Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(6)
Branch
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(6)
Author
Chmielecki Andrzej
(1)
Dardziński Piotr
(1)
Garewicz Jan (1921-2002)
(1)
Kozłowski Roman (1929- )
(1)
Longchamps de Bérier Franciszek (1969- )
(1)
Szczucki Krzysztof
(1)
Zachariasz Andrzej Leszek (1945- )
(1)
Zdziechowski Marian (1861-1938)
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(2)
1970 - 1979
(1)
1910 - 1919
(1)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Kant, Immanuel
(4)
Filozofia
(3)
Aristoteles
(2)
Kant, Immanuel (1724-1804)
(2)
Teoria poznania
(2)
Wojtyła, Karol
(2)
Aborcja
(1)
Antropologia biblijna
(1)
Antropologia filozoficzna
(1)
Antropologia teologiczna
(1)
Augustyn (św. ; 354-430)
(1)
Bayle, Pierre
(1)
Bioetyka
(1)
Blondel, Maurice (1861-1949)
(1)
Burke, Edmund
(1)
Del Noce, Augusto
(1)
Dialektyka
(1)
Dilthey, Wilhelm
(1)
Dworkin, Ronald M.
(1)
Feuerbach, Ludwig (1804-1872)
(1)
Fichte, Johann Gottlieb (1762-1814)
(1)
Filozofia chrześcijańska
(1)
Filozofia religii
(1)
Gawecki, Bolesław Józef
(1)
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831)
(1)
Heidegger, Martin (1889-1976)
(1)
Husserl, Edmund (1859-1938)
(1)
Jaspers, Karl (1883-1969)
(1)
Jordan, Jeff
(1)
Kotarbiński, Tadeusz
(1)
Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935)
(1)
Kołakowski, Leszek
(1)
Krusiński, Stanisław (1857-1886)
(1)
Lange, Antoni (1861-1929)
(1)
Leibniz, Gottfried Wilhelm
(1)
Literatura
(1)
Mesjanizm
(1)
Metafizyka
(1)
Mistycyzm
(1)
Modernizm katolicki
(1)
Nauka
(1)
Neokantyzm
(1)
Newman, John Henry (1801-1890)
(1)
Novalis (1772-1801)
(1)
Plantinga, Alvin
(1)
Poincaré, Henri (1854-1912)
(1)
Possenti, Vittorio
(1)
Prawda
(1)
Prawo naturalne
(1)
Racjonalność
(1)
Rorty, Richard
(1)
Rousseau, Jan Jakub (1712-1778)
(1)
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von (1775-1854)
(1)
Schlegel, Friedrich von (1772-1829)
(1)
Schleiermacher, Friedrich (1768-1834)
(1)
Schopenhauer, Arthur (1788-1860)
(1)
Secretan, Charles (1815-1895)
(1)
Solov'ev, Vladimir Sergeevi'c (1853-1900)
(1)
Sołowjow, Włodzimierz (1853-1900)
(1)
Straszewski, Maurycy
(1)
Tichý, Pavel
(1)
Tillich, Paul
(1)
Tolstoj, Lev Nikolaevic (1828-1910)
(1)
Tomasz z Akwinu
(1)
Towianizm
(1)
Towiański, Andrzej (1799-1878)
(1)
Tołstoj, Lew Mikołajewicz (1828-1910)
(1)
Transcendentalizm
(1)
Tyrrell, George (1861-1909)
(1)
Umysł
(1)
Wagner, Richard
(1)
Wartenberg, Mścisław (1868-1938)
(1)
Wartość
(1)
Wiara
(1)
Subject: work
O dowodach sofistycznych
(1)
Subject: time
1701-1800
(1)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(4)
7 results Filter
Authority data
No cover
Book
In basket
(Pisma Filozoficzne / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; t. 67)
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
Tekst częśc. ang.
Hegel i Kant. Problem podmiotu ; Tadeusz Kroński o Kancie ; Filozofia religii Kanta ; Wolność fundamentem etyki kantowskiej ; On Transcendental Experience ; Kilka uwag o recepcji Kanta w Polsce (w kwestii tak zwanego doswiadczenia) ; Kantyzm: filozofia kryzysu czy przełomu, czyli o aktualności transcendentalizmu ; O interpretacyjnym statusie kantowskich rzeczy samych w sobie. Próba ujęcia radykalno-hermeneutycznego ; Od Kanta do "semantyki ogólnej" ; Wczesny neokantyzm i jego recepcja w Polsce na przełomie XIX i XX wieku ; Filozofia transcenentalna a wiedza naukowa (Kant a Weizsäcker) ; Czyste Ja a etyka transcendentalna. O Husserlowskim i Kantowskim pojmowaniu imperatywu kategorycznego ; Ocena kantyzmu w neoliberalizmie ; Racjonalność - rozumność - rozum ; Kant jako historyk filozofii ; Krótki zarys historii filozofii ; Antynomie Kanta w świetle współczesnej kosmologii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Podstawą publikacji materiały pokonferencyjne, Warszawa, 22-23.4.2010 r.
