Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(12)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(2)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(12)
Author
Depta Henryk (1938- )
(2)
Tyszkowa Maria (1932-1993)
(2)
Beylin Stefania (1906-1989)
(1)
Dziamski Seweryn (1933-2003)
(1)
Eljasiak Jerzy
(1)
Hofman Iwona
(1)
Kulik Adam
(1)
Kępa-Figura Danuta (1969- )
(1)
Masłowska Jolanta
(1)
Morawski Stanisław (filmologia)
(1)
Muszyński Wojciech (socjologia)
(1)
Popek Stanisław (1936- )
(1)
Sikora Ewa (socjolog)
(1)
Sztuka Marian
(1)
Łużyńska-Dorobowa Jadwiga (1935-1998)
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(2)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(7)
1960 - 1969
(2)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Młodzież
(8)
Film
(6)
Dziecko
(5)
Film dla dzieci i młodzieży
(4)
Sztuka
(4)
Wychowanie estetyczne
(4)
Muzyka
(3)
Psychologia dziecka
(3)
Reklama
(3)
Teatr dziecięcy i młodzieżowy
(3)
Kultura socjalistyczna
(2)
Literatura
(2)
Literatura dziecięca
(2)
Rodzina
(2)
Aktorstwo
(1)
Alkoholizm
(1)
Arteterapia
(1)
Cenckiewicz, Sławomir
(1)
Czasopisma polskie
(1)
Czasopisma regionalne i lokalne norweskie
(1)
Czasopisma regionalne i lokalne polskie
(1)
Czasopisma ukraińskie
(1)
Czasopisma zakładowe polskie
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Dziennikarstwo internetowe
(1)
Dźwięk
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Estetyka
(1)
Film animowany
(1)
Film dokumentalny
(1)
Film fabularny
(1)
Film naukowy
(1)
Gontarczyk, Piotr
(1)
Homoseksualizm
(1)
Ilustracje dla dzieci
(1)
Innowacje
(1)
Jamison, Kay Redfield
(1)
Język polski
(1)
Kadry
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja polityczna
(1)
Komunikacja wewnętrzna
(1)
Literatura polska
(1)
Małżeństwo
(1)
Metodologia
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Mniejszości seksualne
(1)
Muzykoterapia
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Nauczyciele
(1)
Nonkonformizm
(1)
Obrona Westerplatte (1939)
(1)
Poezja dziecięca
(1)
Polityka
(1)
Polityka prorodzinna
(1)
Praca
(1)
Pracoholizm
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Prawa dziecka
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Publicystyka polska
(1)
Radio eR
(1)
Robotnicy
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Rozgłośnia radiowa
(1)
Rysunek
(1)
Serial filmowy polski
(1)
Socjalizm
(1)
Sternberg, Robert J.
(1)
Studenci
(1)
Szkolenie i szkolnictwo partyjne
(1)
Sztuka dziecka
(1)
Teatr
(1)
Telewizja
(1)
Temperament
(1)
Testy psychologiczne
(1)
Twórczość
(1)
Twórczość dzieci i młodzieży
(1)
Uczniowie
(1)
Wolność słowa
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie socjalistyczne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wyobraźnia
(1)
Władza rodzicielska
(1)
Zarządzanie
(1)
Zdolności
(1)
Śmiech
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: work
Niespokojny umysł
(1)
Polska Zbrojna
(1)
SB a Lech Wałęsa
(1)
Subject: time
1989-
(2)
1901-2000
(1)
1945-
(1)
1945-1989
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Euroregion Tatry
(1)
Krym (Ukraina)
(1)
Lublin (woj. lubelskie)
(1)
Genre/Form
Film
(2)
Film polski
(2)
Blogi
(1)
Film amatorski polski
(1)
Film niemy
(1)
Publicystyka
(1)
Publicystyka polska
(1)
14 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-47110 (1 egz.)
Authority data
Młodzież - a film (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-791 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Film i wychowanie / Henryk Depta. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975. - 351, [1] s. : fot., il. ; 21 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
I. Wychowanie filmowe jako wychowanie przez film 1. Specyfika estetyczna i wychowawcza filmu 2. Podstawowe zakresy wychowawczego oddziaływania
filmu 3. Wychowawcze wartości mitologii filmowej 4. Rodzaje i gatunki filmowe oraz ich możliwości
wychowawcze II.Wychowanie filmowe jako wychowanie do filmu 1. Elementy i kierunki odbioru filmu 2. Zadania i zasady edukacji filmowej 3. Formy i metody edukacji filmowej 4. Edukacja filmowa w szkole
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-41663 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-48413, A-34296 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-45340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Młodzi o Westerplatte / wybór Jerzego Eljasiaka. - Warszawa : Iskry, 1969. - 105, [3] s., [7] s. tabl. : fot. ; 20 cm.
