Form of Work
Książki
(13)
Publikacje naukowe
(4)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Status
only on-site
(11)
available
(5)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(3)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(11)
Filia 4 (Ofiar Katynia 15)
(1)
Filia 6 (Podwisłocze 6)
(1)
Filia 10 (Podchorążych 1)
(1)
Author
Oz Amos (1939-2018)
(4)
Święcicki Julian Adolf (1848-1932)
(4)
Święcicki Julian Adolf (1848-1932). Historia literatury powszechnej
(4)
Chadad Szira
(1)
Klugman Aleksander (1925- )
(1)
Kupfer Franciszek
(1)
Kwiatkowski Leszek
(1)
Kwiatkowski Leszek (1973- )
(1)
Lewicki Tadeusz (1906-1992)
(1)
Löw Ryszard (1931- )
(1)
Oz-Salzberger Fania (1940- )
(1)
Paziński Piotr (1973- )
(1)
Pilarczyk Krzysztof (1953- )
(1)
Scherr Jan
(1)
Sękalska Danuta
(1)
Zamir Israel (1929- )
(1)
Zawadzki Bronisław
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(2)
1950 - 1959
(1)
1900 - 1909
(4)
Time Period of Creation
1901-2000
(4)
2001-
(1)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Demographic Group
Literatura hebrajska
(1)
Subject
Literatura hebrajska
(5)
Literatura żydowska
(5)
Język hebrajski
(4)
Oz, Amos
(3)
Żydzi
(3)
Literatura
(2)
Erotyzm
(1)
Europa
(1)
Filon z Aleksandrii (ca 30 a.C.-54)
(1)
Judaizm
(1)
Józef Flawiusz (ca 37-ca 103)
(1)
Literatura arabska
(1)
Literatura chińska
(1)
Literatura egipska
(1)
Literatura francuska
(1)
Literatura grecka
(1)
Literatura indyjska
(1)
Literatura japońska
(1)
Literatura perska
(1)
Literatura polska
(1)
Literatura syryjska
(1)
Literatura turecka
(1)
Literatura włoska
(1)
Literatura łacińska
(1)
Mendelssohn, Moses (1729-1786)
(1)
Pamiętniki hebrajskie
(1)
Pisarze hebrajscy
(1)
Polityka
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Singer, Isaac Bashevis
(1)
Syjonizm
(1)
Słowianie
(1)
Zamir, Israel
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: work
Biblia
(1)
Subject: time
1901-2000
(3)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Palestyna
(4)
Izrael
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(4)
Literatura hebrajska
(2)
Literatura żydowska
(2)
Film
(1)
Pamiętniki hebrajskie
(1)
Pamiętniki i wspomnienia
(1)
Szkice literackie hebrajskie
(1)
Wywiad dziennikarski
(1)
Domain
Historia
(5)
Literaturoznawstwo
(5)
Językoznawstwo
(4)
Kultura i sztuka
(4)
Religia i duchowość
(3)
14 results Filter
Authority data
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-79203 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-86566 (1 egz.)
Book
In basket
Indeks.
