Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(11)
Branch
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(11)
Author
Minc Bronisław (1913-2004)
(2)
Bratkowska-Zariczna Monika
(1)
Cheliński Ryszard
(1)
Chołaj Henryk (1927- )
(1)
Geisen Thomas (1968- )
(1)
Hauswald Edwin (1868-1942)
(1)
Herer Wiktor (1920-2003)
(1)
Kalecki Michał (1899-1970)
(1)
Kraus Katrin
(1)
Nasiłowski Mieczysław (1929-2004)
(1)
Nojszewska Ewelina
(1)
Nowicki Józef (1917-1989)
(1)
Osiatyński Jerzy (1941- )
(1)
Piątek Krzysztof
(1)
Sadowski Władysław
(1)
Stanlake George Frederick
(1)
Taylor Edward (1884-1964)
(1)
Tomalski Jakub
(1)
Zariczny Piotr
(1)
Year
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(3)
1960 - 1969
(1)
1940 - 1949
(1)
1920 - 1929
(1)
1900 - 1909
(1)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Dochód narodowy
(6)
Dochód
(5)
Produkcja
(5)
Wzrost gospodarczy
(5)
Ceny
(4)
Ekonomia polityczna socjalizmu
(3)
Gospodarka socjalistyczna
(3)
Koszty
(3)
Planowanie gospodarcze
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Płaca
(3)
Rolnictwo
(3)
Ekonomia
(2)
Ekonomia polityczna kapitalizmu
(2)
Finanse
(2)
Gospodarka
(2)
Gospodarka kapitalistyczna
(2)
Handel
(2)
Inwestycje
(2)
Kapitalizm
(2)
Pieniądz
(2)
Przemysł
(2)
Rachunek ekonomiczny
(2)
Rynek
(2)
Wartość ekonomiczna
(2)
Środki produkcji
(2)
Akumulacja socjalistyczna
(1)
Amortyzacja
(1)
Banki
(1)
Bezrobocie
(1)
Bilans gospodarki narodowej
(1)
Cykl koniunkturalny
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Gospodarstwo rolne
(1)
Górnictwo
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Inflacja
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Kapitał
(1)
Klasy społeczne
(1)
Komunikacja
(1)
Koniunktura
(1)
Konkurencja
(1)
Kraje socjalistyczne
(1)
Ludność
(1)
Makroekonomia
(1)
Monopol
(1)
Obrót towarowy
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Państwo
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polska
(1)
Popyt
(1)
Praca
(1)
Produkt globalny
(1)
Produktywność pracy
(1)
Renta ekonomiczna
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Siły wytwórcze
(1)
Spółdzielczość
(1)
Surowce
(1)
ZSRR
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(1)
Zbrojenia
(1)
Środki trwałe
(1)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
I.Państwo socjalne w okresie modernizmu.O powstaniu systemów zabezpieczenia społecznego w Europie.II. Polityka społeczna w Wielkiej Brytanii : od ustawy o ubogich do "trzeciej drogi".III.Państwo socjalne w Niemczech : zmiana systemu?IV.Francuski system Protection sociale w XX wieku.V.Holenderski model państwa socjalnego na drodze do postprzemysłowego państwa dobrobytu.VI.Włoskie państwo opiekuńcze : trendy rozwojowe, problemy i europejskie wyzwania.VII. Rozwój państwa socjalnego w Szwecji w XX wieku.VIII. Państwo socjalne w Polsce : od rozbiorów poprzez rządy socjalizmu do aktualnego procesu transformacji. IX.Pomiędzy życzeniami a rzeczywistością. Państwo socjalne i polityka socjalna w Turcji.X.Zabezpieczenie społeczne w Szwajcarii : europejski wyjątek? XI.Na drodze od "modelu żywiciela" do "modelu osoby zarobkującej".O społecznym i socjalno-politycznym obcowaniu z pracą opiekuńczą w Europie.XII.Integracja europejska a ochrona socjalna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
Indeks
I. Wstęp. Podział przemysłu II. Podstawy istnienia i powodzenia przemysłu III. Wynagrodzenia pracowników (płace) IV. Organizacja i zarząd V. Dążenia rozwojowe przemysłu VI. Popieranie przemysłu i polityka przemysłowa VII. Usuwanie strat i marnotrawstwa w przemyśle VIII.Dobór ludzi w zakładach przemysłowych IX. Psychotechnika X. Kształcenie pracowników XI. Produktywizm i teorie Taylora, Emersona, Forda XII. Realna wartość dochodów i dobrobyt zależą od
wydajności produkcji XIII.Literatura przemysłowa XIV. Zagadnienia z dziedziny przemysłu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
Ekonomia polityczna socjalizmu / Bronisław Minc. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1973. - 922, [2] s. : tab. ; 20 cm.
