Form of Work
Książki
(5)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(6)
Branch
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(6)
Author
Besançon Alain (1932-)
(1)
Bąkiewicz Anna
(1)
Kravčenko Igor' Ivanovič
(1)
Memches Filip (1969- )
(1)
Michalski Krzysztof (1948-2013)
(1)
Ryklin Mihail Kuz'mič (1948- )
(1)
Skibickij M. M
(1)
Woźniak Michał Gabriel (1949- )
(1)
Zaorska Barbara
(1)
Żuławska Urszula (1952- )
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(5)
Russia (Federation)
(1)
Language
Polish
(6)
Subject
Islam
(6)
Kościół katolicki
(4)
Globalizacja
(2)
Nauka społeczna Kościoła katolickiego
(2)
Prawa człowieka
(2)
Religia
(2)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(2)
Wzrost gospodarczy
(2)
Świadomość społeczna
(2)
Algieria
(1)
Antropologia filozoficzna
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Autorytet
(1)
Bezrobocie
(1)
Buddyzm
(1)
Chrześcijaństwo
(1)
Czas
(1)
Dochody indywidualne
(1)
Duchowość islamu
(1)
Ekorozwój
(1)
Ekumenizm
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Etyka
(1)
Etyka ekologiczna
(1)
Filozofia religii
(1)
Foucauld, Charles de (1858-1916)
(1)
Foucauld, Karol (1858-1916)
(1)
Fundamentalizm
(1)
Gospodarka
(1)
Grupy nacisku
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Judaizm
(1)
Kalecki, Michał
(1)
Kapitalizm
(1)
Kapitał
(1)
Katolicyzm
(1)
Kobieta
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Kultura
(1)
Kursy walutowe
(1)
Liberalizm
(1)
Migracje
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Monopole
(1)
Naród
(1)
Nauka
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Organizacja
(1)
Oświecenie
(1)
Państwo
(1)
Podmiotowość
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polityka spójności UE
(1)
Publicystyka francuska
(1)
Publicystyka polska
(1)
Płaca
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rolnictwo
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Ruchliwość społeczna
(1)
Rynek pracy
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Równość (prawo)
(1)
Sektor publiczny
(1)
Siła robocza
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Spożycie
(1)
Stopa życiowa
(1)
Teologia katolicka
(1)
Terroryzm
(1)
Turystyka
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Urbanizacja
(1)
Wartość ekonomiczna
(1)
Więź społeczna
(1)
Wolność
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Współpraca transgraniczna
(1)
Wybory do Parlamentu Europejskiego
(1)
Wykształcenie
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(1)
Zatrudnienie
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Subject: time
1989-2000
(1)
Subject: place
Europa
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Polska
(1)
8 results Filter
Authority data
Islam - a Kościół katolicki (hasło przedmiotowe)
Authority data
Kościół katolicki - a islam (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-89485/t.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Problemy Religii i Ateizma za Rubežom)
Na s. tyt.: Dlâ služebnogo pol'zovaniâ.
Bibliogr. przy niektórych pracach.
I. Kritika zarubežnymi marksistami tendencij fideizma v otnošenii obsestvoznaniâ ; II. Problemy sovremennogo obsestvennogo razvitiâ v teologičeskoj interpretacii ; III. Religioznaâ apologetika i obsestvoznanie ; Priloženie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-92907 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-70863 (1 egz.)
Book
In basket
Na s. red. błędnie przypisany ISBN.
Bibliogr. przy rozdz.
