Form of Work
Książki
(17)
Publikacje naukowe
(6)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(15)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(1)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(15)
Filia 3 (Krzyżanowskiego 6)
(1)
Filia 5 (Budziwojska 194)
(1)
Filia 8 (Okulickiego 3)
(1)
Filia 10 (Podchorążych 1)
(1)
Filia 20 (Solarza 9a)
(1)
Author
Gruca-Miąsik Urszula
(2)
Nowacki Tadeusz Wacław (1913-2011)
(2)
Anastopoulos Arthur D. (1954- )
(1)
Barłóg Krystyna
(1)
Czajka Stanisław (1938-1990)
(1)
Drewnowski Jacek (1974- )
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna (1945- )
(1)
Janowski Andrzej (1935- )
(1)
Kazdin Alan E
(1)
Kensy Elżbieta
(1)
Kielar-Turska Maria (1942- )
(1)
Kudlak Grzegorz
(1)
Marmola Małgorzata
(1)
Marsollek Marcin
(1)
Młynarz Miłosz (tłumacz)
(1)
Pawlik Rafał
(1)
Pokrzywa Magdalena
(1)
Radochoński Mieczysław
(1)
Rorat Marzena
(1)
Sakowicz Tadeusz (1953- )
(1)
Tulski Józef
(1)
Urbańczyk Franciszek
(1)
Wańczyk-Welc Anna
(1)
Weisz John R. (1945- )
(1)
Wilk Sławomir (1982- )
(1)
Winczura Barbara (1969- )
(1)
Wypler Wojciech
(1)
Zieliński Janusz (nauki kultury fizycznej)
(1)
Łuczak Mateusz
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(2)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(4)
Time Period of Creation
2001-
(6)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Subject
Młodzież
(13)
Dziecko
(6)
Rodzina
(5)
Czas wolny od pracy ucznia
(4)
Praca
(4)
Dzieci
(3)
Osobowość
(3)
Uczniowie
(3)
Uczucia
(3)
Internet
(2)
Kobieta
(2)
Kultura fizyczna
(2)
Motywacja
(2)
Młodzież wiejska
(2)
Odpoczynek
(2)
Poznanie
(2)
Psychologia
(2)
Rodzice
(2)
Szkolnictwo zawodowe
(2)
Twórczość
(2)
Uczenie się
(2)
Układ nerwowy
(2)
Wychowanie fizyczne
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Zaburzenia emocjonalne
(2)
Zawód
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Agresywność
(1)
Alkoholizm
(1)
Analfabetyzm
(1)
Androgynia (psychologia)
(1)
Aspiracje
(1)
Aspiracje zawodowe
(1)
Asystenci rodzin
(1)
Aukcja internetowa
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Bezradność
(1)
Bezrobocie
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Charakter
(1)
Chorzy psychicznie
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Czynności
(1)
Czytelnictwo
(1)
Domy dziecka
(1)
Domy kultury
(1)
Dorosłość
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Działanie
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko wiejskie
(1)
Dziewczęta
(1)
Etanol
(1)
Festiwal Młodych
(1)
Gniew
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Gry komputerowe
(1)
Grzech
(1)
Jakość życia
(1)
Kompetencje społeczne
(1)
Kontrola społeczna (socjologia)
(1)
Kryzys finansowy 2007 r.
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Leczenie
(1)
Ludzie starzy
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Media
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Metodologia
(1)
Mózg
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Narkotyki
(1)
Narządy zmysłów
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele wychowania fizycznego
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Norma społeczna
(1)
Odruchy
(1)
Odruchy warunkowe
(1)
Ojcostwo
(1)
Oko
(1)
Opieka paliatywna
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pamięć
(1)
Państwowa Inspekcja Pracy
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Pokolenie Z
(1)
Pokój
(1)
Poradnictwo prawne
(1)
Pornografia
(1)
Praca pozalekcyjna
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo do informacji
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Przedsiębiorstwo społeczne
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Subject: work
Karta Praw Rodziny
(1)
Subject: time
2001-
(2)
2001-0
(2)
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Mazowieckie, województwo (od 1999)
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie ; okolice)
(1)
Włoszczowa (woj. świętokrzyskie ; okręg)
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(6)
Literatura młodzieżowa amerykańska
(1)
Monografia
(1)
Podręcznik
(1)
Poradniki
(1)
Poradniki dla młodzieży
(1)
Powieść młodzieżowa obyczajowa
(1)
Domain
Psychologia
(4)
Edukacja i pedagogika
(3)
Medycyna i zdrowie
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(1)
17 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-64885 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia przy pracach.
Streszczenie w języku angielskim przy pracach.
