Form of Work
Książki
(3)
Status
available
(2)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(1)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(2)
Wypożyczalnia Muzyczna (Żeromskiego 2)
(1)
Author
Jaśkiewicz Grzegorz
(2)
Veretûk Oksana
(2)
Wolski Jan (literatura ; 1959- )
(2)
Koszowy Marta
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Chwin, Stefan
(3)
Abgarowicz, Kajetan
(2)
Bieńkowski, Zbigniew
(2)
Canetti, Elias
(2)
Chciuk, Andrzej
(2)
Franko, Ivan
(2)
Freytag, Gustav
(2)
Ginczanka, Zuzanna
(2)
Herling-Grudziński, Gustaw
(2)
Ivaničuk, Roman Ivanovič
(2)
Iwaszkiewicz, Jarosław
(2)
Kalinin, Andrzej
(2)
Kantor, Tadeusz
(2)
Miłosz, Czesław
(2)
Naglerowa, Herminia
(2)
O'Neill, Eugene Gladstone
(2)
Odojewski, Włodzimierz
(2)
Pollack, Martin
(2)
Przywara, Paweł
(2)
Regiony przygraniczne
(2)
Rumel, Zygmunt Jan
(2)
Rzewuski, Wacław Seweryn
(2)
Różycki, Tomasz
(2)
Schulz, Bruno
(2)
Singer, Isaac Bashevis
(2)
Srokowski, Stanisław
(2)
Stryjkowski, Julian
(2)
Tarnawski, Wit
(2)
Tokarczuk, Olga
(2)
Łobodowski, Józef
(2)
Barthes, Roland
(1)
Bruszewski, Wojciech
(1)
Cyganie
(1)
Gumenuk, Boris
(1)
Historia
(1)
Huelle, Paweł
(1)
Literatura polska
(1)
Literatura ukraińska
(1)
Literatury germańskie
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Powstanie 1846 r. krakowskie
(1)
Rabacja galicyjska (1846)
(1)
Rymkiewicz Jarosław Marek
(1)
Różewicz, Tadeusz
(1)
Stasiuk, Andrzej
(1)
Stereotyp narodowy
(1)
Szewc, Piotr
(1)
Tulli, Magdalena
(1)
Wielokulturowość
(1)
Zagańczyk, Marek
(1)
Subject: work
Esther
(3)
Amnezja
(2)
Atlantyda
(2)
I Bóg o nas zapomniał
(2)
Krauzowie i inni
(2)
Nienawiść
(2)
Pieśń o Ukrainie
(2)
Po Galicji
(2)
Pożądanie w cieniu wiązów
(2)
Przyszłość przeszłości
(2)
Ucieczka
(2)
Winien i ma
(2)
Ziemia księżycowa
(2)
Droga do Sieny
(1)
Fotograf
(1)
Hanemann
(1)
Jadąc do Babadag
(1)
Matka odchodzi
(1)
Mercedes-Benz
(1)
Region Dziś i Jutro (czasop.)
(1)
Region Europy (czasop.)
(1)
Umschlagplatz
(1)
Wyspa
(1)
Zagłada
(1)
Światło obrazu
(1)
Subject: time
1918-1939
(2)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Drohobycz (Ukraina, obw. lwowski, rej. drohobycki)
(2)
Huculszczyzna (Ukraina)
(2)
Iwano-Frankowsk (Ukraina)
(2)
Lwów (Ukraina)
(2)
Ukraina
(2)
Galicja
(1)
Galicja (kraina historyczna)
(1)
Irlandia
(1)
Śląsk
(1)
Genre/Form
Fotografia
(1)
Literatura
(1)
Literatura polska
(1)
Literatura ukraińska
(1)
Literatury germańskie
(1)
Podręczniki szkolne
(1)
Proza polska
(1)
4 results Filter
Authority data
Chwin, Stefan (1949- ). Esther (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
(Modernizm w Polsce : studia nad nowoczesną polską literaturą, sztuką, kulturą i myślą humanistyczną ; 43)
Bibliogr. s . [295]-304. Indeksy.
