Form of Work
Książki
(12)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Status
only on-site
(7)
available
(5)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(4)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(7)
Filia 13 (Iwonicka 38)
(2)
Author
Dobija Mieczysław (1943- )
(3)
Cebrowska Teresa (1949- )
(1)
Chmielowiec-Lewczuk Magdalena
(1)
Cieśla Stefan
(1)
Długosz Agnieszka
(1)
Gazda Andrzej
(1)
Jaworski Władysław Leopold (1929-2017)
(1)
Leszczyński Zbigniew
(1)
Liberko Igor
(1)
Niemiec Witold
(1)
Nita Bartłomiej
(1)
Nowak Edward (1951- )
(1)
Pacana Andrzej
(1)
Sierpińska Maria (1950- )
(1)
Skoczylas Krystyna
(1)
Wnuk-Pel Tomasz
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(3)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Audience Group
Menedżerowie
(2)
Specjaliści ds. kontrolingu
(1)
Specjaliści ds. rachunkowości zarządczej
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Controlling
(12)
Przedsiębiorstwo
(5)
Rachunkowość zarządcza
(5)
Zarządzanie
(3)
Koszty
(2)
Logistyka gospodarcza
(2)
Rachunkowość
(2)
Banki
(1)
Decyzje
(1)
EMAS
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Kapitał
(1)
Kredyt
(1)
Marketing
(1)
Normy ISO 14001
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Osady ściekowe
(1)
Podatek dochodowy odroczony
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Procent
(1)
Rezerwy (finanse)
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek pieniężny
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Sprawozdawczość
(1)
Spółki
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Środki obrotowe
(1)
Środki trwałe
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(4)
Podręczniki akademickie
(4)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
12 results Filter
No cover
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-81763 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-86055 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 372-374.
1. Wartość ekonomiczna a rachunkowość ; 2. Rachunkowość i controling w sterowaniu ekonomiką przedsiębiorstwa ; 3. Rachunkowość w sterowaniu inwestycjami ; 4. Podstawy rachunku i kontroli kosztów ; 5. Analiza przedsięwzięć gospodarczych na podstawie wielkości krytycznych. Planowanie zysków i decyzje krótkoterminowe ; 6. Rozrachunek wewnętrzny ; 7. Rachunkowość w zarządzaniu majątkiem trwałym ; 8. Koszty zarządzania zapasami ; 9. Analiza cen, sprzedaży i rentowności ; 10. Sporządzanie budżetu przedsiębiorstwa. Planowanie finansowo-kosztowe ; 11. Wskaźniki oceny płynności, produktywności i wypłacalności ; 12. Perspektywy i kierunki rozwoju rachunkowości zrządczej i controlingu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rachunkowość zarządcza i controling / Mieczysław Dobija. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005. - 374, [1] s. : wykr. ; 24 cm.
Bibliogr.
1. Wartość ekonomiczna a rachunkowość ; 2. Rachunkowość i controling w sterowaniu ekonomiką przedsiębiorstwa ; 3. Rachunkowość w sterowaniu inwestycjami ; 4. Podstawy rachunku i kontroli kosztów ; 5. Analiza przedsięwzięć gospodarczych na podstawie wielkości krytycznych. Planowanie zysków i decyzje krótkoterminowe ; 6. Rozrachunek wewnętrzny ; 7. Rachunkowość w zarządzaniu majątkiem trwałym ; 8. Koszty zarządzania zapasami ; 9. Analiza cen, sprzedaży i rentowności ; 10. Sporządzanie budżetu przedsiębiorstwa. Planowanie finansowo-kosztowe ; 11. Wskaźniki oceny płynności, produktywności i wypłacalności ; 12. Perspektywy i kierunki rozwoju rachunkowości zrządczej i controlingu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-657 (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. F.13-65 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia na stronach [357]-362. Indeks.
