Form of Work
Książki
(18)
Status
available
(10)
only on-site
(6)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(11)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(6)
Author
Tarczyński Waldemar
(4)
Kruczalak Kazimierz (1934-2002)
(3)
Dębski Wiesław (1948- )
(2)
Francis Jack Clark
(2)
Wyrobek Joanna
(2)
Dębski Wiesław (ekonomia)
(1)
Kruczalak-Jankowska Joanna
(1)
Kulpaka Paweł
(1)
Płókarz Rafał
(1)
Ratajczak Leszek A. (1955- )
(1)
Rittel Stefan Jerzy
(1)
Taylor Richard W
(1)
Taylor Richard Wayne (1943- )
(1)
Tomanek Franciszek
(1)
Zielonka Piotr
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(9)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Giełda papierów wartościowych
(15)
Rynek kapitałowy
(15)
Papiery wartościowe
(11)
Akcje (ekon.)
(6)
Banki
(4)
Czek
(4)
Weksle
(4)
Franchising
(3)
Giełda towarowa
(3)
Gwarancje bankowe
(3)
Izby gospodarcze
(3)
Konosament
(3)
Krajowy Rejestr Sądowy
(3)
Leasing
(3)
Likwidacja przedsiębiorstwa
(3)
Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
(3)
Prawo handlowe
(3)
Prywatyzacja
(3)
Przedsiębiorcy
(3)
Przedsiębiorstwo państwowe
(3)
Rynek finansowy
(3)
Rynek pieniężny
(3)
Rzemiosło
(3)
Spółdzielczość
(3)
Spółki akcyjne
(3)
Spółki cywilne
(3)
Spółki jawne
(3)
Spółki komandytowe
(3)
Spółki partnerskie
(3)
Spółki z o.o.
(3)
Upadłość
(3)
Wykresy
(3)
Własność przemysłowa
(3)
Banki inwestycyjne
(2)
Obligacje
(2)
Transakcja opcyjna
(2)
Transakcja terminowa
(2)
Warszawa
(2)
Bank centralny
(1)
Demokracja
(1)
Ekonomia behawioralna
(1)
Fundusz powierniczy
(1)
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa)
(1)
Handel
(1)
Handel detaliczny
(1)
Handel hurtowy
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Konkurencja
(1)
Kredyt
(1)
Kryzys finansowy
(1)
Marketing
(1)
Oazy podatkowe
(1)
Obrót bezgotówkowy
(1)
Obrót pieniężny
(1)
Pieniądz
(1)
Rynek
(1)
Rynek finansowy międzynarodowy
(1)
Rynek walutowy
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(8)
Podręcznik
(4)
18 results Filter
Book
In basket
Giełdy w gospodarce / Paweł Kulpaka. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2007. - 163 s. : wykr. ; 24 cm.
I. MIEJSCE I ROLA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W GOSPODARCE: 1. Giełdy w systemie finansowym gospodarki wolnorynkowej; 2. Funkcje giełd finansowych; 3. Efektywność rynku giełdowego, II. GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W NIEKTÓRYCH PAŃSTWACH ROZWINIĘTYCH: 1. Giełdy papierów wartościowych w krajach anglosaskich; 2. Największe giełdy papierów wartościowych w krajach kontynentalnych zachodniej Europy; 3. Giełdy papierów wartościowych w Japonii, III. NAJWIĘKSZE GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W ŚRODKOWEJ EUROPIE: 1. Czechy; 2. Węgry; 3. Polska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-336.76 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-336.76 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-336.76 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-338 (1 egz.)
Book
In basket
Wyd. z 2008 r. ukazało się pt.: Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych
Bibliogr. s. 189-204.
Dla studentów kierunków ekonomicznych, osób zarządzających funduszami inwestycyjnymi, maklerów i inwestorów indywidualnych.
CZ. I. PODEJŚCIE PRESKRYPTYWNE I NORMATYWNE: 1. Analiza techniczna i fundamentalna; 2. Nowoczesna teoria portfelowa i efektywność rynku; 3. Odstępstwa od efektywności rynku-anomalie, CZ.II. PODEJŚCIE BEHAWIORALNE: 4. Heurystyki stosowane przez inwestorów; 5. Skłonności motywacyjne inwestorów; 6. Model subiektywnej wyceny aktywów, CZ.III. BADANIA EMPIRYCZNE: 7. Ocena napływających informacji oraz sygnałów analizy technicznej; 8. Skłonności poznawcze a prognozowanie niepewnych zdarzeń; 9. Jak eksperci tłumaczą własne błędy w prognozowaniu? Analitycy finansowi versus meteorolodzy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-336.76 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-86980 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-336.76 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-78887 (1 egz.)
Book
In basket
(FFF. Inwestycje)
Bibliogr. przy rozdz.
1. Rynek pieniężny 2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej 3. Rynek kapitałowy 4. Giełda papierów wartościowych 5. Akcje 6. Obligacje 7. Kontrakty finansowe 8. Opcje 9. Analiza portfelowa 10. Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. WG-336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
1. Rynek pieniężny 2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej 3. Rynek kapitałowy 4. Giełda papierów wartościowych 5. Akcje 6. Obligacje 7. Kontrakty finansowe 8. Opcje 9. Analiza portfelowa 10. Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-69486 (1 egz.)
