Form of Work
Książki
(6)
Czasopisma
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(5)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(1)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(5)
Author
Duraj-Nowakowa Krystyna (1945- )
(1)
Gruca-Miąsik Urszula
(1)
Madeyska Janina
(1)
Muszyński Wojciech (socjologia)
(1)
Pacho Jerzy
(1)
Pokrzywa Magdalena
(1)
Sikora Ewa (socjolog)
(1)
Wilk Sławomir (1982- )
(1)
Witek Paweł (1973- )
(1)
Woźniak Michał Gabriel (1949- )
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Kobieta
(3)
Młodzież
(3)
Niepełnosprawni
(3)
Rodzice
(3)
Bezrobocie
(2)
Homoseksualizm
(2)
Internet
(2)
Marginalizacja społeczna
(2)
Młodzież wiejska
(2)
Praca
(2)
Rodzina
(2)
Rynek pracy
(2)
Ubóstwo
(2)
Władza rodzicielska
(2)
Zatrudnienie
(2)
Alkoholizm
(1)
Aspiracje zawodowe
(1)
Aukcja internetowa
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Bezradność
(1)
Bhp
(1)
Budżety terenowe
(1)
Chorzy psychicznie
(1)
Czas wolny od pracy ucznia
(1)
Demokracja
(1)
Dochody indywidualne
(1)
Domy dziecka
(1)
Dostęp do oświaty
(1)
Dostęp do świadczeń zdrowotnych
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko trudne
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Gniew
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Gospodarstwo rolne
(1)
Jakość życia
(1)
Kryzys finansowy 2007 r.
(1)
Marynarze
(1)
Małżeństwo
(1)
Menedżerowie
(1)
Migracje
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Młodzież trudna
(1)
Narkomania
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Państwowa Inspekcja Pracy
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Polityka prorodzinna
(1)
Polityka regionalna
(1)
Poradnictwo prawne
(1)
Pracoholizm
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo do informacji
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Profilaktyka społeczna
(1)
Przedsiębiorstwo społeczne
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Publicystyka polska
(1)
Reklama
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Serial filmowy polski
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Spożycie
(1)
Sprawiedliwość społeczna
(1)
Spółdzielczość
(1)
Szkolenie wewnątrzzakładowe
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Szkolnictwo przyzakładowe
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Służba zdrowia
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Uczniowie szkół średnich
(1)
Użytkownicy informacji
(1)
Więziennictwo
(1)
Wybory
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wykluczenie cyfrowe
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: work
Polska Zbrojna
(1)
Subject: time
1989-2000
(3)
2001-
(3)
Subject: place
Polska
(3)
Mazowieckie, województwo (od 1999)
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie ; okolice)
(1)
Włoszczowa (woj. świętokrzyskie ; okręg)
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach.
Streszczenie w języku angielskim przy pracach.
UWARUNKOWANIA NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO NIELETNICH: Dysfunkcja a patologia w rodzinie / Magdalena Ewa Ruszel ; Zagrożenia wynikające ze skracania dystansu w wychowaniu w rodzinie / Aneta Paszkiewicz ; Systemowe uwarunkowania niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży / Monika Abucewicz ; Drogi prowadzące nieletnich do przestępczości / Katarzyna Pawełek ; PROFILAKTYKA SPOŁECZNA WOBEC NIELETNICH I RODZIN ZAGROŻONYCH PATOLOGIĄ: Działalność Ochotniczych Hufców Pracy na rzecz młodego pokolenia w Polsce / Edward Nycz ; Kościół wobec problemów czasu wolnego - kontekst profilaktyki zagrożeń i promowania wartości re-creatio / Jadwiga Daszykowska ; Świetlica środowiskowa jako element profilaktyki społecznej w środowisku lokalnym / Beata Janeczko ; Działalność profilaktyczna pedagoga szkolnego / Bronisław Wyczawski ; WSPÓŁCZESNE NURTY RESOCJALIZACJI NIELETNICH I ZAGROŻENIA PATOLOGIĄ: Historyczno-kulturowe uwarunkowania kształtowania się systemu wychowania i resocjalizacji nieletnich w Polsce / Sylwester Bębas ; Model ryzyka i model dobrego życia w resocjalizacji nieletnich - od sporu do kooperacji / Agnieszka Barczykowska ; Religijne programy resocjalizacyjne młodocianych więźniów w USA, Szwecji i Polsce jako specyficzna