Dlaczego słowa są dla wielu Żydów aż tak bardzo ważne? Pisarz Amos Oz i profesor historii Fania Oz-Salzberger próbują wyjaśnić to w swoim żywym i pouczającym dyskursie. Przywołują różnorodne teksty związane z historią i kulturą żydowską: księgi religijne, komentarze, wiersze i utwory prozatorskie, pieśni, powiedzenia, dowcipy. A wszystkie te teksty i zawarte w nich słowa - bardziej niż miejsca, pomniki czy wybitne jednostki, tak istotne w innych kręgach kulturowych - tworzą łańcuch, który spaja kolejne pokolenia. Żydów od Abrahama po dzień dzisiejszy. Autorzy koncentrują się na czterech głównych zagadnieniach: zachowanie ciągłości, pozycja i rola kobiety, czas (ale i bezczas), Zbiorowość a jednostka. Prezentują zarazem galerię ważnych w dziejach Żydów postaci - od tych najdawniejszych, jeszcze anonimowych ( na przykład domniemanej autorki Pieśni nad Pieśniami), poprzez mniej lub bardziej znanych rabinów, aż po pisarzy doby współczesnej. Czyli przede wszystkim ludzi piszących. Nic dziwnego, wszak właśnie utrwalone przez Żydów słowa oraz niekończący się dialog między pokoleniami mają dla autorów książki znaczenie podstawowe. "Żydzi i słowa" to nie tylko źródło wiedzy, wzruszeń, humoru, ale także zaproszenie dla czytelników, aby i on włączył się do rozmowy. Albowiem, jak czytamy w przedmowie, "w żydowskiej tradycji każdy czytelnik jest korektorem, każdy uczeń - krytykiem, a każdy autor, nawet Autorem wszechświata, domaga się, by zadawać mu wiele pytań". [Czytelnik, 2014]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-101888 (1 egz.)
Book
In basket
Historya literatury żydowskiej Cz. 2 / Julian Adolf Święcicki, - Warszawa : [wydawca nieznany,, 1903] (Warszawa : Drukarnia A. T. Jezierskiego). - 288 stron : ilustracje ; 18 cm.
(Historya literatury powszechnej : w monografiach z ilustracyami / oryginalnie napisana przez Juliana Adolfa Święcickiego ; t. 6)
1. Historia badań nad "Sześcioksięgiem". Powstanie "Kanonu" ; 2. Dalszy ciąg historii badań: "Hipoteza podziału źródeł" ; 3. Dalszy ciąg historii badań: Stähelin. Ewald. "HIpoteza uzupełnień". "Pismo podstawowe ; 4. Dokończenie historii badań nad Sześcioksięgiem. J. Wellhausen ; 5. Charakterystyka źródeł "Sześcioksięgu", wiek ich i pochodzenie w świetle krytyki najnowszej. Porządek chronologiczny utworów biblijnych według Kautzscha ; 6. Księgi historyczne: Genesis. Exodus. Numeri. Leviticus. Deutoronomium. Księga Jozuego. Księga Sędziów. Księga Samuela. Księgi Królewskie. Kroniki ; 7. Okres grecki historii Żydów aż do Antyocha Epifanesa ; 8. Księgi: Ruth. Ester. Jonasz i Daniel ; 9. Charakter religijny literatury hebrajskiej ; 10. Poezja dydaktyczna. "Przypowieści". "Hiob". "Kaznodzieja" ; 11. Dalszy ciąg historii Żydów aż do ostatniej walki o niepodległość pod wodzą Barkocheby ; 12. Stan Wewnętrzny. Granice ludności żydowskiej ; 13. Wychowanie dzieci. Szkoła. Synagoga.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. AD-25176/t.6.cz.2 (1 egz.)
Book
In basket
Oryg. w jęz. hebr.
"Źródła publikacji" s. [147]-149.
"Czarownik swojego plemienia" to wybór kilkunastu esejów, pochodzących z kilku zbiorów oraz publikacji zamieszczanych w prasie światowej. Choć pisane w różnych okresach, nie tracą na swej aktualności, uwypuklając zarazem to, co w eseistyce Amosa Oza jest "gorące" i ważne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-82-4 (1 egz.)
Copies are only available in the library: sygn. A-94181 (1 egz.)
Book
In basket
Historya literatury żydowskiej Cz. 1 / Julian Adolf Święcicki, - Warszawa : [wydawca nieznany,, 1902] (Warszawa : Drukarnia A. T. Jezierskiego). - 263, [1] strona : ilustracje ; 18 cm.
