Form of Work
Książki
(39)
Artykuły
(3)
Status
only on-site
(33)
available
(8)
unknown
(3)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(4)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(33)
Filia 1 (Bohaterów 5)
(1)
Filia 4 (Ofiar Katynia 15)
(1)
Filia 6 (Podwisłocze 6)
(1)
Filia 7 (Osmeckiego 51)
(1)
Filia 15 (Lwowska 60)
(1)
Filia 17 (Paderewskiego 154)
(1)
Filia 18 (Ćwiklińskiej 2)
(1)
Author
Andrusiewicz Andrzej (1940- )
(4)
Szwarc Andrzej (1951- )
(3)
Żarnowska Anna (1931-2007)
(3)
Górnicka-Boratyńska Aneta (1971- )
(2)
Wachowicz Barbara (1937-2018)
(2)
Antas Anna
(1)
Bachórz Józef (1934- )
(1)
Bakalarz-Kowalska Barbara
(1)
Barańska Anna (historyk)
(1)
Bartoszewicz Henryk. Kijowska Filarecja : z dziejów polskich organizacji niepodległościowych na Ukrainie przed wybuchem rewolucji rosyjskiej (pol.)
(1)
Bartoszewicz Henryk. Stanowisko Poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie wobec sprawy arcybiskupa Jana Cieplaka (pol.)
(1)
Bednarz-Grzybek Renata
(1)
Białokozowicz Bazyli (1932- ). Antoni Serednicki - pedagog, pisarz i tłumacz - jako badacz i krzewiciel pobratymstwa polsko-ukraińskiego (pol.)
(1)
Białokozowicz Bazyli (1932- ). Świat słowiański w twórczej percepcji Aleksego Dmitrowskiego : szkic jubileuszowy z okazji 80-leci prof. Aleksego Zacharewicza Dmitrowskiego (pol.)
(1)
Bonusiak Andrzej (1968- ). Lwów w świetle dokumentów radzieckich z 1940 roku (pol.)
(1)
Broda Marian (1954- ). Archaiczne uwikłania i mentalno-społeczne korelaty sakralizacji władzy w Rosji (pol.)
(1)
Broda Marian (1954- ). Idea Moskwy - Trzeciego Rzymu i struktury "duszy świata" (pol.)
(1)
Bruchnalska Maria
(1)
Budzyński Zdzisław (1952-). Od religii do narodu. Problem tożsamości religijnej i etnicznej na pograniczu polsko-ukraińskim w latach 1772-1939 (pol.)
(1)
Bąbel Agnieszka Magdalena
(1)
Charčuk Krystyna. Rozwój infrastruktury leczniczej w Truskawcu w latach 1827-1939 (pol.)
(1)
Chmielowski Piotr (1848-1904)
(1)
Cieśla-Korytowska Maria (1947- )
(1)
Cynarski Wojciech Jan. Kulturowy archetyp i etos a postrzeganie charakteru narodowego (pol.)
(1)
Czajecka Bogusława
(1)
Feliksiak Elżbieta
(1)
Gabryś Monika
(1)
Grudniewski Tadeusz
(1)
Głowiński Michał (1934- )
(1)
Janowski Karol Boromeusz. Politologii polskiej przemiany (pol.)
(1)
Jestal Jerzy. Debaty wokół społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie (pol.)
(1)
Kadrow Sławomir (1956- )
(1)
Kamińska-Kwak Jolanta. Środowisko medyczne woj. lwowskiego w okresie międzywojennym (pol.)
(1)
Kmiecik Zenon
(1)
Koko Eugeniusz (1952- ). PPS na Ukrainie wobec kwestii ukraińskiej od końca XIX w. do 1918 r. (pol.)
(1)
Koper Sławomir (1963- )
(1)
Kozłowski Piotr. Małopolski Inspektorat Okręgowy Straży Granicznej w Przemyślu w walce z przestępstwami granicznymi w latach 1928-1934 (pol.)