Cz. 1. ROZWÓJ W PERSPEKTYWIE TEORETYCZNEJ I HISTORYCZNEJ - 1. Pojęcie rozwoju gospodarczego - analiza wstępna; 2. Globalizacja i regionalizacja we współczesnej gospodarce światowej; 3. Od teorii wzrostu do ekonomii rozwoju: Klasycy ekonomii o wzroście gospodarczym, K. Marks (1818-1883) o rozwoju gospodarczym, Neoklasyczne teorie wzrostu, Nowe teorie wzrostu endogenicznego, Narodziny ekonomii rozwoju, Nowe podejścia do zagadnienia rozwoju; 4. Zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego na świecie: Zróżnicowanie gospodarcze świata według wielkości produkcji - PKB i dochód narodowy per capita, Inne mierniki poziomu rozwoju gospodarczego, HDI jako miernik poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, Kategorie krajów, Czy kraje rozwijające się "doganiają" kraje wysoko rozwinięte?; 5. Stosunki Północ-Południe w perspektywie historycznej. U źródeł Wielkiego Pęknięcia; 6. Charakterystyka gospodarki słabo rozwiniętej: Presja demograficzna, Niski poziom wykształcenia społeczeństwa, Niski poziom PKB per capita, Dysproporcje w podziale dochodów, Słabo rozwinięta infrastruktura, Rola sektorów surowcowych, Gospodarka dualna i sektor nieformalny, Kapitał społeczny i instytucje rynku. Cz. 2. PRZESTRZENNY WYMIAR ROZWOJU I GLOBALIZACJI - 7. Środowisko a rozwój; 8. Urbanizacja a globalizacja: Urbanizacja i metropolizacja na świecie, Od miasta metropolitalnego i megamiasta do miasta globalnego, Struktura przestrzenna wielkich miast świata; 9. Migracje międzynarodowe: Wprowadzenie, Typologie współczesnych migracji zarobkowych, Główne kierunki migracji zarobkowych i charakterystyka najważniejszych obszarów docelowych, Skutki migracji zarobkowych w obszarach docelowych, Skutki migracji w krajach wysyłających migrantów; 10. Turystyka międzynarodowa jako czynnik aktywizacji regionów: Charakterystyka turystyki międzynarodowej, Wpływ turystyki międzynarodowej na rozwój regionów, Wpływ turystyki międzynarodowej na obszary recepcyjne - przykłady. Cz. 3. STARE I NOWE ZAGADNIENIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO - 11. Systemy gospodarcze. Rola państwa i sektora publicznego w rozwoju: Systemy gospodarcze, Narzędzia interwencji: państwo jako przedsiębiorca czy jako regulator procesów gospodarczych?, Finanse publiczne jako narzędzie realizacji polityki gospodarczej, Finanse publiczne w krajach rozwijających się, Stabilność gospodarki, Przeciwdziałanie inflacji, Rynek pracy i kształtowanie kapitału ludzkiego, Podział dochodów a rozwój gospodarczy, Polityka państwa w zakresie redystrybucji dochodów; 12. Wybrane zagadnienia transformacji społeczno-ekonomicznej: Zmiany struktury makroekonomicznej jako prawidłowości przekształceń gospodarczych, Transformacja a strategia gospodarcza, Transformacja w ujęciu historycznym i współczesnym, Instytucjonalne aspekty transformacji, Instytucje wspierające transformację, Niektóre przeszkody na drodze transformacji, Obecne trendy: zaawansowana integracja i globalizacja, Wybrane przypadki transformacji; 13. Rolnictwo w procesie globalnego rozwoju: Etapy rozwoju rolnictwa światowego, Rolnictwo a problem głodu na świecie, Protekcjonizm w polityce rolnej (przykład Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej), Światowa Organizacja Handlu a handel rolny; 14. Międzynarodowe stosunki gospodarcze i finansowe w dobie globalizacji; 15. Korporacje transnarodowe; 16. Globalizacja a drogi rozwoju małych terytoriów wyspiarskich; 17. Sprawiedliwy Handel. Solidarność na sklepowych półkach. Cz. 4. INSTYTUCJE W DOBIE GLOBALIZACJI. SPOŁECZNO-KULTUROWY WYMIAR ROZWOJU - 18. Rola instytucji w rozwoju; 19. Współczesne zagadnienia państwa i państwowości; 20. Obywatelstwo i prawa człowieka we współczesnym świecie; 21. Terroryzm polityczny; 22. Współpraca i pomoc rozwojowa; 23. Edukacja globalna; 24. Rozwój z perspektywy socjologicznej. W stronę krajów Południa: Wprowadzenie, Rozwój w kontekście teorii modernizacji, Możliwości rozwoju w świetle rozważań o globalnej naturze zjawisk i procesów, Społeczne bariery rozwoju w realiach biednych krajów Południa; 25. Zderzenia cywilizacji - Wschód a Zachód; 26. Kościół katolicki wobec problemów rozwoju współczesnego świata; 27. Islam i islamizm wobec wyzwań rozwoju; 28. Społeczne aspekty rewolucji informacyjnej; 29. Płeć kulturowa a rodzina w społeczeństwach krajów rozwijających się; 30. Kultura a rozwój lokalny: Kultura jako czynnik rozwoju lokalnego, Kultura jako czynnik kształtujący zachowania aktorów lokalnych, Kultura a mobilizacja społeczna, Kultura jako czynnik kształtujący atrakcyjność terytorium, Kultura jako czynnik leżący u podstaw kreowania "lokalnych" produktów i marek, STUDIUM PRZYPADKU. Kultura w planach rozwoju lokalnego miejscowości położonych w kanionie Colca w Peru, Lokalne strategie rozwojowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-93343 (1 egz.)
