Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(7)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(1)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(7)
Author
Lorens Beata (1972- )
(2)
Białogłowski Edward (1947- )
(1)
Bonusiak Andrzej (1968- ). Rzeszów na współczesnej mapie Polski, Europy i świata (pol.)
(1)
Czop Edyta. Rok 1956 w świadomości społeczeństwa województwa rzeszowskiego (pol.)
(1)
Grata Paweł (1971- )
(1)
Grata Paweł. (1971- ). Miejsce województwa rzeszowskiego na gospodarczej mapie Polski w latach 1975-1989 (pol.)
(1)
Kuzicki Jerzy
(1)
Kuzicki Jerzy. Ziemiaństwo powiatu rzeszowskiego w początkach okresu autonomicznego (pol.)
(1)
Lorens Beata. Bractwa cerkiewne w greckokatolickiej diecezji przemyskiej w XIX i na początku XX wieku w świetle statutów (pol.)
(1)
Nabywaniec Stanisław (1958- )
(1)
Pelczar Roman (1961- ). Rola duchowieństwa w rozwoju szkolnictwa parafialnego na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w Galicji w latach 1772-1869 (pol.)
(1)
Piech Zenon (1954- )
(1)
Ponczek Mirosław (1947- ). Z tradycji katolickiego nurtu kultury fizycznej w Polsce południowo-wschodniej lat II i III Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem Podkarpacia (pol.)
(1)
Rolny Wilhelm Adolf Władysław (1872-1941). Ku czci Królowej Korony Polskiej (pol.)
(1)
Ruszel Krzysztof
(1)
Seredyński Władysław (1841-1893)
(1)
Sitnik Aleksander Krzysztof (1971- )
(1)
Stolarczyk Marian (1940- )
(1)
Szydelski Szczepan (1872-1967). Ku czci Królowej Korony Polskiej (pol.)
(1)
Tokarski Wiktor Piotr
(1)
Zabraniak Sławomir (1968- )
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(5)
1860 - 1869
(1)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Bractwa religijne
(7)
Maria
(2)
Religijność
(2)
Szkolnictwo teologiczne
(2)
Ziemiaństwo
(2)
Archiwa kościelne
(1)
Bensch, Teodor
(1)
Biblioteka Narodowa
(1)
Biblioteki klasztorne
(1)
Biskupi
(1)
Bonifratrzy
(1)
Borschnitz
(1)
Bractwo Miłośników Ziemi Ulanowskiej pw. Św. Barbary (Ulanów)
(1)
Bractwo NMP Łaskawej Królowej Korony Polskiej (Lwów)
(1)
Caritas Diecezji Rzeszowskiej
(1)
Dolański, Seweryn
(1)
Duchowieństwo katolickie
(1)
Duszpasterstwo
(1)
Duszpasterstwo polonijne
(1)
Dworak, Kazimierz Juliusz Tadeusz
(1)
Dyplomatyka
(1)
Dzwony
(1)
Fedukowicz, Andrzej
(1)
Format książki
(1)
Franciszkanie
(1)
Gallus Anonymus
(1)
Glacz
(1)
Grzegorz z Sanoka
(1)
Grzymisława
(1)
Górny, Kazimierz
(1)
Gładysz
(1)
Heraldyka
(1)
Historia
(1)
Hubert
(1)
Jadwiga
(1)
Jan Paweł
(1)
Jaskier, Mikołaj
(1)
Jeż, Ignacy
(1)
Jurkiewicz, Cyprian
(1)
Józef Sebastian Pelczar
(1)
Kancelaria
(1)
Kapliczki i krzyże przydrożne
(1)
Katecheza
(1)
Kietlicz, Henryk
(1)
Kobieta samotna
(1)
Konkubinat
(1)
Kościoły i kaplice
(1)
Kościoły prawosławne
(1)
Kościół greckokatolicki
(1)
Kościół katolicki
(1)
Krygowski, Kazimierz
(1)
Kubicki, Paweł
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Laikat
(1)
Ligęza, Mikołaj Spytek z Bobrku
(1)
Linde
(1)
Literatura japońska
(1)
Mariologia
(1)
Mańkowski, Piotr
(1)
Melsztyński
(1)
Mennictwo
(1)
Miasta
(1)
Mężczyzna samotny
(1)
Niepokalane Poczęcie
(1)
Ogień
(1)
Organy (muz.)
(1)
Pająk, Cherubin
(1)
Papieskie Kolegium Polskie (Rzym)
(1)
Papiestwo
(1)
Parafia
(1)
Parafia św. Szczepana (Kraków)
(1)
Pieczęcie
(1)
Podatek
(1)
Pol'sko-ukraïns'ke kul'turne ob'êdnannâ (Marìupol')
(1)
Polacy za granicą
(1)
Polski Czerwony Krzyż
(1)
Prezentki
(1)
Przemyska, diecezja (greckokatol.)
(1)
Przemyska, diecezja (prawosł.)