(1)
Kozłowski Piotr. Wywiad i kontrwywiad polskich służb garnicznych w latach 1927-1935 (pol.)
(1)
Krupa Kazimierz. Zarządzanie wiedzą a zmiany organizacyjne (pol.)
(1)
Krzysztoń Karolina
(1)
Kuziak Michał (1970- )
(1)
Kułakowska Małgorzata
(1)
Kwak Jan (1936- ). Na straży południowo-wschodnich rubieży Rzeczypospolitej : rola KamieńcaPodolskiego w XVII w. (pol.)
(1)
Kwak Jan (1936- ). Zarys zabudowy miast i wyposażenie mieszkań w woj. ruskim XVI-XVIII wieku (pol.)
(1)
Majkowski Krzysztof. Polska a kwestia ukraińska w latach 1918-1921 (pol.)
(1)
Marek-Zborowska Barbara. Społeczna tożsamość prywatnych przedsiębiorców (pol.)
(1)
Maternicki Jerzy (1935- )
(1)
Małek Kazimierz. Zadania społeczne i polityczne Kościoła we współczesnym społeczeństwie obywatelskim III RP na przykładzie diecezji wrocławskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego (pol.)
(1)
Michna Ewa. Łemkowie - historyczen źródła współczesnych dylematów identyfikacyjnych (pol.)
(1)
Możdżyńska-Nawotka Małgorzata
(1)
Natanson Wojciech (1904-1996)
(1)
Okopień-Sławińska Aleksandra (1932- )
(1)
Pasterska Jolanta
(1)
Pekaniec Anna
(1)
Pierścińska-Maruszewska Aneta
(1)
Piper Predrag (1950- ). Filologia rosyjska i filologia słowiańska jako czynnik kulturalnego renesansu i integracji w kulturze (pol.)
(1)
Pisuliński Jan (1968- ). Działalność Delegata dla spraw Małopolski Wschodniej przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych (pol.)
(1)
Podstawka Arkadiusz
(1)
Ratuszna Hanna
(1)
Rolle Antoni Józef
(1)
Rączy Elżbieta. Działalność Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krośnie w latach 1944-1956. Zarys problematyki (cz.2) (pol.)
(1)
Rębisz Sławomir. Szkolnictwo wyższe Słowacji, Węgier i Ukrainy od roku 1990 : rys historyczny (pol.)
(1)
Skucha Mateusz (1981- )
(1)
Sowina Barbara
(1)
Strycharski Jarosław. Uniwersalizm twórczości Maksyma Gorkiego (na przykładzie sztuki "Na dnie") (pol.)
(1)
Stępnik Krzysztof
(1)
Szmyd Kazimierz (1946- ). Z dziejów Narodowego (Tajnego) Uniwersytetu Ukraińskiego we Lwowie (1919-1926) (pol.)
(1)
Szopa Grzegorz. Drukarstwo przemyskie w latach 1754-1939 (pol.)
(1)
Szymczak-Hoff Jadwiga
(1)
Tarnawski Julian. Pochodzenie społeczne i religijne ludności rzymskokatolickiej diecezji przemyskiej w okresie międzywojennym (pol.)
(1)
Tiholaz Anatolij Georgievič (1958- ). Rosyjska filozofia i rosyjski charakter narodowy (pol.)
(1)
Ustrzycki Janusz. Stronnictwa polityczne w dyskrycie krakowskim Generalnego Gubernatorstwa w organizacji pomocy doraźnej dla więźniów, uchodźców z ziem wcielonych do Rzeszy oraz uciekinierów z Warszawy i Wołynia (pol.)
(1)
Wais Kamil. Akcja letnia Związku Harcerstwa Polskiego w II oraz III RP - próba porównania (pol.)
(1)
Walczewska Dorota. Działalność społeczna i polityczna kobiet polskich w latach 1914-1939 (pol.)