Indeks Spis treści także ang., ros.
1. Przedmiot i metoda ekonomii politycznej socjalizmu 2. Własność środków produkcji w systemach
ekonomicznych krajów socjalistycznych 3. Cel produkcji socjalistycznej i sprzeczności
socjalistycznego sposobu produkcji 4. Planowanie gospodarki narodowej i towarowy
charakter produktu 5. Ogólne cechy produkcji socjalistycznej 6. Wydajność pracy i efektywność produkcji 7. Rozmieszczenie produkcji 8. Dochód narodowy, reprodukcja i wzrost ekonomiczny 9. Ekonomiczne prawidłowości wzrostu ludności 10. Pieniądz 11. Teoria kosztów produkcji 12. Tworzenie się cen 13. Teoria wartości 14. Handel, równowaga rynkowa i zjawiska inflacyjne 15. Rachunek ekonomiczny 16. Zarządzanie ekonomiczne i organizacja gospodarki
narodowej 17. Przedsiębiorstwo 18. Podstawy finansów 19. Płaca i inne dochody ludności 20. Produkt dla społeczeństwa 21. Amortyzacja a reprodukcja środków trwałych 22. Akumulacja 23. Socjalistyczny ustrój rolny 24. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne 25. Okres przejściowy 26. Klasy i warstwy społeczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
1. Okres przejściowy od kapitalizmu do socjalizmu 2. Podstawowe cechy socjalistycznych stosunków
produkcji - Socjalistyczna własność środków produkcji, cel
produkcji socjalistycznej i planowy charakter
gospodarki socjalistycznej, plan a rynek w
socjalizmie, socjalistyczne stosunki podziału,
rozwój socjalistycznych stosunków produkcji 3. Problemy planowego wzrostu i rozwoju gospodarki
socjalistycznej - Podstawowe pojęcia reprodukcji społecznej. Dochód
narodowy i czynniki wzrostu. Mierniki wzrostu
gospodarczego - Planowy proces wzrostu w gospodarce socjalistycznej.
Konkretyzacja celu produkcji. Równowaga we wzroście.
Przyspieszenie wzrostu - Planowanie gospodarcze jako podstawa funkcjonowania
gospodarki socjalistycznej. Planowanie a wzrost
optymalny - Efektywność inwestycji i jej rola we wzroście
gospodarczym - Rachunek ekonomicznej efektywności handlu
zagranicznego 4. Przedsiębiorstwo socjalistyczne - Przedsiębiorstwo socjalistyczne jako wyodrębniona
jednostka gospodarująca. Organizacje nadrzędne.
Specyfika przedsiębiorstw spółdzielczych
w rolnictwie - Płaca robocza w socjalizmie i jej formy - Koszty i ceny w gospodarce socjalistycznej - Funkcjonowanie przedsiębiorstwa socjalistycznego.
Rozrachunek gospodarczy, mierniki pracy
przedsiębiorstwa 5. Tworzenie się światowego systemu socjalistycznego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again