Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(6)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(1)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(6)
Author
Ajduk Zygmunt (1943- )
(1)
Cohn Norman (1915-2007)
(1)
Demiański Marek
(1)
Douglas Mary (1921- )
(1)
Dżurak Ewa
(1)
Komorowska Magdalena
(1)
Kurowska-Mitas Adriana
(1)
Llewellyn Ralph A
(1)
Penrose Roger (1931- )
(1)
Przystawa Jerzy
(1)
Rybka Eugeniusz (1898-1988)
(1)
Schwartz Benjamin Isadore (1916- )
(1)
Tipler Paul Allen (1933- )
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(1)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Kosmologia
(7)
Astrofizyka
(3)
Fizyka
(2)
Antropologia społeczna
(1)
Astronomia
(1)
Atom
(1)
Chrześcijaństwo
(1)
Ciało stałe
(1)
Confucius
(1)
Czarne dziury (astr.)
(1)
Czas
(1)
Cząsteczka
(1)
Droga Mleczna
(1)
Eschatologia
(1)
Fale grawitacyjne
(1)
Filozofia
(1)
Fizyka statystyczna
(1)
Galaktyki
(1)
Grawitacja
(1)
Gwiazdy
(1)
Gwiazdy neutronowe
(1)
Judaizm
(1)
Komety
(1)
Konfucjanizm
(1)
Księżyc
(1)
Matematyka
(1)
Materia międzygwiazdowa
(1)
Mazdaizm
(1)
Mencius
(1)
Meteory i meteoryty
(1)
Mozi
(1)
Niebo
(1)
Planety
(1)
Przestrzeń kosmiczna
(1)
Religia
(1)
Symbole
(1)
Słońce
(1)
Taoizm
(1)
Teoria względności
(1)
Xunzi
(1)
Zaćmienia
(1)
Ziemia
(1)
Subject: work
Biblia
(1)
Dialogi konfucjańskie
(1)
Pięcioksiąg Konfucjański
(1)
Subject: time
1-100
(1)
300-201 p.n.e.
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(3)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-89160 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-89390 (1 egz.)
Book
In basket
Astrofizyka relatywistyczna / Marek Demiański. - Wyd. 2 zm. i rozsz. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1991. - 411, [1] s. : rys., wykr. ; 24 cm.
(Biblioteka Fizyki / red. Andrzej Trautman [i in.] ISSN 0137-5059 ; t. 6)
Indeks
Bibliogr. przy rozdz.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-70636 (1 egz.)
Book
In basket
Indeks.
Tyt. oryg.: "Modern physics" 2008.
I. TEORIA WZGLĘDNOŚCI I MECHANIKA KWANTOWA: PODSTAWY FIZYKI WSPÓŁCZESNEJ: 1. Teoria względności: Doświadczalne podstawy teorii względności ; Postulaty Einsteina ; Transformacje Lorentza ; Dylatacja czasu i skrócenie odległości ; Zjawisko Dopplera ; Paradoks bliźniąt i inne niespodzianki ; 2. Teoria względności: Pęd relatywistyczny ; Energia relatywistyczna ; Zmiana masy na energię i energia wiązania ; Masa niezmiennicza ; Ogólna teoria względności ; 3. Kwantyzacja ładunku, światła i energia ; Kwantowa struktura ładunku elektrycznego ; Promieniowanie ciała doskonale czarnego ; Zjawisko fotoelektryczne ; Promieniowanie rentgenowskie i zjawisko Comptona ; 4. Model jądrowy atomu: Widma atomowe ; Model jądrowy Rutherforda ; Model Bohra atom wodoru ; Widma promieniowania rentgenowskiego : Eksperymenty Francka-Hertza ; 5. Falowe właściwości cząstek: Hipoteza de Broglie'a ; Pomiary długości fali cząsteczki ; Paczki falowe ; Interpretacja probabilistyczna funkcji falowej ; Zasada nieoznaczoności ; Niektóre konsekwencje zasady nieoznaczoności ; Dualizm korpuskularno-falowy ; 6. Równanie Schrodingera: Równanie Schrodingera w jednym wymiarze ; Nieskończenie głęboka prostokątna studia energii potencjalnej ; Studnia prostokątna o skończonej głębokości ; Wartość oczekiwania i operatory ; Oscylator harmoniczny ; Odbicie i przejście fali ; 7. Fizyka atomowa: Równanie Schrodingera w trzech wymiarach ; Kwantowanie orbitalnego momentu pędu i energii w atomie wodoru ; Funkce falowe dla atomu wodoru ; Spin elektronu ; Całkowity moment pędy i oddziaływanie spin-orbita ; Równanie Schrodingera dla dwóch ( lub więcej) cząstek ; Stany podstawowe atomów: układ okresowy pierwiastków ; Stany