Form of Work
Książki
(17)
Status
only on-site
(15)
available
(1)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(1)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(15)
Filia 11 (Dębicka 170)
(1)
Filia 17 (Paderewskiego 154)
(1)
Author
Tatarkiewicz Władysław (1886-1980)
(4)
Buber Martin (1878-1965)
(2)
Engels Friedrich (1820-1895)
(2)
Panasiuk Ryszard (1931- )
(2)
Sikora Adam (1928- )
(2)
Bodmer Heinrich (1885-1950)
(1)
Doktór Jan (1952- )
(1)
Jankowski Henryk (1929-2004)
(1)
Marx Karl (1818-1883)
(1)
Mieszkowski Tadeusz
(1)
Neusch Marcel (1935- )
(1)
Peursen C. A. van (1920- )
(1)
Reszke Robert
(1)
Turowiczowa Anna (1916-2000)
(1)
Zdziechowski Marian (1861-1938)
(1)
Zembrzuski Tadeusz
(1)
Year
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(7)
1960 - 1969
(1)
1940 - 1949
(1)
1910 - 1919
(1)
Country
Poland
(14)
France
(1)
Italy
(1)
Language
Polish
(15)
Italian
(1)
Subject
Feuerbach, Ludwig (1804-1872)
(11)
Filozofia
(11)
Marks, Karol (1818-1883)
(8)
Marx, Karl (1818-1883)
(7)
Engels, Friedrich (1820-1895)
(6)
Feuerbach, Ludwig
(6)
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831)
(6)
Marksizm-leninizm
(6)
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
(6)
Engels, Fryderyk (1820-1895)
(5)
Antropologia filozoficzna
(4)
Bergson, Henri (1859-1941)
(4)
Brentano, Franz (1838-1917)
(4)
Comte, Auguste (1798-1857)
(4)
Croce, Benedetto (1866-1952)
(4)
Egzystencjalizm
(4)
Ewolucjonizm kulturowy
(4)
Fenomenologia
(4)
Hartmann, Nicolai (1882-1950)
(4)
Herbart, Jan Fryderyk (1776-1841)
(4)
Kant, Immanuel (1724-1804)
(4)
Materializm dialektyczny
(4)
Mill, John Stuart (1806-1873)
(4)
Neopozytywizm
(4)
Pragmatyzm
(4)
Realizm
(4)
Renan, Ernest (1823-1892)
(4)
Scjentyzm
(4)
Spencer, Herbert (1820-1903)
(4)
Whitehead, Alfred North (1861-1947)
(4)
Augustyn (św. ; 354-430)
(2)
Berkeley, George
(2)
Bóg
(2)
Freud, Sigmund
(2)
Heidegger, Martin (1889-1976)
(2)
Marx, Karl
(2)
Nietzsche, Friedrich
(2)
Plato
(2)
Rousseau, Jan Jakub (1712-1778)
(2)
Sartre, Jean-Paul
(2)
Scheler, Max (1874-1928)
(2)
Abélard, Pierre
(1)
Aristoteles
(1)
Aristoteles (384-322 a.C.)
(1)
Arystoteles (384-322 a.C.)
(1)
Ateizm
(1)
Augustyn
(1)
Bacon, Francis
(1)
Bacon, Francis (1561-1626)
(1)
Bergson, Henri
(1)
Bloch, Ernst
(1)
Blondel, Maurice (1861-1949)
(1)
Bruno, Giordano
(1)
Ciało ludzkie
(1)
Comte, Auguste
(1)
Democritus (460-370 a.C.)
(1)
Demokritos
(1)
Demokryt z Abdery (460-370 a.C.)
(1)
Descartes, Rene (1596-1650)
(1)
Descartes, René
(1)
Dialektyka
(1)
Diderot, Denis
(1)
Diderot, Denis (1713-1784)
(1)
Dualizm (filoz.)