realizacja prawa do nauczania religii w zakładzie karnym ; Patologiczne zachowania związane z seksualnością w sieci młodzieży ponadgimnazjalnej / Ewa Krzyżak-Szymańska ; AUTORYTET WOBEC WYZWAN RESOCJALIZACYJNYCH: Być wychowawcą - trudne, ale konieczne zadanie. Autorytet w resocjalizacji / Antoni Michno ; Podopieczny kuratora sądowego w kontekście rozważań nad relacją kuratora z nieletnim sprawcą czynu zabronionego / Anna Dominika Chmielewska ; Kompetencje i umiejętności pedagoga w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie / Małgorzata Fopka-Kowalczyk ; Rodzinny kurator sądowy w dobie nowych wyzwań / Anna Janus-Dędska ; Autorytet katechety w procesie resocjalizacji nieletnich w ośrodkach szkolno-wychowawczych / Bogdan Krempa ; O roli coacha, mistrza i autorytetu w resocjalizacji / Paweł Szczepaniak ; SYSTEM INSTYTUCJONALNY WOBEC ZACHOWAŃ PRZESTĘPCZYCH NIELETNICH: Zakłady poprawcze w przestrzeni instytucjonalnych działań resocjalizacyjnych / Robert Opora, Wiesław Nynca ; Alternatywne formy pracy resocjalizacyjnej wobec nieletnich przestępców - na przykładzie mediacji / Iwona Wagner ; Mediacje w sprawach nieletnich / Magdalena Łuka ; Organizacja procesu resocjalizacji wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w wymiarze indywidualnym i grupowym. Propozycja oceny jego skuteczności / Justyna Siemionow.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Badania przeprowadzono m.in. w Rzeszowie, Strzyżowie i woj. podkarpackim. Dot. także m.in. Katedry Pedagogiki Opiekuńczej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Bibliogr. przy pracach.
I. MORALNOŚĆ, ETYKA A PRAWA WYCHOWANKÓW: Wychowanie moralne w placówkach wielofunkcyjnych ; Sytuacja życiowa niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków placówek socjalizacyjnych ; Poczucie sensu życia wychowanków domów dziecka. II. SPOŁECZNE ZAGROŻENIA WSPÓŁCZESNYCH DZIECI: Prawa dzieci w polskiej szkole (w opiniach i doświadczeniach studentów) ; Internet - przekleństwo czy wybawienie dla współczesnej młodzieży ; Poziom gniewu zewnętrznego i wewnętrznego dzieci w wieku szkolnym. III. DZIECKO PODMIOTEM OPIEKI WYCHOWAWCÓW: Kultura kompetencji profesjonalnych opiekuna-wychowawcy ; Władza rodzicielska i jej realizacja we współczesnej rodzinie: aspekty socjologiczno-prawne ; Organizacja czasu wolnego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ; Pedagogika opiekuńcza i socjalna wczoraj, dziś i jutro w Uniwersytecie Rzeszowskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Temat: Państwowa Inspekcja Pracy. Okręgowy Inspektorat Pracy (Rzeszów) ; Aukcja internetowa ; Aspiracje zawodowe - Polska ; Banki spółdzielcze - Polska - od 1989 r ; Bezradność ; Bezrobocie ; Chorzy psychicznie - socjologia ; Chorzy psychicznie - stereotyp ; Gospodarka oparta na wiedzy ; Gospodarka oparta na wiedzy - kraje Unii Europejskiej ; Internet - socjologia ; Kryzys finansowy 2007 r. - socjologia ; Marginalizacja społeczna ; Młodzież wiejska - socjologia - Polska ; Niepełnosprawni - a internet ; Poradnictwo prawne - Polska ; Praca - socjologia ; Prawo autorskie - a internet ; Prawo do informacji ; Przedsiębiorstwo społeczne - Polska - 21 w ; Rodzice - a wykluczenie cyfrowe ; Rynek pracy - socjologia ; Społeczeństwo informacyjne ; Społeczeństwo informacyjne - Polska ; Spółdzielczość - Polska - od 1989 r ; Szkolnictwo zawodowe - Polska ; Ubóstwo - socjologia ; Uczniowie gimnazjów - socjologia ; Uczniowie szkół średnich - socjologia - Polska ; Użytkownicy informacji - socjologia ; Użytkownicy informacji - szkolenie - Polska ; Wybory - socjologia - Polska - od 1989 r ; Wykluczenie cyfrowe - Polska ; Wykluczenie społeczne - kraje Unii Europejskiej ; Wykluczenie społeczne - Polska - od 1989 r ; Wykluczenie społeczne - psychologia ; Wykluczenie społeczne - zapobieganie - Polska ; Wykluczenie społeczne - zwalczanie ; Zamówienia publiczne - komputeryzacja ; Zatrudnienie - a jakość życia ; Mazowieckie, województwo (od 1999) - socjologia ; Polska - polityka - socjologia - od 1989 r ; Rzeszów (woj. podkarpackie ; okolice) - polityka społeczna - 21 w ; Włoszczowa (woj. świętokrzyskie ; okręg) - media
Dot. m.in. działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie.