Book
In basket
Indeks.
SPOŁECZEŃSTWO LIBERALNE (Wiedeń, 20-22 sierpnia 1992): Wolnośc a więzi społeczne. Uwagi o strukturze pewnej argumentacji ; Polityka liberalna a sfera publiczna ; Wolność, równość, wspólnota ; Społeczeństwo liberalne i rządy prawa ; Granice liberalizmu ; Gdzie jest miejsce dzieci w filozofii liberalnej ; Uwagi o pojęciu fundamentalizmu ; Liberalne społeczeństwo i Kościół katolicki ; Islam a liberalna demokracja. TOŻSAMOŚĆ W CZASACH ZMIANY (Castel Gandolfo, 11-13 sierpnia 1994): Źródła współczesnej tożsamości ; Pamięć - zapomnienie - historia ; O tożsamości zbiorowej ; Tożsamość religijna ; Uwagi na temat tożsamości, rasy i polityki społecznej ; Wielopoziomowa tożsamość Bliskiego Wschodu ; Naród - tożsamość w swych różnych postaciach ; Niemiecka tożsamość po zjednoczeniu ; Dwie manie, czyli między wielkością a małością. Pięć tez o narodowej tożsamości Niemiec ; Tożsamość Europy Środkowej. Złudzenia i rzeczywistość. OŚWIECENIE DZISIAJ (Castel Gandolfo, 8-10 sierpnia 1996): Rozmyślając nad oświeceniem ; Paradoks autorytetu ; Immanentne kontroświecenie ; Oświeceniowa idea wolności a tradycja katolicka ; Prawa człowieka po oświeceniu ; Naród i jego prawa ; Prawa jednostki a obowiązki społeczne ; Ubóstwo a dwa oświecenia ; Od żebractwa do ubóstwa: wiedza społeczna a kwestia socjalna ; Wewnętrzna sprzeczność oświecenia ; Między kulturkampfem a krytyką kapitalizmu. Polityczny katolicyzm w Stanach Zjednoczonych na rozstajach ; Nowe spojrzenie na zjawisko oświecenia. KONIEC TYSIĄCLECIA: O CZASIE I DROGACH NOWOŻYTNOŚCI (Castel Gandolfo, 17-18 sierpnia 1998): Czas i Trójca Święta w tradycji chrześcijańskiej ; Współczesność a czas świecki ; Ten, który powstrzymuje - i ostatni bój ; Krótka historia Apokalipsy i jej zeświecczenia ; Nowoczesność i czas świecki w dziejach Chin ; Czas, przestrzeń i nowożytność na Bliskim Wschodzie ; Kapitalizm, sfery nacisku i racjonalizacja czasu prywatnego ; Czas życia i czas pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-94140/t.2 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
Temat: Kalecki, Michał (1899-1970) ; Unia Europejska (UE) ; Bezrobocie ; Buddyzm - a gospodarka ; Chrześcijaństwo - a gospodarka ; Dochody indywidualne - Polska - 21 w ; Ekorozwój ; Etyka ; Etyka ekologiczna ; Globalizacja ; Globalizacja - a gospodarka ; Globalizacja - a społeczności lokalne ; Globalizacja - socjologia ; Gospodarka - etyka ; Grupy nacisku - Unia Europejska ; Inwestycje zagraniczne - kraje Unii Europejskiej ; Islam - a gospodarka ; Judaizm - a gospodarka ; Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM) ; Kapitalizm ; Kapitał ; Kościół katolicki - a globalizacja ; Kursy walutowe - teoria ; Migracje ; Nierówności społeczne ; Nierówności społeczne - Polska ; Nierówności społeczne - a wzrost gospodarczy ; Ochrona środowiska - polityka - Polska - od 1989 r ; Ochrona środowiska - polityka - Unia Europejska ; Organizacja - socjologia ; Płaca ; Płaca - Polska - 21 w ; Płaca - polityka - Polska ; Podmiotowość ; Polityka regionalna UE ; Polityka spójności UE ; Prawa człowieka - prawo wspólnotowe europejskie ; Religia - a gospodarka ; Rozwój społeczny ; Rozwój społeczny - kraje Unii Europejskiej ; Równouprawnienie płci ; Ruchliwość społeczna - Polska - od 1989 r ; Rynek pracy ; Rynek pracy - kraje Unii Europejskiej ; Siła robocza ; Siła robocza - Polska - od 1989 r ; Społeczności lokalne ; Spożycie - socjologia ; Stopa życiowa - kraje Unii Europejskiej ; Świadomość społeczna ; Transformacja systemu społeczno-gospodarczego ; Wartość ekonomiczna ; Współpraca gospodarcza ; Współpraca transgraniczna - Europa - od 1989 r ; Współpraca transgraniczna - Polska - od 1989 r ; Współpraca transgraniczna - Ukraina - od 1991 r ; Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2004 r ; Wykształcenie - a rozwój społeczny - kraje Unii Europejskiej ; Wykształcenie - a wzrost gospodarczy - kraje Unii Europejskiej ; Wzrost gospodarczy ; Wzrost gospodarczy - kraje Unii Europejskiej ; Wzrost gospodarczy - teoria ; Zarządzanie ; Zatrudnienie ; Europa - gospodarka - od 1989 r ; Kraje Unii Europejskiej - gospodarka ; Polska - gospodarka - od 1989 r
Bibliogr. przy pracach.
Tekst częśc. ukr.
Spis treści równol. pol. i ang.
Streszcz. ang. przy pracach.
Edward Łukawer: W nawiązaniu do idei i przekonań Michała Kaleckiego; Michał Gabriel Woźniak: Kapitalizm globalny w kontekście aksjologicznym; Franciszek Piontek, Barbara Piontek: Transformacja a koncepcje rozwoju - skutki dla kapitału: ekonomicznego, ludzkiego i przyrodniczego; Krzysztof Kietliński: Religijne determinanty działalności gospodarczej w perspektywie czterech wielkich religii: judaizmu, buddyzmu, chrześcijaństwa i islamu; Franciszek Janusz Mazurek: Miejsce fundamentalnej normy moralności i norm moralnych jako reguł w dziedzinie gospodarczej; Vasyl Zinko, Oleh Ohirko, Vladimir Andrushko: Cerkva ta globalizaciâ i regionalizaciâ; Ewa Zysnarska: Efektywność, etyka i ekologia w obliczu globalizacji; Mieczysław Dobija: Międzynarodowe porównywanie wartości; Krystyna Leśniak-Moczuk: Lokalizm w perspektywie globalizacji; Anna Kulpa-Ogdowska: Włączeni i wyłączeni z globalnej sieci. Społeczne konsekwencje rozwoju nowoczesnych technologii i konsumeryzmu; Elżbieta Mikuła-Bączek: Kapitał a kapitał ludzki w procesie kształtowania wymiaru globalizacji; Magdalena Szpunar: Globalizacja - ziszczenie wizji McLuhana; Stanisław Fel: Podmioty pozarządowe w global governance; Ewa Cierniak-Szóstak: Mentalność ekonomiczna jako czynnik prorozwojowy; Ireneusz Maj: Homo symbolicus a homo economicus; Anna Mazurkiewicz, Marek Uryniak: Podmiotowość człowieka w aspekcie jego działalności w organizacji; Łukasz Jabłoński: Dylematy konwergencji ekonomicznej w warunkach globalizacji; Wioletta Nowak: Koncepcje konwergencji w teorii wzrostu gospodarczego; Jadwiga Berbeka: Konwergencja