Form of Work
Książki
(14)
Status
available
(14)
only on-site
(1)
Branch
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(1)
Czytelnia Główna - wypożyczalnia(Sokoła 13)
(12)
Filia 6 (Podwisłocze 6)
(1)
Filia 10 (Podchorążych 1)
(1)
Author
Białoń Lidia (1935-2018)
(1)
Budrewicz Marian
(1)
Cheliński Ryszard
(1)
Chołaj Henryk (1927- )
(1)
Chudzik Bronisław
(1)
Czech Zdzisław
(1)
Czerwiński Zbigniew (ekonomia)
(1)
Daszyńska-Golińska Zofia (1866-1934)
(1)
Duraj, Jan (1943- )
(1)
Fedorowicz Zdzisław (1922-2007)
(1)
Fiedor Bogusław
(1)
Górski Janusz (1929-1986)
(1)
Hohenberg Rudolf
(1)
Jabłoński Józef
(1)
Krasicka Wiesława
(1)
Kucharski Mieczysław
(1)
Lindner Jerzy
(1)
Marciniak Stefan (1928-2017)
(1)
Matula Eugeniusz (ekonomia polityczna)
(1)
Nasiłowski Mieczysław (1929-2004)
(1)
Nowicki Józef (1917-1989)
(1)
Opaliński Czesław
(1)
Rączkowski Stanisław (1912-2006)
(1)
Sierpiński Witold
(1)
Styk Stanisław
(1)
Wierzbicki Jeremi
(1)
Zakrzewski Zbigniew (1912-1992)
(1)
Żurawicki Seweryn
(1)
Year
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(8)
1950 - 1959
(1)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Ekonomia
(7)
Ekonomia polityczna kapitalizmu
(7)
Ekonomia polityczna socjalizmu
(5)
Przedsiębiorstwo
(4)
Wzrost gospodarczy
(4)
Gospodarka kapitalistyczna
(3)
Kapitalizm
(3)
Makroekonomia
(3)
Cykl koniunkturalny
(2)
Dochód narodowy
(2)
Gospodarka
(2)
Inflacja
(2)
Instytucjonalizm
(2)
Kapitał
(2)
Keynes, John Maynard (1883-1946)
(2)
Koszty
(2)
Kredyt
(2)
Lenin, Vladimir Il'ić (1870-1924)
(2)
Lenin, Włodzimierz Iljicz (1870-1924)
(2)
Merkantylizm
(2)
Produkcja
(2)
Płaca
(2)
Rynek
(2)
Rynek kapitałowy
(2)
Algebra liniowa
(1)
Analiza matematyczna
(1)
Banki
(1)
Ceny
(1)
Ciągi
(1)
Deflacja
(1)
Ekonomiści
(1)
Finanse
(1)
Fizjokratyzm
(1)
Funkcje
(1)
Geometria analityczna
(1)
Gospodarka socjalistyczna
(1)
Handel
(1)
Hilferding, Rudolf (1877-1941)
(1)
Hilferding, Rudolf (1877-1941). Kapitał finansowy
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Inwestycje
(1)
Keynesizm
(1)
Konsumenci (ekonomia)
(1)
Kursy walutowe
(1)
Liczby zespolone
(1)
Luksemburg, Róża (1871-1919)
(1)
Luksemburg, Róża (1871-1919). Akumulacja kapitału
(1)
Luxemburg, Róża (1871-1919)
(1)
Luxemburg, Róża (1871-1919). Akumulacja kapitału
(1)
Macierze
(1)
Marksizm-leninizm
(1)
Matematyka
(1)
Melioracje rolne
(1)
Mikroekonomia
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Nawadnianie
(1)
Nomografia
(1)
Obrót pieniężny
(1)
Obrót towarowy
(1)
Pieniądz
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Programowanie liniowe
(1)
Projektowanie
(1)
Przemysł
(1)
Rachunek całkowy
(1)
Rachunek ekonomiczny
(1)
Rachunek różniczkowy
(1)
Reglamentacja dewizowa
(1)
Rewizjonizm
(1)
Rolnictwo
(1)
Rozliczenia pieniężne
(1)
Rynek pieniężny
(1)
Równania różnicowe
(1)
Równania różniczkowe
(1)
Siły wytwórcze
(1)
Smith, Adam (1723-1790)
(1)
Socjalizm utopijny
(1)
Spożycie
(1)
Spółdzielczość
(1)
Spółdzielczość rolnicza
(1)
Towary
(1)
Wektory
(1)
Wodociąg
(1)
Wykresy
(1)
Wyznaczniki
(1)
Zaopatrzenie w wodę
(1)
Zysk
(1)
Środki obrotowe
(1)
Środki produkcji
(1)
Genre/Form
Podręcznik akademicki
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Główna - wypożyczalnia(Sokoła 13)
There are copies available to loan: sygn. A-71251 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. AD-70243/cz.1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Główna - wypożyczalnia(Sokoła 13)
There are copies available to loan: sygn. A-71591 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Główna - wypożyczalnia(Sokoła 13)
There are copies available to loan: sygn. A-34380 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Główna - wypożyczalnia(Sokoła 13)
There are copies available to loan: sygn. A-67789 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
1. Okres przejściowy od kapitalizmu do socjalizmu 2. Podstawowe cechy socjalistycznych stosunków
produkcji - Socjalistyczna własność środków produkcji, cel
produkcji socjalistycznej i planowy charakter
gospodarki socjalistycznej, plan a rynek w
socjalizmie, socjalistyczne stosunki podziału,
rozwój socjalistycznych stosunków produkcji 3. Problemy planowego wzrostu i rozwoju gospodarki
socjalistycznej - Podstawowe pojęcia reprodukcji społecznej. Dochód
narodowy i czynniki wzrostu. Mierniki wzrostu
gospodarczego - Planowy proces wzrostu w gospodarce socjalistycznej.