(1)
Dusza
(1)
Eckhart, Meister
(1)
Ekonomia polityczna kapitalizmu
(1)
Engels, Friedrich (1820-1895). Ludwik Feuerbach i zmierzch klasycznej filozofii niemieckiej
(1)
Engels, Fryderyk (1820-1895). Ludwik Feuerbach i zmierzch klasycznej filozofii niemieckiej
(1)
Epictetus
(1)
Epictetus (ca 50-ca 138)
(1)
Epicurus
(1)
Epicurus (341-270 a.C.)
(1)
Epiktet (ca 50-ca 138)
(1)
Epikur (341-270 a.C.)
(1)
Eriugena, Johannes Scotus
(1)
Etyka
(1)
Fichte, Johann Gottlieb
(1)
Fichte, Johann Gottlieb (1762-1804)
(1)
Fichte, Johann Gottlieb (1762-1814)
(1)
Filozofia religii
(1)
Garaudy, Roger
(1)
Gehlen, Arnold
(1)
Hampshire, Stuart
(1)
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
(1)
Heglizm
(1)
Heraclitus
(1)
Heraclitus (540-480 a.C.)
(1)
Heraklit z Efezu (540-480 a.C.)
(1)
Hobbes, Thomas
(1)
Hume, David
(1)
Hume, David (1711-1776)
(1)
Husserl, Edmund
(1)
James, William
(1)
Kant, Immanuel
(1)
Kartezjusz
(1)
Kartezjusz (1596-1650)
(1)
Kierkegaard, Soren
(1)
Lafargue, Paul (1842-1911)
(1)
Leibniz, Gottfried Wilhelm
(1)
Subject: time
1801-1900
(2)
Genre/Form
Album
(1)
Szkice
(1)
18 results Filter
Authority data
Feuerbach, Ludwig (1804-1872) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Feuerbach Ludwig ; Feuerbach, Ludwig Andreas ; Feuerbach Ludwig Andreas
Filozof niemiecki.
Book
In basket
Feuerbach / Ryszard Panasiuk. - Wyd. 2. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1981. - 244 s. ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie Filozofia)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(Biblioteka Studiów nad Marksizmem ; 4.)
Bibliogr. s. [231-234]. Indeks.
Streszcz., spis treści równ. w jęz. ang, ros.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
(Znaki Czasu ; 38)
Bibliogr. s. 291.
I. BÓG W TRUDNEJ SYTUACJI: Prawo obywatelstwa zdobyte w walce ; Człowiek stwórcą Boga ; Ku humanizmowi bez Boga ; II. LUDWIG FEUERBACH, OJCIEC NOWOŻYTNEGO ATEIZMU: Duchowa droga Feuerbacha ; Religia, pierwsza samoświadomość człowieka ; Nowe poszukiwania istoty religii ; Dziedzictwo Feuerbacha. III. KARL MARKS. RELIGIAOPIUM LUDU: Chrześcijanin mimo woli ; Rozum - teren, gdzie Bóg przestaje istnieć ; Religia jako mistyfikacja ; Religia, ideologia jedna z wielu ; Po Marksie. IV. SIGMUND FREUD. RELIGIA JAKO ZBIOROWA NERWICA: Nerwica ludzkości ; U początków religii ; złudzenie bez przyszłości . V. FRIEDRICH NIETZSCHE. JEDEN Z NAJZAGORZALSZYCH PRZECIWNIKÓW CHRZEŚCIJAŃSTWA: "Pochodzący z krwi kapłańskiej" ; Trzy przemiany ; Bóg umarł ; Poza śmiercią Boga ; Podsumowanie. VI. JEAN-PAUL SARTRE. PRZEDSIĘWZIĘCIE OKRUTNE I DŁUGODYSTANSOWE: Chybione powołanie ; Są tylko ludzie ; Ateista w imię człowieka. VIIROGER GARAUDY. SOCJALIZM I WIARA RELIGIJNA: Socjalizm o obliczu ludzkim ; Inne oblicza religii ; Jestem chrześcijaninem. VIII. ERNST BLOCH. NADZIEJA BEZ BOGA: Człowiek w poszukiwaniu swojej tożsamości ; Jaka przyszłość dla człowieka? ; Błąd i prawda religii ; Śmierci, gdzież jest twe zwycięstwo? ; IX. SŁOWO LUDZKIE O BOGU: Jedynie Słowo Boże ; Mowa człowieka i o człowieku ; W dialogu z ateistą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Indeks.