I. TEZY I METODOLOGIA: Istota fotografii ; Fotografia w literaturze. Zdjęcie jako figura i strategia literacka ; Na temat indeksu. Quasi-semiotyczna interpretacja funkcji fotografii w literaturze ; Fotograficzna mediacja rzeczywistości w literaturze ; Fotografia i literatura. Między fenomenologią a psychoanalizą ; Zdjęcia i żałoba. "Światło obrazu" Rolanda Barthes'a i "Matka odchodzi" Tadeusza Różewicza ; II. FOTOGRAFICZNE MEDIACJE: ŚWIAT OBECNY W ZDJĘCIACH. REFERENCJALNA MEDIACJA RZECZYWISTOŚCI W LITERATURZE: Opowieść o albumie rodzinnym. "Ready made" w "Mercedes-Benz" Pawła Huelle ; Fotograficzne widzenie. "Droga do Sienny" Marka Zagańczyka ; Fotograficzna ekfraza ; Świat zawładnięty przez fotografię. Kartezjański model referencjalnej mediacji rzeczywistości w "Fotografie" Wojciecha Bruszewskiego ; FRAGMENTARYCZNA MEDIACJA RZECZYWISTOSCI W LITERATURZE: "Zagadka podobieństwa", czyli "gdzie kończy się życie, a zaczyna się śmierć". Fragmentaryczna mediacja w "Hanemannie" i "Esther" Stefana Chwina ; Jadąc do Abony. Fotograficzne podróże Andrzeja Stasiuka ; Świadectwo i ślady. Fragmentaryczna mediacja w "Umschlagplatzu"Rymkiewicz. "Nowoczesne doświadczenie i fotografia" ; PORZĄDEK PRAGNIENIA. APOFATYCZNA MEDIACJA RZECZYWISTOŚCI W LITERATURZE: Nieobecne rzeczywiste. Zdjęcia jako figura powtórzenia i nieobecności w "Zagładzie" Piotra Szewca ; Obecne rzeczywiste. Apofatyczna mediacja jako agon na przykładzie prozy Magdaleny Tulii ; III. WYJŚCIE: Wybawienie świata w obrazie. Alegoria jako epitafia śmierci i symbol jako epitafia życia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(Biblioteka "Frazy")
Temat: Abgarowicz, Kajetan (1856-1909) ; Bieńkowski, Zbigniew (1913-1994). Przyszłość przeszłości ; Canetti, Elias (1905-1994) ; Chciuk, Andrzej (1920-1978). Atlantyda ; Chciuk, Andrzej (1920-1978). Ziemia księżycowa ; Chwin, Stefan (1949- ). Esther ; Franko, Ivan (1856-1916) ; Freytag, Gustav (1816-1895). Winien i ma ; Ginczanka, Zuzanna (1917-1944) ; Herling-Grudziński, Gustaw (1919-2000) ; Ivaničuk, Roman Ivanovič (1929- ) ; Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) ; Kalinin, Andrzej (1933- ). I Bóg o nas zapomniał ; Kantor, Tadeusz (1915-1990) ; Łobodowski, Józef (1909-1988). Pieśń o Ukrainie ; Miłosz, Czesław (1911-2004) ; Naglerowa, Herminia (1890-1957). Krauzowie i inni ; Odojewski, Włodzimierz (1930-2016) ; O'Neill, Eugene Gladstone (1888-1953). Pożądanie w cieniu wiązów ; Pollack, Martin (1944- ). Po Galicji ; Przywara, Paweł (1968- ). Amnezja ; Różycki, Tomasz (1970- ) ; Rumel, Zygmunt Jan (1915-1943) ; Rzewuski, Wacław Seweryn (1784-1831) ; Schulz, Bruno (1892-1942) ; Singer, Isaac Bashevis (1904-1991) ; Srokowski, Stanisław (1936- ). Nienawiść ; Stryjkowski, Julian (1905-1996) ; Tarnawski, Wit (1894-1988). Ucieczka ; Tokarczuk, Olga (1962- ) ; Wielokulturowość - Europa Środkowo-Wschodnia ; Wielokulturowość - w literaturze ; Regiony przygraniczne - w literaturze ; Drohobycz (Ukraina, obw. lwowski, rej. drohobycki) - w literaturze ; Galicja (kraina historyczna) - w literaturze ; Huculszczyzna (Ukraina) - w literaturze ; Iwano-Frankowsk (Ukraina) - teatr - 1918-1939 r ; Lwów (Ukraina) - w literaturze ukraińskiej ; Ukraina - w literaturze ; Literatura polska - tematyka ; Literatura ukraińska - tematyka ; Literatury germańskie - tematyka
M.in. Rzeszów i Rzeszowszczyzna w literaturze polskiej i niemieck.
Bibliogr. s. 478. Indeks.
Streszcz. ang., niem., ukr. przy pracach.