Bibliogr. przy rozdz.
Streszcz ang. przy rozdz.
I. OBSZARY WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO: Zbędni, odtrąceni i niechciani - wykluczeni! ; Wykluczenie społeczne w dobie kryzysu ; Wykluczenie społeczne problemem współczesnego świata ; Ubogi w kulturze symulakrów ; Prekariat jako fenomen współczesnego wykluczenia społecznego. Analiza socjologiczna ; Wykluczenie społeczne (ekonomiczne, cyfrowe, polityczne, przestrzenne) i jego wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu ; Psychologiczne skutki wykluczenia społecznego ; Wykluczenie społeczne osób chorych psychicznie ; Wykluczanie edukacyjne wśród młodzieży - przypadek gimnazjalistów z południa Polski ; Bezrobotni - pariasi XXI wieku ; Wykluczenie polityczne jako aspekt życia społecznego w Polsce. II. NOWY WYMIAR WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO - WYKLUCZENIE CYFROWE: Ewolucja wykluczenia cyfrowego. Od dostępu po kompetencje i użytkowanie ; Przyczyny i skutki wykluczenia informacyjnego w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy ; Alea, iacta est - kości zostały rzucone, czyli wykluczenie cyfrowe a gospodarka oparta na wiedzy ; Wykluczenie cyfrowe jako szczególny przykład wykluczenia społecznego w gospodarce opartej na wiedzy ; Gospodarka oparta na wiedzy a wykluczenie cyfrowe. Analiza porównawcza nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej ; Zjawisko e-wykluczenia w Polsce. Analiza własna ; Mazowieckie wykluczenie cyfrowe ; Wykluczenie cyfrowe czynnikiem podziału społecznego. Instytucjonalne formy przeciwdziałania na przykładzie gminy Włoszczowa) ; Uprawnienia wynikające z art. 33 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jako instrument przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych ; Delimitacja wykluczenia cyfrowego w zamówieniach publicznych. III. MINIMALIZACJA WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO - PROGRAMY I DZIAŁANIA: Znaczenie spółdzielczości w walce z wykluczeniem społecznym i finansowym ; Spółdzielnie socjalne jako sposób na wykluczenie społeczne ; Działalność Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu spowodowanemu nieświadomością prawną na przykładzie Okręgowego Inspektoratu pracy w Rzeszowie ; Analiza strategii minimalizacji wykluczenia społecznego i ekonomicznego na przykładzie działania publicznych i katolickich szkół licealnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Journal
In basket
Na okł. i s. tyt. r. wyd.: 2003-2004.
Dot. m.in. woj. podkarpackiego i powiatu mieleckiego.
Bibliogr. przy pracach.
Spis treści równol. pol. i ang.
Streszcz. ang. przy pracach.
