Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(12)
Branch
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(12)
Author
Adamczewski Jan (1923-1997)
(1)
Jędrzejewski Sławomir
(1)
Kołakowski Leszek (1927-2009)
(1)
Kursanow G
(1)
Lipiec Józef (1942- )
(1)
Markiewicz Henryk (1922-2013)
(1)
Namiotkiewicz Walery (1931-1995)
(1)
Pociecha Józef
(1)
Rainko Stanisław
(1)
Rudziński Roman
(1)
Such Jan
(1)
Suchodolski Bogdan (1903-1992)
(1)
Wołoszyn Stefan (1911-2004)
(1)
Żurawicki Seweryn
(1)
Year
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(9)
1960 - 1969
(1)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Lenin, Vladimir Il'ić (1870-1924)
(12)
Lenin, Włodzimierz Iljicz (1870-1924)
(12)
Marksizm-leninizm
(10)
Engels, Friedrich (1820-1895)
(5)
Engels, Fryderyk (1820-1895)
(5)
Filozofia
(5)
Marks, Karol (1818-1883)
(5)
Socjalizm
(5)
Marx, Karl (1818-1883)
(4)
Dialektyka
(3)
Materializm dialektyczny
(3)
Materializm historyczny
(3)
Pedagogika
(3)
Teoria poznania
(3)
Gramsci, Antonio (1891-1937)
(2)
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831)
(2)
Jaures, Jean (1859-1914)
(2)
Kapitalizm
(2)
Kautsky, Karl (1854-1938)
(2)
Kelles-Krauz, Kazimierz (1872-1905)
(2)
Komunizm
(2)
Labriola, Antonio (1843-1904)
(2)
Luxemburg, Róża (1871-1919)
(2)
Rewolucja
(2)
Socjologia
(2)
Wolność
(2)
Wychowanie
(2)
Austromarksizm
(1)
Bakunin, Michaił Aleksandrowicz (1814-1876)
(1)
Bakunin, Mihail Aleksandrovi`c (1814-1876)
(1)
Bauer, Otto (1881-1938)
(1)
Bernstein, Eduard (1850-1932)
(1)
Bloch, Ernst (1885-1977)
(1)
Brzozowski, Stanisław (1878-1911)
(1)
Demokracja socjalistyczna
(1)
Dyktatura proletariatu
(1)
Goldmann, Lucien (1913-1970)
(1)
Heglizm
(1)
Herbart, Jan Fryderyk (1776-1841)
(1)
Herbart, Johann Friedrich (1776-1841)
(1)
Ideologia
(1)
Ingarden, Roman (1893-1970)
(1)
Intelektualiści
(1)
Irzykowski, Karol (1873-1944). Beniaminek
(1)
Jakość życia
(1)
Kant, Immanuel (1724-1804)
(1)
Kantyzm
(1)
Komeński, Jan Amos (1592-1670)
(1)
Komisja Edukacji Narodowej
(1)
Komparatystyka
(1)
Komuna Paryska 1871 r.
(1)
Korsch, Karl (1886-1961)
(1)
Krytyka literacka polska
(1)
Krzywicki, Ludwik (1859-1941)
(1)
Lafargue, Paul (1842-1911)
(1)
Lassalle, Ferdinand (1825-1864)
(1)
Lem, Stanisław (1921-2006)
(1)
Literatura
(1)
Literaturoznawstwo
(1)
Lotman, Jurij Michajlovic (1922-1993)
(1)
Lukacs, Gyorgy (1885-1971)
(1)
Luksemburg, Róża (1871-1919)
(1)
Makarenko, Anton Semenovic (1888-1939)
(1)
Makarenko, Antoni Semenowicz (1888-1939)
(1)
Marcuse, Herbert (1898-1979)
(1)
Międzynarodówka II
(1)
Naturalizm
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauka
(1)
Osobowość
(1)
Oświata
(1)
Parodia
(1)
Pestalozzi, Jan Henryk (1746-1827)
(1)
Pestalozzi, Johann Heinrich (1746-1827)
(1)
Pigoń, Stanisław (1885-1968)
(1)
Plechanov, Georgij Valentynovic (1856-1918)
(1)
Plechanow, Georgij Walentynowicz (1856-1918)
(1)
Polityka
(1)
Polska
(1)
Poznanie
(1)
Psychologia
(1)
Rewizjonizm
(1)
Robotnicy
(1)
Rousseau, Jan Jakub (1712-1778)
(1)
Sorel, Georges (1847-1922)
(1)
Soteriologia
(1)
Spencer, Herbert (1820-1903)
(1)
Stalin, Józef
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szkolnictwo średnie
(1)
Trockij, Lev Davidovič
(1)
UNESCO
(1)
Wychowanie socjalistyczne
(1)
Świadomość
(1)
Światopogląd
(1)
Genre/Form
Szkice literackie polskie
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie Pedagogiczne / red. Bogdan Suchodolski ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych ISSN 0551-3960 ; t. 38)
- W.I. Lenin - wielki humanista naszej epoki / I.A.
Kairow - Leninowski model wychowania / B. Suchodolski - Problemy psychologii działania w dziełach W.I.
Lenina / T. Tomaszewski - Leninowska twórcza negacja a problemy wychowania /
W. Okoń - Lenin o funkcji oświaty / K.H. Günther - Leninowska teoria poznania a współczesne koncepcje
dydaktyczne / S. Nagy - Nauka Lenina a wychowanie moralne / J. Szarka - Problem patriotyzmu i internacjonalizmu w dziełach
W.I. Lenina - Lenin a problemy wychowania estetycznego / H.K.