Indeks.
I. CZY PRAWO NATURALNE MUSI KOJARZYĆ SIĘ ZE ŚW. TOMASZEM Z AKWINU?: Klasyczna koncepcja osoby jako podstawa pojmowania praw człowieka. wokół św. Tomasza z Akwinu i Immanuela Kanta propozycji ugruntowania godności człowieka ; Jednostka czy wspólnota? ; Kwestia poznania prawa naturalnego w tomistycznej filozofii moralności ; Rozum praktyczny u św. Tomasza i Immanuela Kanta (dwie racjonalności i ich wpływ na współczesność) ; Kara w myśli św. Tomasza z Akwinu ; II. CZY ISTNIEJĄ PRAWNICY BEZ NIECHĘCI DO PRAWA NATURALNEGO?: W poszukiwaniu prawa naturalnego? Doświadczenia historyczne co do nadużycia prawa w dziedzinie prawa prywatnego ; Nadużycie prawa w procesie karnym w świetle prawa natury - wybrane zagadnienia ; Phronimos Arystotelesa a Herkules Dworkina ; Zaczenie dobra wspólnego dla oceny i interpretacji przepisów publicznego prawa gospodarczego ; Instytucja małżeństwa jako przykład obecności prawa naturalnego w prawie pozytywnym ; Natura osoby w myśli Karola Wojtyły ; III. CZY PRAWO NATURALNE TO JUŻ HISTORIA?: znaczenie prawa naturalnego we współczesnym świecie ; Uniwersalny charakter prawa naturalnego na przykładzie kultury chińskiej ; Różne współczesne koncepcje prawa naturalnego ; IV. CZY PRAWO NATURALNE OGRANICZA SPOŁECZEŃSTWO? : Zarządzanie przez wartości. Człowiek i jego rozwój w centrum działań polityki, przedsiębiorczości, etc. ; Kwestia życia ludzkiego w kontekście regulacji prawnych i orzecznictwa ; Prawo naturalne wobec współczesnych wyzwań bioetycznych ; Elementy prawnonaturalne w globalnych porządkach normatywnych nowego typu ; Jak realizować narodowe interesy? Unia Europejska jako zbiór procedur.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
Materiały z VI Konferencji Filozofów Krajów Słowiańskich, 31.05.-3.06.2007 r., Boguchwała.
M.in. dot. pochodzącego z Lutoryża Maurycego Straszewskiego.
Tekst częśc. czes., słowac., ukr.
Streszcz. ang. przy ref.
I. STATUS POZNANIA I PRAWDA: Andrzej L. Zachariasz - Teoria poznania jako namysł nad transcendentalnymi warunkami poznania teoretycznego ; František Mihina - Epistemickýcké limity (variácie) prawdy ; Włodzimierz Zięba - Dekonstrukcja epistemologii w ujęciu R. Rorty'ego ; Marek Bosak - Między niewzruszonym punktem oparcia a grą domysłów. Uwagi o kondycji poznania teoretycznego ; Krzysztof J. Kilian - Współczesne oblicza relatywizmu ; Artur Piotrowicz - Teoria poznania w ujęciu Maurycego Straszewskiego ; Ewa Kilian - Relatywizm teoriopoznawczy Bolesława J. Gaweckiego ; Rudolf Dupkala - Epistemologiczne konfrontacje w filozofii słowackiej w pierwszej połowie XX wieku ; Adam Wojtunik - System jako forma wyrazu prawdy w filozofii idealizmu niemieckiego (na przykładzie Fichtego, Hegla i Schopenhauera) ; Wiesław Sztumski - Wieloaspektowość prawdy i jej skutki ; Anna Ondrejková - Pravda histórie a pravda umienia ; Dariusz Sagan - Naturalizm metodologiczny a zagadnienie prawdy w nauce ; Břetislav Horyna - Negativní vědění a liminální nejistota ; Irina Bondarevs'ka - Emotivnij status istini u mistectvi : istina i trivial'nist' ; Halina Romanowska-Łakomy - Paradygmat nauki żywej (gorącej). O konieczności tworzenia wiedzy "w" człowieku. II. DROGI DO PRAWDY: Henryk Skolimowski - Prawda a problem ludzkiej egzystencji ; Przemysław Paczkowski - Arystoteles o błędach w argumentacji ; Krzysztof Bochenek - Temat prawdy w kontekście polskiej refleksji średniowiecznej ; Włodzimierz Heflik - Transcendentalny idealizm i problem prawdy ; Józef Dębowski - Semantyczna teoria prawdy a realizm ; Grażyna Żurkowska - Czy warunkiem klasycznej idei prawdy jest transcendencja przedmiotu wobec podmiotu? ; Paweł Kamiński - Nie-prawda, czyli prawda od-realniona ; Dorota Targosz - Poznanie teoretyczne i prawda u Tadeusza Kotarbińskiego ; Jerzy Lepieszkiewicz - Stopnie pragmatycznej teorii prawdy. Kryterium, semantyka, założenia ontologiczne ; Daniele Stasi - Augusto Del Noce i pojęcie prawdy ;Ryszard Wójtowicz - Prawda w tomizmie fenomenologizującym Karola Wojtyły ; Halina Rarot - Nihilizm teoretyczny i jego przezwyciężanie w myśli Vittorio Possentiego ; Cezary Mordka - Orientacyjno-egzystencjalne funkcje emocji ; Jiří Raclavský - Pojem pravdivosti v lhářských paradoxech: Tichého řešení. III. PRAWDA A SZTUKA, MORALNOŚĆ I RELIGIA: Artur Mordka - Prawda świata i prawda życia w malarskim dziele sztuki ; Bogna Choińska - O prawdzie w sztuce ; Magdalena Michalik-Jeżowska - Zagadnienie prawdy w etyce ; Stefan Konstańczak - Spór o rozumienie prawdy w etyce ; Peter Nezník - Leibniz a dobrodružstvo myslenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
Materiały z konferencji pt.: Rozum i przestrzenie racjonalności, która odbyła się w dn. 13-14 listopada 2008 r. w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego.
Bibliogr. przy niektórych ref.
Rozum i racjonalność - rozważania esencjalne / Andrzej Chmielnicki. I. CZŁOWIEK I JEGO EKSPRESJA: Biblijny pogląd na naturę ludzką a teoria ewolucji / Ludwik Kastro, Magdalena Gajewska ; O specyfice problemów filozoficznych / Lech Grudziński ; Człowiek jako rozumna wolność. Droga Leszka Kołakowskiego do filozofii człowieka / Zbyszek Dymarski. II. PRZESTRZENIE OSOBISTE: Alvina Plantingi koncepcja racjonalności przekonań religijnych na tle głównych stanowisk w XX-wiecznej analitycznej epistemologii religii / Marek Pepliński ; Racjonalność niewiary/niewiara racjonalności. Przypadek Pierre'a Bayle / Sabina Kruszyńska ; Jeffa Jordana pragmatyczne uzasadnienie wiary religijnej / Celina Głogowska ; Relacja wiary i rozumu w koncepcji Paula Tillicha / Aleksandra Szulc ; Struktura władz poznawczych a pojęcie piękna jako celowość bez celu / Robert Rogoziecki. III. PRZESTRZENIE PUBLICZNE: Czy proces powstania nauki nowożytnej był racjonalny? / Jarosław Mrozek ; Ontologiczna podstawa (bio)etyki. Studium przypadku / Tomasz Kąkol ; Rozum teoretyczny i praktyczny - związki wzajemne / Roman Piekarski ; O potrzebie racjonalizacji idei kształcenia. Uwagi z zakresu filozofii praktycznej / Wojciech Zieliński ; Możliwości i zagrożenia współczesnej utopii polityki / Gracjan Cimek.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
Pessymizm romantyzm a podstawy chrześcijaństwa / Marian Zdziechowski. - Kraków : Drukarnia Czas, 1915. - 2 t. (XXVIII, 376, [3] ; 420, [2] s.) ; 24 cm.
Dzieło współwyd.: T. 1-2
I. Geneza pesymizmu II. O suszy świata i jej upadku III.Przez pesymizm do chrześcijaństwa IV. Nowe prądy myśli katolickiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again