I. Ciało i dusza - stary problem w zmieniającej się perspektywie ; II. Dualizm duszy i ciała : Kartezjusz ; III. Pierwszeństwo duszy w stosunku do ciała ; IV. Skrajny materializm: Feuerbach ; V. Skrajny immaterializm: Berkeley ; VI. Dusza i ciało w obrazie świata człowieka pierwotnego ; VII. Ciało i dusza w myśli okresu archaicznego ; VIII. Ciało, dusza i duch w Biblii ; IX. Jedność ciała i duszy a ich niezgodność z umysłem ; X. Cielesność: Gehlen, Plessner, Sartre, Meleau-Ponty ; XI. Nieuchwytne "ja": Wittgenstein, Ryle, Hampshire ; XII. Człowiek jako orientacja: jedność istoty umysłowej i fizycznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
Pessymizm romantyzm a podstawy chrześcijaństwa / Marian Zdziechowski. - Kraków : Drukarnia Czas, 1915. - 2 t. (XXVIII, 376, [3] ; 420, [2] s.) ; 24 cm.
Dzieło współwyd.: T. 1-2
I. Geneza pesymizmu II. O suszy świata i jej upadku III.Przez pesymizm do chrześcijaństwa IV. Nowe prądy myśli katolickiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
All copies are currently unavailable
No availability information: sygn. F.11-Podr.1
Book
In basket
Spotkania z filozofią / Adam Sikora. - Wyd. 4 przejrz. i uzup. - Warszawa : Iskry, 1975. - 343, [1] s. ; 20 cm.
Temat: Filozofia - historia - szkice ; Augustyn (św. ; 354-430) - filozofia - szkice ; Arystoteles (384-322 a.C.) - filozofia - szkice ; Aristoteles (384-322 a.C.) - filozofia - szkice ; Bacon, Francis (1561-1626) - filozofia - szkice ; Demokryt z Abdery (460-370 a.C.) - filozofia - szkice ; Democritus (460-370 a.C.) - filozofia - szkice ; Descartes, Rene (1596-1650) - filozofia - szkice ; Diderot, Denis (1713-1784) - filozofia - szkice ; Epikur (341-270 a.C.) - filozofia - szkice ; Epicurus (341-270 a.C.) - filozofia - szkice ; Epictetus (ca 50-ca 138) - filozofia - szkice ; Epiktet (ca 50-ca 138) - filozofia - szkice ; Feuerbach, Ludwig (1804-1872) - filozofia - szkice ; Fichte, Johann Gottlieb (1762-1804) - filozofia - szkice ; Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) - filozofia - szkice ; Heraklit z Efezu (540-480 a.C.) - filozofia - szkice ; Heraclitus (540-480 a.C.) - filozofia - szkice ; Hume, David (1711-1776) - filozofia - szkice ; Kant, Immanuel (1724-1804) - filozofia - szkice ; Kartezjusz (1596-1650) - filozofia - szkice ; Machiavelli, Niccolo (1467-1527) - filozofia - szkice ; Marks, Karol (1818-1883) - filozofia - szkice ; Plato (427-347 a.C.) - filozofia - szkice ; Platon (427-347 a.C.) - filozofia - szkice ; Rousseau, Jan Jakub (1712-1778) - filozofia - szkice ; Rousseau, Jean Jacques (1712-1778) - filozofia - szkice ; Saint-Simon, Claude Henri Rouvroy de (1760-1825) - filozofia - szkice ; Sokrates (469-399 a.C.) - filozofia - szkice ; Socrates (469-399 a.C.) - filozofia - szkice ; Spinoza, Baruch de (1632-1677) - filozofia - szkice ; Tomasz z Akwinu (św. ; 1225-1274) - filozofia - szkice