CZ. I NEGATYWNE DOŚWIADCZENIA JAKO CZYNNIKI RYZYKA ZABURZEŃ EMOCJONALNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY: Hanna Kubiak Emocje, temperament i przywiązanie a procesy rozwoju zaburzeń psychicznych u dzieci ; Urszula Bartnikowska Doświadczenia wczesnego dzieciństwa a zaburzenia regulacji emocji u dziecka ; Małgorzata Przepióra  Emocjonalne oblicza zespołu stresu pourazowego u dzieci i młodzieży ; Małgorzata Cichecka-Wilk Zaburzenia emocjonalne w przebiegu depresji u dzieci i młodzieży ; Anna Gulczyńska Zaburzenia emocjonalne u dzieci po traumie molestowania seksualnego ; Dorota Ryżanowska, Anna Siwiec  Parentyfikacja i jej rola w genezie zaburzeń obrazu własnego ciała w przebiegu anoreksji u dzieci i młodzieży ; Piotr Kwiatkowski  Zaburzenia eksternalizacyjne w kontekście regulacji zachowania ; CZ. II  EMOCJE DZIECI I MłODZIEŻY Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ I Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W ICH PSYCHOSPOŁECZNEJ ADAPTACJI: Jolanta Lipińska-Lokś Zaburzenia emocjonalne u dzieci z chorobą przewlekłą ; Joanna Konarska Znaczenie wczesnodziecięcych doświadczeń emocjonalnych osób z niepełnosprawnością dla podejmowania wyzwań życiowych ; Ewa Bartuś Emocje na drodze do adaptacji społecznej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną ; Joanna Gładyszewska-Cylulko Zaburzenia emocjonalne u dzieci niewidomych i słabo widzących ; Joanna Kossewska Specyfika rozwoju procesów emocjonalnych u dzieci z uszkodzonym słuchem ; Agnieszka Słopień, Aneta Wojciechowska  Funkcjonowanie emocjonalne dzieci ze spektrum autyzmu ; Barbara Winczura Rozwój emocji i przywiązania dzieci ze spektrum autyzmu w kontaktach z bliskimi ; Sylwia Wrona Relacje emocjonalne między dzieckiem a jego rodziną we wczesnej interwencji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-105258 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-52426 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia przy pracach.
Część prac w języku ukraińskim. Streszczenie w języku angielskim przy pracach.
RODZINNE UWARUNKOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ - ROZWAŻANIA PEDAGOGICZNO-FILOZOFICZNO-PRAWNE: Podmiotowość rodziny względem społeczeństwa (Kontekst personalizmu Jana Pawła II) ; Więzi rodzinne w kontekście rozwoju małego dziecka ; Rodzinne determinanty homoseksualizmu. Studium przypadku ; Rodzicielstwo bliskości jako forma budowania trwałej więzi osobowej rodzica z dzieckiem ; Szkoła rodzinna jako alternatywna kategoria wychowawcza ; Troska o rozwój dziecka jako realizacja dobra wspólnego ; Ro9dzina zastępcza jako środowisko rozwoju dzieci i młodzieży ; Rodzinna wspólnota osób wobec konfliktów ; Vpliv rodinnogo vihovannâ ì tradicìj na psihologìčnij potencìal osobistìsnoï uspìšnosti fahìvcìv socìonomìčnih profesìj ; Osoblivostì rozvitku moral'noï svìdomostì ditini 5-7 rokìv ; PANORAMA WYBRANYCH ASPEKTÓW ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY: Siła wpływu matki i ojca na rozwój dziecka. Analiza porównawcza oddziaływań rodziców ; Ojciec i jego rola w rozwoju i wychowaniu dziecka ; Wartości współczesnej młodzieży w świetle oddziaływań rodziny i szkoły ; Stałość potrzeb rozwoju religijności młodzieży wobec zmieniającej się rzeczywistości ; Młodzież wobec portali społecznościowych ; Rola internetu w stymulowaniu rozwoju dzieci i młodzieży ; Dzieci z zespołem Tourette'a ; Osoblivostì osobistostì zrìlogo vìku, âka perežila rozlučennâ bat'kìv v ditinstvi ; PRZESTRZEŃ DO STYMULOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY - METODY I FORMY PRACY: Formy pomocy dziecku ubogiemu w środowisku lokalnym - kontekst historyczny i współczesny ; Personalistyczny wymiar współczesnych form pomocy dzieciom i młodzieży na przykładzie świadczeń pomocy materialnej i dofinansowań o charakterze socjalnym ; Metody pracy wychowawczej w szkole katolickiej. Na przykładzie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie ; Diagnostyczno-stymulująca działalność pedagoga szkolnego w sytuacji opiekuńczo-wychowawczej ; Stymulowanie rozwoju zdolności młodzieży gimnazjalnej zagrożonej uzależnieniami ; Stymulacja i wspieranie rozwoju dziecka ryzyka dysleksji w środowisku rodzinnym ; Stymulowanie rozwoju zdolności matematycznych u dzieci w szkole podstawowej ; Syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych - stymulowanie zdolności dzieci i młodzieży ; Czynniki zakłócające wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym ; Animacja czasu wolnego - przestrzeń do stymulowania rozwoju dzieci i młodzieży w środowisku rodzinnym i lokalnym ; "Stare" gry i zabawy jako sposób na aktywizację w nowych czasach - na przykładzie badań i obserwacji własnych ; Świetlica opiekuńczo-specjalistyczna. Aby bardziej być ; Świetlica jako współczesna forma stymulowania rozwoju dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na przykładzie projektu klubów środowiskowych w gminie Nowa Dęba ; Stymulacja rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym przez matki samotnie wychowujące dzieci. Komunikat z badań ; Emigracja zarobkowa a relacje w rodzinie ; Rodzina wspierająca jako jedna z form stymulowania rozwoju dzieci i młodzieży w środowisku rodzinnym i lokalnym ; Wspomaganie rozwoju dzieci w środowisku rodzinnym ; Asystent rodziny - współczesna forma pomocy ; Praca z uczniem z zespołem Aspergera w środowisku szkolnym ; Wsparcie społeczne rodzin z dzieckiem autystycznym ; Jak pomóc dziecku z autyzmem? Wybrane formy i metody wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży ; Neurodydaktyka szansą usprawnienia mózgu ; Aktywizacja młodzieży w środowisku lokalnym na przykładzie działalności Fundacji Rozwoju "Dobre Życie".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-106075 (1 egz.)