1. Kategoria pogranicza w badaniach literackich. Problemy metodologiczne; 2. Kategoria pogranicza i jej galicyjskie kody; 3. Regionalizm w wieku globalizacji; 4. Wielokulturowość w biografii Wacława Rzewuskiego; 5. Polacy, Ukraińcy, Ormianie. Tygiel etniczny i narodowy. Na podstawie prozy Kajetana Abgarowicza (Abgara-Sołtana); 6. W naimach u susidiw. (O pracy Iwana Franki w "Kurierze Lwowskim"); 7. Ukraińsko-żydowskie stosunki kulturalne w Galicji: koncepcja Iwana Franki; 8. Dekonstrukcja stereotypu Polaka: obraz Lwowa w powieści historycznej Romana Iwanyczuka; 9. Genius loci Drohobycza u schyłku epoki Habsburgów w pamiętnikach polskich i ukraińskich; 10. Bruno Schulz - mieszkaniec trzech światów; 11. Od macierzy do ojczyzny: galicyjska kolebka Brunona Schulza; 12. Neoklasycy kijowscy na pograniczach wielu kultur; 13. Wieloetniczność regionu a pograniczność świata przedstawionego (na przykładzie wczesnej prozy Jarosława Iwaszkiewicza); 14. "Pismo i rana" w twórczości Zuzanny Ginczanki; 15. Galicja Wschodnia w prozie Herminii Naglerowej; 16. Historia i mit w "Pieśni o Ukrainie" Józefa Łobodowskiego; 17. Romantyczne fascynacje Ukrainą w liryce Zygmunta Jana Rumla; 18. "Nie ma dla mnie na ziemi milszego widoku". Obrazy Huculszczyzny w opowiadaniu "Ucieczka" Wita Tarnawskiego; 19. Arkadia i żywioły Historii. O prozie wspomnieniowej Andrzeja Chciuka: Atlantyda - Ziemia księżycowa; 20. "Stryj nad Stryjem". Galicja w rozmowach z Julianem Stryjkowskim; 21. Rozkosz niepamięci. Imaginacyjne obrazy Ukrainy w ostatnich opowiadaniach Włodzimierza Odojewskiego; 22. Świat na granicy światów. Twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w perspektywie wielokulturowości; 23. "Tubylec i cudzoziemiec". Dychotomia: centrum/peryferie w esejach Czesława Miłosza; 24. "Ziemia pamięci" w esejach Zbigniewa Bieńkowskiego "Przyszłość przeszłości"; 25. Pogranicza tożsamości w prozie polskiej po 1989 roku. O "Nienawiści" Stanisława Srokowskiego; 26. Stefan Chwin, "Esther". Kronika wieku widziana przez pryzmat kilku narodowości żyjących w Polsce na przełomie XIX i XX wieku; 27. Pogranicza kulturowe w twórczości Olgi Tokarczuk; 28. Tomasza Różyckiego poetyckie podróże na Ukrainę; 29. Realia galicyjskie w parabolicznych powieściach Pawła Przywary i Borysa Humeniuka; 30. Dialog kulturowy wyrzuconych z pamięci. "I Bóg o nas zapomniał" Andrzeja Kalinina; 31. Echo powstania krakowskiego i rabacji chłopskiej w literaturze polskiej i niemieckojęzycznej; 32. Eksploracja pogranicza w powieści Gustava Freytaga "Soll und Haben"; 33. Wielokulturowość w autobiografii Eliasa Canettiego; 34. W okowach stereotypu; 35. Galicyjskie itinerarium. O imaginacyjnej podróży Martina Pollacka; 36. Motywy galicyjskie w niemieckojęzycznej literaturze Szwajcarii; 37. Od egzorcyzmów do adoracji - o stosunku polskiej ludności Dolnego Śląska do śladów niemczyzny; 38. Polak - Ślązak - Niemiec, czyli o wyznacznikach tożsamości narodowej Ślązaków w Niemczech; 39. Prasa w polsko-niemieckim dialogu na przykładzie dwujęzycznego magazynu "Region" ze Zgorzelca; 40. Temat przenikania kultur i tradycji w wybranych opowiadaniach Isaaca Bashevisa Singera; 41. Irlandki w kraju i na emigracji - rola kobiety w rodzinie imigrantów irlandzkich w USA (1880-1910); 