1. Zakres controlingu w przedsiębiorstwie ; 2. Controling produkcji ; 3. Controling logistyki ; 4. Controling działalności marketingowej ; 5. Controlling działalności badawczo-rozwojowej ; 6. Controlling jakości ; 7. Controlling personalny ; 8. Controlling kosztów ; 9. Controlling podatkowy ; 10. Controlling inwestycyjny ; 11. Controlling finansowy ; 12. Controlling w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. F.13-65 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
1. Wprowadzenie do logistyki ; 2. Podstawy logistyki przedsiębiorstw ; 3. Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie ; 4. Instrumentarium zarządzania w logistyce ; 5. System zarządzania jakością w logistyce ; 6. System zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach logistycznych ; 7. Obsługa klienta ; 8. Przepływy logistyczne ; 9. System informacyjny ; 10. Formy organizacji komórek logistycznych ; 11. Controlling.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-98179 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-78246 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia na stronach [345]-350.
Cz. I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDAWCZOŚCI ZARZĄDCZEJ: 1. Podstawowe uwarunkowania sprawozdawczości zarządczej: 1.1. Rachunkowość w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, 1.2. Typologia sprawozdań sporządzanych w przedsiębiorstwach, 1.3. Istota sprawozdawczości zarządczej, 1.4. Rodzaje raportów wewnętrznych w controllingu ; 2. Struktura sprawozdawczości zarządczej: 2.1. Elementy systemu wewnętrznej sprawozdawczości, 2.2. Obieg informacji zarządczej, 2.3. Zakres raportowania, 2.4. Organizacja sprawozdawczości ; 3. Projektowanie sprawozdawczości zarządczej: 3.1. Miejsce raportowania zarządczego w controllingu - ujęcie modelowe, 3.2. Kokpity i raporty menedżerskie w praktyce, 3.3. Analiza przedwdrożeniowa systemu sprawozdawczości zarządczej, 3.4. Procedura implementacji raportowania wewnętrznego, 3.5. Projektowanie kluczowych mierników dokonań (KPI). Cz. II. METODYKA SPORZĄDZANIA ANALIZ I RAPORTÓW W SPRAWOZDAWCZOŚCI ZARZĄDCZEJ: 4. Raportowanie finansowe: 4.1. Analiza finansowa jako podstawa podejmowania decyzji menedżerskich, 4.2. Wykorzystanie wskaźników finansowych w analizach i raportach zarządczych, 4.3. Ocena kapitału obrotowego i raportowanie płynności finansowej, 4.4. Analizy i sprawozdania dotyczące zadłużenia długoterminowego, 4.5. Raporty analityczne kosztów działalności, 4.6. Ocena zagrożenia kontynuowania działalności ; 5. Sprawozdawczość dotycząca rentowności: 5.1. Rachunek wyników jako podstawa raportów o rentowności, 5.2. Raporty analityczne dotyczące rentowności, 5.3. Raportowanie kosztów i przychodów w łańcuchu dostaw, 5.4. Raportowanie rentowności klientów ; 6. Raportowanie segmentowe: 6.1. Istota segmentów jako obiektów sprawozdawczych, 6.2. Zasady raportowania kosztów w ujęciu segmentowym, 6.3. Problemy raportowania segmentowego, 6.4. Sprawozdawczość segmentów w ujęciu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej ; 7. Raportowanie funkcjonalne: 7.1. Wskaźniki wykorzystywane w wydziałach produkcyjnych, 7.2. Wskaźniki wykorzystywane w zarządzaniu zasobami ludzkimi, 7.3. Raportowanie dokonań systemów logistycznych, 7.4. Wskaźniki i raporty dotyczące sprzedaży i marketingu ; 8. Raportowanie w ujęciu plan-wykonanie: 8.1. Raportowanie w kontekście budżetowania, 8.2. Budżety jako raporty planistyczne, 8.3. Raportowanie realizacji budżetów ; 9. Sporządzanie raportów problemowych w sprawozdawczości zarządczej: 9.1. Sprawozdawczość w zakresie kapitału intelektualnego, 9.2. Sprawozdawczość w procesie zarządzania ryzykiem, 9.3. Sprawozdawczość dotycząca jakości, 9.4. Sprawozdawczość w realizacji projektów, 9.5. Sprawozdawczość procesu kreowania wartości, 9.6. Raporty związane z procesami integracyjnymi przedsiębiorstw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-005 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. [139]-145.