Wykonywali swój obowiązek ; Nie szli czwórkami do nieba ; Czas wspomnień ; Czy tylko w przedsionku historii? ; Polskie Termopile ; Prawdziwi bohaterowie ; Nigdy więcej Westerplatte ; Prości ludzie, dobrzy żołnierze ; Wiecznie żywa karta ; Wbrew mitom ; Bohaterstwo, które wyrosło z trudu ; Moralny sens walki ; Dokument historyczny ; Miasto znowu nasze ; Walczyć czy kapitulować? ; Ludzie potrzebują przeżyć ; Nie rzucim ziemi... ; Warto było... ; Szli poprzez kule w ogień... ; Nie ma zbędnych słów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-9097 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
- Społeczno-wychowawcze aspekty kultury
socjalistycznej / S. Dziamski - Dziecko na tle współczesnej cywilizacji /
B. Hornowski - Udział środowisk twórczych w realizacji programu
wychowania przez sztukę - Powojenna proza dla dzieci i młodzieży / S. Frycie - Klasyczna literatura dla dzieci a współczesny
odbiorca / H. Skrobiszewska - O niektórych problemach polskiej ilustracji
w książkach dla dzieci i młodzieży / Z. Rychlicki - Stosunek dzieci do ilustracji nawiązujących do
dziecięcej twórczości plastycznej / I. Słońska - Tradycje teatru dla dzieci w Polsce / W. Renikowa - Aktualne problemy teatru dla dzieci i młodzieży /
H. Jurkowski - Teatr dla dzieci i nastolatków / K. Mazur - Dziecko widzem czy uczestnikiem spektaklu
teatralnego / K. Braun - Film wobec współczesnych koncepcji edukacji
dziecka / W. Nawrocki - Kształcenie wyobraźni dziecka i młodzieży przez
film / W. Zaczyński
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-36132 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach, wstępach i wprowadzeniu.
Streszcz. ang. lub pol. przy pracach.
Tekst częśc. ang.
I. TWÓRCZOŚĆ W REFLEKSJI TEORETYCZNEJ: Modele psychiki a podstawowe pytania psychologii twórczości; W kierunku "kreatologii ". Charakterystyka najnowszych syntez wiedzy o twórczości (Weisberg, Runco, Sawyer); Twórczość w wymiarze egalitarnym - krytyczna prezentacja stanowisk; Psycholog jako jednostka twórcza; Emocje estetyczne, czyli - co autor miał na myśli?; Problem konwersji inhibitorów w katalizatory kreatywności; Znaczenie wiedzy jako istotnego komponentu kompetencji twórczych w generowaniu innowacji; Synergia jako narzędzie kształtowania "ja" w rzeczywistości społecznej. II. OSOBOWOŚCIOWE ASPEKTY TWÓRCZOŚCI: Dwa typy samooceny a postawy twórcze i zachowania twórcze młodzieży liceum ogólnokształcącego, plastycznego i ekonomicznego; Orientacje społeczne a postawa twórcza; Postawa twórcza jako wyznacznik systemu wartości młodzieży; Creative attitude and the experiencing and the using of music in everday life = Postawa twórcza a doświadczanie i wykorzystywanie muzyki w codziennym życiu; Postawa twórcza a odbiór reklamy wizualnej; KANH III Questionnaire of Creative Behaviour - presentation of the revised version = Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH III - prezentacja wersji zmodyfikowanej; Cognitive and emotional-motivational discrepancies in the functioning of constructive and apparent non-conformists = Poznawcze i emocjonalno-motywacyjne różnice w funkcjonowaniu nonkonformistów konstruktywnych i pozornych; Wpływ czynników kulturowych na konformizm i nonkonformizm ludzi; Środowisko wychowawcze a osobowość twórcza - diagnoza uwarunkowań postaw twórczych studentów na podstawie badań własnych; Rodzinne uwarunkowania twórczości muzycznej; Ojciec a twórczy rozwój dziecka; Parental attitudes in the perception of constructive and apparent non-conformists = Postawy rodzicielskie w percepcji nonkonformistów konstruktywnych i pozornych. III. TWÓRCZOŚĆ A EDUKACJA: Wiedza potoczna nauczycieli o twórczości, cz. I: Czym jest twórczość w przekonaniach nauczycieli i inżynierów?; Wiedza potoczna nauczycieli o twórczości, cz. II: Związki poglądu na twórczość z kreatywnością; Nauczycielskie koncepcje twórczości. Podmiotowe uwarunkowania oceny twórczości; Psychologiczne predyktory postrzegania własnej kreatywności przez nauczycieli; Dwanaście kluczowych decyzji dla twórczości - stymulowanie kreatywności uczniów w koncepcji Roberta J. Sternberga; Formy muzycznej aktywności twórczej na zajęciach kształcenia słuchu; Self-consciousness of potentially creative and artistically gifted adolescents = Samoświadomość młodzieży potencjalnie