Book
In basket
Badania m.in. przeprowadzono w Rzeszowie i na Podkarpaciu.
Bibliografia, netografia przy pracach.
Streszczenie w języku angielskim przy pracach.
KOMPETENCJE OSOBOWOŚCIOWE MŁODYCH DOROSŁYCH: Związek kompetencji poznawczych ze stylami tożsamości młodych dorosłych ; Prężność osobowościowa a style aktualizacji siebie młodych dorosłych ; Badanie systemu wartości młodzieży. Metodyczna perspektywa w psychologii i socjologii ; Samoocena studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej u progu ich pracy zawodowej ; Retrospektywna ocena postaw rodzicielskich a cechy osobowości i orientacja pozytywna u młodych dorosłych ; Zdolność młodych dorosłych do tworzenia trwałych relacji a czynniki osobowościowe ; Orientacja temporalna młodych dorosłych ; Dylematy tożsamościowe wczesnej dorosłości z perspektywy dialogowej ; KOMPETENCJE SPOŁECZNE MŁODYCH DOROSŁYCH: Kompetencje społeczne nauczycieli i rodziców o różnym poziomie empatii ; Wybrane aspekty psychospołecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością ruchową w okresie wczesnej dorosłości ; Kapitał społeczny a problemy, kompetencje i cele życiowe młodzieży z ograniczeniami sprawności ; Opinie młodego pokolenia o współczesnej polszczyźnie ; Wzór kulturowy współczesnego mężczyzny. Komunikat z badań ; KOMPETENCJE RODZINNE MŁODYCH DOROSŁYCH: Cechy rodziny sprzyjające dojrzałej osobowości jej członków ; Relacje w rodzinie pochodzenia a poziom dojrzałości do małżeństw młodych dorosłych ; Relacje w rodzinie pochodzenia a postawy młodych rodziców wobec własnych dzieci ; Szantaż emocjonalny w związkach małżeńskich o różnym czasie ich trwania ; Oddziaływania młodych matek wobec dzieci a ich percepcja postaw rodziców z własnego dzieciństwa ; Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego ; Rodzina jako przestrzeń kształtowania odpowiedzialnego rodzicielstwa ; Trudne rodzicielstwo u progu dorosłości. Młodzi rodzice dzieci z autyzmem ; Doświadczenia seksualne więźniów - młodych dorosłych a ich kompetencje do tworzenia związków partnerskich ; Kompetencje rodzinne młodych dorosłych. Kryzys rodziny czy pusty frazes? ; Komunikacja interpersonalna w okresie narzeczeństwa i pierwszej fazie małżeństwa ; Retrospektywna ocena postaw rodzicielskich a poziom samooceny i ogólnej satysfakcji z życia u młodych dorosłych ; KOMPETENCJE ZAWODOWE MŁODYCH DOROSŁYCH: Relacje interpersonalne i motywacja osiągnięć studentów różnych kierunków studiów ; Ocena demokracji w kontekście wyborów samorządowych 2014 r. przez młodych dorosłych ; Kompetencje zawodowe młodych dorosłych w świetle Bilansu Kapitału Ludzkiego ; Młode osoby niepełnosprawne. Aspiracje zawodowe a rzeczywistość ; Kompetencje zawodowe absolwentów szkół wyższych na Podkarpaciu w świetle teorii kapitału ludzkiego ; Akademickie biura karier jako istotny element systemu wsparcia studentów i absolwentów na rynku pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-107184 (1 egz.)
Book
In basket
Nazwy autorów prac na stronach [IX]-XII.
Tytuł oryginału: "Evidence-based psychotherapies for children and adolescents" 2003.
Bibliografia przy rozdziałach. Indeksy.
