Form of Work
Książki
(22)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(16)
available
(5)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(3)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(16)
Filia 4 (Ofiar Katynia 15)
(1)
Filia 6 (Podwisłocze 6)
(2)
Filia 7 (Osmeckiego 51)
(1)
Author
Szmyd Kazimierz
(21)
Meissner Andrzej (1937- )
(5)
Dybiec Julian (1940- )
(4)
Andrusiewicz Andrzej (1940- )
(2)
Dolata Elżbieta
(2)
Frączek Zofia
(2)
Szmyd Kazimierz (1946- )
(2)
Szmyd Kazimierz (1946- ). Wieloetniczny i wielokulturowy fenomen Lwowa (pol.)
(2)
Szmyd Kazimierz (1946- ). Z dziejów Narodowego (Tajnego) Uniwersytetu Ukraińskiego we Lwowie (1919-1926) (pol.)
(2)
Śniegulska Anna
(2)
Bartoszewicz Henryk. Stanowisko Poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie wobec sprawy arcybiskupa Jana Cieplaka (pol.)
(1)
Bonusiak Andrzej (1968- ). Lwów w świetle dokumentów radzieckich z 1940 roku (pol.)
(1)
Broda Marian (1954- ). Dostojewski w oczach Leontjewa : podstawy odmiennych tożsamości (pol.)
(1)
Broda Marian (1954- ). Idea Moskwy - Trzeciego Rzymu i struktury "duszy świata" (pol.)
(1)
Budzyński Zdzisław (1952-). Od religii do narodu. Problem tożsamości religijnej i etnicznej na pograniczu polsko-ukraińskim w latach 1772-1939 (pol.)
(1)
Charčuk Krystyna. Rozwój infrastruktury leczniczej w Truskawcu w latach 1827-1939 (pol.)
(1)
Cynarski Wojciech Jan. Kulturowy archetyp i etos a postrzeganie charakteru narodowego (pol.)
(1)
Czop Edyta. Strach w świadomości społeczeństwa Rzeszowszczyzny w latach 1945-1975 (pol.)
(1)
Janowski Karol Boromeusz. Politologii polskiej przemiany (pol.)
(1)
Jestal Jerzy. Debaty wokół społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie (pol.)
(1)
Jestal Jerzy. Ukraińska diaspora (pol.)
(1)
Kamińska-Kwak Jolanta. Środowisko medyczne woj. lwowskiego w okresie międzywojennym (pol.)
(1)
Koko Eugeniusz (1952- ). PPS na Ukrainie wobec kwestii ukraińskiej od końca XIX w. do 1918 r. (pol.)
(1)
Kozłowski Piotr. Małopolski Inspektorat Okręgowy Straży Granicznej w Przemyślu w walce z przestępstwami granicznymi w latach 1928-1934 (pol.)
(1)
Krawczyk Jerzy (1953- )
(1)
Krupa Kazimierz. Zarządzanie wiedzą a zmiany organizacyjne (pol.)
(1)
Kwak Jan (1936- ). Zarys zabudowy miast i wyposażenie mieszkań w woj. ruskim XVI-XVIII wieku (pol.)
(1)
Majkowski Krzysztof. Polska a kwestia ukraińska w latach 1918-1921 (pol.)
(1)
Marek-Zborowska Barbara. Społeczna tożsamość prywatnych przedsiębiorców (pol.)
(1)
Rączy Elżbieta. Armia Czerwona na Rzeszowszczyźnie w latach 1944-1945 (pol.)
(1)
Skoczyńska-Prokopowicz Barbara
(1)
Strycharski Jarosław. Najnowsza dramaturgia rosyjska w interpretacji badaczy i krytków polskich (pol.)
(1)
Strycharski Jarosław. Uniwersalizm twórczości Maksyma Gorkiego (na przykładzie sztuki "Na dnie") (pol.)
(1)
Szluz Beata
(1)
Szopa Grzegorz. Drukarstwo przemyskie w latach 1754-1939 (pol.)
(1)
Tarnawski Julian. Archiwum diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w latach 1918-1939 (pol.)
(1)
Wais Kamil. Ewolucja statutu Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1920-1939 (pol.)
(1)
Walczewska Dorota. Związek Równouprawnienia Kobiet we Lwowie w walce o prawa kobiet (pol.)
(1)
Wierzbieniec Wacław. Formy organizowania się ludności żydowskiej Lwowa na płaszczyźnie zawodowej w latach 1918-1939 (pol.)
(1)
Wróbel Joanna. Maciej Rataj - marszałek Sejmu (pol.)
(1)
Ślęzak Monika. Szkolna opieka higieniczno-medyczna w latach 1920-1939 w świetle czasopisma "Wychowanie fizyczne" (pol.)
(1)
Ślęzak Monika. Szkolnictwo ukraińskie w Polsce w latach 90. XX wieku (pol.)
(1)
Świętojańska Beata. Policja w Przemyślu w dobie autonomicznej (pol.)