(1)
Półćwiartek, Józef
(1)
Radliński, Ignacy Salwator
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Religia
(1)
Relikwie
(1)
Romer (rodzina)
(1)
Rozwód
(1)
Rzeźba sakralna polska
(1)
Salezjanie
(1)
Samotne matki
(1)
Sei Shonagon
(1)
Skrzyński
(1)
Sokół (organizacja)
(1)
Stanisław
(1)
Strzępiński, Tomasz
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo parafialne
(1)
Sztuka sakralna polska
(1)
Towarzystwo Naukowe (Rzeszów)
(1)
Ukraińcy za granicą
(1)
Univerzita Karlova v Praze
(1)
Subject: work
Głos Seminarium Zagranicznego
(1)
Liber Miraculorum
(1)
Matka Boska Rzeszowska (figura)
(1)
Matka Boska Łaskawa ze Lwowa (obraz)
(1)
Pamiętnik
(1)
Subject: time
1701-1800
(5)
1801-1900
(5)
1901-2000
(5)
1401-1500
(3)
1501-1600
(3)
1601-1700
(3)
1301-1400
(2)
1918-1939
(2)
1989-2000
(2)
1001-1100
(1)
1101-1200
(1)
1201-1300
(1)
1901-1914
(1)
701-800
(1)
801-900
(1)
901-1000
(1)
Subject: place
Rzeszów (woj. podkarpackie ; okolice)
(4)
Rzeszów (woj. podkarpackie)
(3)
Polska
(2)
Przemyska, diecezja (katol.)
(2)
Bochnia (woj. małopolskie)
(1)
Chełmska, diecezja (grekokatol.)
(1)
Dolina Dolnego Sanu
(1)
Dydnia (woj. podkarpackie, pow. brzozowski, gm. Dydnia ; okolice)
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Galicja
(1)
Galicja (kraina historyczna)
(1)
Gnieźnieńska, diecezja (katol.)
(1)
Głogów Małopolski (woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, gm. Głogów Małopolski)
(1)
Kolbuszowa (woj. podkarpackie ; okręg)
(1)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Krasne (woj. podkarpackie, pow. Rzeszów)
(1)
Lubenia (woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, gm. Lubenia ; okolice)
(1)
Lubień Kujawski (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Lwów (Ukraina)
(1)
Podkarpacie Północne
(1)
Przemyska, diecezja (greckokatol.)
(1)
Przemysko-warszawska, diecezja (greckokatol.)
(1)
Rzeszowska, diecezja (katol.)
(1)
Solska, Puszcza
(1)
Ukraina
(1)
Ulanów (woj. podkarpackie, pow. niżański, gm. Ulanów)
(1)
Wielopole Skrzyńskie (woj. podkarpackie)
(1)
Województwo podkarpackie (1999- )
(1)
Łańcut (woj. podkarpackie ; okręg)
(1)
Genre/Form
Księga pamiątkowa
(3)
Biografie
(2)
Czasopisma
(1)
Kazania
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Pieśń religijna
(1)
Podręczniki szkolne
(1)
Rękopisy polskie
(1)
Rękopisy łacińskie
(1)
Statuty
(1)
13 results Filter
Authority data
Bractwa religijne - katolicyzm (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Organizacje katolickie (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Arcybractwa katolickie ; Arcybractwa kościelne ; Bractwa katolickie ; Bractwa kościelne ; Konfraternie (rel.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 283-309 Indeksy
I. POWSTANIE I ROZWÓJ BRACTW CERKIEWNYCH W XVII-
XVIII WIEKU
M.in.: 1. Organizacja terytorialna i administra-
cyjna diecezji przemyskiej Kościoła wschodniego;
2. Kształtowanie się idei bractw i ich początki
w Cerkwi prawosławnej na terenie Rzeczypospolitej II. PODSTAWY PRAWNE ORGANIZACJI BRACKICH
1. Ustawodawstwo kościelne; 2. Ustawodawstwo
państwowe; 3. Dokumenty erekcyjne i przywileje;
4. Statuty; 5. Wezwania; 6. Zarząd III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZEŃ BRACKICH
1. Skład społeczny; 2. Liczebność członków...;
3. Przyjęcie do bractwa; 4. Obowiązki i prawa... IV. PODSTAWY MATERIALNE BRACTW CERKIEWNYCH
1. Uposażenie w ziemię; 2. Struktura dochodów
brackich; 3. Struktura wydatków brackich
V. DZIAŁALNOŚĆ BRACTW CERKIEWNYCH
1. Funkcje religijne; 2. Działalność charytaty-
wna; 3. Działalność oświatowo-kulturalna
ANEKS
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. R-5767, R-5766 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Grzegórz z Sanoka : arcybiskup lwowski / przez Władysława Seredyńskiego. - Kraków : [b.w.], 1867 (Kraków : Drukarnia C. K. Uniwersytetu Jagiellońskiego). - 23 s. ; 21 cm.
Częśc. reg.