I. PODSTAWY BADAŃ NAD TERAPIĄ DZIECI I MŁODZIEŻY: 1. Wprowadzenie. Kontekst i źródła opartych na dowodach metod psychoterapii dzieci i młodzieży. 2. Zagadnienia i aspekty rozwojowe w badaniach i praktyce. 3. Nowe obszary praktyki opartej na dowodach. 4. Zagadnienia etyczne w badaniach nad terapią psychospołeczną dzieci i mlodzieży. II. PROGRAMY BADAŃ. A. ZABURZENIA I PROBLEMY ZINTERNALIZOWANE: 5. Terapia lęku ukierunkowana na dziecko. 6. Zaangażowanie rodziców w terapię dzieci z zaburzeniami lękowymi. 7. Poznawczo-behawioralna terapia grupowa depresji młodzieńczej. 8. Terapia poznawczo-behawioralna depresji młodzieńczej. Porównawcza skuteczność eksperymentalna, mediatory, moderatory i skuteczność rzeczywista. 9. Psychoterapia interpersonalna dla depresyjnych adolescentów.10. Trening wzmocnienia pierwotnej i wtórnej kontroli u młodzieży z depresją. Zastosowanie modelu systematycznego wdrażania jako modelu rozwijania i testowania metod terapeutycznych. B. ZABURZENIA I PROBLEMY EKSTERNALIZOWANE. 11. 11. Program treningu poznawczo-behawioralnego dla rodziców dzieci z zespołem nadpobudliwości ruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. 12. Terapia interakcji rodzic-dziecko dla dzieci z zachowaniami opozycyjnymi.13. "Niewiarygodne Lata" Seria materiałów szkoleniowych dla rodziców, nauczycieli i dzieci. Wieloaspektowe ujęcie leczenie małych dzieci z problemami w zachowaniu. 14. Trening rozwiązywania problemów i warsztaty umiejętności rodzicielskich w zaburzeniach zachowania. 15. Trening kontroli gniewu dla agresywnej młodzieży. 16. Zachowania antyspołeczne u dzieci i nastolatków: Oregoński program Wielowymiarowej Terapii i Opieki Zastępczej (MTFC). 17. Terapia wielosystemowa poważnych problemów klinicznych. C. INNE ZABURZENIA I SPECJALNE ZASTOSOWANIE: 18. Wczesna intensywna interwencja behawioralna w autyzmie ; Empirycznie potwierdzone interwencje kluczowej reakcji dla dzieci autystycznych. 20. Behawioralna terapia systemów rodzinnych dla nastolatków cierpiących na jadłowstręt psychiczny. 21. Rozwój terapii zorientowanej na dowody otyłości dziecięcej. 22. Terapia behawioralna moczenia nocnego. 23. Krótka strategiczna terapia rodzinna dla młodzieży hiszpańskojęzycznej. 24. Terapia narracyjna hiszpańskojęzycznych dzieci i nastolatków. III. WNIOSKI ORAZ PROGNOZY NA PRZYSZŁOŚĆ: 25. Podsumowanie: Stan obecny i perspektywy terapii zorientowanych na dowody w odniesieniu do dzieci i adolescentów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. F.8-61 (1 egz.)
Book
In basket
- Dziedziny zdobywania informacji I. Praca wychowawcza a zdobywanie informacji II. Wybrane właściwości psychiczne uczniów III. Zjawiska zachodzące w zespole wychowanków IV. Postawy, wartości i aspiracje uczniów V. Stosunek uczniów do nauki szkolnej VI. Pozaszkolne zajecia ucznia i jego środowisko
społeczne VII. Poznawanie przez nauczyciela własnej pracy
(rozpoznanie zwrotne) - Metody zdobywania informacji VIII.Obserwacja IX. Ankieta i wywiad X. Skale ocen i metody socjometryczne XI. Inne metody
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-41369 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. F.3-III/P (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. F.5dz-39 (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. F.10-III/P (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. F.20-III/P (1 egz.)
Book
In basket
Elementy psychologii / Tadeusz Nowacki. - Wyd. 4 uzup. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. - 428 s., [1] k. tabl. : il., rys., tab., wykr. ; 21 cm.