(1)
Walczewska Dorota. Związek Równouprawnienia Kobiet we Lwowie w walce o prawa kobiet (pol.)
(1)
Wawrzykowska-Wierciochowa Dionizja (1908-1997)
(1)
Wierzbieniec Wacław. Formy organizowania się ludności żydowskiej Lwowa na płaszczyźnie zawodowej w latach 1918-1939 (pol.)
(1)
Witecki Edmund
(1)
Wiśniewska Lidia (1954- )
(1)
Woźniakowski Jacek (1920-2012)
(1)
Wróbel Joanna. Maciej Rataj - marszałek Sejmu (pol.)
(1)
Wyka Kazimierz (1910-1975)
(1)
Wójcik Włodzimierz
(1)
Zawadzki Wacław
(1)
Zaškil'nâk Leonid
(1)
Zwolińska Barbara (1963- )
(1)
Łoch Eugenia (1926- )
(1)
Ślęzak Monika. Sytuacja mniejszości ukraińskiej w Polsce po 1989 roku w opinii jej przedstawicieli (pol.)
(1)
Ślęzak Monika. Szkolnictwo ukraińskie w Polsce w latach 90. XX wieku (pol.)
(1)
Świętojańska Beata. Policja w Przemyślu w dobie autonomicznej (pol.)
(1)
Šal'kevič Vâčeslav Feliksovič (1941- ). Recepcja filozofii Mikołaja Bierdiajewa w Polsce (pol.)
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(11)
1990 - 1999
(8)
1980 - 1989
(4)
1970 - 1979
(8)
1960 - 1969
(1)
1930 - 1939
(2)
Country
Poland
(41)
Language
Polish
(41)
Subject
Kobieta
(36)
Literatura polska
(12)
Emancypacja kobiet
(6)
Miasta
(4)
Ukraińcy za granicą
(4)
Świadomość narodowa
(4)
Żydzi
(4)
Feminizm
(3)
Nałkowska, Zofia (1884-1954)
(3)
Organizacje kobiece
(3)
Powieść polska
(3)
Pozytywizm
(3)
Przestrzeń
(3)
Romantyzm
(3)
Żmichowska, Narcyza
(3)
Berdâev, Nikolaj Aleksandrovič
(2)
Czas
(2)
Czasopisma polskie
(2)
Dmitrovskij, Aleksej Zaharovič
(2)
Drukarstwo
(2)
Działalność charytatywna
(2)
Fabuła
(2)
Felińska, Ewa
(2)
Gender
(2)
Gor'kij, Maksim
(2)
Język polski
(2)
Kościół katolicki
(2)
Lekarze
(2)
Literatura
(2)
Literatura kobieca
(2)
Mickiewicz, Adam
(2)
Mniejszości narodowe
(2)
Mężczyzna
(2)
Naród
(2)
Nauki polityczne
(2)
Obozy harcerskie
(2)
Opieka społeczna
(2)
Organizacje tajne
(2)
Pisarze polscy
(2)
Podróżnictwo
(2)
Poetyka
(2)
Policja
(2)
Polityka wyznaniowa
(2)
Polska Partia Socjalistyczna (1892-1948)
(2)
Powstanie 1830 r. listopadowe
(2)
Praca społeczna
(2)
Prasa (wydawnictwa)
(2)
Przedsiębiorcy
(2)
Przemytnictwo
(2)
Rada Główna Opiekuńcza (1940-1945)
(2)
Rataj, Maciej
(2)
Regiony przygraniczne
(2)
Serednicki, Antoni
(2)
Sienkiewicz, Henryk
(2)
Społeczeństwo obywatelskie
(2)
Straż graniczna
(2)
Symbole
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Sztuka
(2)
Służba bezpieczeństwa
(2)
Służba celna
(2)
Węgrzy za granicą
(2)
Zarządzanie wiedzą
(2)
Związek Harcerstwa Polskiego
(2)
Związek Równouprawnienia Kobiet (Lwów)
(2)
Łemkowie
(2)
Świadomość społeczna
(2)
Świętochowski, Aleksander
(2)
Alegoria
(1)
Antonovič, Volodimir
(1)
Apollinaire, Guillaume
(1)
Arif, Ali
(1)
Atwood, Margaret
(1)
Baliński, Stanisław (1899-1984)
(1)
Barok
(1)
Bartusówna, Maria
(1)
Bałaban, Majer
(1)
Bieńkowski, Zbigniew