Współopr. z: Kalendarz duszpasterski Parafji Św. Szczepanan na rok 1929. - Kraków : Drukarnia Powściągliwości i Pracy. - 83 s. : il., fot, portr. ; Ku czci Królowej Korony Polskiej / [Stefan Szydelski, Wilhelm Rolny]. - Lwów : Wydane staraniem Bractwa N. Maryi P. Łaskawej Królowej Korony Polskiej, 1910. - [4], 76 s.
Autorzy książki pt.: Ku czci Królowej Korony Polskiej wg katalogu NUKAT.
"Ku czci Królowej Korony Polskiej" - Śluby królewskie ; Nieco o obrazie N. Maryi P. Łaskawej ; Bractwo N. Maryi P. Łaskawej, Królowej Korony Polskiej ; Odnowienie Ślubów królewskich ; Ustawy Bractwa N. Maryi P. Łaskawej, Królowej Korony Polskiej ; Modlitwy ; Pieśni i wiersze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. AD-31515 (1 egz.)
Book
In basket
Pokłosie sympozjum zorganizowanego w dn. 25-26 listopada 2013 r. w Bernardyńskim Centrum Religijno-Kulturowym przy rzeszowskim klasztorze.
Bibliogr. s. 109-119, 323, 539.
Tekst częśc. także łac.
Streszcz. ang. przy ref.
Spis treści także ang.
Wiesław Szurek - Kazanie wygłoszone 25 listopada 2013 roku w Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rzeszowie na otwarcie Sympozjum. Cz. I. FUNDACJA I JEJ DZIEJE: Patrycja Gąsiorowska - Franciszkanie na ziemiach polskich do roku 1453 ; Stanisław Nabywaniec - Bernardyni w (archi)diecezji przemyskiej i w diecezji rzeszowskiej (1465-2012) ; Feliks Kiryk - Z dziejów staropolskiego Rzeszowa ; Andrzej Bruździński - Dzieje kultu Matki Bożej w Sanktuarium OO. Bernardynów w Rzeszowie w okresie staropolskim (1513-1778) ; Tomasz Moskal - Mikołaj Spytek Ligęza z Bobrku herbu Półkozic (ok. 1562-1637) ; Tadeusz M. Trajdos - Fundacja i dotacja klasztoru Bernardynów w Rzeszowie ; Krzysztof Witkowski - Struktura wewnętrzna klasztoru OO. Bernardynów w Rzeszowie w latach 1629-1772 ; Aleksander Krzysztof Sitnik, Kazimierz Żuchowski - Dokumenty pergaminowe z 1857 i 1898 r. z archiwum klasztornego OO. Bernardynów w Rzeszowie, przechowywane w Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie ; Roland Prejs - Zakony galicyjskiej rzeczywistości zaboru austriackiego (1773-1918) ; Aleksander Krzysztof Sitnik - tercjarstwo i bractwa przy bernardyńskim kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Rzeszowie od XVIII do XX wieku ; Marek Miławicki - "Liber Miraculorum" o. Cypriana Jurkiewicza OFM z lat 1915-1938. Przyczynek do badań nad kultem figury Matki Boskiej i obrazu św. Antoniego w Sanktuarium Bernardynów rzeszowskich ; Sławomir Brzozecki - Klasztor oo. Bernardynów w Rzeszowie w czasie II wojny światowej. Cz. II. SZTUKA I KONSERWACJA: Cyprian Janusz Moryc - Co robi złoto na ołtarzu? Charakterystyczne elementy formalne kompozycji architektoniczno-artystycznej kościołów bernardyńskich ; Janina Dzik - Inspiracje włoskie w XVIII-wiecznej polichromii kościoła OO. Bernardynów w Rzeszowie. Ze studiów nad polskim malarstwem monumentalnym w XVIII wieku ; Aneta Kramiszewska - Opowieść założycielska rzeszowskiego Sanktuarium w świetle źródeł ikonograficznych ; Agata Dworzak - Zapomniany kult wizerunku Matki Boskiej w kościele bernardyńskim w Rzeszowie ; Inga Platowska-Sapetowa - "Słodki owoc drzewa gruszkowego" Matka Boża, Patronki miasta Rzeszowa i jej ikonosfera ; Dobrosława Horzela - Figura Matki Bożej Rzeszowskiej - problematyka formy ; Ewelina Dziopak-Gruszczyńska - Prace konserwatorskie przy gotyckiej rzeźbie Matki Bożej Rzeszowskiej z 3. ćwierci XV wieku ; Julian Mieczysław Śmierciak - Organy w bazylice OO. Bernardynów w Rzeszowie. Badania historyczno-instrumentoznawcze ; Marta Nikiel - Zakres prac remontowo-konserwatorskich w kościele i klasztorze OO. Bernardynów w Rzeszowie w latach 1945-2013. Cz. III. TEOLOGIA I DUSZPASTERSTWO: Benedykt Jacek Huculak - Szczególna więź Maryi Panny z Osobami Trójcy Świętej i pierwszy tego wyraz w Niepokalanym Poczęciu ; Bartłomiej Jakub Mazurkiewicz - Kaznodziejstwo o. Salwatora Radlińskiego OFM. Ideał katolika w przepowiadaniu autora ; Oktawian Roman Jusiak - Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej. Realizacja funkcji religijno-społecznej ; Leonard Hryniewski - Duszpasterstwo w parafii i Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej ; Sebastian Michał Feret - Celebracja roku liturgicznego w Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej ; Wiktor Piotr Tokarski - Nowa ewangelizacja w Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej w latach 2008-2014 ; Tomasz Bać - Rola Sanktuarium OO. Bernardynów w diecezji rzeszowskiej ; Juliusz Marcin Chłanda - Cherubin Julian Pająk OFM - wybitny duszpasterz bernardyński w Rzeszowie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. R-9992 (1 egz.)
