Form of Work
Książki
(9)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(7)
available
(1)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(2)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(7)
Author
Stańczak Małgorzata
(3)
Oleszko Aleksander (1943- )
(2)
Biernacki Przemysław (prawo)
(1)
Drzazga Anna
(1)
Glass Jakub (1864-1942)
(1)
Grabowski Radosław (1972- )
(1)
Mikołajczuk Grzegorz
(1)
Rossowski Jan (17..-18..)
(1)
Rozbierski Antoni (1764-1815)
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(1)
1920 - 1929
(1)
1810 - 1819
(1)
Time Period of Creation
1901-2000
(1)
1918-1939
(1)
2001-
(1)
Country
Poland
(8)
Ukraine
(1)
Language
Polish
(9)
Subject
Księgi wieczyste
(9)
Hipoteka
(6)
Opłaty sądowe
(4)
Prawo cywilne
(4)
Akta stanu cywilnego
(3)
Postępowanie cywilne
(3)
Prawo prywatne międzynarodowe
(3)
Prawo rodzinne
(3)
Notariat
(2)
Postępowanie wieczystoksięgowe
(2)
Prawo rzeczowe
(2)
Aukcja internetowa
(1)
Dane osobowe
(1)
Gospodarka elektroniczna
(1)
Głosowanie
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Internet
(1)
Komputery
(1)
Krajowy Rejestr Sądowy
(1)
Nieruchomości miejskie
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Pornografia
(1)
Prawo spółek handlowych
(1)
Przestępstwo komputerowe
(1)
Sieć komputerowa
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Umowa elektroniczna
(1)
Usługi elektroniczne
(1)
Własność rolna
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Galicja
(1)
Zabór rosyjski
(1)
Genre/Form
Komentarz prawny
(1)
Monografia
(1)
Podręcznik akademicki
(1)
Źródła historyczne
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
13 results Filter
Authority data
Księgi wieczyste - prawo (hasło przedmiotowe)
zob. też Postępowanie wieczystoksięgowe (hasło przedmiotowe) ; Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych (hasło przedmiotowe)
Authority data
Księgi wieczyste - prawo - Polska (hasło przedmiotowe)
Authority data
Księgi wieczyste (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Księgi grodzkie ; Księgi hipoteczne ; Księgi ziemskie
Authority data
Book
In basket
(Prawo Sądowe)
Książka zawiera kartę zdrapkę umożliwiającą bezpłatny dostęp on-line do wersji ujednoliconych: KC, KPC, PrNot, KWU, KSCU.
Bibliografia na stronach XIX-XXV. Indeks.
Cz. I. KOMENTARZ PRAKTYCZNY ; R. 1. KSIĘGA WIECZYSTA ; R. 2. POSTĘPOWANIE WIECZYSTOKSIĘGOWE: 1. Charakter prawny postępowania o wpis w księdze wieczystej ; 2. Sposoby wszczęcia postępowania o wpis w księdze wieczystej ; 3. Charakter prawny wpisu w księdze wieczystej ; 4. Zaskarżalność wpisu i postanowienia o oddaleniu wniosku o wpis ; 5. Prawomocność wpisu i postanowienia o oddaleniu wniosku o wpis ; R. 3. WNIOSEK O WPIS W KSIĘDZE WIECZYSTEJ: 1. Sposób złożenia wniosku wieczystoksięgowego ; 2. Wymogi formalne wniosku wieczysto księgowego ; 3. Wymogi fiskalne wniosku wieczystoksięgowego ; R. 4. ZŁOŻENIE WNIOSKU O WPIS ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO: 1. System teleinformatyczny do składania wniosków o wpis ; 2. Podmioty zobowiązane do składania wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego: Uwagi ogólne ; Notariusze ; Komornicy ; Naczelnicy urzędów skarbowych ; 3. Elementy wniosku o wpis składanego w systemie teleinformatycznym ; 4. Skutki prawne złożenia wniosku w systemie teleinformatycznym ; 5. Poprawienie, sprostowanie