Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(5)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(2)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(5)
Author
Adamczuk Franciszek
(2)
Rymarczyk Jan (1944- )
(2)
Altkorn Jerzy (1931-2004)
(1)
Boczar Kazimierz (1915-2007)
(1)
Drzazga Anna
(1)
Grabowski Radosław (1972- )
(1)
Jakubowski Zdzisław (1923-)
(1)
Kronsjö Tom
(1)
Krynicki Józef
(1)
Molenda Tadeusz (1911-1975)
(1)
Prystupa Henryk
(1)
Strużycki Marian (1930- )
(1)
Wrzosek Wojciech (1937- )
(1)
Zawada Zbigniew
(1)
Year
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(3)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Handel
(2)
Handel zagraniczny
(2)
Aukcja internetowa
(1)
Bilans płatniczy
(1)
Dane osobowe
(1)
Dochód narodowy
(1)
Drewno
(1)
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka elektroniczna
(1)
Gospodarka socjalistyczna
(1)
Głosowanie
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Internet
(1)
Komputery
(1)
Konkurencja
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Krajowy Rejestr Sądowy
(1)
Księgi wieczyste
(1)
Kupno i sprzedaż
(1)
Kursy walutowe
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
(1)
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Pornografia
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo handlowe
(1)
Przedsiębiorstwo usługowe
(1)
Przemysł drzewny
(1)
Przestępstwo komputerowe
(1)
Reklama
(1)
Rynek walutowy
(1)
Sieć komputerowa
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
UNCTAD
(1)
Umowa elektroniczna
(1)
Usługi
(1)
Usługi elektroniczne
(1)
Światowa Organizacja Handlu
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(2)
Podręcznik akademicki
(1)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-61063 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-339.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. Spis treści także ang., ros.
I. Ogólna charakterystyka handlu zagranicznego II. System handlu zagranicznego w gospodarce socjali-
stycznej III.Zastosowanie metod matematycznych i maszyn liczą-
cych w ekonomice handlu zagranicznego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-37595 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Indeks
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-52533 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. Indeks.
I. TEORETYCZNE PODSTAWY WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ: 1. Doktryna słusznej ceny; 2. Merkantylizm - usystemetyzowana teoria protekcjonizmu; 3. Klasyczne torie wymiany - rozwój teorii wolnego handlu; 4. Poklasyczne teorie wymiany międzynarodowej; 5. Alternatywne teorie handlu miedzynarodowego; 6. Współczesny handel międzynarodowy; II. POLITYKA WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ: 1. Polityka handlowa - definicja i rodzaje; 2. Narzędzia polityki handlowej; III. MIĘDZYNARODOWE PRZEPŁYWY CZNNIKÓW PRODUKCJI: 1. Międzynarodowe przepływy kapitału; 2. Nielegalne przepływy kapitałowe; 3. Transfer technologii; 4. Międzynarodowe przepływy ludności; IV. KURS WALUTOWY I RYNEK WALUTOWY: 1. Kurs walutowy; 2. Rynek walutowy; 3. Kształtowanie się kursów walutowych w długim i krótkim okresie; V. MIĘDZYNARODOWY SYSTEM WALUTOWY: 1. Pojęcie międzynarodowego systemu walutowego. Klasyfikacja systemów walutowych; 2. Czynniki determinujące wybór systemu walutowego; 3. Kurs sztywny czy kurs płynny; 4. Historia międzynarodowego systemu walutowego; VI. STABILIZACJA I KRYZYSY NA GLOBALNYCH RYNKACH FINANSOWYCH: 1. Rozwój rynków finansowych; 2. Handel derywatami; 3. Inwestorzy instytucjonalni; 4. Fundusze hedgingowe; 5. Kryzysy finansowe; 6. Globalna architektura finansowa; 7. Forum Stabilizacji Finansowej; 8. Reforma instytucji z Bretton Woods; 9. Stabilizacja kursów walutowych; 10. Korzyści i zagrożenia globalizacji rynków finansowych; VII. DOCHÓD NARODOWY, BILANS PŁATNICZY I HANDLOWY: 1. Dochód narodowy w gospodarce otwartej; 2. Bilans płatniczy; 3. Problem równowagi bilansu płatniczego; VIII. MIĘDZYNARODOWA KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW I GOSPODAREK: 1. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek; 2. Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw; 3. Zasady konkurencyjności; IX. TEORIA I PRAKTYKA MIĘDZYNARODOWEJ INTEGRACJI GOSPODARCZEJ: 1. Pojęcie i istota międzynarodowej integracji gospodarczej; 2. Przebieg międzynarodowej integracji gospodarczej; 3. Integracja walutowa jako etap integracji gospodarczej; 4. Ugrupowania integracyjne na świecie; X. MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE GOSPODARCZE: 1. Bank Światowy; 2. Miedzynarodowy Fundusz Walutowy; 3. Krytyka działalności MFW i Banku Światowego; 4. Światowa Organizacja Handlu; 5. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju; 6. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju; 7. Konferencja Narodów Zjednoczonych do Spraw Handlu i Rozwoju; XI. PROBLEMY ROZWOJU I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ: 1. Charakterystyka krajów rozwijających się; 2. Problemy rozwoju krajów rozwijających się - ujęcie teoretyczne; 3. Różnice w rozwoju pomiędzy krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się; 4. Integracja gospodarcza jako sposób wzmocnienia pozycji krajów rozwijających się; 5. Kryzys zadłużeniowy jako zjawisko globalne; XII. KORPORACJE MIĘDZYNARODOWE W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ: 1. Rozwój przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym; 2. Otoczenie przedsiębiorstwa międzynarodowego; 3. Pozytywne i negatywne znaczenie korporacji międzynarodowych; 4. Praktyka zarządzania korporacjami międzynarodowymi; XIII. GLOBALIZACJA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH: 1. Pojęcie i charakterystyka procesu globalizacji; 2. Przyczyny globalizacji stosunków międzynarodowych; 3. Skutki globalizacji stosunków międzynarodowych; 4. Zagrożenia związane z procesem globalizacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-339 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 257-262 oraz przy rozdz.
Wykaz aktów prawnych s. 263-267.
Wykaz adresów internetowych s. 268-269.
I. INFORMATYZACJA, KOMPUTERYZACJA, INTERNET: 1. Urządzenia obliczeniowe w informatyce 2. Budowa komputera osobistego 3. Geneza i ewolucja sieci globalnej 4. Prawo w Internecie II. INTERNET JAKO OBSZAR DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWA: 5. Ochrona danych osobowych w systemach informatycznych 6. Dostęp do informacji publicznej za pomocą elektronicznych środków przekazu 7. Elektroniczne rejestry sądowe 8. Prawne regulacje podpisu elektronicznego w Polsce 9. Głosowanie elektroniczne III. INTERNET JAKO OBSZAR DZIAŁALNOŚCI KOMERCYJNEJ: 10. Zawieranie umów przez internet 11. Świadczenie usług drogą elektroniczną 12. Obrót dobrami informacyjnymi i ochrona danych w elektronicznym obrocie gospodarczym 13. Czynności elektroniczne w spółkach handlowych 14. Środki ochrony interesu przedsiębiorcy w obrocie elektronicznym IV. INTERNET JAKO OBSZAR DZIAŁALNOŚCI PRZESTĘPCZEJ: 15. Przestępczość internetowa 16. Prawnokarne aspekty pornografii internetowej 17. Ochrona małoletnich przed pornografią i pedofilią internetową.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-91517 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again