Book
In basket
Temat: Bensch, Teodor (1903-1958) ; Dolański, Seweryn (1888-1979) ; Dworak, Kazimierz Juliusz Tadeusz (1895-1954) ; Fedukowicz, Andrzej (1875-1925) ; Górny, Kazimierz (1937- ) ; Hubert (św. ; ca 665-727) ; Jadwiga (królowa Polski ; 1374-1399) ; Jadwiga (królowa Polski ; 1374-1399) - kult - Polska ; Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - pamiątki ; Jeż, Ignacy (1914-2007) ; Józef Sebastian Pelczar (św. ; 1842-1924) ; Kubicki, Paweł (1871-1944) ; Mańkowski, Piotr (1866-1933) ; Maria (Matka Jezusa Chrystusa) - kult - katolicyzm - Polska ; Skrzyński (rodzina) ; Wądrzyk, Antoni (1888-1945) ; Wilk, Hilary Marcin (1917-1998) ; Zygmunt II August (król Polski ; 1520-1572) ; Bonifratrzy - archiwistyka - Polska ; Bonifratrzy - bibliotekarstwo - Polska ; Caritas Diecezji Rzeszowskiej ; Polski Czerwony Krzyż. Oddział (Przemyśl) - 1939-1945 r ; Papieskie Kolegium Polskie (Rzym) - 19 w ; Prezentki - szkolnictwo - Polska - od 1989 r ; Salezjanie - Polska - od 1980 r ; Sokół (organizacja) - Polska - 19-20 w ; Wiener Stadtconvict ; Zmartwychwstańcy - szkolnictwo - Włochy - 19 w ; Głos Seminarium Zagranicznego ; Archiwa kościelne - zbiory - Polska ; Biblioteki klasztorne - zbiory - Polska ; Biskupi - katolicyzm - Polska ; Bractwa religijne - katolicyzm - Polska - 15-18 w ; Duchowieństwo katolickie - Polska ; Duszpasterstwo polonijne ; Kapliczki i krzyże przydrożne - Polska ; Katecheza - katolicyzm - Polska - od 1989 r ; Kościół katolicki - Polska ; Papiestwo - biografie ; Religia - język ; Religijność - katolicyzm - Polska ; Szkolnictwo - Polska ; Szkolnictwo parafialne - katolicyzm - Polska ; Szkolnictwo teologiczne - katolicyzm - Włochy - 19 w ; Wychowanie religijne - katolicyzm - Polska - 15 w ; Przemyska, diecezja (katol.) ; Rzeszowska, diecezja (katol.) ; Rzeszów (woj. podkarpackie ; okolice) - religia ; Biografie ; Księga pamiątkowa
Bibliogr. przy niektórych pracach.
Tekst częśc. niem.