twórczej i plastycznie uzdolnionej; Overexcitability and creative attitude of gifted students = Nadpobudliwość a twórcza postawa uczniów zdolnych; Disabling the Able: Stereotype threat and women's deductive reasoning = Niezdolni zdolni: Zagrożenie stereotypem a myślenie generatywne kobiet; Creative secondary school pupil or inevitable candidate for university studies? Reflection thinking of external exam for secondary school certificate = Twórczy licealista czy pewny kandydat na studia? Refleksje nad maturą zewnętrzną; Amatorska twórczość filmowa jako sposób komunikacji wewnątrzpokoleniowej; Twórczość w układzie kategorii pedagogicznych. IV. EKSPRESJA - PROJEKCJA - PSYCHOPATOLOGIA: Drawing as a projection of changes in the human psyche and family relationships = Projekcja zmian w zakresie psychiki i relacji rodzinnych w rysunku; Projekcja problemów emocjonalnych w pracach plastycznych dzieci; Neurotyzm a cechy formalne rysunku dziecka; Studies on musical creative activity: present state and suggested new hypotheses = Badania dotyczące twórczej aktywności muzycznej: stan obecny oraz propozycje nowych hipotez; The changes of art work as the symptom of personality development in art therapy (preliminary and methodical announcement) = Zmiany w pracach plastycznych jako przejaw rozwoju osobowości w procesie arteterapii (wstępne doniesienie); Music psychotherapy as a means of restoring the intellectual creativity of highly gifted underachievers - an integrated clinical and experimental study = Muzykoterapia jako środek odbudowywania twórczości intelektualnej u wysoko uzdolnionej młodzieży z deficytami w zakresie osiągnięć - zintegrowane ujęcie kliniczne i eksperymentalne; Narrative expression of love and temperament of persons diagnosed with antisocial personality = Narracyjna ekspresja miłości i temperament osób z osobowością antyspołeczną; Między literaturą i dokumentem - niespokojny umysł Kay Redfield Jamison. V. TWÓRCZOŚĆ A BIZNES: Potencjał twórczy w organizacji - narzędzie diagnostyczne (Kwestionariusz PTwO); Twórcze rozwiązania konfliktów między pracownikami; Styl zarządzania a twórcze zachowania pracowników; Uprzedmiotowienie pracownika, czyli antytwórcze środowisko funkcjonowania w organizacji; Twórcze i nietwórcze style konsumpcji; Twórcze sposoby przekonywania - reklamy oparte na symulacji mentalnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-93978 (1 egz.)
Book
In basket
Tekst częśc. ros.
I. MEDIA SFORMATOWANE - LOKALNE, ŚRODOWISKOWE: Norweska prasa lokalna - zarys problematyki ; Polityka informacyjna i promocyjna Związku Transgranicznego Euroregion Tatry ; Współczesna prasa mniejszości ukraińskiej w Polsce ; Działalność wydawnicza mniejszości nimieckiej w Polsce ; Ich własna przestrzeń. Polska prasa LGTB po 1989 roku ; Zmiany jakościowe w mediach zakładowych z perspektywy dwudziestolecia. II. WOLNE MEDIA NA UKRAINIE: Funkcionirovanie svobodnyh mass-media v Krymu: teoriâ i praktika ; Wolność słowa na Ukrainie ; Ujarzmione wolnością: radzieckie korzenie problemów wolności słowa na Ukrainie ; Prasa Tatarów krymskich w walce o zachowanie ojczystego języka. III. FORMA KOMUNIKATU MEDIALNEGO: Głosy językowych wynalazców odzwierciedlone w wypowiedziach prasowych ; Konstrukcja roli dyskursywnej jako strategia komunikacyjna na przykładzie dyskusji wokół książki "SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii" ; Agresja werbalna jako narzędzie komunikacji we współczesnej polskiej prasie ; Językowe sposoby asekuracji wypowiedzi polityków w blogach internetowych ; Jeszcze informacja czy już komentarz? Stopień realizacji funkcji perswazyjnej jako wyznacznik podziału tekstów prasowych na komentarz i informację ; Manipulacyjna funkcja gier językowych w reklamie komercyjnej ; "Nic, co ludzkie, nie jest mi obce" - o łamaniu tabu językowego w filmach animowanych dla dzieci ; Znaczenie dźwięków w obrazie telewizyjnym ; Gatekeeping i selekcja informacji jako narzędzie wolnych mediów - na przykładzie rynku prasowego Lublina ; Dziennikarskie formy medialne wobec koncepcji komputerowej organizacji danych ; Popularność dialogowych form dziennikarskich we współczesnych mediach ; Wolność od Sieci. Indeks gatunkowy Radia eR.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-316.77 (1 egz.)