(1)
Biografistyka
(1)
Bobkowski, Andrzej
(1)
Bobrowski, Johannes (1917-1965)
(1)
Bośniacka, Eliza
(1)
Breza, Tadeusz
(1)
Bujnowski, Józef
(1)
Bułhak, Teresa
(1)
Bóg
(1)
Cazin, Paul
(1)
Central'nij deržavnij istoričnij arhiv Ukraini (Lwów)
(1)
Cenzura
(1)
Chazarowie
(1)
Chmielewski, Henryk Jerzy
(1)
Choromański, Michał
(1)
Chwin, Stefan
(1)
Ciało ludzkie
(1)
Cieplak, Jan
(1)
Cieplak, Jan Baptysta
(1)
Claudel, Paul
(1)
Czarnyszewicz, Florian (1895-1964)
(1)
Czasopisma dziecięce polskie
(1)
Czasopisma kobiece polskie
(1)
Subject: work
Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych (czasop.)
(3)
Bluszcz (czasop.)
(1)
Daniszmendname : księga czynów Melika Daniszmenda
(1)
Dijenis Akritas : opowieść z kresów bizantyńskich
(1)
Karpaccy górale
(1)
Kwartalnik Historyczny
(1)
Lalki w ogniu
(1)
My zdies' emigranty
(1)
Penelopiad
(1)
Pięcioksiąg Izaaka
(1)
Przekrój (czasop.)
(1)
Przystupa
(1)
Sonnenjungfrau
(1)
Stara kobieta wysiaduje
(1)
Teoria czystej formy we własnym komentarzu Gombrowicza
(1)
Tristan 1946
(1)
Subject: time
1801-1900
(23)
1901-2000
(15)
1918-1939
(6)
1901-1914
(4)
1701-1800
(3)
1989-2000
(3)
1501-1600
(2)
1601-1700
(2)
1939-1945
(2)
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(7)
Ukraina
(5)
Rosja
(4)
ZSRR
(4)
Lwów (Ukraina)
(3)
Europa Środkowo-Wschodnia
(2)
Kamieniec Podolski (Ukraina)
(2)
Krosno (woj. podkarpackie)
(2)
Lwów (Ukraina ; okręg)
(2)
Niemcy
(2)
Przemyska, diecezja (katol.)
(2)
Przemyśl (woj. podkarpackie)
(2)
Rzeszów (woj. podkarpackie ; okolice)
(2)
Rzeszów (woj. podkarpackie)
(2)
Truskawiec (Ukraina)
(2)
Wrocławska, diecezja (ewang.-augsb.)
(2)
Bieszczady
(1)
Kresy wschodnie Rzeczypospolitej
(1)
Litwa
(1)
Ruś
(1)
Sanok (woj. podkarpackie ; okolice)
(1)
Wielka Brytania
(1)
Wołyńskie, województwo (1918-1939)
(1)
Śląsk
(1)
Genre/Form
Literatura polska
(8)
Publicystyka polska
(3)
Biografie
(2)
Literatura
(2)
Materiały konferencyjne
(2)
Szkice
(2)
Bibliografia adnotowana
(1)
Bibliografia zawartości czasopism
(1)
Czasopisma dla rodziców polskie
(1)
Czasopisma historyczne polskie
(1)
Czasopisma kobiece polskie
(1)
Czasopisma społeczno-kulturalne polskie
(1)
Dramat niemiecki
(1)
Dramat polski
(1)
Gry komputerowe
(1)
Heavy metal
(1)
Komiksy
(1)
Listy polskie
(1)
Literatura francuska
(1)
Literatura kobieca
(1)
Literatura podróżnicza polska
(1)
Literatura ukraińska
(1)
Opowiadanie polskie
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Piosenka polska
(1)
Podręczniki
(1)
Powieść kanadyjska
(1)
Powieść polska
(1)
Szkice literackie polskie
(1)
Źródła
(1)
Źródła historyczne
(1)
42 results Filter
Book
In basket
Kobiety w powstaniu listopadowym 1830-1831 / Anna Barańska. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1998. - 410 s. : il., faks., 2 mapy, 1 pl., portr., 1 wykr. ; 24 cm.
(Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 168)
Indeksy
Streszcz. ang., fr.
M.in. wzmianki dot. Sandomierskiego
Bibliogr. s. 341-353
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-82310 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-77805 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-821.162.1(091) (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 457-[463]. Indeks.
I. O wydaniach listów Narcyzy Żmichowskiej ; II. Znaczenie korespondencji ; III. Portret kobiety wyzwolonej - przypadek ; IV. Epistolarne role Narcyzy Żmichowskiej ; V. Kontynuacje kwestii kobiecych w prozie Narcyzy Żmichowskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-92159 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-80519 (1 egz.)
Book
In basket
Książka jest zmienioną (poszerzoną) wersją rozprawy doktorskiej (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2010).
Bibliogr. s. [363]-383. Indeks.
WPROWADZENIE: Autobiografie kobiet - tradycja, stan badań, wstępne definicje ; ROZDZIAŁ I: "Odpowiednie dać rzeczy słowo...." Kształt, cechy, prawidła kobiecej autobigrafistki: 1. Dlaczego pisały? Powody zawarcia paktu autobigraficznego ; 2. Strategie podmiotowe w kobiecej literaturze dokumentu osobistego ; 3. Opowiadam siebie. Narracyjna tożsamość w autobiografiach kobiet ; 4. Syllepsa w kobiecej literaturze dokumentu osobistego ; Tematyka kobiecych autobiografii (wybór): Dom, rodzina, edukacja. (Nie)znajome ; Miłość i cielesność ; Podróże, praca, czas wolny ; Kobiety wobec historii ; ROZDZIAŁ II: Polska epistolografia kobieca od romantyzmu do wybuchu II wojnyświatowej: 1. Kobieca przestrzeń epistolarna ; 2. Kształt kobiecego listowania ; 3. List i egzystencja - nierozerwalne połączenie ; ROZDZIAŁ III: Kwestia kobieca w autobiografiach i korespondencji kobiet: 1. Autobiografki o kwestii kobiecej ; Uwagi o kwestii kobiecej w zbiorach korespondencji ; Paralela i różnice. Autobiograficzny i epistolarny dyskurs o emancypacji ; ZAKOŃCZENIE: Literackość kobiecej autobiografistyki i epistolografii. Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-99594 (1 egz.)
Book
In basket
Marie jego życia / Barbara Wachowicz. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydaw. Radia i Telewizji, 1986. - 509, [3] s., [68] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 499-506.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. F.1-82(091) (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. F.4-821.162.1(091) (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. F.18-82(091) (1 egz.)
No availability information: sygn. F.17-82(091)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-69555 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-94771 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 8 branches. Expand the list to see details.
All copies are currently unavailable
All copies are currently unavailable
There are copies available to loan: sygn. F.6-821.162.1(091) (1 egz.)
All copies are currently unavailable
All copies are currently unavailable
All copies are currently unavailable
No availability information: sygn. F.7-82(091)
No availability information: sygn. F.15-821.162.1
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-57869 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. AD-73771 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. AF-81767 (1 egz.)
Book
In basket
(Kobieta i... ; t. 9)
Indeksy.
Streszcz. ang.