Konkretyzacja celu produkcji. Równowaga we wzroście.
Przyspieszenie wzrostu - Planowanie gospodarcze jako podstawa funkcjonowania
gospodarki socjalistycznej. Planowanie a wzrost
optymalny - Efektywność inwestycji i jej rola we wzroście
gospodarczym - Rachunek ekonomicznej efektywności handlu
zagranicznego 4. Przedsiębiorstwo socjalistyczne - Przedsiębiorstwo socjalistyczne jako wyodrębniona
jednostka gospodarująca. Organizacje nadrzędne.
Specyfika przedsiębiorstw spółdzielczych
w rolnictwie - Płaca robocza w socjalizmie i jej formy - Koszty i ceny w gospodarce socjalistycznej - Funkcjonowanie przedsiębiorstwa socjalistycznego.
Rozrachunek gospodarczy, mierniki pracy
przedsiębiorstwa 5. Tworzenie się światowego systemu socjalistycznego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Główna - wypożyczalnia(Sokoła 13)
There are copies available to loan: sygn. A-37697 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Główna - wypożyczalnia(Sokoła 13)
There are copies available to loan: sygn. A-34720 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Główna - wypożyczalnia(Sokoła 13)
There are copies available to loan: sygn. A-45542 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr.
- Wstępne wiadomości o zbiorach i liczbach - Liczby zespolone - Macierze i wyznaczniki - Układy równań liniowych - Elementy ruchu wektorowego - Elementy geometrii analitycznej na płaszczyźnie - Elementy geometrii analitycznej w przestrzeni - Funkcje jednej zmiennej - Ciągi liczbowe - Nieskończone szeregi liczbowe - Granica i ciągłość funkcji - Rachunek różniczkowy - Podstawowe twierdzenia rachunku różniczkowego - Funkcje wielu zmiennych - Całka nieoznaczona - Całka oznaczona - Całka podwójna - Ciągi i szeregi funkcyjne - Elementy układów ortogonalnych - Elementy równań różniczkowych zwyczajnych - Elementy równań różnicowych i funkcyjnych - Pewne przykłady równań różniczkowo-różnicowych - Skale funkcyjne i nomogramy - Wstępne wiadomości o programowaniu matematycznym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Główna - wypożyczalnia(Sokoła 13)
There are copies available to loan: sygn. A-36665 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. F.6-Czyt.33 (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. F.10-33 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Główna - wypożyczalnia(Sokoła 13)
There are copies available to loan: sygn. A-51714 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Indeks
Marginalizm i kierunki empiryczne w ekonomii burżua-
zyjnej I. Kierunek subiektywno-marginalistyczny / W. Sier-
piński II. Ekonomia dobrobytu / J. Górski III. Młodsza szkoła historyczna / W. Sierpiński IV. Instytucjonalizm / W. Sierpiński Marksizm i rewizjonizm V. Rewizjonizm w socjaldemokracji zachodnioeuropej-
skiej / W. Sierpiński VI. Teoria kapitału finansowego Rudolfa Hilferdinga /
W. Sierpiński VII. Teoria akumulacji kapitału Róży Luksemburg /
W. Sierpiński VIII.Wkład W. Lenina w rozwój ekonomii politycznej
(do Rewolucji Październikowej) / J. Górski IX. Rozwój ekonomii politycznej w ZSRR w okresie
międzywojennym / J. Górski J.M. Keynes i ekonomia pokeynesowska X. Przemiany w ekonomii burżuazyjnej w latach trzy-
dziestych XX wieku / J. Górski XI. Rowój badań dynamicznych / J. Górski XII. Teorie cyklu koniunkturalnego / J. Górski XIII.Teorie wzrostu gospodarczego / J. Górski XIV. Teorie rozwoju gospodarczego / J. Górski XV. Teorie rozwoju krajów słabo rozwiniętych gospo-
darczo / J. Górski Polska myśl ekonomiczna XVI. Polska myśl ekonomiczna w latach 1865-1918 /
J. Górski XVII.Polska myśł ekonomiczna w okresie międzywojennym
(1918-1939) / W. Sierpiński
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Główna - wypożyczalnia(Sokoła 13)
There are copies available to loan: sygn. A-37568 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again