42. Specyfika pogranicza kulturowego w dramacie "Desire Under the Elms" Eugene O'Neilla jako problem przekładu na języki słowiańskie; 43. Pogranicze jako wartość. Uwagi o estetyce Tadeusza Kantora; 44. Uroki tolerancji, czyli o życiu teatralnym Stanisławowa (1919-1939); 45. Relacje międzyetniczne w lwowskich towarzystwach muzycznych w XIX i XX wieku; 46. "Tacy sami, a ściana między nami" - spotkania z Innością w regionach przygranicznych. Wizerunek sąsiadów w oczach Polaków; 47. Kwestia romska na Słowacji w dobie globalizacji; 48. Współczesne podręczniki historii jako źródło wiedzy dzieci i młodzieży o zagadnieniach pogranicza.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(Biblioteka "Frazy")
Temat: Abgarowicz, Kajetan (1856-1909) - twórczość ; Bieńkowski, Zbigniew (1913-1994). Przyszłość przeszłości ; Canetti, Elias (1905-1994) ; Chciuk, Andrzej (1920-1978). Atlantyda ; Chciuk, Andrzej (1920-1978). Ziemia księżycowa ; Chwin, Stefan (1949- ). Esther ; Franko, Ivan (1856-1916) ; Freytag, Gustav (1816-1895). Winien i ma ; Ginczanka, Zuzanna (1917-1944) - twórczość ; Gumenuk, Boris. Wyspa ; Herling-Grudziński, Gustaw (1919-2000) - twórczość ; Ivaničuk, Roman Ivanovič (1929- ) - twórczość ; Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) - twórczość ; Kalinin, Andrzej (1933- ). I Bóg o nas zapomniał ; Kantor, Tadeusz (1915-1990) - twórczość ; Łobodowski, Józef (1909-1988). Pieśń o Ukrainie ; Miłosz, Czesław (1911-2004) - twórczość ; Naglerowa, Herminia (1890-1957). Krauzowie i inni ; Odojewski, Włodzimierz (1930- ) - twórczość ; O'Neill, Eugene Gladstone (1888-1953). Pożądanie w cieniu wiązów - przekłady ; Pollack, Martin (1944- ). Po Galicji ; Przywara, Paweł (1968- ). Amnezja ; Różycki, Tomasz (1970- ) - twórczość ; Rumel, Zygmunt Jan (1915-1943) - twórczość ; Rzewuski, Wacław Seweryn (1784-1831) ; Schulz, Bruno (1892-1942) ; Singer, Isaac Bashevis (1904-1991) - twórczość ; Srokowski, Stanisław (1936- ). Nienawiść ; Stryjkowski, Julian (1905-1996) ; Tarnawski, Wit (1894-1988). Ucieczka ; Tokarczuk, Olga (1962- ) - twórczość ; Region Dziś i Jutro (czasop.) ; Region Europy (czasop.) ; Cyganie - Słowacja ; Historia - nauczanie - Polska ; Literatura polska - tematyka ; Literatura ukraińska - tematyka ; Literatury germańskie - tematyka ; Pluralizm społeczny - Europa Środkowo-Wschodnia ; Pluralizm społeczny - w literaturze - historia ; Powstanie 1846 r. krakowskie - w literaturze - historia ; Rabacja galicyjska (1846) - w literaturze - historia ; Regiony przygraniczne - w literaturze - historia ; Stereotyp narodowy - Europa Środkowo-Wschodnia ; Drohobycz (Ukraina, obw. lwowski, rej. drohobycki) - w literaturze - historia ; Galicja - w literaturze - historia ; Huculszczyzna (Ukraina) - w literaturze polskiej - historia ; Irlandia - emigracja - socjologia - Stany Zjednoczone - 19-20 w ; Iwano-Frankowsk (Ukraina) - teatr - 1918-1939 r ; Lwów (Ukraina) - muzyka - organizacje - 19-20 w ; Lwów (Ukraina) - w literaturze ukraińskiej - historia ; Śląsk - socjologia ; Ukraina - w literaturze - historia ; Podręczniki szkolne - Polska - od 1989 r
M.in. Rzeszów i Rzeszowszczyzna w literaturze polskiej i niemieckojęzycznej.
Bibliogr. s. 478. Indeks.
Streszcz. ang., niem., ukr. przy pracach.