I. KOSZTY LOGISTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE: 1. Pojęcia kosztu w przedsiębiorstwie ; 2. Różnorodność i klasyfikacja kosztów w przedsiębiorstwie ; 3. Istota i terminologia kosztów logistyki ; 4. Problematyczność kosztów logistyki. II. RACHUNEK KOSZTÓW LOGISTYKI: 1. Pojęcie i rodzaje rachunków kosztów w przedsiębiorstwie ; 2. Zasady rachunku kosztów logistyki ; 3. Ewidencja kosztów logistyki. III. TEORETYCZNE PODSTAWY CONTROLLINGU LOGISTYKI W PREZDSIĘBIORSTWIE: 1. Pojęcie controllingu ; 2. Podział controllingu ; 3. Zadania i zakres controllingu ; 4. Istota i funkcje controllingu logistyki ; 5. Mierniki i wskaźniki logistyczne ; 6. Miejsce controllingu logistyki w strukturze organizacyjnej ; 7. Wpływ controllingu na poziom obsługi klienta. IV. INFORMACYJNE POTRZEBY CONTROLLINGU LOGISTYKI: 1. Pojęcie i źródła informacji dla controllingu logistyki ; 2. Rachunkowość jako źródło informacji ; 3. Informatyczne systemy obsługi przedsiębiorstwa ; 4. Zadania systemów informatycznych w controllingu logistyki ; 5. Ewolucja informatyczna systemów zarządzania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-95758 (1 egz.)
Book
In basket
(RRR)
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Cz. I. PRAWNE I EKONOMICZNE OTOCZENIE FIRMY: 1. Elementy prawa cywilnego, 2. Prawo gospodarcze - wybrane zagadnienia, 3. Podstawy gospodarki finansowej spółki, 4. Współpraca podmiotu gospodarczego z bankiem, Cz. II. PRAWNE I ZAWODOWE NORMY RACHUNKOWOŚCI: 5. Harmonizacja rachunkowości, 6. Międzynarodowe i krajowe standardy rachunkowości, 7. Tendencje rozwojowe rachunkowości, 8. Podstawy prawne i organizacja rachunkowości, 9. Kryteria wyboru systemu finansowo-księgowego, 10. Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, 11. Polityka bilansowa, Cz. III. RACHUNKOWOŚĆ AKTYWÓW: 12. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, 13. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, 14. Instrumenty finansowe, 15. Zapasy, 16. Rozrachunki, 17. Środki pieniężne, 18. Rozliczenia międzyokresowe, Cz. IV. RACHUNKOWOŚĆ PASYWÓW: 19. Kapitały, 20. Ustalanie wyniku finansowego, 21. Rezerwy na zobowiązania, 22. Kontrakty długoterminowe, 23. Odroczony podatek dochodowy, Cz. V. RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING: 24. Rachunek kosztów, 25. Rachunkowość zarządcza, 26. Controlling, Cz. VI. RACHUNKOWOŚĆ ZDARZEŃ NIETYPOWYCH: 27. Rachunkowość jednostki w stanie upadłości, 28. Łączenie i podział spółek, Cz. VII. SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA: 29. Sprawozdawczość finansowa, 30. Analiza finansowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. WG-346 (1 egz.)
Book
In basket
Na książce wyłącznie błędny ISBN.
Bibliogr. przy pracach.
Na książce wyłącznie błędny ISBN.