WOKÓŁ OSOBY: Kalendarium ważniejszych wydarzeń w życiu ks. bpa Kazimierza Górnego Biskupa Rzeszowskiego / Hieronima Janicka ; Kalendarium ważniejszych wydarzeń w dziejach diecezji rzeszowskiej / Hieronima Janicka. KOŚCIÓŁ I NARÓD NA DROGACH HISTORII: Rzeszowsko-tyczyńskie Bractwo Kapłańskie pod patronatem Ducha Świętego i Maryi Dziewicy Matki Miłosierdzia od XV do XVIII stulecia / Henryk Borcz ; Organizacja katechezy na terenie diecezji rzeszowskiej w latach 1992-2000 / Krzysztof Budzyń ; Starania biskupa Ignacego Jeża o utworzenie Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie / Tadeusz Ceynowa ; Święta Królowa Jadwiga - polityk w służbie narodu / Izabela Fac ; Działalność społeczna duchowieństwa polskiego w Oddziale Polskiego Czerwonego Krzyża w Przemyślu 1939-1945 / Jerzy Gapys ; Próba "demokratyzacji" Kościoła Katolickiego w Polsce (Ruch księży patriotów) / Andrzej Garbacz, Łukasz Matyjasiak ; Uczestnictwo wiernych diecezji kieleckiej w nabożeństwach roku liturgicznego w latach drugiej wojny światowej (1939-1945) / Tomasz Gocel ; Dzieje kultu NMP w kościele Św. Krzyża w Rzeszowie. Zarys problematyki / Władysław Jagustyn, Sławomir Zych ; Kwestie religijne w korespondencji króla Zygmunta Augusta do Radziwiłłów - przyczynek do dziejów tolerancji w Polsce drugiej połowy XVI w. / Agnieszka Januszek ; Teodor Bensch (1903-1958) - pierwszy biskup Kościoła gorzowskiego / Mariusz Kołodziej ; Przejawy kultu św. Jadwigi Królowej w Bieczu / Władysław Kret ; Duszpasterstwo polonijne w świetle "Głosu Seminarium Zagranicznego" w latach 1933-1939 / Agata Kruk ; "Tobie, otcze duchowny". Wychowanie do kapłaństwa a rodzina w mieście późnośredniowiecznej Europy Środkowej na przykładzie Wrocławia / Sebastian Krzyżanowski ; Archiwum i biblioteka cieszyńskiego konwentu - przykładem tworzenia klasztornych zbiorów polskiej prowincji bonifratrów / Marcin Łobozek ; Generał Kazimierz Dworak (1895-1954) / Jerzy Majka ; Papieże o imieniu Benedykt / Józef Mandziuk ; Kapliczki - leśne ślady wiary / Edward Marszałek ; Dęby papieskie na terenie diecezji rzeszowskiej / Edward Marszałek ; Ksiądz Andrzej Fedukowicz (1875-1925) - kapłan, który stał się żywą ofiarą / Stanisław Nabywaniec ; Powstanie Caritas Diecezji Rzeszowskiej w 1992 r. na tle odrodzenia się i struktur Caritas w Polsce / Stanisław Nabywaniec ; Alumni diecezji polskich w Wiedeńskim Cesarsko-Królewskim Konwikcie Miejskim (1804-1848) / Stanisław Ludwik Piech ; Początki łacińskiego szkolnictwa parafialnego na Podkarpaciu. Wybrane zagadnienia / Janusz Podlaszczak ; Język religijny i jego odmiany / Wiesław Przyczyna ; Ordynariusz kamieniecki ks. bp Piotr Mańkowski - pomysłodawca utworzenia diecezji rzeszowskiej / Witalij Rosowski ; 15. rocznica diecezji rzeszowskiej 1992-2007. Duszpasterstwo misyjne w Kościele rzeszowskim / Izabela Rudnicka, Stanisław Tarnawski ; O patronie miłocińskiej parafii / Edward Rusin ; Z dziejów miejscowości i parafii Piotraszówka-Boguchwała do 1939 r. / Stanisław Rydzik ; Spór o koloratki w połowie XVIII w. Kartka ze współżycia katolickiego duchowieństwa obrządku łacińskiego i greckiego w Rzeczypospolitej / Tadeusz Śliwa ; Rozwój duszpasterskich struktur terenowych diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego za rządów Bpa Józefa Sebastiana Pelczara (1901-1924) / Jan Szczupak ; Martyrologium parafii Frysztak / Krzysztof Szopa ; Hilary Marcin Wilk OFMCap - syn ziemi kolbuszowskiej (1917-1998) / Józef Szymański ; Działalność Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Rzeszowie i w okręgu rzeszowskim / Ryszard Lesław Tokarz ; Ks. Antoni Wądrzyk (1988-1945), proboszcz w Lubniu / Jacek Urban ; Funkcjonowanie parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Małopolskim w latach międzywojennych / Bartosz Walicki ; Uwarunkowania historyczno-społeczne najnowszych dziejów Kościoła / Jan Walkusz ; Warsztat pisarski bp. Pawła Kubickiego / Albert Warso ; Kult Matki Bożej w życiu i posłudze pasterskiej biskupa Józefa Sebastiana Pelczara / Mieczysław Wieliczko ; Seweryn Feliks Mieczysław Dolański herbu Korab (1888-1979) / Jan Marian Włodek ; Instytucje kościelne w parafii Wielopole Skrzyńskie do 1945 r. / Grzegorz Wójcik ; "Szkoła to poszerzony dom rodzinny". Rzeszowskie szkoły sióstr prezentek w latach 1997-2007 / Grzegorz Zamoyski ; Z dziejów parafii i sanktuarium w Ostrowach Tuszowskich do 1772 r. / Sławomir Zych ; Z dziejów rodziny Skrzyńskich na Rzeszowszczyźnie w XIX w. / Sławomir Zych ; Salezjanie w Rzeszowie na Nowym Mieście / Waldemar Żurek ; Józef Sebastian Pelczar w szkole pierwszych zmartwychwstańców / Stefan Koperek, Artur Kardaś.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-97116/t.1 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł wydawany w l. 1968-1979 jako seria monograficzna.