Gonczarow - Lenin a rozwój nauk o kulturze fizycznej w ZSRR /
S. Wołoszyn - Idea Lenina a wychowanie bułgarskie / Ż. Atanasow
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
No cover
Book
In basket
Indeks
- Myśl kolektywistyczna w formacjach przedkapitalisty-
cznych - Idee kolektywistyczne w dobie narodzin kapitalizmu - U źródeł współczesnego socjalizmu - Przełom marksowski w rozwoju myśli społeczno-
ekonomicznej - Drogi i bezdroża ruchu robotniczego - Leninowski etap rozwoju marksizmu - Marksizm a współczesna burżuazyjna myśl
ekonomiczna - Bezdroża współczesnego oportunizmu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
Indeks
- Zakres i podział literaturoznawstwa porównawczego - Międzynarodowe znaczenie literatury polskiej
w sądach krytycznych i historycznoliterackich - Zakres i treść pojęcia "naturalizm" w badaniach
literackich i estetyce XX wieku - Paszkwil i pamflet - Jak był zrobiony "Beniaminek" - Parodia i inne gatunki literackie (problemy
terminologiczne) - Rzut oka na współczesną teorię badań literackich
za granicą - Marksistowskie teorie społecznego zróżnicowania
literatury - Tołstoj i Gorki w pismach Lenina - Filologia, "nescio quid blandum spirans" - Stanisław Pigoń w kręgu Młodej Polski - Twórczość Romana Ingardena a rozwój badań
literackich - Problem miejsc niedookreślenia w dziele literackim - "Summa litteraturae" Stanisłwa Lema sposobem
niecybernytycznym wyłożona - Literatura w ujęciu semiotycznym (na marginesie
prac J. Lotmana)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Główne nurty marksizmu : powstanie - rozwój - rozkład / Leszek Kołakowski. - [Wyd. 2 popr.]. - Londyn : Aneks, 1988. - 1223 s. ; 22 cm.
Temat: Trockij, Lev Davidovič (1879-1940) ; Stalin, Józef (1878-1953) ; Austromarksizm - zagadnienia ; Bernstein, Eduard (1850-1932) - filozofia ; Bloch, Ernst (1885-1977) - filozofia ; Brzozowski, Stanisław (1878-1911) - filozofia ; Dialektyka - zagadnienia ; Dyktatura proletariatu - zagadnienia ; Engels, Friedrich (1820-1895) - filozofia ; Engels, Fryderyk (1820-1895) - filozofia ; Filozofia - marksizm - zagadnienia ; Goldmann, Lucien (1913-1970) - filozofia ; Gramsci, Antonio (1891-1937) - filozofia ; Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) - filozofia ; Heglizm - zagadnienia ; Jaures, Jean (1859-1914) - filozofia ; Kant, Immanuel (1724-1804) - filozofia ; Kantyzm - zagadnienia ; Kapitalizm - filozofia ; Kautsky, Karl (1854-1938) - filozofia ; Kelles-Krauz, Kazimierz (1872-1905) - filozofia ; Komunizm - zagadnienia ; Korsch, Karl (1886-1961) - filozofia ; Krzywicki, Ludwik (1859-1941) - filozofia ; Labriola, Antonio (1843-1904) - filozofia ; Lafargue, Paul (1842-1911) - filozofia ; Lenin, Vladimir Il'ić (1870-1924) - filozofia ; Lenin, Włodzimierz Iljicz (1870-1924) - filozofia ; Lukacs, Gyorgy (1885-1971) - filozofia ; Luxemburg, Róża (1871-1919) - filozofia ; Marcuse, Herbert (1898-1979) - filozofia ; Marks, Karol (1818-1883) - filozofia ; Marx, Karl (1818-1883) - filozofia ; Marksizm-leninizm - historia ; Marksizm-leninizm - historia - ZSRR ; Marksizm-leninizm - krytyka - zagadnienia ; Marksizm-leninizm - zagadnienia ; Materializm dialektyczny - zagadnienia ; Materializm historyczny - zagadnienia ; Międzynarodówka II ; Plechanov, Georgij Valentynovic (1856-1918) - filozofia ; Plechanow, Georgij Walentynowicz (1856-1918) - filozofia ; Rewizjonizm - zagadnienia ; Rewolucja - marksizm ; Socjalizm - zagadnienia ; Socjologia - marksizm - zagadnienia ; Sorel, Georges (1847-1922) - filozofia ; Soteriologia - filozofia
Indeks
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie / Stefan Wołoszyn. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1974. - 820, [1] s., [1] k. tabl. złoż. : faks., il., mapa, portr., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz. Indeksy Tabl. chronologiczna i synchroniczna ważniejszych wydarzeń z dziejów wychowania i pedagogiki
- Historia wychowania jako nauka i jako przedmiot
kształcenia pedagogicznego - Początki wychowania. Wychowanie w społeczeństwie
pierwotnym - Wychowanie i początki myśli pedagogicznej
w społeczeństwie o ustroju niewolniczym - Wychowanie w ustroju feudalnym - Wychowanie i pedagogika w czasach nowożytnych - Pedagogika, wychowanie, szkolnictwo i oświata
w XX wieku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again