lub uzupełnienie wniosku o wpis złożonego w systemie teleinformatycznym ; 6. Zawiadomienie o wpisie ; R. 5. WNIOSKI I WPISY W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KSIĘGI WIECZYSTEJ: 1. Założenie księgi wieczystej: Uwagi ogólne ; Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości, dla której dotychczas nie była prowadzona księga wieczysta ; Założenie księgi wieczystej w wyniku odłączenia części nieruchomości z istniejącej księgi wieczystej i założenia nowej księgi wieczystej ; Przyłączenie do istniejącej księgi wieczystej części nieruchomości, dla której nie była prowadzona księga wieczysta ; Przyłączenie do istniejącej księgi wieczystej części nieruchomości odłączonej od innej księgi wieczystej ; Odłączenie części nieruchomości i przyłączenie jej do księgi wieczystej prowadzonej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ; 2. Wpisy w dziale I-O ; 3. Wpisy w dziale I-Sp ; 4. Wpisy w dziale II ; 5. Wpisy w dziale III ; 6. Wpisy w dziale IV ; R. 6. OPŁATY SĄDOWE ZA ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ ZA WPIS W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KSIĘGI WIECZYSTEJ: 1. Koszty sądowe w sprawach cywilnych w ogólności ; 2. Koszty sądowe w postępowaniu wieczysto księgowym: Uwagi ogólne ; Notariusz jako płatnik ; Opłaty sądowe za założenie księgi wieczystej: - Uwagi ogólne ; -Założenie księgi wieczystej w wyniku odłączenia części nieruchomości z istniejącej księgi wieczystej i założenia nowej księgi wieczystej ; -Przyłączenie do istniejącej księgi wieczystej części nieruchomości, dla której nie była prowadzona księga wieczysta ; -Przyłączenie do istniejącej księgi wieczystej części nieruchomości odłączonej od innej księgi wieczystej ; -Odłączenie części nieruchomości i przyłączenie jej do księgi wieczystej prowadzonej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ; Opłaty sądowe za wpis w dziale I-O ; Opłaty sądowe za wpis w dziale I-Sp ; Opłaty sądowe za wpis w dziale II ; Opłaty sądowe za wpis w dziale III ; Opłaty sądowe za wpis w dziale IV ; Cz. II. WNIOSEK O WPIS W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM - WZÓR WYPEŁNIENIA ; R. 1. SYSTEM TELEINFORMATYCZNY ; R. 2. PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O WPIS: 1. Uwagi ogólne ; 2. Etapy wypełniania wniosku o wpis ; 3. Walidacja wniosku ; 4. Kopiowanie wnioskodawców, uczestników postępowania, pełnomocników, przedstawicieli ustawowych ; R. 3. TWORZENIE I WYPEŁNIANIE WNIOSKU: 1. Uwagi ogólne ; 2. Nagłówek ; 3. Dane aktu notarialnego ; 4. Dane o opłacie za wniosek ; 5. Dane wnioskodawców ; 6. Dane uczestników postępowania ; 7. Żądania wniosku: Uwagi ogólne ; Żądanie założenia księgi wieczystej ; Założenie KW w wyniku odłączenia z jednej lub kilku KW ; Odłączenie części lub całości nieruchomości i przyłączenia do istniejącej KW ; Założenie księgi wieczystej w wyniku wyodrębnienia lokalu ; Przekształcenie prawa ujawnionego w KW w inne prawo/oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste ; 8. Wpis/zmiana/wykreślenie wpisów współobciążających więcej niż jedną KW oraz wpis/zmiana/wykreślenie wpisów dla nieruchomości wspólnej, z której wyodrębniono lokale ; 9. Wpis/zmiana/wykreślenie w księdze istniejącej ; R. 4. WYKAZ DOKUMENTÓW ; R. 5. SKŁADANIE WNIOSKU.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-105001 (1 egz.)
