Form of Work
Książki
(12)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(11)
available
(2)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(4)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(11)
Author
Zieleniewski Jan (1901-1973)
(2)
Cieślak Stanisław
(1)
Dawidowicz Wacław (1909-1997)
(1)
Homplewicz Janusz (1931-2006)
(1)
Ingelevič-Citak Milena
(1)
Kudrycka Barbara (1956- )
(1)
Kulikowska Justyna
(1)
Kuźniak Brygida
(1)
Leoński Zbigniew (1929-2006)
(1)
Marcinko Marcin
(1)
Menkes Jerzy (1954- )
(1)
Myśliński Mieczysław
(1)
Palczyński Leon
(1)
Peters B. Guy
(1)
Rajchel Kazimierz (1937- )
(1)
Siemaszko Tadeusz
(1)
Sierocka Halina
(1)
Suwaj Patrycja Joanna
(1)
Szczepankowski Robert
(1)
Wasilkowski Andrzej (1932-2020)
(1)
Wej-Osiecka Stanisława
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(5)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(11)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Prawnicy
(1)
Subject
Administracja
(8)
Zarządzanie
(6)
Organizacja
(5)
Kontrola finansowa
(2)
Organizacje międzynarodowe
(2)
Polska
(2)
Praca
(2)
Rady narodowe
(2)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(2)
Biurokracja
(1)
Budżet
(1)
Budżet państwowy
(1)
Budżety terenowe
(1)
Crozier, Michel
(1)
Decyzje
(1)
Dochody państwowe
(1)
Dług publiczny
(1)
Fayol, Henri
(1)
Finanse publiczne
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Gulick, Luther Halsey
(1)
Marketing terytorialny
(1)
Marx, Karl
(1)
NATO
(1)
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
(1)
Państwo
(1)
Podatki i opłaty lokalne
(1)
Polityka
(1)
Prakseologia
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Samorząd mieszkańców
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sektor publiczny
(1)
Simon, Herbert Alexander
(1)
Stein, Lorenz von
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Urwick, Lyndall Fownes
(1)
Urzędnicy
(1)
Weber, Max
(1)
Wilson, Woodrow Thomas
(1)
Wydatki budżetowe
(1)
Władza państwowa
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1601-
(1)
1701-
(1)
1801-
(1)
1901-
(1)
1901-2000
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(2)
Podręczniki
(2)
Podręczniki akademickie
(2)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
12 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
All copies are currently on loan: sygn. WG-351/354 (1 egz.)
Copies are only available in the library: sygn. A-86054 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-26914 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr.
1. Wiadomości wstępne 2. Pojęcie organizacji 3. Organizacja formalna i nieformalna 4. Spiętrzenie kierownictwa 5. Główne typy struktur organizacyjnych 6. Sprawność działania 7. Wytyczne działania sprawnego ze względu na
ekonomiczność 8. Funkcje i czynności w jednostkach organizacyjnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-38743 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia na stronach 21-[23].
Część tekstu w języku angielskim.
Zagadnienia wprowadzające ; Korzenie i geneza organizacji międzynarodowych ; Przewrót organizacjny XX w. ; Pojęcie organizacji międzynarodowej ; Klasyfikacja organizacji międzynarodowych ; Organizacje międzynarodowe - ustrój ; Podmiotowość organizacji międzynarodowych ; Funkcje organizacji międzynarodowych ; Organy organizacji międzynarodowych ; Funkcjonariusze międzynarodowi ; Uchwały organizacji międzynarodowych ; Rola organizacji międzynarodowych w zapobieganiu konfliktom i załatwianiu sporów ; Interpretacja statutów organizacji międzynarodowych ; Organizacje pozarządowe ; Świat zorganizowany.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Uniwersytet Śląski ; 200)
Skrypt przeznaczony dla studentów I roku studiów administracyjnych dziennych i zaocznych
Bibliogr.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-53994 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-46508, A-46507 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 141-142.
I. WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ ORGANIZACJI: 1. Pojecie organizacji i jej formy ; 2. Systemy działań ; 3. Działania sprawne i niesprawne ; II. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ I DOROBKU NAUKI: 1. Organizacja i zarządzanie jako dyscyplina nauki ; 2. Powstawanie, rozwój i dorobek nauki o organizacji i zarządzaniu ; III. STRUKTURY ZARZĄDZANIA: 1. Ogniwa i więzi organizacyjne ; 2. Typowe modele struktur zarządzania i niektóre zasady ich projektowania ; 3. Formalizacja struktur zarządzania ; IV. KIEROWNICTWO W STRUKTURACH ZARZĄDZANIA: 1. Zagadnienia wprowadzające ; 2. Stanowiska kierownicze i ich układ hierarchiczny ; 3. Funkcje i style zarządzania ; V. DECYZJE KIEROWNICZE: 1. Zagadnienia wprowadzające ; 2. Rola i znaczenie decyzji kierowniczych w procesach zarządzania ; 3. Decydent ; VI. SYSTEMY INFORMACYJNE DLA CELÓW ZARZĄDZANIA: 1. Informacja jako zjawisko społeczne ; 2. Informacje w strukturach zarządzania ; VII. ELEMENTY NAUKI ADMINISTRACJI: 1. Pojęcie nauki administracji, jej zakres i rozwój ; 2. Społeczna rola administracji publicznej ; 3. Ustrój administracji - zagadnienia teoretyczne ; 4. Polityka w działaniach administracji publicznej ; 5. Wybrane problemy metod działania administracji publicznej ; 6. Innowacje w administracji ; 7. Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-99940 (1 egz.)
Book
In basket
Organizacje międzynarodowe / Brygida Kuźniak, Marcin Marcinko, Milena Ingelevič-Citak. - Wydanie 5. zmienione i uaktualnione. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - XXIV, 472 strony ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
Wydanie poprzednie pod hasłem: Paweł Czubik, Brygida Kuźniak.
Bibliografia na stronach XV-XIX. Indeks.
Dla studentach wydziałów prawa i wydziałów politologicznych, jak również tych kierunków, na których nauczany jest przedmiot organizacje międzynarodowe i przedmiot prawo międzynarodowe publiczne.
I. CZĘŚĆ OGÓLNA: R. I. Rozważania ogólne ; R. II. Uchwały organizacji międzynarodowych ; R. III. II Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 1986 r. ; R. IV. Sukcesja członkostwa w organizacjach międzynarodowych ; R. V. Zarys historii organizacji międzynarodowych ; II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: R. I. ONZ - organizacja uniwersalna ; R. II. Unia Europejska ; R. III. Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego ; R. IV. Wybrane pozawspólnotowe/pozaunijne organizacje europejskie ; R. V. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża ; R. VI. Wybrane pozaeuropejskie organizacje regionalne o charakterze ogólnym ; R. VII. Wybrane międzynarodowe organizacje gospodarczo-finansowe ; R. VIII. Amnesty International i Greenpeace jako wiodące przykłady międzynarodowych organizacji pozarządowych ; R. IX. Inne wybrane pozarządowe organizacje międzynarodowe: III. Gry edukacyjne ; Gra "Dyplo-mata" ; Gra "Zostań królem organizacji międzynarodowych".
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-341 (1 egz.)
Copies are only available in the library: sygn. A-105783 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
Bibliogr. przy rozdz.
Tekst częśc. tł.