Indeks
1. Przedmiot psychologii - Wiadomości wstępne - Człowiek jako przedmiot badań psychologicznych - Główne działy psychologii 2. Anatomiczno-fizjologiczne podstawy procesów psy-
chicznych - Budowa układu nerwowego - Budowa mózgu - Narządy zmysłowe - Budowa oka - Budowa ucha - Inne narządy zmysłowe 3. Teoria odruchów warunkowych - Odruchy bezwarunkowe - Odruchy warunkowe - Prawa powstawania i zanikania związków czasowych - Drugi układ sygnałowy - Typy wyższej czynności nerwowej 4. Metody badania zjawisk psychicznych - Określenie metody - Samoobserwacja i obserwacja - Eksperyment - Wywiady, ankiety, kwestionariusze - Analiza wytworów działalności - Psychometria i testy - Metody projekcyjne - Metody interpretacji 5. Główne szkoły i kierunki psychologii - Źródła psychologii - Psychologia kultury - Szkoła würzburska - Psychologia postaci - Psychoanaliza - Behawioryzm - Rozwój psychologii w Polsce 6. Podstawowe zagadnienia rozwoju psychicznego - Czynniki rozwoju psychicznego - Zagadnienie podziału na fazy rozwojowe - Rozwój psychiczny przed okresem dorastania - Okres dorastania 7. Analiza procesu poznawczego - Wrażenia - Wrażliwość i adaptacja - Wzajemne oddziaływanie wrażeń - Spostrzeżenia - Wyobraźnia - Pamięć - Uwaga - Myślenie i mowa 8. Uczucia - Określenie uczuć - Pochodzenie uczuć - Podstawowe właściwości uczuć i ich rodzaje - Podział uczuć ze względu na ich treść - Różnice indywidualne w przeżywaniu uczuć - Uczucie i działalność 9. Psychologiczne podłoże działalności - Określenie pojęcia działalności - Motywy postępowania i ich pochodzenie - Rodzaje motywów - Walka motywów, konsekwencja i wola w działaniu - Krótkie wnioski pedagogiczne 10.Działanie - Pojęcie i przejawy działania - Elementy działania - Działanie twórcze 11.Niektóre zagadnienia psychologii pracy produkcyjnej - Uwagi wstępne - Wpływ postępu technicznego na zmianę charakteru
pracy - Postęp techniczny i zmiany ideologii zawodowej - Problem selekcji i poradnictwa zawodowego - Zagadnienie motywacji w wyborze zawodu - Przygotowanie intelektualne pracownika i inne
zagadnienia psychologii pracy 12.Niektóre zagadnienia psychologii osobowości - Określenie pojęcia osobowości - Temperament - Zainteresowania i skłonności - Uzdolnienia i zdolności - Charakter - Niektóre zagadnienia rozwoju i badania osobowości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-41773 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Bibliografia przy pracach.
Ewa Kiliszek, Młodzież w czasach współczesnych - przemiany, ryzyka, szanse ; Piotr Kwiatkowski, Wspieranie resiliencji jako zadanie wychowawcze w profilaktyce i resocjalizacji ; Inga Markiewicz, Anna Pilszyk, Problem narkomanii nieletnich - wybrane aspekty psychologiczne, społeczne i prawne ; Grzegorz Kudlak, Zagrożenia związane z zażywaniem nowych substancji psychoaktywnych ; Marek Łukasiewicz, Używanie i posiadanie substancji psychoaktywnych przez wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Potrzeby praktyki, możliwości i ograniczenia organizacyjno-prawne w zakresie przeciwdziałania ; Mariusz Wojasiński, Używanie środków psychoaktywnych przez wychowanków zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich - raport z badań ; Anna Pilszyk, Inga Markiewicz, Zachowania ryzykowne młodzieży - droga do uzależnienia i przestępczości (studium przypadku) ; Paweł Lamparski, Grzegorz Kudlak, Terapia młodocianych więźniów uzależnionych od alkoholu na przykładzie oddziału terapeutycznego aresztu śledczego w Radomiu ; Wojciech Wypler, Mechanizm zaprzeczania i iluzji oraz kłamstwa w psychoterapii ; Ewa Kiliszek, Nieprzystosowanie społeczne - wyzwanie dla służb społecznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-159.9 (1 egz.)
Copies are only available in the library: sygn. A-106895 (1 egz.)
Book
In basket
M.in. dot. mieszkańców woj. podkarpackiego (zagadnienie edukacji do starości) i wychowanków Domu dla Dzieci i Młodzieży "Mieszko" w Rzeszowie.
Bibliogr. przy pracach.
Streszcz. ang. przy pracach.
Zagubione i zaniedbane obszary polskiej pedagogiki ; Edukacja dla kultury humanistycznej wobec przesilenia aksjologii wychowawczej posmodernizmu ; Uczenie się cyberprzestrzeni przez zapping: sprzeczność "cyfrowy uczeń" - "analogowy nauczyciel" ; Przemoc i agresja w szkole ; Indywidualne i społeczne znaczenie wartości wykształcenia ; Edukacja do starości jako istotne zadanie andragogiczne (na przykładzie wybranych środowisk województwa podkarpackiego) ; Zwiększanie szans dzieci z dysleksją rozwojową na sukces edukacyjny w szkole ; Neurofizjologiczne metody wspomagania rozwoju dzieci ; Zjawisko pornografii jako zagrożenie w procesie rozwoju dzieci i młodzieży ; Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez efektywne wykorzystanie czasu wolnego na przykładzie wychowanków Domu Dziecka ; Promocja zdrowia w szkole wyższej - oczekiwania a rzeczywistość ; Rodzina jako podstawowe środowisko profilaktyki w opinii studentów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-98575 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., netogr. s. [228]-247.
Streszcz. ang.