Tyt. [t. 1]: Prace i materiały z badań etnograficznych Ośrodka Mokrzyszowsko-Grębowskiego w powiecie tarnobrzeskim, tyt. [t. 2]: Prace i materiały z badań etnograficznych w Mieleckiem, tyt. [t. 3]: Kultura materialna ludu z okolic Rozwadowa. Cz. 1; tyt. "Prace i materiały z badań etnograficznych" od [t. 4]. Numeracja od t. 5.
Bibliogr. przy niektórych pracach.
Streszcz. ang. przy pracach.
ARTYKUŁY: Poza rodziną. Rekonstrukcja etnograficzna obrazu bezżennych, owdowiałych, rozwiedzionych, osób żyjących w konkubinacie i panien z nieślubnymi dziećmi / Małgorzata Paul ; Ogień w kulturze ludowej. Symbolika, funkcje i formy wykorzystywania ognia w kulturze ludowej, w nawiązaniu do wystawy "Wokół Ognia" zorganizowanej w 2005 roku w Muzeum Etnograficznym im. F. Kotuli w Rzeszowie / Damian Drąg ; Między tradycją a komercjalizacją. Analiza przekształceń tradycji, kultury i historii w stowarzyszeniach regionalnych, na przykładzie Bractwa Miłośników Ziemi Ulanowskiej pod wezwaniem św. Barbary / Michał Majowicz ; Ludowe śpiewy religijne w parafii Wielopole Skrzyńskie / Agata Mazur ; Folkloryzm jako zjawisko społeczne. Z badań nad funkcjonowaniem dziedzictwa kultury wsi w województwie podkarpackim na początku XXI wieku / Krzysztof Ruszel. KOMUNIKATY: Dzwony w przestrzeni kulturowej wsi / Damian Drąg. RECENZJE: Bartosz Gałązka, Kolędy podkarpackie, t. 1 / Agata Mazur ; Henryk Olszański, Zamieszańcy. Studium etnograficzne / Krzysztof Ruszel ; Dean MacCannell, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej / Michał Majowicz. KRONIKA: Doroczny konkurs "Najładniejsza Pisanka Wielkanocna", Błażowa 27.03.2008 / Michał Majowicz ; Działalność wystawiennicza Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli / Agata Mazur, Małgorzata Paul. WSPOMNIENIE: Dr Anna Targońska (1949-2008) / Krzysztof Ruszel.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. R-8090/t.6, R-8089/t.6 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego ; 378)
Dot. m .in. Rzeszowa, Przemyśla i woj. podkarpackiego.
Indeks.
Teksty w jęz. pol., słow., ukr.
1. Region - pojęcie historyczne; 2. Problematyka regionalna w najnowszych dziejach Ukrainy; 3. Czeskie i słowackie reminiscencje regionalne; 4. Polskie regiony w I wojnie światowej i dwudziestoleciu międzywojennym; 5. Historyczne i współczesne uwarunkowania rozwoju regionu podkarpackiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-94(4) (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. prac. Bożeny Wyrozumskiej s. 13-[22].
WŁADZA ZWIERZCHNIA: Dyplomatyka i łowy. Za kulisami układu klęckiego (1299) ; Wizyty Władysława II Jagiełły w Poznaniu ; Potwierdzenie praw przez Kazimierza Jagiellończyka w 1453 roku ; Aleksandra Jagiellończyka zabiegi o unię (w świetle korespondencji z radą miasta Krakowa) ; Sprawa posagu Jadwigi Jagiellonki, księżnej bawarskiej ; Ubiory Elżbiety Habsburżanki, pierwszej żony Zygmunta Augusta. MIASTA: Dlaczego w Krakowie? Początki gminy żydowskiej w Krakowie ; Wokół lokacji miasta Bochni na tle urbanizacji Małopolski w XIII wieku ; Początki miasta w Lubieniu Kujawskim ; Kto podejmował decyzje w miastach samorządowych średniowiecznej Polski? ; Pozazawodowe źródła dochodów mieszkańców miast pruskich w średniowieczu ; Dzwonnica kościelna w topografii miasta staropolskiego. LUDZIE: Henryk Kietlicz i krakowski zamach stanu w 1177 roku ; Gładysze z Łosia w XIV i pierwszej połowie XV wieku ; Posiadłości Leliwitów Melsztyńskich w Krakowie ; Borschnitzowie na Rusi Czerwonej w XIV-XV wieku ; Z Westfalii przez Toruń i Kraków za węgierską miedzią (rodzina von der Linde od XIV do pierwszej połowy XVI wieku) ; Glaczowie. Z dziejów krakowsko-lwowskiej rodziny mieszczańskiej w XVI wieku ; Szlachectwo Romerów mieszczan krakowskich ; Procesy w konsystorzu gnieźnieńskim o legaty mieszczan z Polski środkowej dla Kościoła w XV wieku ; Elekcja Tomasza Strzępińskiego na biskupa krakowskiego w 1455 roku ; Kulisy śmierci kuzynów Mikołajów z Gnojnika w 1456 roku ; Skąd pochodził krakowski pisarz miejski Mikołaj Jaskier? ; Nobilitacje Żydów litewskich w XV-XVIII wieku ; Kim był Mikołaj biskup Karpathos? KOŚCIÓŁ, ŚWIĘCI, RELIKWIE: Emmerama wyprawa misyjna nad Dunaj. Fama, sermones i peregrinatio w karolińskiej praktyce misyjnej ; Translacje relikwii św. Stanisława biskupa krakowskiego w rozwoju jego kultu ; Relikwie w średniowiecznych kościołach Kleparza ; Electio sine capite facta... Spór o obsadę prepozytury tuchowskiej w 1526 roku. DOKUMENTY, KANCELARIE, PIŚMIENNICTWO: Dalsze rozważania o włoskim pochodzeniu Galla Anonima ; Z czasów świetności kobiecej twórczości literackiej w Japonii ; O sposobach uprawiania dyplomatyki miejskiej. Przykład holenderski ; Kilka uwag o dokumencie lokacyjnym Krakowa z 1257 roku ; Świadkowie i ich funkcje w procesie wytwarzania dokumentów (na przykładzie dokumentów Księstwa Rugii, 1168-1325) ; W kwestii autentyczności dokumentu Jana Szafrańca z 1408 roku i widymowanych w nim przywilejów tynieckich ; Transfixum - przykład niecodziennego średniowiecznego dokumentu ; Cyzjojan z Italii z końca XV wieku ; Rękopis Biblioteki Watykańskiej Chigi Q.II.51 ; Uwagi wokół rękopisu Klejnotów Królestwa Polskiego z Biblioteki Kórnickiej ; Księga Bractwa Najświętszej Panny Maryi Szkaplerznej przy kościele Św. Mikołaja oo. Franciszkanów w Bytomiu ; Ordynacja kancelarii grodzkiej lubelskiej z roku 1767 na tle ówczesnych rozporządzeń kancelaryjnych ; Średniowieczna geneza formatu A4. UNIWERSYTET KRAKOWSKI: Studia krakowian na praskim uniwersytecie do początku XV wieku ; Z najstarszych dziejów skarbowości Uniwersytetu Krakowskiego. Rachunki prokuratorów generalnych za lata 1458-1490 ; Bedellus seu sapientia na Uniwersytecie Krakowskim ; Czy Breve Regnum było pieśnią krakowskich studentów? MONETY, PIECZĘCIE, HERBY: Adelajda, Emma i Matylda - mennictwo kobiet we wczesnym średniowieczu ; Kraków, Sandomierz i mennictwo Władysława Łokietka ; Herb i gmerki rodziny Vasanów. Z problematyki późnośredniowiecznej sfragistyki mieszczańskiej ; Od "jakby trzech gór" do trzech lilii, czyli o ikonografii czternastowiecznej pieczęci miejskiej Brzeźnicy ; Herb miasta Kazimierza pod Krakowem ; Co nam mówią herby z Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego? KRAKÓW I KRAKOWIANIE W XIX I XX WIEKU: Kraków jako centrum administracyjne Zachodniej Galicji w latach 1796-1809 ; "Z ofiarną myślą na czole...". Krótka opowieść o losach Stefana Giebułtowskiego z Janem Matejką w tle ; Kres rozwiązania austro-polskiego. Wystąpienie prezesa Leona Bilińskiego na posiedzeniu Koła Polskiego w Krakowie w październiku 1916 roku ; O własnych i kolegów toruńskich kontaktach z Zakładem Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz z krakowskimi archiwistami. Garść wspomnień.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-93864 (1 egz.)