Book
In basket
(Przepisy z Wprowadzeniem)
Cz. I. WPROWADZENIE: Rozdz. 1. System bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami i innymi prawami majątkowymi: 1.1. Pojęcie obrotu i jego funkcje związane z bezpieczeństwem prawnym państwa, 1.2. Obowiązki notariusza w zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu, 1.3. Funkcje ksiąg wieczystych w zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu, 1.4. Integralność funkcji postępowania notarialnego oraz wieczystoksięgowego w ustaleniu stanu prawnego nieruchomości zgodnego z prawem ksiąg wieczystych ; Rozdz. 2. Kompetencje notariusza w zakresie jurysdykcji prewencyjnej obejmującej sporządzenie aktu notarialnego jako podstawy wpisu w księdze wieczystej: 2.1. Pojęcie prewencji jurysdykcyjnej, 2.2. Przedmiotowy zakres jurysdykcji prewencyjnej, 2.3. Akt notarialny jako podstawa wpisu: 2.3.1. Struktura formalna aktu notarialnego, 2.3.2. Stwierdzona w akcie notarialnym czynność prawna, 2.3.3. Obowiązek zamieszczenia w akcie notarialnym wniosku wieczystoksięgowego, 2.4. Obowiązek notariusza zapoznania się z treścią księgi wieczystej, 2.5. Skuteczność oświadczenia woli współmałżonka o nabyciu własności nieruchomości do majątku wspólnego złożonego w oddzielnym akcie notarialnym, 2.6. Wpływ zmiany orzecznictwa wieczystoksięgowego na praktykę notarialną ; Rozdz. 3. Zasady prawa ksiąg wieczystych ; Rozdz. 4. Moc wiążąca wpisu w księdze wieczystej a skuteczność materialnoprawna czynności prawnej stwierdzonej w akcie notarialnym. Cz. II. AKTY PRAWNE: Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie ; Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece ; Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego wyciąg ; Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. WG-347 (1 egz.)
Book
In basket
(Przepisy z Wprowadzeniem)
Cz. I. WPROWADZENIE: Rozdz. 1. System bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami i innymi prawami majątkowymi: 1.1. Pojęcie obrotu i jego funkcje związane z bezpieczeństwem prawnym państwa, 1.2. Obowiązki notariusza w zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu, 1.3. Funkcje ksiąg wieczystych w zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu, 1.4. Integralność funkcji postępowania notarialnego oraz wieczystoksięgowego w ustaleniu stanu prawnego nieruchomości zgodnego z prawem ksiąg wieczystych ; Rozdz. 2. Kompetencje notariusza w zakresie jurysdykcji prewencyjnej obejmującej sporządzenie aktu notarialnego jako podstawy wpisu w księdze wieczystej: 2.1. Pojęcie prewencji jurysdykcyjnej, 2.2. Przedmiotowy zakres jurysdykcji prewencyjnej, 2.3. Akt notarialny jako podstawa wpisu: 2.3.1. Struktura formalna aktu notarialnego, 2.3.2. Stwierdzona w akcie notarialnym czynność prawna, 2.3.3. Obowiązek zamieszczenia w akcie notarialnym wniosku wieczystoksięgowego, 2.4. Obowiązek notariusza zapoznania się z treścią księgi wieczystej, 2.5. Skuteczność oświadczenia woli współmałżonka o nabyciu własności nieruchomości do majątku wspólnego złożonego w oddzielnym akcie notarialnym, 2.6. Wpływ zmiany orzecznictwa wieczystoksięgowego na praktykę notarialną ; Rozdz. 3. Zasady prawa ksiąg wieczystych ; Rozdz. 4. Moc wiążąca wpisu w księdze wieczystej a skuteczność materialnoprawna czynności prawnej stwierdzonej w akcie notarialnym. Cz. II. AKTY PRAWNE: Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie ; Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece ; Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego wyciąg ; Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-102045 (1 egz.)
Book
In basket
Zarys prawa hipotecznego w b. Królestwie Polskiem / opracował Jakub Glass. - Warszawa ; Kraków : nakładem J. Czerneckiego, [ca 1922] (Kraków : Drukarnia Polska Franciszka Zemanka). - XVI, 261 stron ; 23 cm.
Ustawy hipoteczne polskie ; R. I. Księgi i urzędy hipoteczne: Księgi hipoteczne i akta hipoteczne ; Urzędy hipoteczne ; Postępowanie w sprawach hipotecznych ; R. II. Prawo własności ; R. III. Ciężary wieczyste, służebności gruntowe i ścieśnienia prawa własności ; R. IV. Przywileje ; R. V. Hipoteki: O skutkach hipotek ; Hipoteka umowna, sądowa i prawna ; R. VI. Ostrzeżenia: 1. Ostrzeżenia celem zabezpieczenia prawa i miejsca hipotecznego ; Ostrzeżenia celem odjęcia lub ograniczenia zdolności prawnej ; R. VII. Postępowanie spadkowe ; R. VIII. Wykreślanie wpisów: Poszczególne przyczyny wykreślenia wpisów ; Sposób ustalania praw do majątków nieruchomych na obszarze Ziem Wschodnich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. AD-25395/cz.1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Na grzbiecie i u dołu okł.: Teksty ustaw 2011.