Cz. I. SPOŁECZNY WYMIAR NIERÓWNOŚCI: Wojciech Pawnik: Społeczne konsekwencje demokracji proceduralnej - podmiotowość w procesie zmiany społecznej; Radosław S. Czarnecki: Kilka uwag postmodernisty na temat dzisiejszych nierówności; Tadeusz Chrobak: Trwałość nierówności społecznych; Magdalena Szpunar: Czy możliwa jest sprawiedliwość społeczna?; Janusz Tomaszewski: Problem ubóstwa w Polsce. Uwarunkowania prawne, organizacyjne i finansowe (współzależności makro- i mikroekonomiczne); Jolanta Wojciechowska: Wpływ nierówności na zachowania społeczne; Henryk Machel: Nierówności społeczne w zakładach penitencjarnych; Eugeniusz Moczuk, Bronisław Paweł Rosik: Narkomania jako przejaw marginalizacji społecznej; Piotr Długosz, Łukasz Lewandowski: Deprywacja relatywna wśród podkarpackiego społeczeństwa; Żaneta Stasieniuk: Przemiany percepcji nierówności społecznych w świadomości marynarzy - mieszkańców dużego miasta. Cz. II. NIERÓWNOŚCI NA RYNKU PRACY: Anna Karwińska: Sprawiedliwa nierówność? Sytuacja kobiet w społeczeństwie i gospodarce w Polsce w początkach XXI wieku; Izabela Ostoj: Nierówności na rynku pracy w Polsce; Jan Maciejewski: Pracownik a przemiany ustrojowe w Polsce. Kontekst socjologiczno-ekonomiczny; Izabela Drozd, Maria Miczyńska-Kowalska: Bezrobocie jako jeden z aspektów różnicującego się społeczeństwa transformacyjnego; Agnieszka Ziomek: "System bezrobocia" a zagadnienie nierówności; Aleksandra Hakalla: Bezrobocie a jakość życia jednostki; Samer Masri: Ocena elastyczności rynku pracy w Polsce; Patrycja Baldys: Białe kołnierzyki "na kuroniówce"? Zjawisko bezrobocia wśród menedżerów w Polsce; Mariusz Palak: Nierówności dostępu do rynku pracy a bezrobocie w województwie podkarpackim; Mariola Grzebyk: Bezrobocie i możliwości jego ograniczania na przykładzie powiatu mieleckiego; Agnieszka Pyszkowska: Formy zatrudnienia i związane z tym koszty a wzrost gospodarczy; Izabela Krawczyk: Ekonomiczno-społeczne koszty bezrobocia. Cz. III. SPOŁECZNO-EKONOMICZNE IMPLIKACJE ZRÓŻNICOWANIA DOCHODÓW I KONSUMPCJI: Jolanta Grotowska-Leder: Zachowania ekonomiczne biednych gospodarstw domowych. Mikrostrukturalna perspektywa ubożenia i przezwyciężania biedy; Felicjan Bylok: Nierówności konsumpcji w Polsce w latach 90. i ich konsekwencje społeczno-ekonomiczne; Agata Niemczyk: Kierunki zmian dyspersji dochodowej polskich gospodarstw domowych w okresie przemian rynkowych; Małgorzata Leszczyńska: Zmiany na płaszczyźnie zróżnicowań dochodowych rolniczych gospodarstw domowych; Andrzej Mantaj, Grzegorz Ślusarz: Uwarunkowania poziomu produkcji towarowej oraz dochodu rolniczego w indywidualnych gospodarstwach rolnych województwa podkarpackiego; Jadwiga Berbeka: Społeczne implikacje sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w Małopolsce; Joanna Gawędzka, Dariusz Piotrowski: Zróżnicowanie przestrzenne dochodów i wydatków w powiatach województwa podlaskiego. Cz. IV. ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ WOBEC NIERÓWNOŚCI: Kazimierz Bujak: Zróżnicowanie szans oświatowych a rozwój gospodarczy; Jan Papież: Sytuacja młodzieży wiejskiej w świetle problematyki zróżnicowań w dostępie do oświaty; Tadeusz Kowalewski: Znaczenie szkolnictwa wyższego w pokonywaniu nierówności społeczno-gospodarczych w małych miejscowościach; Ewelina Burek: System finansowania opieki zdrowotnej a dostępność świadczeń zdrowotnych; Katarzyna Krot, Ewa Glińska: Problem dostępu do usług medycznych po reformie służby zdrowia w Polsce; Barbara Sosenko: Mechanizmy generowania nierówności w systemie emerytalno-rentowym w Polsce; Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat: Osoby niepełnosprawne w programach polityki regionalnej; Małgorzata Sulmicka: Polityka migracyjna krajów wysokorozwiniętych a nierówności w gospodarce światowej; Anna Zachorowska-Mazurkiewicz: Formy i metody ograniczania ekonomicznej nierówności kobiet w Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(Przestrzenie Życia Społecznego)
Streszcz. ang. przy pracach.