I. POCZĄTKI WYCHOWANIA DO AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ - WYCHOWANIE NA PRZESTRZENI DZIEJÓW: 1. Wychowanie fizyczne w starożytności ; 2. Wychowanie w antycznej Grecji ; 3. Wychowanie w Rzymie ; 4. Wychowanie fizyczne w epoce oświecenia ; 5. Wychowanie w XIX wieku ; Wychowanie fizyczne w różnych krajach ; 7. Wychowanie fizyczne pod zaborami ; 8. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" ; 9. Henryk Jordan i jego działalność ; 10. Powrót idei olimpijskiej i postać Pierre'a de Coubertina ; 11. Wychowanie fizyczne w XX wieku. II. AKTYWNOŚĆ CZŁOWIEKA W NAUKACH O KULTURZE FIZYCZNEJ: 1. Aktywność człowieka w psychologii ; 2. Aktywność człowieka w naukach medycznych i przyrodniczych ; 3. Socjologiczne ujęcie aktywności człowieka ; 4. Aktywność fizyczna w pedagogice. III. WYCHOWAWCZY WALOR SPORTU: 1. Kluby sportowe wobec wychowania ; 2. Akcenty wychowawcze i wartości w sporcie ; 3. Funkcje sportu wyczynowego ; 4. Sport wyczynowy - niebezpieczeństwa i korzyści ; 5. Trener instruktor w procesie wychowania zawodnika ; 6. Doping w sporcie. IV. INSTYTUCJONALNE WYCHOWANIE FIZYCZNE: 1. Szkoła a wychowanie do ruchu ; 2. Atrakcyjność lekcji wychowania fizycznego ; 3. Ocena na lekcji wychowania fizycznego ; 4. Procedury kontrolno-oceniające ucznia na lekcji wychowania fizycznego ; 5. Diagnozowanie dziecka z grupy ryzyka na lekcji wychowania fizycznego ; 6. Zalety i wady lekcji wychowania fizycznego. V. NAUCZYCIEL W ZREFORMOWANEH SZKOLE: 1. Kodeks etyczny nauczyciela ; 2. Odpowiedzialność nauczyciela ; 3. Doskonalenie kwalifikacji, permanentna edukacja ; 4. Nauczyciel stres. VI. REFORMA PROGRAMOWA I STRUKTURALNA POLSKICH SZKÓŁ NA PRZESTRZENI LAT. VII. SPORTY EKSTREMALNE: 1. Ujęcie terminologiczne ; 2. Charakterystyka sportów ekstremalnych ; 3. Konsekwencje uprawiania sportów ekstremalnych ; 4. Główne motywy uprawiania sportów ekstremalnych ; 5. Wizerunek sportowca ekstremalnego ; 6. Umiejętności, postawy do uprawiania sportów ekstremalnych. VIII. REINTEGRACJA PRZEZ SPORT: 1. Znaczenie powtórnej integracji ; 2. Resocjalizacyjny walor sportu ; 3. Rola aktywności fizycznej w procesie resocjalizacji dzieci i młodzieży ; 4. Reintegracja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych ; 5. Wpływ sportu na jakość życia osób niepełnosprawnych ; 6. Wartość rehabilitacyjnej aktywności sportowej ; 7. Sportowe kategorie niepełnosprawności w kolarstwie ; 8. Współzawodnictwo osób niepełnosprawnych ; 9. Fair play w sporcie osób niepełnosprawnych. IX. AGRESJA W SZKOLE, SPORCIE I W ŻYCIU CODZIENNYM: 1. Agresja - rozważania teoretyczne ; 2. Agresja w szkole ; 3. Przejawy agresji w sporcie ; 4. Rodzaje agresji ; 5. Agresja dopuszczalna i niedopuszczalna ; 6. Kanalizacja agresji ; 7. Przeciwdziałanie agresji. X. HAŁAS W SZKOLE. XI. CZAS WOLNY DZIECI I MŁODZIEŻY: 1. Znaczenie terminu "czas wolny" ; 2. Badania dotyczące czasu wolnego ; 3. Aspekt czasu wolnego ; 4. Formy spędzania czasu wolnego ; 5. Formy rekreacji najczęściej wybierane przez młodzież ; 6. Korzyści z czasu wolnego ; 7. Wpływ rodziny, szkoły i organizacji społecznych na wybór form spędzania czasu wolnego prze młodzież ; 8. Zagrożenia "atakujące" młodych ludzi ; 9. Nieformalne grupy młodzieżowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-100118 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz. Indeks
- Pojęcie oświaty dorosłych - Przyczyny rozwoju i historyczno-społeczny charakter
oświaty dorosłych - Tendencje rozwojowe oświaty dorosłych - Uczenie się przez całe życie i ustawiczne
kształcenie - Upowszechnienie kultury - Kultura umysłu - Problemy wychowania moralnego dorosłych - Wychowanie estetyczne dorosłych - Kultura fizyczna i zdrowie - Problem rozwijania twórczego działania w pracy
oświatowej - Wychowanie przez pracę - Ogólne zasady pracy kulturalno-oświatowej - Struktura działalności oświatowej - Problemy samokształcenia - Potrzeby współczesnej młodzieży - Potrzeby rodziny - Potrzeby kobiet - Potrzeby ludzi w starszym wieku - Potrzeby polskiej wsi - Problem analfabetyzmu - Problem szkolnictwa podstawowego dla pracujących - Główne problemy liceów dla pracujących - Zagadnienia kształcenia korespondencyjnego - Szkolnictwo zawodowe dla pracujących - Problem kształcenia kursowego - Problemy uniwersytetów powszechnych - Problemy bibliotek i czytelnictwa - Domy kultury - Problemy oświaty i kultury w powiecie - Amatorski ruch artystyczny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-34438 (1 egz.)