(Historya literatury powszechnej : w monografiach z ilustracyami / oryginalnie napisana przez Juliana Adolfa Święcickiego ; t. 6)
1. Palestyna : 2. Język hebrajski w rodzinie języków semickich. Pismo ; 3. Język hebrajski ; 4. Dzieje Kanaanu do przybycie Izraelitów ; 5. Pierwotna religia Hebrajczyków. Posłannictwo Mojżesza. Synai. Exodus. Yahve ; 6. Podbój Kanaanu. "Sędziowie". Ostateczny trumf Jahwizmu ; 7. Saul. Dawid. Salamon ; 8. Wpływ królestwa na życie wewnętrzne ; 9. Uwagi ogólne o prorokach izralelskich ; 10. Rozpadnięcie się monarchii Salomona na dwa królestwa. Dzieje tych państewek aż do upadku Jerozolimy ; 11. Prorocy: Amos, Hozeasz, Izajasz i Micheasz ; 12. Prorocy poźniejsi: Sofoniasz, Hahum, Habakuk i Jeremiasz ; 13. Żydzi w niewoli babilońskiej. Prorok Ezechiel ; 14. Skutki niewoli babilońskiej. Cyrus. Prorocy: Aggeusz, Zacharjasz i Malachiasz. Odbudowanie świątyni ; 15. Nehemiasz i Ezdrasz. "Kodeks kapłański". Judaizm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. AD-25176/t.6.cz.1 (1 egz.)
Book
In basket
Historya literatury żydowskiej T. 2, Cz. 1 / Julian Adolf Święcicki, - Warszawa : [wydawca nieznany,, 1903] (Warszawa : Drukarnia A. T. Jezierskiego). - 312 stron : ilustracje ; 18 cm.
(Historya literatury powszechnej : w monografiach z ilustracyami / oryginalnie napisana przez Juliana Adolfa Święcickiego ; t. 7)
1. Literatura apokryficzna. "Pierwsza księga Makkabeuszów". "Psalmy Salomona". "Księga Mądrości Jezusa, syna Syracha" (Eclesiasticus). "Księga o Tobicie i synu jego Tobjaszu". "Księga o Judycie" ; 2. Pseudoepigrafy. "Księga Henocha" ; "Adscensio Mosis". "Apokalipsa". "Barucha" ; 3. "Czwarta Księga Ezdrasza". "Apokalipsa Abrahama". "Testamenty 12-tu patryarchów". "Księga Jubileuszowa". "Męczeństwo Izajasza". "Paralipomena Jeremiasza". "Życie Adama i Ewy" ; 4. Stanowisko Żydów w rozproszeniu. Antysemityzm. Prozelici. Septuaginta. Aquila i Theodotion. Literatura hellenistyczno-żydowska. "Grecka księga Ezdrasza". "Dodatki do księgi Esthery i Daniela". "Modlitwa Manassesa". "Księga Barucha". List Jeremiasza". Propaganda żydowska. "Listy Artysteasza". "Poemat moralny" "Sybilliny". Szczątki epopei i dramatu ; 5. Literatura historyczna: Demetrius. Eupelemus. Artapanus. Aristeas. Kleodemus. Jazon z Cyrene. "Druga Księga Makkabeuszów". Flawiusz Józef ; 6. Literatura filozoficzna. "Mądrość Salomona". Arystobul. Filon. "Czwarta Ksiega Makkabeuszów" ; VII. Żywioły obce w Judaizmie. Ostani Tannaici. Patriarchowie: Szymon III i Jehuda I Hanassi. Powstani "Miszny" i jej uzupełnień. Amoraim i ich "Gemara". Upadek patriarchatu i szkół palestyńskich, tudzież rozkwit szkół babilońskich. Ostani patriarchowie w Palestynie. Zamknięcie "Talmudu" 8. Targumim. Miszna. Gemary. Tosefta ; 9. Talmud: Teologia i filozofia religijna ; Prawodawstwo kryminalne i cywilne. Stanowisko niewolników, kobiet, am-haarez'ów i innowierców. Nauka ; 10. Ogólna charakterystyka Talmudu ; 11. Rękodzielnictwo i Sztuka piękna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. AD-25176/t.7.cz.1 (1 egz.)
