Form of Work
Czasopisma
(1)
Książki
(1)
Status
available
(2)
Branch
Czytelnia Główna - wypożyczalnia(Sokoła 13)
(2)
Author
Woźniak Michał Gabriel (1949- )
(1)
Zakrzewski Zbigniew (1912-1992)
(1)
Year
2000 - 2009
(1)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Akcjonariusze
(1)
Alokacja
(1)
Dochód
(1)
Dostęp do oświaty
(1)
Ekonomia
(1)
Ekonomiści
(1)
Elektroenergetyka
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Energetyka
(1)
Fundusz powierniczy
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Handel
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Inflacja
(1)
Innowacje
(1)
Interwencjonizm
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Kobieta
(1)
Konsumenci (ekonomia)
(1)
Kształcenie
(1)
Mieszkania
(1)
Mężczyzna
(1)
Nauczanie
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Obrót towarowy
(1)
Oprogramowanie open source
(1)
Oszczędność
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka innowacyjna
(1)
Pracownicy wysoko kwalifikowani
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Płaca
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rolnicy
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Rynek
(1)
Rynek pracy
(1)
Siła robocza
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
(1)
Spożycie
(1)
Szkody górnicze
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Towary
(1)
Wiedza
(1)
Współpraca transgraniczna
(1)
Wykształcenie
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(1)
Zysk
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Polska Wschodnia
(1)
Ukraina
(1)
Łódź (woj. łódzkie)
(1)
2 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Główna - wypożyczalnia(Sokoła 13)
There are copies available to loan: sygn. A-67789 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
Temat: Akcjonariusze ; Alokacja ; Dochód - teoria ; Dostęp do oświaty - Polska - od 1989 r ; Ekonomiści - Polska - 20-21 w ; Elektroenergetyka - prywatyzacja - socjologia - Mołdawia ; Emigracja zarobkowa - Ukraina ; Energetyka - polityka - Polska - 21 w ; Fundusz powierniczy - Polska - 21 w ; Polityka gospodarcza ; Gospodarka oparta na wiedzy ; Handel zagraniczny - Polska - od 1989 r ; Inflacja - Polska - od 1989 r ; Innowacje ; Polityka innowacyjna - Polska - od 1989 r ; Innowacje - stosowanie - gospodarka ; Innowacje - stosowanie - gospodarka - Polska - od 1989 r ; Interwencjonizm ; Inwestycje zagraniczne - Ukraina - od 1991 r ; Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM) ; Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa ; Kobieta - praca - Polska - 21 w ; Konsumenci (ekonomia) ; Kształcenie - koszty ; Mężczyzna - praca - Polska - 21 w ; Mieszkania - Polska ; Nauczanie - organizacja - szkoły wyższe ; Nierówności społeczne ; Nierówności społeczne - a wzrost gospodarczy ; Nierówności społeczne - Polska - od 1989 r ; Oprogramowanie open source ; Oszczędność - Polska - 21 w ; Planowanie przestrzenne ; Pracownicy wysoko kwalifikowani - migracje - Polska - od 1989 r ; Przedsiębiorczość (postawa) ; Przedsiębiorstwo - ekonomika ; Przedsiębiorstwo - konkurencyjność ; Przedsiębiorstwo - Ukraina - od 1991 r ; Przedsiębiorstwo - wycena ; Regionalizacja gospodarcza ; Rolnicy - Polska - od 1989 r ; Rozwój regionalny - badanie - Hiszpania ; Rozwój społeczny - kraje Unii Europejskiej ; Rynek pracy ; Rynek pracy - polityka - Polska - 21 w ; Rynek pracy - Polska - 21 w ; Siła robocza ; Społeczeństwo - prognozy ; Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) ; Szkody górnicze - zapobieganie i zwalczanie ; Szkolenie zawodowe ; Szkolnictwo wyższe - Polska - od 1989 r ; Wiedza - ekonomika ; Współpraca transgraniczna - Polska - od 1989 r ; Wykształcenie - a wzrost gospodarczy - kraje Unii Europejskiej ; Wykształcenie - Polska - od 1989 r ; Wzrost gospodarczy ; Zarządzanie wiedzą - oprogramowanie ; Zysk - teoria ; Łódź (woj. łódzkie) - rynek pracy - 21 w ; Polska - gospodarka - od 1989 r ; Polska Wschodnia - gospodarka - 21 w ; Ukraina - gospodarka - od 1991 r
Dot. m.in. woj. podkarpackiego (s. 171-181, 593-598, 675-688).
Bibliogr. przy pracach.
Tekst częśc. ang., ros., ukr.
Spis treści równol. pol. i ang., częśc. ros., pol. i ang.
Streszcz. ang., pol. przy pracach.
