Form of Work
Książki
(11)
Mapy
(4)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(11)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(1)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(11)
Author
Zakrzewski Zbigniew (1912-1992)
(8)
Cukierski Mieczysław
(4)
Korosadowicz Zbigniew (1907-1983)
(4)
Paryski Witold Henryk (1909-2000)
(4)
Zakrzewska Teresa (1930- )
(4)
Chomicz Kazimierz
(3)
Meljon Alina
(3)
Błażyński Zbigniew (1914-1996)
(2)
Młynarska Alina
(2)
Zembrzuski Jerzy (1928- )
(2)
Bartkowski Tadeusz (1920-1992)
(1)
Bochenek Zbigniew (1923-1977)
(1)
Bucholc Marta (1978- )
(1)
Czubiński Antoni (1928-2003)
(1)
Karpiński Zbigniew (socjolog)
(1)
Manterys Aleksander
(1)
Mościskier Andrzej (1937-2015)
(1)
Skoracki Józef
(1)
Szmatka Jacek (1950-2001)
(1)
Szulce Halina
(1)
Turner Jonathan H
(1)
Woroniecka Grażyna
(1)
Wysieńska-Di Carlo Kinga (1976- )
(1)
Zakrzewska-Manterys Elżbieta
(1)
Zakrzewski Aleksander (1909-1985)
(1)
Zakrzewski Ryszard
(1)
Zakrzewski Ryszard (1913-1994)
(1)
Zakrzewski Zbigniew
(1)
Łuczak Czesław (1922-2002)
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(6)
1970 - 1979
(3)
Time Period of Creation
1901-2000
(3)
1945-1989
(2)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Audience Group
Pracownicy naukowi
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Turystyka górska
(4)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(3)
Handel
(2)
Rynek
(2)
Władza państwowa
(2)
Alexander, Jeffrey C.
(1)
Blau, Peter Michael
(1)
Collins, Randall
(1)
Coser, Lewis A.
(1)
Dahrendorf, Ralf
(1)
Ekonomia
(1)
Emerson, Richard M.
(1)
Giddens, Anthony
(1)
Goffman, Erving
(1)
Gospodarka
(1)
Habermas, Jürgen
(1)
Homans, George C.
(1)
Luhmann, Niklas
(1)
Merton, Robert King
(1)
Obrót towarowy
(1)
Otorynolaryngologia
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Parsons, Talcott
(1)
Polska
(1)
Płaca
(1)
Socjologia
(1)
Spożycie
(1)
Towary
(1)
Turner, Jonathan H.
(1)
Urbanistyka
(1)
Zakrzewski, Zbigniew
(1)
Zakrzewski, Zbigniew (1912-1992)
(1)
Subject: time
1901-2000
(3)
1945-1989
(2)
1989-2000
(1)
Subject: place
Tatrzański Park Narodowy (obszar)
(4)
Polska
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Genre/Form
Mapa turystyczna
(4)
Podręcznik
(1)
Domain
Geografia i nauki o Ziemi
(2)
Podróże i turystyka
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
16 results Filter
Authority data
Zakrzewski Zbigniew (1912-1992) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Zakrzewski Zbigniew
Prof. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; ekonomika handlu wewnętrznego, dzieje myśli ekonomicznej, kształcenie dla potrzeb gospodarki.
No cover
Book
In basket
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historii i Nauk Społecznych ISSN 0554-8985 ; t. 8)
Streszcz. w ang.
Bibliogr.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
(Klasycy Nauki Poznańskiej, ISSN 1896-7671 ; t. 5)
Tyt. grzb.: Rozważania o handlu wewnętrznym i...
Życie i twórczość naukowa Zbigniewa Zakrzewskiego / Halina Szulce; Próba teorii handlu; Obszary rynkowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Wiedzy o Polsce Ludowej)
Bibliogr. s. 265-[269].