Objaśnienie ważniejszych pojęć i niektórych nazwisk
- Heraklit, czyli o zmienności rzeczy - Ludzie i atomy - W stronę samowiedzy - Amicus Plato - Arystotelesa imperium środka - Epikur, czyli o życiu szczęśliwym - Epikteta pogodzenie z losem - Między piekłem a niebem - Tomasza świat uporządkowany - Książę polityki - Oblicze nieskończoności - Bacona program wielkiej odnowy - Kartezjusz, czyli pochwała rozumu - W imię wszechstronnej autonomii - Hume'a rozmyślania potocznego życia - Diderot i Encyklopedia - Antynomie cywilizacji - Świat myśli i świat czynu - Absolutyzm wolności - Hegel, czyli odyseja świadomości - Prorok nowego świata - Tajemnice teologii - Marks i tradycja filozoficzna - Informacja w sprawie lektury
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Temat: Abélard, Pierre (1079-1142) - filozofia ; Aristoteles (384-322 a.C.) - filozofia ; Augustyn (św. ; 354-430) - filozofia ; Bacon, Francis (1561-1626) - filozofia ; Bergson, Henri (1859-1941) - filozofia ; Berkeley, George (1685-1753) - filozofia ; Bruno, Giordano (1548-1600) - filozofia ; Comte, Auguste (1798-1857) - filozofia ; Demokritos (ca 460-ca 370 a.C.) - filozofia ; Diderot, Denis (1713-1784) - filozofia ; Eckhart, Meister (ca 1260-1327?) - filozofia ; Epictetus (ca 50-ca 138) - filozofia ; Epicurus (341-270 a.C.) - filozofia ; Eriugena, Johannes Scotus (ca 810-ca 877) - filozofia ; Feuerbach, Ludwig (1804-1872) - filozofia ; Fichte, Johann Gottlieb (1762-1804) - filozofia ; Freud, Sigmund (1856-1939) - filozofia ; Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) - filozofia ; Heraclitus (540-480 a.C.) - filozofia ; Hobbes, Thomas (1588-1679) - filozofia ; Hume, David (1711-1776) - filozofia ; Husserl, Edmund (1859-1938) - filozofia ; James, William (1842-1910) - filozofia ; Kant, Immanuel (1724-1804) - filozofia ; Kartezjusz (1596-1650) - filozofia ; Kierkegaard, Soren (1813-1855) - filozofia ; Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646-1716) - filozofia ; Locke, John - (1632-1704) - filozofia ; Machiavelli, Niccolo (1467-1527) - filozofia ; Marx, Karl (1818-1883) - filozofia ; Mill, John Stuart (1806-1873) - filozofia ; Nietzsche, Friedrich (1844-1900) - filozofia ; Plato (427-347 a.C.) - filozofia ; Plotinus (ca 204-ca 269) - filozofia ; Pascal, Blaise (1623-1662) - filozofia ; Rousseau, Jean Jacques (1712-1778) - filozofia ; Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von - (1775-1854) ; Schopenhauer, Arthur (1788-1860) - filozofia ; Socrates (469-399 a.C.) - filozofia ; Spencer, Herbert (1820-1903) - filozofia ; Spinoza, Baruch de (1632-1677) - filozofia ; Tomasz z Akwinu (św. ; 1225-1274) - filozofia ; Vico, Giambattista (1668-1744) - filozofia ; Voltaire (1694-1778) - filozofia ; Filozofia - historia - szkice ; Szkice
Na okł. inf.: Historia filozofii najprościej wyłożona.
Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again