Copies are only available in the library: sygn. A-95544/t.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Przestrzenie Życia Społecznego)
Streszcz. ang. przy pracach.
I. PRACA DLA RODZINY CZY RODZINA DLA PRACY? SZANSE I ZAGROŻENIA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY: Demograficzne uwarunkowania polityki rodzinnej państwa ; Zróbmy to razem? Między deklaracją a realizacją obowiązków domowych ; Rodzina i praca - czy to się da pogodzić? Rozwiązania na rzecz łączenia ról rodzinnych i zawodowych ; Praca i rodzina w perspektywie temporalnej ; Kobieta w żywiole domowego ogniska ; Ryzyko pracoholizmu dla trwałości małżeństwa i rodziny ; Wielkokorporacyjny system pracy i jej wpływ na życie rodzinne ; Migracja - szansa czy zagrożenie rodziny ; Rodzice za granicą- perspektywa zmiany warunków bytowych a rozdzielenie systemu. Dylematy terapeutyczne ; Konsumpcyjny charakter rodziny w społeczeństwie ponowoczesnym ; Rodzina i soft skills. Jak zwyczajnie uczyć nadzwyczajnie potrzebnych "miękkich umiejętności". II. RODZINA W MEDIACH I MEDIA W RODZINIE. MIEJSCE RODZINY W KULTURZE MEDIALNEJ I ZNACZENIE MEDIÓW W ŻYCIU RODZINY: Obraz rodziny w polskich serialach telewizyjnych ; Problematyka rodziny wojskowej w tygodniku wojskowym "Polska Zbrojna" (2001-2007) ; Współczesne macierzyństwo w dyskursie medialnym - na przykładzie polskiej prasy ; Rodzina homoseksualna jako wartość i jako antywartość ; Małżeństwo i rodzina jako motywy inwencji retorycznej w reklamie. Konteksty antropologiczno-aksjologiczne. III. ANIOŁY CZY DEMONY? (NIE)KOCHANE DZIECI, (NIE)KOCHANI RODZICE: Wystarczająco dobrzy rodzice? Obraz i ideał rodzica w percepcji kobiet dwudziestoletnich ; Nie(kochane) dzieci w rodzinach zastępczych ; Niekochane dzieci - o kompensowaniu braków rodziny naturalnej u wychowanków placówek rodzinnych. Komunikat z badań własnych ; Rodzice w percepcji współczesnej młodzieży ; Deprywacja miłości jako imperatyw postaw kryminalnych -dorosłe dzieci źle kochających rodziców. IV. MIŁOŚĆ I RODZINA NA PERYFERIACH. WSPÓŁCZESNE PATOLOGIE RODZINY I PATOLOGIE W RODZINACH: Prawa dziecka w rodzinie ; Patologie rodziny współczesnej ; Wielowymiarowa dysfunkcjonalność współczesnej rodziny i jej wpływ na proces wychowania ; Potrzeby dzieci a wymagania współczesności w stosunku do dorosłych - narodziny patologii ; Retrospektywny obraz rozpadu rodziny w oczach dorosłych dzieci ; Deprywacja potrzeb dzieci żyjących w ubóstwie ; Współpraca nauczycieli i rodziców sposobem rozwiązywania sytuacji problemowych uczniów ; Konferencja Grupy Rodzinnej metodą uaktywniającą rodzinę i dziecko w rozwiązywaniu problemów społeczno-wychowawczych. V. PROBLEM ALKOHOLIZMU I PRZEMOCY W RODZINACH: Współczesne oblicze rodziny z problemem alkoholowym ; Miłość i dyscyplina w rodzinach z problemem alkoholowym ; Współuzależnienie i socjalizacja- analiza wzajemnych powiązań między koalkoholizmem a uspołecznianiem jednostki na podstawie wypowiedzi na forach i blogach ; Przemoc w rodzinie zagrożeniem niedostosowania społecznego młodzieży ; Preferencje wartości młodzieży licealnej doświadczającej przemocy w rodzinie ; Dom rodzinny młodocianych przestępców agresywnych ; Znaczenie rodziny w realizacji celów życiowych przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności korzystających z przepustek.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-95467 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again