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO: 1. Budowa geologiczna ; 2. Rzeźba terenu ; 3. Stosunki klimatyczne ; 4. Wody ; 5. Gleby ; 6. Szata roślinna i świat zwierzęcy ; 7. Ocena środowiska geograficznego. ZARYS DZIEJÓW POZNANIA: 1. Rozwój przestrzenny Poznania ; 2. Rola Poznania w życiu narodu i państwa od 1945 r. ; 3. Wyzwolenie Poznania i ukształtowanie się władzy ludowej. ZAGADNIENIA DEMOGRAFICZNE ORAZ WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI: 1. Podział administracyjny i struktura przestrzenna miasta ; 2. Ludność i zatrudnienie ; 3. Dochody i spożycie ludności ; 4. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa ; 5. Ubezpieczenia społeczne, ochrona zdrowia i urządzenia socjalne ; 6. Wypoczynek po pracy, turystyka, sport. GOSPODARKA: 1. Przemysł ; 2. Rolnictwo ; 3. Transport i łączność ; 4. Handel i rzemiosło ; 5. Miejsce współczesnego Poznania w gospodarce kraju. OŚWIATA, NAUKA, KULTURA: 1. Baza materialna i kadrowa ; 2. Instytucje organizujące działalność placówek oświatowych, naukowych i kulturalnych ; 3. Oświata ; 4. Szkoły wyższe ; 5. Nauka ; 6. Działalność w dziedzinie kultury ; 7. Ogólne Uwagi o dorobku oświaty, nauki, kultury. ROZWÓJ POZNANIA W PLANIE PERSPEKTYWICZNYM
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
(Materiały Do Dziejów Polskiego Uchodźstwa Niepodległościowego ; t.6)
Indeks
1. Konferencja Okrągłego Stołu 1989 i jej konsekwencje / Wanda Jarząbek 2. Przekazanie insygniów prezydenckich do Kraju 1990 3. Delegacja prezydencka z Londynu w Warszawie 1990 / Ryszard Zakrzewski 4. Wrażenia z pobytu w Warszawie 1990 / Zygmunt Szadkowski 5. Ostatnia Rada Narodowa RP na Uchodźstwie 1989-91 / Romuald Turkowski 6. Komisja Likwidacyjna Rządu RP na Uchodźstwie 1990-91 / Edward Szczepanik 7. Kalendarium Londyńsko-Warszawskie: październik 1990 - styczeń 1991
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
Otolaryngologia kliniczna / pod red. Aleksandra Zakrzewskiego ; aut. Zbigniew Bochenek [et al.]. - Wyd. 2 uzup. i unow. - Warszawa : PZWL, 1981. - 1051 s., [5] s. rys. kolor., [5] s. fot. kolor., [2] k. fot. kolor. : fot., rys., wykr. ; 25 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Map
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Tytuł oryginału: "The structure of sociological theory" 1998.
Na stronie tytułowej i okładce: Wydanie nowe.
Indeks.
1. Teoria socjologiczna: Natura teorii naukowej, Krytyka teorii naukowej w socjologii, Siedem podstawowych orientacji teoretycznych; CZĘŚĆ I. TEORIA FUNKCJONALNA: 2. Powstanie teorii funkcjonalnej: Analogia organicystyczna, Funkcjonalizm analityczny - Spencer, Funkcjonalizm - Durkheim, Funkcjonalizm a tradycja antropologiczna, Funkcjonalizm a duch Webera ; 3. Podejście empiryczne - Merton ; 4. Podejście analityczne - Parsons ; 5. Neofunkcjonalizm -Alexander; 6. Funkcjonalizm systemowy - Luhmann: Podejście ogólnosystemowe, Koncepcja ewolucji społecznej, Zróżnicowanie funkcjonalne społeczeństwa. CZĘŚĆ II. TEORIA EWOLUCYJNA: 7. Powstanie teorii ewolucyjnej: Pierwszy bioekolog w socjologii - Spencer, Analogia bioekologiczna - Durkheim, Dobór naturalny - Darwin ; 8. Teorie ekologiczne i biologiczne: Ekologia miasta, Genetyka a dobór naturalny ; 9. Teorie ekologiczne: Makropoziomowa teoria ekologiczna - Hawley, Teoria ekologii miasta ; 10. Nowe teorie ewolucyjne: Teorie socjobiologiczne, Międzygatunkowe porównania form społecznych, Teorie