Dział I. ADMINISTRACJA PUBLICZNA, SŁUŻBA PUBLICZNA, SEKTOR PUBLICZNY I NAUKA ADMINISTRACJI: ISTOTA I POJĘCIA: Rozdz. 1. Pojęcie administracji publicznej: 1.1. Administracja publiczna, różne sposoby rozumienia, 1.2. Administracja publiczna jako dyscyplina rozwijająca się, 1.3. Funkcja i obszary działania administracji publicznej; Rozdz. 2. Służba publiczna; Rozdz. 3. Administracja publiczna i sektor publiczny; Rozdz. 4. Nauka administracji. Różne sposoby nauczania o administracji publicznej: 4.1. Nauczanie administracji publicznej w państwach anglosaskich, 4.2. Nauczanie administracji publicznej w modelu kontynentalnym, 4.3. Nauczanie administracji publicznej w krajach skandynawskich, 4.4. Współczesne podejście do nauczania administracji publicznej. Dział II. HISTORIA ADMINISTRACJI: Rozdz. 1. Administracja państw absolutnych w XVII i XVIII wieku: 1.1. Absolutyzm klasyczny, 1.2. Absolutyzm oświecony, 1.3. Administracja w Polsce w czasach stanisławowskich; Rozdz. 2. Model administracji w państwie liberalnym: 2.1. Administracja we Francji w dobie rewolucji i reform napoleońskich (m.in. Administracja Księstwa Warszawskiego), 2.2. Administracja a konstrukcja państwa prawnego, 2.3. Samorząd terytorialny w Europie w XIX wieku, 2.4. Powstanie i rozwój sądownictwa administracyjnego w Europie; Rozdz. 3. Administracja II Rzeczypospolitej; Rozdz. 4. Administracja w państwach totalitarnych: 4.1. Administracja w Niemczech i Włoszech, 4.2. Administracja w Związku Radzieckim, 4.3. Administracja na ziemiach polskich pod okupacjami państw totalitarnych; Rozdz. 5. Administracja Polski Ludowej. Dział III. TEORIE NAUKI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ OD POCZĄTKÓW NOWOŻYTNOŚCI DO RATIONAL CHOICE THEORY: Rozdz. 1. Biurokracja i biurokratyzm w administracji publicznej: 1.1. Materializm historyczny K. Marksa i F. Engelsa, 1.2. Idealny model biurokracji według Maxa Webera, 1.3. Krytyka biurokracji Michela Croziera; Rozdz. 2. Nowożytne podejście do administracji publicznej: 2.1. Koncepcja administracji według Lorenza von Steina, 2.2. Administracja i polityka w ujęciu Woodrowa Wilsona, 2.3. Organizatorskie podejście do administracji Henriego Fayola, 2.4. H. A. Simon o organizacji administracji i podejmowaniu decyzji, 2.5. Systemowe podejście do administracji L. Gulicka i L. Urwicka; Rozdz. 3. Teoria racjonalnego wyboru: 3.1. Teoria maksymalizacji, 3.2. Teoria "kształtowania urzędu". Dział IV. ZARZĄDZANIE PUBLICZNE: Rozdz. 1. Modele zarządzania publicznego; Rozdz. 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji; Rozdz. 3. Zarządzanie jakością w administracji; Rozdz. 4. Strategiczne zarządzanie rozwojem; Rozdz. 5. Marketingowa orientacja jednostek administracji samorządowej: 5.1. Istota marketingu terytorialnego, 5.2. Struktura i wdrażanie strategii marketingowej. Dział V. ZNACZENIE PRAWA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ: Rozdz. 1. Prawo jako determinanta organizacji i funkcjonowania administracji publicznej: Wprowadzenie, 1.1. Związanie administracji prawem, 1.2. Stosowanie prawa przez administrację publiczną, 1.3. Sądowa kontrola cywilnoprawnych form działania administracji, 1.4. Ustrój administracji publicznej; Rozdz. 2. Znaczenie procedur administracyjnych w funkcjonowaniu administracji publicznej; Rozdz. 3. Udział administracji w procesie tworzenia prawa. Dział VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA I POLITYKA PUBLICZNA: Rozdz. 1. Współczesne systemy polityczne - przegląd wybranych rozwiązań: 1.1. Ustrój polityczny państwa a administracja publiczna, 1.2. Administracja publiczna w różnych systemach rządów (1.2.1. System parlamentarno-gabinetowy - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 1.2.2. Racjonalizacja systemu parlamentarno-gabinetowego - Republika Federalna Niemiec, 1.2.3. System prezydencki - Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, 1.2.4. System mieszany - Republika Francuska, 1.2.5. Model nordycki); Rozdz. 