1. HISTORIA ROZWOJU I KSZTAŁTOWANIA SIĘ OCHRONY ŚRODOWISKA: Konotacja wybranych pojęć związanych z ochroną środowiska ; Idea i początki ochrony środowiska na świecie ; Ogólna charakterystyka rozwoju ochrony środowiska w Polsce. 2. ZARYS PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA UNII EUROPEJSKIEJ: Pojęcie prawa europejskiego, geneza i jego źródła ; Podstawowe zasady polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej ; Ustrojowe podstawy działania w ochronie środowiska. 3. WYBRANE PROBLEMY PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA W POLSCE: Podstawowe zasady prawa ochrony środowiska ; System organów właściwych w ochronie środowiska w Polsce ; Charakterystyka odpowiedzialności w prawie ochrony środowiska ; System opłat w prawie ochrony środowiska. 4. UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W ZARZĄDZANIU ŚRODOWISKIEM: Dostęp do informacji o stanie środowiska ; Wybrane fragmenty ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 5. OCENY ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA ŚRODOWISKO - INFORMACJE PODSTAWOWE: Przesłanki rozwoju zrównoważonego ; Elementy organizacji i zarządzania ochroną środowiska ; Oceny oddziaływania jako narzędzie ochrony środowiska ; Podstawowe europejskie regulacje prawne ocen oddziaływania na środowisko ; Podstawowe krajowe regulacje prawne w zakresie ocen oddziaływania na środowisko ; Zarys procedury oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 6. PRZYKŁAD TECHNOLOGII ZAGOSPODAROWANIA KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH: Przegląd uwarunkowań prawnych ; Wybrane informacje o osadach komunalnych i ich przetwarzaniu ; Możliwości gospodarczego wykorzystania osadów ; Przegląd konstrukcji nowych maszyn i urządzeń do produkcji roślin przemysłowych i energetycznych ; Ochrona środowiska podczas stosowania komunalnych osadów ściekowych. 7. RAPORT W OCENIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO: Podstawowe wymagania stawiane raportom. 8. POZWOLENIE ZINTEGROWANE: Zarys historii wprowadzenia do polskiego prawodawstwa procedury pozwolenia zintegrowanego ; Najlepsza dostępna technika (BAT) ; Charakterystyczne cechy i etapy procedury w sprawie pozwolenia zintegrowanego ; Podstawowe etapy postępowania z wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego. 9. CONTROLLING W ZARZĄDZANIU ŚRODOWISKIEM: Rodzaje controllingu ; Wprowadzenie controllingu w przedsiębiorstwie ; Istotne korzyści z wprowadzenia controllingu w przedsiębiorstw ; Bariery i utrudnienia we wprowadzaniu controllingu ; Ekocontrolling w przedsiębiorstwie ; Podstawowe informacje o organizacji ekocontrollingu w przedsiębiorstwie ; Zastosowanie controllingu w ochronie środowiska ; Wybrane grupy wskaźników przydatnych w ekocontrollingu w przedsiębiorstwie. 10. SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ZGODNE Z ISO 14001: Czystsza produkcja ; Podstawy systemów zarządzania środowiskowego zgodnych " z ISO 14001 ; Streszczenie wymagań ISO 14001 ; Etapy wdrażania systemu zarządzania środowiskowego ; Korzyści wynikające z wdrożenia standardu ISO 14001. 11. ASPEKTY ŚRODOWISKOWE I ICH OCENA: Identyfikacja aspektów środowiskowych i ich wpływu na środowisko ; Wybór aspektów znaczących ; Przykłady dokumentów z obszaru aspektów środowiskowych ; Procedura identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych. 12. SYSTEM EKOZARZĄDZANIA I EKOAUDYTU ľ EMAS: Geneza i idea EMAS ; Analiza wymagań rozporządzenia EMAS III ; Przegląd załączników rozporządzenia EMAS III. 13. EMAS W POLSCE : Klasyczny model wdrażania systemu EMAS. 14. BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE PAŃSTWA - PODSTAWOWE ZAGADNIENIA: Definiowanie i współczesne postrzeganie bezpieczeństwa ekologicznego państwa ; Ekologiczne zagrożenia dla środowiska i bezpieczeństwa państwa ; Konflikty ekologiczne oraz sposoby ich rozstrzygania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-100869 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again