Indeks.
Kodeks cywilny ; Kodeks postępowania cywilnego ; Kodeks rodzinny i opiekuńczy ; Prawo prywatne międzynarodowe ; Koszty sądowe w sprawach cywilnych ; Prawo o aktach stanu cywilnego ; Księgi wieczyste i hipoteka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-347 (1 egz.)
Book
In basket
Tyt. grzb.: K.C, K.P.C., K.R.O., P.P.M., K.S.C., A.S.C., K.W.H., K.S.H.
U dołu okł. i na grzb.: Teksty ustaw 2011.
Indeksy.
KODEKS CYWILNY: Część ogólna ; Własność i inne prawa rzeczowe ; Zobowiązania ; Spadki ; KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO: Postępowanie rozpoznawcze ; Postępowanie zabezpieczające ; Postępowanie egzekucyjne ; Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego ; Sąd polubowny (arbitrażowy) ; KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY: Małżeństwo ; Pokrewieństwo i powinowactwo ; Opieka i kuratela ; PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE: Przepisy ogólne ; Osoby fizyczne ; Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne ; Przedstawicielstwo ; Dokonanie czynności prawnej i jej forma ; Przedawnienie roszczeń i inne instytucje związane z upływem czasu ; Zobowiązania ; Umowa o arbitraż ; Własność i inne prawa rzeczowe. Posiadanie ; Własność intelektualna ; Sprawy małżeńskie ; Stosunki między rodzicami a dzieckiem ; Przysposobienie ; Opieka i kuratela ; Obowiązki alimentacyjne ; Sprawy spadkowe ; Inne stosunki prawne ; Zmiany w przepisach obowiązujących ; Przepisy końcowe ; KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH: Przepisy ogólne ; Opłaty ; Wydatki ; Zwolnienie od kosztów sądowych ; Umarzanie, rozkładanie na raty i odraczanie terminu zapłaty należności sądowych ; Zmiany w przepisach obowiązujących ; Przepisy przejściowe i końcowe ; PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO: Przepisy ogólne ; Właściwość miejscowa w sprawach rejestracji stanu cywilnego ; Zasady sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksią stanu cywilnego ; Unieważnienie, sprostowanie, ustalenie treści, odtworzenie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego ; Akt urodzenia ; Zawieranie małżeństw i akt małżeństwa ; Akt zgonu ; Szczególne wypadki rejestracji stanu cywilnego ; Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia ; Przepis karny ; Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe ; KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA: Księgi wieczyste ; Hipoteka ; Zmiany w przepisach obowiążujących, przepisy przejściowe i końcowe ; KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH: Przepisy ogólne ; Spółki osobowe ; Spółki kapitałowe ; Łączenie, podział i przekształcanie spółek ; Przepisy karne ; Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-96748 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 257-262 oraz przy rozdz.
Wykaz aktów prawnych s. 263-267.
Wykaz adresów internetowych s. 268-269.
I. INFORMATYZACJA, KOMPUTERYZACJA, INTERNET: 1. Urządzenia obliczeniowe w informatyce 2. Budowa komputera osobistego 3. Geneza i ewolucja sieci globalnej 4. Prawo w Internecie II. INTERNET JAKO OBSZAR DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWA: 5. Ochrona danych osobowych w systemach informatycznych 6. Dostęp do informacji publicznej za pomocą elektronicznych środków przekazu 7. Elektroniczne rejestry sądowe 8. Prawne regulacje podpisu elektronicznego w Polsce 9. Głosowanie elektroniczne III. INTERNET JAKO OBSZAR DZIAŁALNOŚCI KOMERCYJNEJ: 10. Zawieranie umów przez internet 11. Świadczenie usług drogą elektroniczną 12. Obrót dobrami informacyjnymi i ochrona danych w elektronicznym obrocie gospodarczym 13. Czynności elektroniczne w spółkach handlowych 14. Środki ochrony interesu przedsiębiorcy w obrocie elektronicznym IV. INTERNET JAKO OBSZAR DZIAŁALNOŚCI PRZESTĘPCZEJ: 15. Przestępczość internetowa 16. Prawnokarne aspekty pornografii internetowej 17. Ochrona małoletnich przed pornografią i pedofilią internetową.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-91517 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again