stadiów ewolucji, Powrót do teorii natury ludzkiej. CZĘŚĆ III. TEORIA KONFLIKTU: 11. Powstanie teorii konfliktu: Marks, Weber, Simmel, Rozwój teorii konfliktu ; 12. Teoria dialektyczna - Dahrendorf ; 13. Funkcjonalna teoria konfliktu - Coser ; 14. Syntetyczna teoria konfliktu - Turner ; 15. Teorie neoweberowskie. Podejście analityczne - Collins ; 16. Teorie konfliktu w socjologii historyczno-porównawczej: Mobilizacja mas i upadek państwa, Studium źródeł dyktatury i demokracji - Moore, Teoria rewolucji agrarnej - Paige, Teoria mobilizacji zasobów - Tilly, Analiza państwa i rewolucji społecznych - Skocpol, Teoria upadku państwa - Goldstone ; 17. Teorie neomarksowskie ; 18. Teorie nierówności i stratyfikacji związanych z płcią kulturową: Wczesna teoria stratyfikacji związanej z płcią kulturową - Collins, Teoria stratyfikacji związanej z płcią kulturową - Blumberg, Teoria praw płci kulturowej - Chafetz. CZĘŚĆ IV. TEORIA WYMIANY: 19. Powstanie teorii wymiany ; 20. Podejście behawiorystyczne - Homans ; 21. Podejście dialektyczne - Blau ; 22. Sieciowe ujęcie wymiany - Emerson ; 23. Modele ekonomiczne i teoria gier w teorii wymiany ; 24. Teorie racjonalnego wyboru: Teoria solidarności grupowej - Hechter, Teoria solidarności grupowj - Coleman, Zasady solidarności grupowej. Synteza teorii Hechtera i Colemana ; 25. Teorie sieci wymian: Podstawowe idee w podejściu Emersona, Program teoretyczny Cook, Program teoretyczny Lawlera, Program teoretyczny Molm. CZĘŚĆ V. TEORIA INTERAKCJONISTYCZNA: 26. Powstanie teorii interakcjonistycznej i fenomenologicznej ; 27. Kodyfikacja interakcjonizmu symbolicznego ; 28. Teorie jaźni i tożsamości: Teoria tożsamości - Stryker, Teoria tożsamości - McCall i Simmons ; 29. Teorie roli. Podejście syntetyczne - Turner ; 30. Podejście dramaturgiczne - Goffman ; 31. Wyzwanie etnometodologii ; 32. Teorie emocji w interakcji społecznej: Dramaturgiczna teoria emocji - Hochschild, Interakcjonistyczne teorie emocji, Teorie emocji oparte na pojęciach statusu i władzy, Sieciowe teorie emocji, Ewolucjonistyczno-interakcjonistyczne teorie emocji, Psychoanalityczno-interakcjonistyczne teorie emocji ; 33. Teoria stanów oczekiwań. CZĘŚĆ VI. TEORIA STRUKTURALISTYCZNA: 34. Powstanie teorii strukturalistycznej: Elementy strukturalne w teoriach Marksa, Funkcjonalizm Durkheima a kształtowanie się socjologii strukturalnej, Strukturalizm formalny - Simmel, Interakcjonizm a mikrostrukturalizm, Początki różnicowania się podejść strukturalnych i strukturalistycznych ; 35. Odmiany teorii strukturalnej - francuska, brytyjska i amerykańska ; 36. Teoria strukturacji - Giddens ; 37. Teorie kulturowe: Analiza kulturowa - Wuthnow, Strukturalizm konstruktywistyczny - Bourdieu ; 38. Analiza sieciowa ; 39. Teoria makrostrukturalna - Blau. CZĘŚĆ VII. TEORIA KRYTYCZNA: 40. Powstanie krytycznej analizy nowoczesności: Wątki krytyczne w myśli Marksa, Podstawowy dylemat wczesnej teorii krytycznej. Pesymizm Webera, Ukryty atak Simmla na projekt emancypacyjny Marksa, Teoria krytyczna, wyzwolenie a postmodernizm ; 41. Szkoła frankfurcka i zwrot kulturowy ; 42. Szkoła frankfurcka - projekt Habermasa ; 43. Feministyczna krytyka teorii socjologicznej. Płeć kulturowa, polityka i patriarchat ; 44. Teorie postmodernistyczne: Postmodernistyczna krytyka nauki, Postmodernizm ekonomiczny, Postmodernizm kulturowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again