2. Polityzacja życia publicznego: 2.1. Aparat polityczny a aparat biurokratyczny, 2.2. Wpływ polityki i polityków na administrację publiczną; Rozdz. 3. Polityka publiczna jako instrument administrowania; Rozdz. 4. Tworzenie polityki publicznej: 4.1. Uwarunkowania tworzenia polityki publicznej, 4.2. Aktorzy polityki publicznej, 4.3. Etapy polityki publicznej, "cykl" polityki publicznej, 4.4. Wybrane polityki sektorowe w krajach Unii Europejskiej (4.4.1. Polityka ochrony środowiska, 4.4.2. Polityka regionalna); Rozdz. 5. Wdrażanie polityki publicznej i jego paradoksy; Rozdz. 6. Ocena polityki publicznej. Dział VII. ADMINISTRACJA I SPOŁECZEŃSTWO: Rozdz. 1. Legitymacja demokratyczna pośrednia i bezpośrednia; Rozdz. 2. Networking - współpraca administracji ze społeczeństwem: 2.1. Formy współpracy, 2.2. Trzeci sektor - definicja i miejsce we współczesnym państwie demokratycznym, 2.3. Partnerstwo publiczno-prywatne, 2.4. Podmioty prywatne realizujące zadania publiczne - kontraktualizm; Rozdz. 3. Jawność życia publicznego: 3.1. Składowe elementy określające istotę zasady jawności życia publicznego, 3.2. Istnienie wolnych mediów, 3.3. Dostęp do informacji publicznej, 3.4. Nabór do urzędu, 3.5. Public watchdogs, 3.6. Prawo dostępu do informacji w ujęciu historycznym; Rozdz. 4. Rola mediów masowych w komunikowaniu publicznym; Rozdz. 5. Społeczny wymiar patologii w administracji publicznej. Dział VIII. FINANSE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ: Rozdz. 1. Budżety publiczne: 1.1. Pojęcie budżetu publicznego, 1.2. Budżet publiczny a plan finansowy, 1.3. Cechy budżetu publicznego, 1.4. Funkcje budżetu publicznego, 1.5. Specyfika budżetu Wspólnot Europejskich, 1.6. Budżet publiczny w wybranych państwach; Rozdz. 2. Dochody publiczne; Rozdz. 3. Wydatki publiczne i ich efektywność; Rozdz. 4. Budżetowanie; Rozdz. 5. Zarządzanie budżetem; Rozdz. 6. Kontrola budżetu; Rozdz. 7. Budżety publiczne i budżetowanie w Polsce; Rozdz. 8. Dług publiczny w Polsce - wybrane aspekty; Dział IX. KADRY W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ: Rozdz. 1. Kadry sektora publicznego i administracji; Rozdz. 2. Zasoby ludzkie w administracji publicznej - rozwiązania prawne i organizacyjne: 2.1. Przemiany modelu służby cywilnej w Polsce, 2.2. Służby cywilne w wybranych państwach (w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Niemczech), 2.3. Służby Unii Europejskiej; Rozdz. 3. Rekrutacja i selekcja - dwie strony medalu; Rozdz. 4. Podstawowe prawa i obowiązki urzędnika; Rozdz. 5. Odpowiedzialność urzędników; Rozdz. 6. Ocena, motywowanie i wynagradzanie kadr; Rozdz. 7. Szkolenie i rozwój - w stronę organizacji uczącej się. Dział X. ETYKA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ: Rozdz. 1. Infrastruktura etyczna: 1.1. Wprowadzenie, 1.2. Budowanie i rola infrastruktury etycznej, 1.3. Zasoby infrastruktury etycznej, 1.4. Procesy infrastruktury etycznej na przykładzie whistleblowers, 1.5. Etyczne aspekty elektronicznego przetwarzania danych osobowych; Rozdz. 2. Sztuka podejmowania rozstrzygnięć etycznych; Rozdz. 3. Korupcja w administracji publicznej i inne patologie w administracji; Rozdz. 4. Etos urzędnika; Rozdz. 5. O roli kodeksów etycznych w administracji publicznej; Rozdz. 6. Wartości etyczne wobec globalizacji; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
All copies are currently on loan: sygn. WG-351/354 (1 egz.)
Copies are only available in the library: sygn. A-94922 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again