Book
In basket
Badania przeprowadzono m.in. w Rzeszowie, Strzyżowie i woj. podkarpackim. Dot. także m.in. Katedry Pedagogiki Opiekuńczej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Bibliogr. przy pracach.
I. MORALNOŚĆ, ETYKA A PRAWA WYCHOWANKÓW: Wychowanie moralne w placówkach wielofunkcyjnych ; Sytuacja życiowa niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków placówek socjalizacyjnych ; Poczucie sensu życia wychowanków domów dziecka. II. SPOŁECZNE ZAGROŻENIA WSPÓŁCZESNYCH DZIECI: Prawa dzieci w polskiej szkole (w opiniach i doświadczeniach studentów) ; Internet - przekleństwo czy wybawienie dla współczesnej młodzieży ; Poziom gniewu zewnętrznego i wewnętrznego dzieci w wieku szkolnym. III. DZIECKO PODMIOTEM OPIEKI WYCHOWAWCÓW: Kultura kompetencji profesjonalnych opiekuna-wychowawcy ; Władza rodzicielska i jej realizacja we współczesnej rodzinie: aspekty socjologiczno-prawne ; Organizacja czasu wolnego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ; Pedagogika opiekuńcza i socjalna wczoraj, dziś i jutro w Uniwersytecie Rzeszowskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-94403 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia przy pracach, netografia przy niektórych pracach.
Streszczenie w języku angielskim przy jednej pracy na stronie 294.
I. WIĘŹ WEWNĄTRZRODZINNA - PROBLEMATYKA ODPOWIEDZIALNOŚCI OSOBISTEJ ZA ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE RELACJI WEWNĄTRZRODZINNYCH: Jan Śledzianowski - Więź małżeńska podstawą pokoju w rodzinie i społeczeństwie ; Bożena Matyjas - Ojciec i jego rola w procesie opieki i wychowania dziecka. Refleksje pedagoga ; Marek Marczewski - Człowieczeństwo wezwaniem do międzyosobowej komunii ; Dariusz Adamczyk - W trosce o podstawową komórkę społeczną - w świetle Karty Praw Rodziny ; Karolina Wilkołaska - Więź między kolejnymi pokoleniami kobiet w rodzinie. II. POKÓJ W RODZINIE PODSTAWĄ POKOJU W SPOŁECZEŃSTWIE: Magdalena Parzyszek - Rodzina miejscem doświadczania, budowania i wychowania do pokoju ; Krystian Kucharczyk, Ozeasza Anna Pozimska - Rzeczywistość ojcostwa - obraz, charakterystyka, funkcje ; Alicja Libura-Gil - Znaczenie więzi dziecka z matką i ojcem w budowaniu jego tożsamości płciowej ; Monika Siwek - Mediatyzacja życia rodzinnego a więzi wewnątrzrodzinne ; Jolanta Kołodziej - Życie rodzinne a praca zawodowa - konflikt czy równowaga? Nowoczesne rozwiązania na rynku pracy i w edukacji osób dorosłych - rozważania teoretyczne. III. UWARUNKOWANIA PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU WIĘZI RODZINNYCH I SPOŁECZNYCH: Ewa Nizio - Festiwal Młodych w Medjugorje jako inicjatywa służąca budowaniu więzi i pokoju ; Agnieszka Zwierzchowska - Wzajemne obowiązki małżonków o charakterze niemajątkowym na gruncie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ; Katarzyna Gucwa-Porębska - Budowanie więzi społecznych w opiece długoterminowej. Role, zadania i wyzwania dla Asystenta Rodziny ; Anna Jaśkowska - Jednostka i rodzina a grzech społeczny ; Ryszard Błaszkiewicz - Co rodzice powinni wiedzieć o doborze gier komputerowych dla dzieci. IV. KLUCZOWE ZAGROŻENIA WIĘZI I POKOJU RODZINNO-SPOŁECZNEGO: Ewelina Brzyszcz - Współczesne media - implikacje nadmiernego korzystania z mediów dla rozwoju więzi rodzinnych ; Monika Wojtkowiak - Cyfrowe istnienie pokolenia sieci. Iluzja wirtualnych relacji w perspektywie poszukiwania zagubionych więzi ; Dariusz Łuczak - Wiedza nauczycieli dotycząca zagrożenia suicydalnego dzieci i młodzieży na przykładzie badań własnych ; Dariusz Zwierzchowski - Trzeźwość w służbie rodziny. Perspektywa uzależnienia od alkoholu ; Monika Siwek - Zdrowie rodziny a jakość życia rodzinnego. V. ZADANIA PEDAGOGIKI DLA PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU WIĘZI LOKALNYCH I GLOBALNYCH - CZYLI TROSKA O BEZPIECZEŃSTWO WSPÓŁCZESNEJ RODZINY POLSKIEJ: Sylwester Bębas - Zastosowanie nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela ; Marek Świeca, Marta Dobrowolska-Wesołowska - Rodzinne uwarunkowania twórczości studentów edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych UJK Kielce ; Tadeusz Sakowicz - Świadomość istnienia norm jako środowiskowy system kontroli społecznej ; Justyna Klamka - Cienie i blaski samotnego rodzicielstwa ; Tomasz Łączek - Sukces życiowy jako wartość młodzieży ponowoczesnej - na przykładzie młodzieży czeskiej ; Iwona Wolańska - Mediacja transgraniczna jako forma podtrzymywania więzi rodzinnych ; Dorota Opozda - Androgyniczna tożsamość - szanse i ograniczenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-105429 (1 egz.)