Spis treści także ang.
I. WZORCE I MODELE SEKSUALNOŚCI W ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ: Seksualność i erotyzm w kulturze masowej w XIX i na początku XX wieku ; Kobieca seksualność w świetle teorii Michela Foucaulta. Spojrzenie na Polskę międzywojenną ; Tabu a samotność w kulturze wiktoriańskiej Anglii ; Idea czystości i piekło męźczyzn w literaturze drugiej połowy XIX wieku ; "Ciało niczyje". Doświadczenie ciała w prozie Gabrieli Zapolskiej ; Projektanki intymności. Żmichowska i inne ; Listy Józefa Rajnfelda. Kilka uwag o homoseksualizmie w dwudziestoleciu międzywojennym ; Seksualność warstw ludowych we Francji przełomu XIX i XX wieku ; "Sen męża o dwóch żonach". Postać kobiety na łamach prasy satyryczno-humorystycznej Królestwa Polskiego w latach 1905-1914 ; O modernistycznej demonizacji miłości i kobiecości ; Między "Trędowatą" a "Kobietą samotną": obrazy samotnej kobiety w filmie polskim ; Lucynka i Paulinka radzą sobie same. Wzorce kobiecości w tygodniku "Przekrój" od lat 40. do 60. XX wieku. II. SPOŁECZNE PRÓBY DYSCYPLINOWANIA SEKSUALNOŚCI - WOBEC RZECZYWISTYCH I POZORNYCH ZAGROŻEŃ: Prostytucja w miastach polskich w XVI-XVIII wieku ; Spory o granice pornografii - XIX i początek XX wieku ; "Trzech masz wrogów, którzy czyhają na zabicie twej duszy...". Zagrożenia moralne w ujęciu polskich poradników i prasy dla służby domowej na przełomie XIX i XX wieku ; "Panika moralna" w polskim wydaniu. Dewiacje seksualne i wizerunki przestępczości żydowskiej na początku XX wieku ; "W niewoli ciała i ducha" - organizacje kobiece wobec problematyki seksualności na początku XX wieku ; W trosce o zdrowie moralne społeczeństwa - organizacje kobiece wobec prostytucji w dwudziestoleciu międzywojennym ; Światowa Liga Reformy Seksualnej w latach międzywojennych w Anglii i w Polsce ; Wychowanie seksualne w epoce utrwalania władzy sowieckiej - formą społecznego dyscyplinowania młodzieży. III. WOJNA I REWOLUCJA - ZAŁAMYWANIE SIĘ TRADYCYJNYCH WZORÓW OBYCZAJOWOŚCI SEKSUALNEJ: "Gdy będę na zaludnieniu, pojmę córeczkę Tatara...". Samotność i próby jej przezywciężania w życiu polskich zesłańców w okresie międzypowstaniowym ; Nietypowe sytuacje i nietypowe związki - małżeństwa polskich zesłańców z Sybiraczkami ; Wokół problemu żołnierek w armii carskiej w XIX wieku ; Płeć kulturowa, "doświadczenie" i wojna - kilka metodologicznych uwag o wykorzystaniu relacji wspomnieniowych ; Czy "nowy matriarchat"? Kobiety bez męźczyzn w Polsce po II wojnie światowej. IV. OBYCZAJOWE KONTEKSTY SAMOTNOŚCI: Antropologiczne przesłanki samotności ; Kilka uwag o kobiecie samotnej w XIX wieku ; Maria Dulębianka przeciw samotności ; Kobiety niezamężne i samotne na ziemiach czeskich (przełom XIX i XX wieku) ; Kobieta samotna i jej pozycja społeczno-ekonomiczna w mieście śląskim na przełomie XIX i XX wieku ; Samotnośc i homoseksualizm jako alternatywne modele życia w podręcznikach szkolnych ; Obraz kobiety samotnej w Polsce na wsi i w małym mieście na początku XXI wieku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-95925 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again