Form of Work
Książki
(3)
Status
only on-site
(3)
Branch
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(3)
Author
Duraj-Nowakowa Krystyna (1945- )
(2)
Gruca-Miąsik Urszula
(2)
Barnaś-Baran Ewa
(1)
Frączek Zofia
(1)
Skoczyńska-Prokopowicz Barbara
(1)
Szmyd Kazimierz
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Rodzina
(3)
Czas wolny od pracy ucznia
(2)
Pedagogika opiekuńcza
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Autyzm
(1)
Domy dziecka
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko trudne
(1)
Eurosieroctwo
(1)
Gniew
(1)
Internet
(1)
Kształcenie
(1)
Ludzie starzy
(1)
Metody nauczania
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Nieśmiałość
(1)
Opieka społeczna
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przemoc wobec ludzi starych
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Rodzice
(1)
Starość
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Uczniowie szkół podstawowych
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wychowankowie domów dziecka
(1)
Władza rodzicielska
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1901-2000
(1)
4 results Filter
Authority data
Book
In basket
(Kultura - Przemiany - Edukacja ; t. 3)
M.in. badania dot. młodzieży i ludzi starych przeprowadzone w woj. podkarpackim.
Bibliogr. przy pracach.
Tekst także w jęz. ang.
Streszcz. ang.
AKSJOLOGICZNE I SPOŁECZNE OBSZARY WYCHOWANIA I ROZWOJU CZŁOWIEKA: Sens wartości w systemie edukacji narodowej / Kazimierz Denek. Regionalizm i ponowoczesność - w stronę wychowania antropologicznego i edukacji kulturotwórczej / Kazimierz Szmyd. Społeczne i kulturowe uwarunkowania formowania się systemu wartości nauczycieli / Zofia Frączek, Pelekh Yurii, Yanitskiy Mikhail Sergeyevich, Monica Salassa. Szanse i zagrożenia społeczeństwa informacyjnego - wybrane aspekty / Hanna Sommer, Hubert Sommer, Jerzy Michno. Sumienie jako kategoria transcendentnego wychowania / Andrzej Garbarz. II. RODZINA I SZKOŁA - WSPÓLNE OBSZARY KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI: Priorytety polskiej edukacji wobec zadań rozwoju Polski w latach 2015-2025 / Czesław Banach. Praca nad niepełnosprawnością w ujęciu holistycznym: strategie i procedury szkolne / Rebeca Soler Costa. Relacje w małżeństwie a postawy rodziców wobec niepełnosprawnych dzieci / Małgorzata Marmola. Przemoc wobec seniorów we współczesnej rodzinie - wybrane aspekty (komunikat z badań)/ Ewa Markowska-Gos. Zjawisko eurosieroctwa w świetle badań statystycznych i w opiniach społecznych / Barbara Skoczyńska-Prokopowicz. III. PSYCHOLOGIA WOBEC WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH: Poczucie sieroctwa duchowego jako efekt zaniedbania / Agnieszka Franczyk. Ryzyko wypalenia zawodowego u nauczycieli chemii / Zbigniew Chodkowski. Kryterium jakości pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi w środowisku przedszkolnym / Elżbieta Markiewicz, Ireneusz Skawina. Działania profilaktyczne w pracy socjalnej / Małgorzata Papier. IV. UNIWERSYTETY I SZKOŁY WYŻSZE W PERSPEKTYWIE WYZWAŃ CYWILIZACYJNYCH: Uniwersytet w świecie ponowoczesnym - zagrożenia, nowe role i wyzwania / Jan Szmyd. Zarządzanie potencjałem dydaktycznym nauczycieli akademickich wyzwaniem nowoczesnych uczelni wyższych / Anna Englert-Bator, Anna Wołpiuk-Ochocińska. Statystyczna ocena zmian w szkolnictwie wyższym w Polsce w latach 1999-2013 / Małgorzata Stec. Wokalna ekspresja we wczesnych latach nauczania: dydaktyczny eksperyment z udziałem studentów Uniwersytetu w Saragossie / Icíar Nadal García, Belén López Casanova.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-101674/t.3 (1 egz.)
Book
In basket
Badania przeprowadzono m.in. w Rzeszowie, Strzyżowie i woj. podkarpackim. Dot. także m.in. Katedry Pedagogiki Opiekuńczej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Bibliogr. przy pracach.
I. MORALNOŚĆ, ETYKA A PRAWA WYCHOWANKÓW: Wychowanie moralne w placówkach wielofunkcyjnych ; Sytuacja życiowa niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków placówek socjalizacyjnych ; Poczucie sensu życia wychowanków domów dziecka. II. SPOŁECZNE ZAGROŻENIA WSPÓŁCZESNYCH DZIECI: Prawa dzieci w polskiej szkole (w opiniach i doświadczeniach studentów) ; Internet - przekleństwo czy wybawienie dla współczesnej młodzieży ; Poziom gniewu zewnętrznego i wewnętrznego dzieci w wieku szkolnym. III. DZIECKO PODMIOTEM OPIEKI WYCHOWAWCÓW: Kultura kompetencji profesjonalnych opiekuna-wychowawcy ; Władza rodzicielska i jej realizacja we współczesnej rodzinie: aspekty socjologiczno-prawne ; Organizacja czasu wolnego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ; Pedagogika opiekuńcza i socjalna wczoraj, dziś i jutro w Uniwersytecie Rzeszowskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-94403 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Nazwy aut. s. [296].
Bibliogr. s. [283]-295.
Streszcz. ang. przy pracach.
1. KIERUNKI I ZAŁOŻENIA ZMIAN PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ: Kierunki zmian w pedagogice społecznej a opiekuńczej: diagnozy - analizy - interpretacje ; Pedagogika opiekuńcza i praca socjalna jako składniki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa ; Człowiek a społeczeństwo globalne: między sprzecznością a koniecznością współistnienia ; "Pęknięty" kapitał społeczny Polaków ; System wsparcia rodziny w Polsce a prawa dziecka ; Szanse i bariery zastosowania podejścia systemowego w pedagogice opiekuńczej. 2. INSTYTUCJONALNE FORMY OPIEKI: Instytucjonalne formy wsparcia rodziny - historia i teraźniejszość ; Placówki socjalizacyjne w perspektywie zmian ; Opieka nad dzieckiem jednym z zadań przedszkola ; Letni wypoczynek dzieci i młodzieży jako czas na twórcze rozwijanie tożsamości kulturowej ; Aktualność metody ośrodków pracy. 3. OPIEKA W RODZINIE: Status dziecka we współczesnej rodzinie ; Nieśmiałość dziecka a migracja zarobkowa rodziców ; Wychowawcze i socjalne działania na rzecz ofiar przemocy domowej ; Postawy uczniów szkoły podstawowej wobec ludzi starszych i starości. 4. PROFILAKTYCZNE I TERAPEUTYCZNE FUNKCJE OPIEKI: Poczucie bezsensu życia wychowanków domów dziecka ; System profilaktyki i pomocy dzieciom dyslektycznym ; Trudności w uczeniu się dzieci konsekwencją nieprawidłowej stymulacji rozwoju ; Opieka nad dzieckiem z autyzmem elementem systemu pomocy społecznej. 5. PROFESJONALIZACJA PRACY SOCJALNEJ: Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach i jej realizacja w USA, Europie i Polsce ; Założenia normatywnego wymiaru pracy socjalnej ; Zastosowanie edukacji moralnej w pracy socjalnej ; Zadania profesjologa w opiece nad dzieckiem ; Pracownik socjalny wobec problemów osób niepełnosprawnych ; Portret profesjonalnego pracownika socjalnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-95500 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again