I. PRACA DLA RODZINY CZY RODZINA DLA PRACY? SZANSE I ZAGROŻENIA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY: Demograficzne uwarunkowania polityki rodzinnej państwa ; Zróbmy to razem? Między deklaracją a realizacją obowiązków domowych ; Rodzina i praca - czy to się da pogodzić? Rozwiązania na rzecz łączenia ról rodzinnych i zawodowych ; Praca i rodzina w perspektywie temporalnej ; Kobieta w żywiole domowego ogniska ; Ryzyko pracoholizmu dla trwałości małżeństwa i rodziny ; Wielkokorporacyjny system pracy i jej wpływ na życie rodzinne ; Migracja - szansa czy zagrożenie rodziny ; Rodzice za granicą- perspektywa zmiany warunków bytowych a rozdzielenie systemu. Dylematy terapeutyczne ; Konsumpcyjny charakter rodziny w społeczeństwie ponowoczesnym ; Rodzina i soft skills. Jak zwyczajnie uczyć nadzwyczajnie potrzebnych "miękkich umiejętności". II. RODZINA W MEDIACH I MEDIA W RODZINIE. MIEJSCE RODZINY W KULTURZE MEDIALNEJ I ZNACZENIE MEDIÓW W ŻYCIU RODZINY: Obraz rodziny w polskich serialach telewizyjnych ; Problematyka rodziny wojskowej w tygodniku wojskowym "Polska Zbrojna" (2001-2007) ; Współczesne macierzyństwo w dyskursie medialnym - na przykładzie polskiej prasy ; Rodzina homoseksualna jako wartość i jako antywartość ; Małżeństwo i rodzina jako motywy inwencji retorycznej w reklamie. Konteksty antropologiczno-aksjologiczne. III. ANIOŁY CZY DEMONY? (NIE)KOCHANE DZIECI, (NIE)KOCHANI RODZICE: Wystarczająco dobrzy rodzice? Obraz i ideał rodzica w percepcji kobiet dwudziestoletnich ; Nie(kochane) dzieci w rodzinach zastępczych ; Niekochane dzieci - o kompensowaniu braków rodziny naturalnej u wychowanków placówek rodzinnych. Komunikat z badań własnych ; Rodzice w percepcji współczesnej młodzieży ; Deprywacja miłości jako imperatyw postaw kryminalnych -dorosłe dzieci źle kochających rodziców. IV. MIŁOŚĆ I RODZINA NA PERYFERIACH. WSPÓŁCZESNE PATOLOGIE RODZINY I PATOLOGIE W RODZINACH: Prawa dziecka w rodzinie ; Patologie rodziny współczesnej ; Wielowymiarowa dysfunkcjonalność współczesnej rodziny i jej wpływ na proces wychowania ; Potrzeby dzieci a wymagania współczesności w stosunku do dorosłych - narodziny patologii ; Retrospektywny obraz rozpadu rodziny w oczach dorosłych dzieci ; Deprywacja potrzeb dzieci żyjących w ubóstwie ; Współpraca nauczycieli i rodziców sposobem rozwiązywania sytuacji problemowych uczniów ; Konferencja Grupy Rodzinnej metodą uaktywniającą rodzinę i dziecko w rozwiązywaniu problemów społeczno-wychowawczych. V. PROBLEM ALKOHOLIZMU I PRZEMOCY W RODZINACH: Współczesne oblicze rodziny z problemem alkoholowym ; Miłość i dyscyplina w rodzinach z problemem alkoholowym ; Współuzależnienie i socjalizacja- analiza wzajemnych powiązań między koalkoholizmem a uspołecznianiem jednostki na podstawie wypowiedzi na forach i blogach ; Przemoc w rodzinie zagrożeniem niedostosowania społecznego młodzieży ; Preferencje wartości młodzieży licealnej doświadczającej przemocy w rodzinie ; Dom rodzinny młodocianych przestępców agresywnych ; Znaczenie rodziny w realizacji celów życiowych przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności korzystających z przepustek.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again