Book
In basket
Temat: Państwowa Inspekcja Pracy. Okręgowy Inspektorat Pracy (Rzeszów) ; Aukcja internetowa ; Aspiracje zawodowe - Polska ; Banki spółdzielcze - Polska - od 1989 r ; Bezradność ; Bezrobocie ; Chorzy psychicznie - socjologia ; Chorzy psychicznie - stereotyp ; Gospodarka oparta na wiedzy ; Gospodarka oparta na wiedzy - kraje Unii Europejskiej ; Internet - socjologia ; Kryzys finansowy 2007 r. - socjologia ; Marginalizacja społeczna ; Młodzież wiejska - socjologia - Polska ; Niepełnosprawni - a internet ; Poradnictwo prawne - Polska ; Praca - socjologia ; Prawo autorskie - a internet ; Prawo do informacji ; Przedsiębiorstwo społeczne - Polska - 21 w ; Rodzice - a wykluczenie cyfrowe ; Rynek pracy - socjologia ; Społeczeństwo informacyjne ; Społeczeństwo informacyjne - Polska ; Spółdzielczość - Polska - od 1989 r ; Szkolnictwo zawodowe - Polska ; Ubóstwo - socjologia ; Uczniowie gimnazjów - socjologia ; Uczniowie szkół średnich - socjologia - Polska ; Użytkownicy informacji - socjologia ; Użytkownicy informacji - szkolenie - Polska ; Wybory - socjologia - Polska - od 1989 r ; Wykluczenie cyfrowe - Polska ; Wykluczenie społeczne - kraje Unii Europejskiej ; Wykluczenie społeczne - Polska - od 1989 r ; Wykluczenie społeczne - psychologia ; Wykluczenie społeczne - zapobieganie - Polska ; Wykluczenie społeczne - zwalczanie ; Zamówienia publiczne - komputeryzacja ; Zatrudnienie - a jakość życia ; Mazowieckie, województwo (od 1999) - socjologia ; Polska - polityka - socjologia - od 1989 r ; Rzeszów (woj. podkarpackie ; okolice) - polityka społeczna - 21 w ; Włoszczowa (woj. świętokrzyskie ; okręg) - media
Dot. m.in. działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie.
Bibliogr. przy rozdz.
Streszcz ang. przy rozdz.
I. OBSZARY WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO: Zbędni, odtrąceni i niechciani - wykluczeni! ; Wykluczenie społeczne w dobie kryzysu ; Wykluczenie społeczne problemem współczesnego świata ; Ubogi w kulturze symulakrów ; Prekariat jako fenomen współczesnego wykluczenia społecznego. Analiza socjologiczna ; Wykluczenie społeczne (ekonomiczne, cyfrowe, polityczne, przestrzenne) i jego wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu ; Psychologiczne skutki wykluczenia społecznego ; Wykluczenie społeczne osób chorych psychicznie ; Wykluczanie edukacyjne wśród młodzieży - przypadek gimnazjalistów z południa Polski ; Bezrobotni - pariasi XXI wieku ; Wykluczenie polityczne jako aspekt życia społecznego w Polsce. II. NOWY WYMIAR WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO - WYKLUCZENIE CYFROWE: Ewolucja wykluczenia cyfrowego. Od dostępu po kompetencje i użytkowanie ; Przyczyny i skutki wykluczenia informacyjnego w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy ; Alea, iacta est - kości zostały rzucone, czyli wykluczenie cyfrowe a gospodarka oparta na wiedzy ; Wykluczenie cyfrowe jako szczególny przykład wykluczenia społecznego w gospodarce opartej na wiedzy ; Gospodarka oparta na wiedzy a wykluczenie cyfrowe. Analiza porównawcza nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej ; Zjawisko e-wykluczenia w Polsce. Analiza własna ; Mazowieckie wykluczenie cyfrowe ; Wykluczenie cyfrowe czynnikiem podziału społecznego. Instytucjonalne formy przeciwdziałania na przykładzie gminy Włoszczowa) ; Uprawnienia wynikające z art. 33 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jako instrument przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych ; Delimitacja wykluczenia cyfrowego w zamówieniach publicznych. III. MINIMALIZACJA WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO - PROGRAMY I DZIAŁANIA: Znaczenie spółdzielczości w walce z wykluczeniem społecznym i finansowym ; Spółdzielnie socjalne jako sposób na wykluczenie społeczne ; Działalność Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu spowodowanemu nieświadomością prawną na przykładzie Okręgowego Inspektoratu pracy w Rzeszowie ; Analiza strategii minimalizacji wykluczenia społecznego i ekonomicznego na przykładzie działania publicznych i katolickich szkół licealnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-100129 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again