samorzutna aktywność twórcza dzieci.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-376 (1 egz.)
Copies are only available in the library: sygn. A-94857 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Book
In basket
Bibliogr. s. 223-[243].
Streszcz. ang.
I. CHARAKTERYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ: Definicje niepełnosprawności intelektualnej - wybrane stanowiska ; Kryteria i klasyfikacje niepełnosprawności intelektualnej ; Przyczyny niepełnosprawności intelektualnej ; Symptomy niepełnosprawności intelektualnej ; Rys historyczny kształtowania się opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawnymi intelektualnie ; Skala zjawiska niepełnosprawności intelektualnej dzieci i młodzieży w województwie podkarpackim. II. REGULACJE PRAWNE WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: Międzynarodowe standardy prawne ; Prawo polskie wobec osób niepełnosprawnych. III. POMOC DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYM INTELEKTUALNIE - ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ: Programy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rzecz dzieci i młodzieży niepelnosprawnych intelektualnie ; Działania Ministerstwa Zdrowia na rzecz dzieci i młodzieży niepelnosprawnych intelektualnie ; Działania Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na rzecz dzieci i młodzieży niepelnosprawnych intelektualnie ; Działania Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz dzieci i młodzieży niepelnosprawnych intelektualnie ; Wojewódzki Program na rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu ; Powiatowe programy działań na rzecz osób niepełnosprawnych. IV. INICJATYWY SPOŁECZNE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE: Działalność stowarzyszeń rodziców na rzecz dzieci i młodzieży niepelnosprawnych intelektualnie ; Programy pomocy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ; Posługa Caritas na rzecz dzieci i młodzieży niepelnosprawnych intelektualnie ; Wojewódzki Sejmik Rehabilitacyjny w Rzeszowie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-36 (1 egz.)
Copies are only available in the library: sygn. A-95598 (1 egz.)
Book
In basket
Badania przeprowadzono w latach 2006-2007 na terenie woj. podkarpackiego w 15 placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Bibliogr. s. [151]-158.
Zarys problematyki niepełnosprawności intelektualnej ; Kompetencje społeczne osób niepełnosprawnych intelektualnie ; Dom dziecka jako miejsce integracji i socjalizacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie ; Założenia metodologiczne badań własnych ; Analiza kompetencji społecznych wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim ; Analiza kompetencji społecznych wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym ; Oddziaływania wychowawcze w procesie socjalizacji i kompensacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-95499 (1 egz.)
Book
In basket
Indeksy
Bibliogr.
I. UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE: 1. Wprowadzenie; 2. Dane statystyczne dotyczące upośledzonych umysłowo; 3. Klasyfikacje upośledzenia umysłowego; 4. Etiologia upośledzenia umysłowego; 5. Charakterystyka dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo na podstawie badań patopsychologicznych; 6. Rewalidacja dzieci lżej upośledzonych umysłowo; 7. Przysposobienie zawodowe jednostek upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim; 8. Rewalidacja dzieci i młodzieży głębiej upośledzonych umysłowo (w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim), II ZABURZENIA SENSORYCZNE: 1. Wprowadzenie do zaburzeń sensorycznych; 2. Niewidomi; 3. Niedowidzący; 4. Dzieci niewidome upośledzone umysłowo; 5. Instytucje pracujące aktualnie dla niewidomych; 6. Jednostki z uszkodzonym słuchem (dzieci głuche i niedosłyszące); 7. Upośledzenie słuchu połączone z innymi kalectwami; 8. Działalność Polskiego Związku Głuchych; 9. Głucho-niewidomi, III. DZIECI I MŁODZIEŻ PRZEWLEKLE CHORE( ZAGADNIENIA WYBRANE): 1. Rozgraniczenie pojęć: rehabilitacja i pedagogika specjalna; 2. Organizowanie dziecku choremu bodźców świata zewnętrznego jako podstawowe zadanie terapii wychowawczej; 3. Organizacja pracy wychowawczej z punktu widzenia poziomów wysiłkowych; 4. Zestawienie metod rewalidacyjnych w pracy z dziećmi chorymi w zakładach leczniczych; 5. Uwagi dotyczące organizacyjnych form pracy pedagoga specjalnego w zakładzie leczniczym; 6. Uwagi o swoistych potrzebach dziecka kalekiego; 7. Syntetyczne zestawienie obowiązków rewalidatora dzieci chorych i kalek; 8. Występowanie chorób somatycznych i kalectw, IV. MŁODZIEŻ NIEDOSTOSOWANA SPOŁECZNIE (ZAGADNIENIA WYBRANE): 1. Wprowadzenie-pojęcia ogólne; 2. Zarys czynników wywołujących niedostosowanie społeczne; 3. Zakres występowania niedostosowania społecznego u dzieci i młodzieży; 4. Zarys charakterystyki młodzieży niedostosowanej; 5. Stopnie niedostosowania społecznego i zjawiska współwystępujące; 6. Zarys dziejów wychowania dzieci i młodzieży społecznie niedostosowanej; 7. Aktualny stan opieki wychowawczej i resocjalizacyjnej nad niedostosowanymi społecznie; 8. Resocjalizacja nieletnich w zakładach wychowawczych i poprawczych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-37.013.82 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Indeksy
Bibliogr.
I. UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE: 1. Wprowadzenie; 2. Dane statystyczne dotyczące upośledzonych umysłowo; 3. Klasyfikacje upośledzenia umysłowego; 4. Etiologia upośledzenia umysłowego; 5. Charakterystyka dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo na podstawie badań patopsychologicznych; 6. Rewalidacja dzieci lżej upośledzonych umysłowo; 7. Przysposobienie zawodowe jednostek upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim; 8. Rewalidacja dzieci i młodzieży głębiej upośledzonych umysłowo (w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim), II ZABURZENIA SENSORYCZNE: 1. Wprowadzenie do zaburzeń sensorycznych; 2. Niewidomi; 3. Niedowidzący; 4. Dzieci niewidome upośledzone umysłowo; 5. Instytucje pracujące aktualnie dla niewidomych; 6. Jednostki z uszkodzonym słuchem (dzieci głuche i niedosłyszące); 7. Upośledzenie słuchu połączone z innymi kalectwami; 8. Działalność Polskiego Związku Głuchych; 9. Głucho-niewidomi, III. DZIECI I MŁODZIEŻ PRZEWLEKLE CHORE( ZAGADNIENIA WYBRANE): 1. Rozgraniczenie pojęć: rehabilitacja i pedagogika specjalna; 2. Organizowanie dziecku choremu bodźców świata zewnętrznego jako podstawowe zadanie terapii wychowawczej; 3. Organizacja pracy wychowawczej z punktu widzenia poziomów wysiłkowych; 4. Zestawienie metod rewalidacyjnych w pracy z dziećmi chorymi w zakładach leczniczych; 5. Uwagi dotyczące organizacyjnych form pracy pedagoga specjalnego w zakładzie leczniczym; 6. Uwagi o swoistych potrzebach dziecka kalekiego; 7. Syntetyczne zestawienie obowiązków rewalidatora dzieci chorych i kalek; 8. Występowanie chorób somatycznych i kalectw, IV. MŁODZIEŻ NIEDOSTOSOWANA SPOŁECZNIE (ZAGADNIENIA WYBRANE): 1. Wprowadzenie-pojęcia ogólne; 2. Zarys czynników wywołujących niedostosowanie społeczne; 3. Zakres występowania niedostosowania społecznego u dzieci i młodzieży; 4. Zarys charakterystyki młodzieży niedostosowanej; 5. Stopnie niedostosowania społecznego i zjawiska współwystępujące; 6. Zarys dziejów wychowania dzieci i młodzieży społecznie niedostosowanej; 7. Aktualny stan opieki wychowawczej i resocjalizacyjnej nad niedostosowanymi społecznie; 8. Resocjalizacja nieletnich w zakładach wychowawczych i poprawczych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-37.013.82 (1 egz.)
Book
In basket
Badania przeprowadzono m.in. wśród studentów rzeszowskich i wychowanków podkarpackich placówek socjalizacyjnych.
Bibliogr. przy pracach.
Tekst częśc. słowac.
Rodzina jako środowisko życia i wychowania; Transgeneracyjny mechanizm przenoszenia zachowań dewiacyjnych w rodzinie; Sociálno-politické, genderové a andragogické kontexty syndromu naučenej bezmocnosti u žien ako prvku domáceho násilia; Rola rodziny w rozwoju i wychowaniu moralnym dzieci i młodzieży; Prawne podstawy karcenia dzieci (małoletnich); Rodzina pochodzenia a wyobrażenia na temat małżeństwa i rodziny prokreacyjnej; Preferowane wartości a oczekiwania młodzieży z upośledzeniem umysłowym wobec życia w rodzinie; Dowartościowanie ojcostwa istotnym czynnikiem wsparcia dziecka i rodziny; Media jako nośnik informacji i ich wpływ na współczesną młodzież - agresja i przemoc w środkach masowego komunikowania; Spotkania twórcze wsparciem i możliwością rozwoju osobistego dziecka; Terapia przez sztukę w systemie oddziaływań opiekuńczych, wychowawczych i resocjalizujących; Tradycja i zmiana w organizacji opieki nad ubogimi dorosłymi i dziećmi (rozwój myśli i praktyki dobroczynnej); Obraz środowiska rodzinnego wychowanków podkarpackich placówek socjalizacyjnych; O powinnościach pedagogiki opiekuńczej wobec wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie przebywających w domach dziecka; Socjoterapeutyczna grupa otwarta jako forma pomocy wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych; Szkoła dla rodziców - trwająca całe życie nauka dialogu z dziećmi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-94516 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again