Kategoria pogranicza w badaniach literackich. Problemy metodologiczne; Kategoria pogranicza i jej galicyjskie kody; Regionalizm w wieku globalizacji; Wielokulturowość w biografii Wacława Rzewuskiego; Polacy, Ukraińcy, Ormianie. Tygiel etniczny i narodowy. Na podstawie prozy Kajetana Abgarowicza (Abgara-Sołtana); W naimach u susidiw. (O pracy Iwana Franki w "Kurierze Lwowskim"); Ukraińsko-żydowskie stosunki kulturalne w Galicji: koncepcja Iwana Franki; Dekonstrukcja stereotypu Polaka: obraz Lwowa w powieści historycznej Romana Iwanyczuka; Genius loci Drohobycza u schyłku epoki Habsburgów w pamiętnikach polskich i ukraińskich; Bruno Schulz - mieszkaniec trzech światów; Od macierzy do ojczyzny: galicyjska kolebka Brunona Schulza; Neoklasycy kijowscy na pograniczach wielu kultur; Wieloetniczność regionu a pograniczność świata przedstawionego (na przykładzie wczesnej prozy Jarosława Iwaszkiewicza); "Pismo i rana" w twórczości Zuzanny Ginczanki; Galicja Wschodnia w prozie Herminii Naglerowej; Historia i mit w "Pieśni o Ukrainie" Józefa Łobodowskiego; Romantyczne fascynacje Ukrainą w liryce Zygmunta Jana Rumla; "Nie ma dla mnie na ziemi milszego widoku". Obrazy Huculszczyzny w opowiadaniu "Ucieczka" Wita Tarnawskiego; Arkadia i żywioły Historii. O prozie wspomnieniowej Andrzeja Chciuka: Atlantyda - Ziemia księżycowa; "Stryj nad Stryjem". Galicja w rozmowach z Julianem Stryjkowskim; Rozkosz niepamięci. Imaginacyjne obrazy Ukrainy w ostatnich opowiadaniach Włodzimierza Odojewskiego; Świat na granicy światów. Twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w perspektywie wielokulturowości; "Tubylec i cudzoziemiec". Dychotomia: centrum/peryferie w esejach Czesława Miłosza; "Ziemia pamięci" w esejach Zbigniewa Bieńkowskiego "Przyszłość przeszłości"; Pogranicza tożsamości w prozie polskiej po 1989 roku. O "Nienawiści" Stanisława Srokowskiego; Stefan Chwin, "Esther". Kronika wieku widziana przez pryzmat kilku narodowości żyjących w Polsce na przełomie XIX i XX wieku; Pogranicza kulturowe w twórczości Olgi Tokarczuk; Tomasza Różyckiego poetyckie podróże na Ukrainę; Realia galicyjskie w parabolicznych powieściach Pawła Przywary i Borysa Humeniuka; Dialog kulturowy wyrzuconych z pamięci. "I Bóg o nas zapomniał" Andrzeja Kalinina; Echo powstania krakowskiego i rabacji chłopskiej w literaturze polskiej i niemieckojęzycznej; Eksploracja pogranicza w powieści Gustava Freytaga "Soll und Haben"; Wielokulturowość w autobiografii Eliasa Canettiego; W okowach stereotypu; Galicyjskie itinerarium. O imaginacyjnej podróży Martina Pollacka; Motywy galicyjskie w niemieckojęzycznej literaturze Szwajcarii; Od egzorcyzmów do adoracji - o stosunku polskiej ludności Dolnego Śląska do śladów niemczyzny; Polak - Ślązak - Niemiec, czyli o wyznacznikach tożsamości narodowej Ślązaków w Niemczech; Prasa w polsko-niemieckim dialogu na przykładzie dwujęzycznego magazynu "Region" ze Zgorzelca; Temat przenikania kultur i tradycji w wybranych opowiadaniach Isaaca Bashevisa Singera; Irlandki w kraju i na emigracji - rola kobiety w rodzinie imigrantów irlandzkich w USA (1880-1910); Specyfika pogranicza kulturowego w dramacie "Desire Under the Elms" Eugene O'Neilla jako problem przekładu na języki słowiańskie; Pogranicze jako wartość. Uwagi o estetyce Tadeusza Kantora; Uroki tolerancji, czyli o życiu teatralnym Stanisławowa (1919-1939); Relacje międzyetniczne w lwowskich towarzystwach muzycznych w XIX i XX wieku; "Tacy sami, a ściana między nami" - spotkania z Innością w regionach przygranicznych. Wizerunek sąsiadów w oczach Polaków; Kwestia romska na Słowacji w dobie globalizacji; Współczesne podręczniki historii jako źródło wiedzy dzieci i młodzieży o zagadnieniach pogranicza.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
All copies are currently unavailable
All copies are currently unavailable
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again