Book
In basket
Historya literatury żydowskiej T. 2, Cz. 2 / Julian Adolf Święcicki, - Warszawa : [wydawca nieznany,, 1903] (Warszawa : Drukarnia A. T. Jezierskiego). - 368 stron : ilustracje ; 18 cm.
(Historya literatury powszechnej : w monografiach z ilustracyami / oryginalnie napisana przez Juliana Adolfa Święcickiego ; t. 7)
1. Saboreim. Literatura midraszowa: Mechilta, Sifre, Sifre, Midrasz Tanhuma, Midrasz Szemuel, Midrasz Tehilim. Małe Midraszim. Traktaty moralne. Jalkut Szimeoni ; 2. Położenie Żydów pod panowaniem bizantyjskim i arabskim. Gaonat. Rady pedagogiczne i Synhedryony. Literatura gaoniczna i Karaiz. Anan ben Dawid i najwybitniejsi uczeni karaiccy. Religia karaicka ; 3. Rzut oka na dzieje Żydów średniowiecznych w Polsce ; 4. Stanowisko i działalność Żydów w krajach mahometańskich. "Massora i najznakomitsi pisarze żydowscy na polu językoznawstwa hebrajskiego ; 5. Saadia, jako twórca egzegezy biblijnej, zwanej "peszat i filozofii religijnej. Najwybitniejsi przedstawiciele Peszatu ; 6. Filozofia: Bachia b. Józef ibn Pakuda; Salomon ib Gabirol; Józef ibn Zadik; Jehuda ben S. Halewi; Abraham ibn Dawid ; 7. Literatura rabiniczna w Hiszpanii ; 8. Rgzegeci, Halachiści, Tosafiści i filozofowie religijni do początków w XVI ; 9. Literatura mistyczna. Kabała, "Zohar" ; 10. Stan Żydów europejskich w czasach nowożytnych ; 11. Poezja. Kodeksy halachiczne, Moralistyka. Dziejopisarstwo. Podróże ; 12. Reformacja judaizmu. Mendelsohn. Odrodzenie literatury nowo-hebrajskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. AD-25176/t.7.cz.2 (1 egz.)
Book
In basket
Mój ojciec Bashevis Singer / Israel Zamir ; przeł. Aleksander Klugman. - Warszawa : Most, 1995. - 233 s. : [8] k.: fot. ; 21 cm.
Autor jest synem Isaaka Bashevisa Singera, izraelskim dziennikarzem oraz tłumaczem książek swego ojca na język hebrajski. Książka jest intrygującą, niekiedy dramatyczną historią odradzania się wzajemnych kontaktów między ojcem a synem po wielu latach rozłąki, zderzenia ich skrajnie odmiennych poglądów i doświadczeń, a następnie porozumienia i niełatwej przyjaźni.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-821.112.28(091) (1 egz.)
Book
In basket
([Mistrzowie Literatury])
Nazwa serii według strony internetowej wydawnictwa: https://www.rebis.com.pl.
Tytuł oryginału wyłącznie w języku hebrajskim.
"Z czego powstaje jabłko?" to zbiór rozmów Amosa Oza i Sziry Chadad, redaktorki hebrajskich wydań dwóch ostatnich książek pisarza. Wspólna praca stała się dla nich okazją do długich, szczerych rozmów o życiu, literaturze i polityce. To dialog między mężczyzną i kobietą, przedstawicielami różnych pokoleń, którzy rozmawiają o snuciu opowieści i procesie tworzenia, o dojrzewaniu i rodzicielstwie, o relacjach między płciami, o seksie i erotyce, o przemianach społecznych, których świadkiem był Oz w ciągu swojego życia. W tych swobodnych, przyjacielskich rozmowach Chadad i Oz nieraz wspólnie się śmieją, kiedy indziej zaś zdecydowanie z sobą polemizują. [Rebis, 2019]
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-821(091) (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. F.4-82(091) (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. F.10-82(091) (1 egz.)
No availability information: sygn. WG-821(091)
No availability information: sygn. F.6-82(091)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again