Edward Łukawer: Refleksje o tym, z czego byliśmy swego czasu dumni, a czego u nas już od dawna nie ma; Michał Gabriel Woźniak: Niesprawności interwencjonizmu państwa w kształtowaniu spójności społeczno-ekonomicznej; Dariusz Urban: Spójność społeczno-ekonomiczna jako wskaźnik asymetrii w rozwoju na przykładzie regionów Hiszpanii; Anatolij Tkacz: Ekonomia wiedzy i społeczeństwo postindustrialne - scenariusze rozwoju; Viktor Chuzhykov, Denis Ilnytsky, Alexander Fedirko: Dualism of Monetary, Technological and Information Determinants in the Social Development of EU; Teresa Bal-Woźniak: Innowacyjność fundamentalnym warunkiem przedsiębiorczości powszechnie opartej na wiedzy. Porównania międzynarodowe; Waldemar Kalita, Anna Barwińska-Małajowicz: Rola czynnika ludzkiego w innowacyjności - analiza zróżnicowania międzynarodowego; Beata Onak-Szczepanik: Innowacyjność gospodarki Polski a polityka innowacyjna państwa; Bogusław Ślusarczyk: Znaczenie wyrobów intensywnych technologicznie w handlu zagranicznym Polski; Paweł Frączek: Wybrane aspekty modernizacji sektora energii w Polsce; Teresa Pasterz: Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) w polityce innowacyjnej samorządu województwa podkarpackiego; Jadwiga Berbeka: Poziom wykształcenia mieszkańców a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej (15); Łukasz Jabłoński: Rozwój kapitału ludzkiego jako wyznacznik konwergencji UE. Wnioski z doświadczeń UE; Elżbieta Mikuła-Bączek: Oddziaływanie nierówności społecznych na wzrost gospodarczy w obszarze kapitału ludzkiego. Aspekty teoretyczne; Colin F. Hales: Information and Communication Technologies (ICT) for Knowledge Management; Katarzyna Szara, Agata Pierścieniak: Kapitał intelektualny jako obszar konkurencji przedsiębiorstw (wybrane aspekty teoretyczne); Marie Gabryšová: Wiedza jako źródło rozwoju oraz narzędzie manipulacji społeczeństwem; Viktoria Kołomijec: Przygotowanie kwalifikowanej kadry jako warunek zwiększenia zdolności do pozytywnej rywalizacji personelu przedsiębiorstw; Patrycja Zwiech: Udział w szkoleniach jako determinanta nierówności płci na rynku pracy; Małgorzata Leszczyńska: Zmiany w poziomie wykształcenia gospodarstw domowych związanych z rolnictwem; Dariusz Piotrowski, Joanna Gawędzka: Przeciwdziałanie dysproporcjom rozwojowym w dostępności do szkolnictwa wyższego w województwie podlaskim na przykładzie państwowych szkół wyższych; Helena Dobrowolska-Kaniewska: Szanse stworzenia na Dolnym Śląsku gospodarki opartej na wiedzy w oparciu o inicjatywy planowane do realizacji w latach 2007-2013 z zakresu innowacyjności; Jan Brzozowski: Wyjazdy wykwalifikowanych migrantów z Polski: próba oceny skutków gospodarczych; Iwona Kowalska: The Standard of Education Costs Within the Allocative Function of Public Finances Sector; Igor Feliksowicz Zinowiew: Samoorganizacja procesu kształcenia studenta; Anzhela Merzlyak: Social Transformation of Ukraine Within the Framework of Economic Globalization; Urij Petrunâ, Evgeniâ Dâd'ko: Upravlenie razvitiem ipotečnogo kreditovaniâ kak sostavlâusej prisoedineniâ Ukrainy k GATT/VTO; Anatolij Zadoâ, Sergej Kuz'minov: Ob osobennostâh formirovaniâ gosudarstvenno-patronatnoj sobstvennosti v Ukraine: W. E. Reutow: Regionalne aspekty i perspektywy napływu inwestycji do gospodarki Ukrainy; Iryna Yeleyko: Specyfika migracji zarobkowej ludności na Ukrainie; Włodzimierz Wołk: Zadači optimizacii finansovogo menedžmentu pidpriemstva; Valentina Mihajlovna Šapoval: Sfery proâvleniâ social'noj otvetstvennosti predprinimatel'stva; Natal'â Vladimirovna Makovskaâ: Social'noe razvitie sub''ektov v usloviâh vnutrennego rynka truda organizacii; Taras Pushak, Yaroslav Pushak, Natalia Ivashchuk: Influence of Electricity Privatization on the Living Standard in Transition Economies; Pavel Ivanovič Ponomarenko, Valentina Vladimirovna Bojko, Elena Pavlovna Tenickaâ: Ekonomičeskaâ celesoobraznost' skladirovaniâ v Šahte porody ot provedeniâ gornyh vyrabotok; Irina Iwanowna Kolesnikova: Enterprise's Business Value in Economy Based on Knowledge; Svetlana Anatol'evna Nesterenko: Ekonomičeskaâ susnost' kategorij "dohod" i "pribyl'"; Kazimierz Krupa: Customer Focus and Core Competencies Are Critical Traits in New Economic (Impact); Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak: Racjonalność zachowań konsumentów a poziom zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych; Tadeusz Pliszka: Instytucjonalne instrumenty ograniczania nierówności społecznych; Tomasz Grabia: Wpływ inflacji na poziom życia i nierówności społeczne; Sławomir Antkiewicz: Zróżnicowanie społeczne klientów polskich funduszy inwestycyjnych w świetle tworzenia "gospodarki opartej na wiedzy w zakresie oszczędzania"; Alina Szewc-Rogalska: Kierunki ograniczania nierówności wśród akcjonariuszy spółek giełdowych; Ewa Baran: System dopłat do rolnictwa elementem ograniczania nierówności społecznych w obszarach problemowych; Mirosław Gorczyca: Potrzeby mieszkaniowe oraz środki dla ich zaspokojenia w okresie do 2025 roku; Kazimierz Fiedorowicz, Jacek Duda: Polska Wschodnia - warunki wyjścia z niedorozwoju; Michał Ferdzyn: Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w celu poprawy sytuacji na rynku pracy z wykorzystaniem funduszy europejskich; Agata Surówka: Badanie zróżnicowania województw pod względem konkurencyjności; Witosław J. Jasiński: Ranga i miejsce planu zagospodarowania przestrzennego w systemie form aktywności samorządu terytorialnego; Bogusław Ślusarczyk, Janina Koniuch: Rozwój współpracy transgranicznej na podstawie aktywnie działających jednostek samorządowych realizujących programy przy współudziale środków unijnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Główna - wypożyczalnia(Sokoła 13)
There are copies available to loan: sygn. A-95349/z.11 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again