Book
In basket
Temat: Półćwiartek, Józef (1935- ) ; Grzymisława (księżna opolska ; ?-ca 1285) ; Krygowski, Kazimierz (1878-1949). Pamiętnik ; Biblioteka Narodowa - zbiory ; Pol'sko-ukraïns'ke kul'turne ob'êdnannâ (Marìupol') ; Towarzystwo Naukowe (Rzeszów) - wydawnictwa ; Bractwa religijne - grekokatolicyzm - Polska - 18 w ; Historia - nauczanie - historia - Polska - 1944-1956 r ; Laikat - katolicyzm - Polska ; Podatek - prawo - historia - Polska - 1918-1939 r ; Polacy za granicą - religia - 19 w ; Polacy za granicą - Ukraina - 21 w ; Szkolnictwo teologiczne - katolicyzm - reforma - Polska - 18 w ; Ukraińcy za granicą - Polska - 1944-1956 r ; Własność - Polska - 18-20 w ; Wysiedlanie - Polska - 1944-1956 r ; Ziemiaństwo - Polska - 19-20 w ; Chełmska, diecezja (grekokatol.) - 18 w ; Dydnia (woj. podkarpackie, pow. brzozowski, gm. Dydnia ; okolice) - zabytki ; Galicja ; Głogów Małopolski (woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, gm. Głogów Małopolski) - sądownictwo - 18 w ; Gnieźnieńska, diecezja (katol.) - szkolnictwo wyższe - reforma - 18 w ; Kolbuszowa (woj. podkarpackie ; okręg) - 19-20 w ; Krasne (woj. podkarpackie, pow. Rzeszów) - klęski elementarne - 18-19 w ; Łańcut (woj. podkarpackie ; okręg) - 1944-1956 r ; Polska - historia ; Przemyska, diecezja (greckokatol.) - organizacja - 18 w ; Przemyska, diecezja (katol.) - organizacja - 18 w ; Przemyska, diecezja (katol.) - szkolnictwo i oświata - 14-19 w ; Rzeszów (woj. podkarpackie) - drukarstwo i edytorstwo - 20 w ; Rzeszów (woj. podkarpackie ; okolice) - historia ; Dolina Dolnego Sanu - miasta - handel i usługi - 16-17 w ; Solska, Puszcza - 16-18 w ; Ukraina - 17 w ; Księga pamiątkowa ; Pamiętniki polskie - historia - 19-20 w ; Podręczniki szkolne - historia - Polska - 1944-1956 r
Bibliogr. prac J. Półćwiartka s. [29]-36.
Tekst częśc. ukr.
WOKÓŁ OSOBY JUBILATA: Zdzisław Budzyński - Józef Półćwiartek. Szkic do biografii naukowej ; Stanisław Nabywaniec, Beata Lorens, Sławomir Zabraniak - Dorobek naukowy i dydaktyczny Jubilata, Bibliografia prac Profesora Józefa Półćwiartka za lata 1996-2010, Działalność dydaktyczna, Wypromowani doktorzy ; Jurij Kyszakewycz - Profesor Ûzef Polučvârtek - doslìdnik ìstorìï Ležajs'ka ; Adam Rząsa - Ze wspomnień o sukcesach twórczych, ale i o rozterkach życiowych historyka Józefa Półćwiartka. ARTYKUŁY: Elżbieta Biesiadecka - Galicja w powojennych podręcznikach do nauczania historii (do 1956 roku) ; Andrzej Bonusiak, Edyta Czop - Polsko-Ukraińskie Stowarzyszenie Kulturalne w Mariupolu. Zarys działalności ; Włodzimierz Bonusiak - Działalność wydawnicza Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie w latach 1938-1991 ; Zdzisław Czownicki - Związki handlowe miast leżących nad dolnym Sanem z Gdańskiem w XVI i XVII wieku ; Rafał Czupryk - Wybrane instytucje przemyskich diecezji obrządku wschodniego i łacińskiego w XVIII wieku ; Tobiasz Dudycz, Stanisław Nabywaniec - Skarby regionu. Historyczne i kulturowe dziedzictwo gminy Dydnia ; Paweł Grata - Austriackie tradycje fiskalne w systemie podatkowym II Rzeczypospolitej ; Jerzy Horwat - Grzymisława "ducissa Opuliensis" ; Mariola Hoszowska - Klio w służbie narodu (1795-1830) ; Zygmunt Kubrak - Wpływ osadnictwa i przemysłu leśnego na proces wylesienia i przemiany drzewostanu w Puszczy Solskiej (XVI-XVIII w.) ; Małgorzata Kutrzeba - Kazimierza Krygowskiego "Pamiętnik" ; Jerzy Kuzicki - Rozwój oraz formy wspólnot laikatu polskiego w okresie Wielkiej Emigracji i współcześnie ; Jan Kwak - Sprawy przed sądami miejskimi Głogowa Małopolskiego w XVIII wieku ; Zbigniew Lenart - Zaangażowanie polityczne mieszkańców powiatu kolbuszowskiego w czasach autonomii galicyjskiej i dwudziestolecia międzywojennego ; Beata Lorens - Bractwa cerkiewne w eparchii chełmskiej w XVIII wieku w świetle zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie ; Roman Pelczar - Szkoły parafialne w łacińskiej diecezji przemyskiej (XIV-XIX w.). Uwarunkowania i dynamika rozwoju ; Jan Pisuliński - Przesiedlenie ludności ukraińskiej z powiatu łańcuckiego do USRR w latach 1944-1946 ; Danuta Pustelak - Działalność oświatowa i dobroczynna ziemiaństwa powiatu rzeszowskiego w XIX i na początku XX wieku ; Sabina Rejman - Ofiary chorób epidemicznych w Krasnem w latach 1786-1863 ; Władysław A. Serczyk - Nad Kołomakiem ; Wacław Wierzbieniec - Rzeszów na pograniczu narodów i kultur ; Sławomir Zabraniak - Reforma studiów w seminariach archidiecezji gnieźnieńskiej w 1792 roku ; Alojzy Zielecki - Własność tabularna w Galicji ; Tabula gratulatoria ; Z archiwum Jubilata.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-102250 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again