Book
In basket
(FFF)
Bibliogr. s. [373]-383.
Wstęp: rynki finansowe są już globalne ; 1. ARCHITEKTURA GLOBALNEGO RYNKU FINANSOWEGO: 1.1. Globalny system finansowy, 1.2. Uczestnicy globalnych rynków finansowych, 1.3. Banki i parabanki na rynkach globalnych, 1.4. Ponadnarodowe publiczne organizacje finansowe, 1.5. System globalnego bezpieczeństwa finansowego, 1.6. Globalny rynek usług powierniczych i depozytowych - systemy międzynarodowych rozrachunków i rozliczeń, 1.7. Agencje ratingowe, 1.8. Podstawy międzynarodowej wyceny aktywów i dywersyfikacji ; 2. GLOBALNE RYNKI WALUTOWE: 2.1. Przyczyny powstania eurorynków - wady i zalety eurorynków, 2.2. Rynek walutowy: rozmiary, cechy i uczestnicy, 2.3. Determinanty kursów walut, 2.4. Systemy kursowe, 2.5. Współczesne kryzysy walutowe sprzed krachu 2008 r., 2.6. Współczesne wojny walutowe - wzrost znaczenia chińskiej waluty, 2.7. Waluty rezerwowe i rezerwy dewizowe, 2.8. Waluty wirtualne ; 3. GLOBALNE RYNKI INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH: 3.1. Wielkość eurorynków dłużnych - cechy charakterystyczne, 3.2. Międzynarodowe rynki pieniężne, 3.3. Eurorynki kredytów - kredyty globalne i syndykowane, 3.4. Euronoty i europapiery komercyjne, 3.5. Międzynarodowy rynek obligacji - euroobligacje a obligacje zagraniczne, 3.6. Największe krajowe rynki obligacji, 3.7. Struktura i dochodowość obligacji - wprowadzenie, 3.8. Ryzyka związane z inwestowaniem w papiery dłużne, 3.9. Polskie podmioty i polska waluta na eurorynkach dłużnych ; 4. GLOBALNE RYNKI KAPITAŁOWE - GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH: 4.1. Emisje akcji na rynkach globalnych, 4.2. Kwity depozytowe i inne międzynarodowe instrumenty właścicielskie, 4.3. Cechy rozwiniętych rynków kapitałowych, 4.4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, 4.5. Najważniejsze giełdy papierów wartościowych, 4.6. Amerykańskie giełdy akcji, 4.7. Londyńska giełda akcji LSE, 4.8. Giełdy japońskie, 4.9. Giełdy chińskie, 4.10. Giełdy indyjskie, 4.11. Giełdy kanadyjskie, 4.12. Giełdy niemieckie, 4.13. Giełda brazylijska, 4.14. Alternatywne systemy obrotu, 4.15. Handel wysokiej częstotliwości (HFT) ; 5. GLOBALNE RYNKI TOWARÓW I SUROWCÓW: 5.1. Towary i surowce nową kategorią aktywów finansowych, 5.2. Towary rolne, 5.3. Surowce energetyczne, 5.4. Metale, 5.5. Inne segmenty rynku towarowego ; 6. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM - INSTRUMENTY POCHODNE I STRUKTURYZOWANE: 6.1. Zarządzanie ryzykiem finansowym - wprowadzenie, 6.2. Definicja, rodzaje i zastosowanie instrumentów pochodnych, 6.3. Kontrakty terminowe futures i forward, 6.4. Opcje, 6.5. Swapy, 6.6. Inne instrumenty pochodne, 6.7. Instrumenty strukturyzowane, 6.8. Hybrydowe instrumenty finansowe, 6.9. Sekurytyzacja i papiery sekurytyzacyjne, 6.10. Alternatywny transfer ryzyka (ART), 6.11. Największe giełdy instrumentów pochodnych i strukturyzowanych ; 7. FUNDUSZE INWESTYCYJNE I USŁUGI ZARZĄDZANIA AKTYWAMI: 7.1. Definicja i rodzaje funduszy inwestycyjnych - opłaty, 7.2. Rynek funduszy inwestycyjnych w USA, 7.3. Europejski rynek funduszy inwestycyjnych, 7.4. Alternatywne fundusze inwestycyjne, 7.5. Usługi zarządzania aktywami ; 8. RAJE PODATKOWE - CENTRA FINANSOWE OFFSHORE: 8.1. Definicja i znaczenie rajów podatkowych, 8.2. Zastosowanie rajów podatkowych, 8.3. Instrumenty finansowe wykorzystywane w centrach offshore, 8.4. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, 8.5. Spółki inwestycyjne i holdingowe - fundusze inwestycyjne, 8.6. Trusty i prywatne fundacje, 8.7. Przykłady międzynarodowej optymalizacji podatkowej dla polskich holdingów, 8.8. Ograniczenia prawne w stosowaniu rajów podatkowych przez polskie podmioty ; 9. EUROPEJSKA INTEGRACJA I DEZINTEGRACJA WALUTOWA: 9.1. Historia europejskiej integracji walutowej, 9.2. Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego, 9.3. Europejski kryzys finansów publicznych i walka z nim ; 10. GLOBALNY KRYZYS FINANSOWY OD 2007 R.: 10.1. Globalne nierównowagi, 10.2. Kryzys finansowy - przyczyny i kolejne odsłony, 10.3. Interwencje publiczne na rynkach finansowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo handlowe : zarys wykładu / Kazimierz Kruczalak. - Wyd. 6, stan prawny na 1 czerwca 2004 r. / zaktualiz. i uzup. Joanna Kruczalak-Jankowska. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2004. - 548 s. ; 24 cm.