gospodarcza a konwergencja społeczna krajów Unii Europejskiej (15) w latach 1985-2002; Magdalena Cyrek: Procesy upodabniania się struktur gospodarczych Polski i wybranych krajów Unii Europejskiej; Jakub Piecuch: Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na poziom spójności gospodarczej regionów UE; Wiktor Czużykow: Teritorial'na asimetriâ v Evropi: modeluvannâ dlâ Ukraini; Ewa Mazur-Wierzbicka: Miejsce zrównoważonego rozwoju w polskiej i unijnej polityce ekologicznej na początku XXI wieku; Agnieszka Głodowska: Edukacja a rozwój społeczno-gospodarczy w krajach Unii Europejskiej; Marek Wocial: Model wpływu nierówności na wzrost gospodarczy; Ryszarda Bolonek: Nierówności rozwoju kapitału ludzkiego i intelektualnego barierą wzrostu gospodarczego Polski w ramach UE; Małgorzata Leszczyńska: Dysproporcje dochodów ludności w przekroju regionalnym; Patrycja Zwiech: Dochodowe nierówności płci w Polsce - relacje wynagrodzeń w ujęciu grup zawodowych; Natalia Krzyżanowska: O nierówności płci w sferze publicznej na przykładzie wyborów do Parlamentu Europejskiego 2004; Agata Kubiczek: Nierówności na rynku pracy; Magdalena Śmiglin: Indywidualne i społeczne skutki bezrobocia na tle globalizacji; Izabela Ostoj: Rynki pracy nowych krajów członkowskich UE w warunkach globalizacji; Jerzy Kociszewski: Mobilność siły roboczej w Polsce w procesie transformacji w układzie przestrzennym; Jan Brzozowski: Rola migracji międzynarodowych w niwelowaniu nierówności społecznych; Ewa Beck: Polityka płacowa polskich przedsiębiorstw w kontekście nierówności społecznych; Iwona Cieślak, Małgorzata Kucharczyk: Międzynarodowe relacje wynagrodzeń. Analiza na podstawie wartości kapitału ludzkiego; Wojciech Kozioł: Analiza wysokości płac minimalnych w przekroju międzynarodowym; Marianna Księżyk: Nowe doświadczenia krajów gospodarki rynkowej w zakresie ograniczania nierównowagi na rynku pracy; Anna Maria Rak, Jacek Maciej Rak: Rola państwa w rozwiązywaniu problemów zatrudnienia i bezrobocia; Irina Yeleyko: Analiza porównawcza doskonalenia państwowej polityki zatrudnienia na przykładzie Polski i Ukrainy; Andżelika Leja: System ochrony prawnej praw jednostki w Unii Europejskiej; Waldemar Kalita, Anna Barwińska-Małajowicz: Współpraca międzynarodowa jako forma działań wyrównujących nierówności gospodarcze; Izabela Markiewicz-Halemba: Nowa polityka spójności a problem nierówności społeczno-gospodarczych w Europie; Ireneusz Jaźwiński, Agnieszka Kiernożycka-Sobejko: Kooperacja i konkurencja w rozwoju społeczno-ekonomicznym w aspekcie międzynarodowej współpracy regionów; Janina Koniuch: Rozwój współpracy przygranicznej w ramach rozszerzonej Unii Europejskiej oraz Polski z krajami nie członkowskimi; Katarzyna Tarnawska: Reprezentacja interesów na poziomie UE. Logika członkostwa i logika wpływu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-95349/z.8 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again