wzbudzone i widma atomów ; 8. Fizyka statystyczna: Powtórzenie wiadomości o klasycznej fizyce statystycznej ; Kwantowa fizyka statystyczna ; Kondensacja Bosego-Einsteina ; Gaz fotonowy: zastosowanie statystyki Bosego-Einsteina ; Właściwości gazu fermionowego ; II. ZASTOSOWANIA MECHANIKI KWANTOWEJ I TEORII WZGLĘDNOŚCI: 9. Budowa cząsteczek i ich widma ; Wiązanie jonowe ; Wiązanie kowalencyjne ; Inne typy wiązań ; Poziomy energetyczne i widma cząsteczek dwuatomowych ; Rozpraszanie, absorpcja i emisja wymuszona ; Lasey i masery ; 10. Fizyka ciała stałego: Budowa ciał stałych ; Klasyczna teoria przewodnictwa ; Gaz elektronów swobodnych w metalu ; Kwantowa teoria przewodnictwa ; Magnetyzm ciał stałych ; Teoria pasmowa ciał stałych ; Półprzewodniki domieszkowane ; Złącza i przyrządy półprzewodnikowe ; Nadprzewodnictwo ; 11. Fizyka jądrowa: Skład jądra atomowego ; Własności stanu podstawowego jadra ; Promieniotwórczość ; Rozpady alfa, beta i gamma ; Siły jądrowe ; Model powłokowy ; Reakcja jądrowa ; Rozszczepienie i fuzja ; Zastosowania ; 12. Fizyka cząstek elementarnych: Podstawowe pojęcia ; Oddziaływania fundamentalne i ich nośniki ; Prawa zachowania i symetria ; Model standardowy ; Poza model standardowy ; 13. Astrofizyka i kosmologia: Słońce ; Gwiazdy ; Ewolucja gwiazd ; Wybuch gwiazd ; Końcowe stadia życia gwiazd ; Galaktyki ; Kosmologia i grawitacja ; Kosmologia i ewolucja Wszechświata.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. AF-97347 (1 egz.)
Book
In basket
(Mysterion)
Indeks.
I. STAROŻYTNY BLISKI WSCHÓD I DALEJ: 1. Egipcjanie; 2. Mezopotamczycy; 3. Ariowie w okresie wedyjskim; 4. Zaratusztrianie; 5. Od mitu pojedynku kosmogonicznego do wierzeń apokaliptycznych, II. SYRO-PALESTYŃSKI TYGIEL: 6. Ugariat; 7. Jahwe i królestwo jerozolimskie; 8. Niewola babilońska i lata późniejsze; 9. Apokalipsy żydowskie (I); 10. Apokalipsy żydowskie (II); 11. Sekta Jezusa; 12. Księga Objawienia; 13. Zaratusztrianie, Żydzi i chrześcijanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Ex Oriente)
Bibliogr. s. [461]-468. Indeks.
Wprowadzenie: Dlaczego historia myśli?, Kultura i historia myśli, Cywilizacja, kultura i myśl; Rozdz. 1. WCZESNE ORIENTACJE KULTUROWE: Zagadnienia i spekulacje; Rozdz. 2. WCZESNA MYŚL ZHOU: Kontynuacja i przełom; Rozdz. 3. KONFUCJUSZ: Wizja "Dialogów konfucjańskich". "Dialogi konfucjańskie" jako tekst, Dziedzina li, O ren, Nauka, Rodzina, O rządzie: sfera "polityczna" w "Dialogach konfucjańskich", Wymiar religijny i rola "losu" (ming), Odpowiedzi na krytykę, Uczniowie; Rozdz. 4. WYZWANIE MOZI: Los, Niebiosa i duchy, Etyka utylitarystyczna, Użyteczność, li i muzyka, Ludzie wartościowi (xian), "Logika i nauka", Los moizmu; Rozdz. 5. POCZĄTKI WSPÓLNEGO DYSKURSU: Niektóre najważniejsze terminy. Xing - natura lub natura ludzka, Qi, Xin - serce/umysł; Rozdz. 6. DROGI TAOIZMU: 1. Laozi i nienazywalne dao, 2. Księga "Zhuangzi", 3. Nauczanie Huang-Lao - instrumentalne dao; Rozdz. 7. OBRONA KONFUCJAŃSKIEJ WIARY: Mencjusz i Xunzi; Rozdz. 8. LEGIZM: Nauka behawioralna. Antycypacje legizmu, Teoretycy, Shen Buhai, Han Feizi, Legizm a taoizm, Legizm w praktyce; Rozdz. 9. KOSMOLOGIA KORELATYWNA: "Szkoła yin i yang". Zou Yan i teoria "pięciu elementów". Kosmologia korelatywna i dziedzina religii, Kosmologiczny konfucjanizm i państwo cesarskie; Rozdz. 10. PIĘCIOKSIĄG KONFUCJAŃSKI: "Kroniki wiosen i jesieni", "Księga przemian", "Duch" pięcioksięgu konfucjańskiego; POSŁOWIE: Zagadnienie kultury popularnej, Wspólne założenia kulturowe - uwagi końcowe, Myśl starożytna i późniejszy rozwój chińskiej myśli.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-93416 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again