Indeks.
Streszcz. w j. ang., niem.
Cz.I. Wprowadzenie : 1. Pojęcie prawa handlowego; 2. Źródła prawa handlowego; 3. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej; 4. Charaktery- styczne cechy obrotu handlowego; 5. Pojęcie i zakres prawa handlowego w prawie polskim. Cz.II. Prawo przedsiębiorców : 6. Przedsiębiorcy; 7. Zagadnienia ogólne prawa spółek; 8. Spółki osobowe; 9. Spółki kapitałowe; 10. Łączenie, podział i przekształcenie spółek; 11. Zgrupowanie spółek; 12. Przedsiębiorstwo państwowe, jego komercjalizacja i prywatyzacja; 13. Niektóre inne przedsiębiorstwa i pjo; 14. Działalność gospodarcza z udziałem podmiotów zagranicznych; 15. Spółdzielnie; 16. Rzemiosło; 17. Przekształcenie, likwidacja i upadłość przedsiębiorców; 18. Izby gospodarcze [i inne]. Cz.III. Czynności handlowe. Rozliczenia.Zabezpieczenia roszczeń : 1. Stosunek zobowiązaniowy w obrocie handlowym; 2. Papiery wartościowe; 3. Rynek papierów wartościowych; 4. Giełdy towarowe; 5. Zabezpieczenie osobiste i rzeczowe w obrocie handlowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-347.7 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo handlowe : zarys wykładu / Kazimierz Kruczalak. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997. - 553 s. ; 24 cm.
Indeks.
Streszcz. w j. ang., niem.
Cz.I. Wprowadzenie : 1. Pojęcie prawa handlowego; 2. Źródła prawa handlowego; 3. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej; 4. Charaktery- styczne cechy obrotu handlowego; 5. Pojęcie i zakres prawa handlowego w prawie polskim. Cz.II. Prawo przedsiębiorców : 6. Przedsiębiorcy; 7. Zagadnienia ogólne prawa spółek; 8. Spółki osobowe; 9. Spółki kapitałowe; 10. Łączenie, podział i przekształcenie spółek; 11. Zgrupowanie spółek; 12. Przedsiębiorstwo państwowe, jego komercjalizacja i prywatyzacja; 13. Niektóre inne przedsiębiorstwa i pjo; 14. Działalność gospodarcza z udziałem podmiotów zagranicznych; 15. Spółdzielnie; 16. Rzemiosło; 17. Przekształcenie, likwidacja i upadłość przedsiębiorców; 18. Izby gospodarcze [i inne]. Cz.III. Czynności handlowe. Rozliczenia.Zabezpieczenia roszczeń : 1. Stosunek zobowiązaniowy w obrocie handlowym; 2. Papiery wartościowe; 3. Rynek papierów wartościowych; 4. Giełdy towarowe; 5. Zabezpieczenie osobiste i rzeczowe w obrocie handlowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-347.7 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo handlowe : zarys wykładu / Kazimierz Kruczalak. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze PWN, 1996. - 515 s. ; 24 cm.
Indeks.
Streszcz. w j. ang., niem.
Cz.I. Wprowadzenie : 1. Pojęcie prawa handlowego; 2. Źródła prawa handlowego; 3. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej; 4. Charaktery- styczne cechy obrotu handlowego; 5. Pojęcie i zakres prawa handlowego w prawie polskim. Cz.II. Prawo przedsiębiorców : 6. Przedsiębiorcy; 7. Zagadnienia ogólne prawa spółek; 8. Spółki osobowe; 9. Spółki kapitałowe; 10. Łączenie, podział i przekształcenie spółek; 11. Zgrupowanie spółek; 12. Przedsiębiorstwo państwowe, jego komercjalizacja i prywatyzacja; 13. Niektóre inne przedsiębiorstwa i pjo; 14. Działalność gospodarcza z udziałem podmiotów zagranicznych; 15. Spółdzielnie; 16. Rzemiosło; 17. Przekształcenie, likwidacja i upadłość przedsiębiorców; 18. Izby gospodarcze [i inne]. Cz.III. Czynności handlowe. Rozliczenia.Zabezpieczenia roszczeń : 1. Stosunek zobowiązaniowy w obrocie handlowym; 2. Papiery wartościowe; 3. Rynek papierów wartościowych; 4. Giełdy towarowe; 5. Zabezpieczenie osobiste i rzeczowe w obrocie handlowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-347.7 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again