(1)
Šal'kevič Vâčeslav Feliksovič (1941- ). Spuścizna filozoficzna Włodzimierza Sołowjowa na łamach "Przeglądu Powszechnego" (1884-1890) (pol.)
(1)
Year
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(20)
Subject
Kształcenie
(9)
Oświata
(9)
Wychowanie
(8)
Szkolnictwo
(6)
Szkolnictwo wyższe
(5)
Wychowanie w rodzinie
(5)
Nauczanie początkowe
(4)
Oświata dorosłych
(4)
Pedagogika
(4)
Metody nauczania
(3)
Nauczyciele
(3)
Psychologia wychowawcza
(3)
Świadomość narodowa
(3)
Żydzi
(3)
Alkoholizm
(2)
Edukacja międzykulturowa
(2)
Emancypacja kobiet
(2)
Kultura
(2)
Meissner, Andrzej
(2)
Mniejszości narodowe
(2)
Nauki przyrodnicze
(2)
Położne
(2)
Sokół (organizacja)
(2)
Szkoła im. Tadeusza Czackiego (Lwów)
(2)
Taubenschlag, Rafał
(2)
Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych
(2)
Ukraińcy za granicą
(2)
Wychowanie do wartości
(2)
Wychowanie obywatelskie
(2)
Wykształcenie
(2)
Śpiew
(2)
Alkoholizm dzieci i młodzieży
(1)
Analfabetyzm
(1)
Cieplak, Jan
(1)
Czerkawski, Euzebiusz (1822-1896)
(1)
Danysz, Antoni (1853-1925)
(1)
Dostojewski, Fiodor
(1)
Drukarstwo
(1)
Duchowieństwo katolickie
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Edukacja globalna
(1)
Eurosieroctwo
(1)
Eutanazja
(1)
Gor'kij, Maksim
(1)
Gry i zabawy
(1)
Katecheci
(1)
Kobieta
(1)
Komensky, Jan Amos
(1)
Kościół katolicki
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Lekarze
(1)
Liceum Krzemienieckie (1805-1831)
(1)
Lotoc'kij, Antìn
(1)
Lwów (Ukraina)
(1)
Małżeństwo
(1)
Mańkowski, Ferdynand (1852-1921)
(1)
Metoda Montessori
(1)
Miasta
(1)
Mobbing
(1)
Muszalski, Władysław
(1)
Mysłakowski, Zygmunt Karol
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież wiejska
(1)
Nauczanie
(1)
Nauki polityczne
(1)
Ochorowicz, Julian (1850-1917)
(1)
Opieka społeczna
(1)
Organizacje kobiece
(1)
Osvald, František Richard
(1)
Pedagogika kultury
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Policja
(1)
Polityka wyznaniowa
(1)
Polska Partia Socjalistyczna (1892-1948)
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przemoc wobec ludzi starych
(1)
Przemytnictwo
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przyjaźń
(1)
Przyroda (przedmiot szkolny)
(1)
Rataj, Maciej
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rodzina
(1)
Rynek pracy
(1)
Skórski, Aleksander
(1)
Solov'ëv, Vladimir Sergeevič
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Strach
(1)
Straż graniczna
(1)
Studenci
(1)
Stuparyk, Bohdan
(1)
Subkultura
(1)
Uczniowie
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Uniwersytet Jana Kazimierza (Lwów)
(1)
Uniwersytet Rzeszowski
(1)
Subject: time
1901-2000
(12)
1801-1900
(11)
2001-
(5)
1701-1800
(3)
1601-1700
(2)
1901-1914
(2)
1918-1939
(2)
1501-1600
(1)
1914-1918
(1)
1930-2010
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(8)
Galicja
(5)
Rzeszów (woj. podkarpackie ; okolice)
(5)
Lwów (Ukraina)
(4)
Przemyska, diecezja (katol.)
(3)
Europa Środkowo-Wschodnia
(2)
Galicja (kraina historyczna)
(2)
Kraków (woj. małopolskie)
(2)
Ukraina
(2)
Zabór rosyjski
(2)
Hiszpania
(1)
Krosno (woj. podkarpackie ; okolice)
(1)
Lwów (Ukraina ; okręg)
(1)
Przemyśl (woj. podkarpackie)
(1)
Rosja
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg)
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie)
(1)
Truskawiec (Ukraina)
(1)
ZSRR
(1)
Genre/Form
Słownik biograficzny
(4)
Bibliografia osobowa
(2)
Księga pamiątkowa
(2)
Materiały konferencyjne
(2)
Pamiętniki polskie
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Bibliografia
(1)
Dramat rosyjski
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
Historia
(2)
Nauka i badania
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
26 results Filter
Authority data
Szmyd Kazimierz (1946- ) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Szmyd Kazimierz
Prof. dr hab., pedagogika, historia wychowania i myśli pedagogicznej. Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Book
In basket
(Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych ; t. 1)
M.in. dot. ziemi sanockiej, Jarosławia i opinii studentów rzeszowskich dot. zachowań dysfunkcjonalnych we współczesnej szkole (s. 303-309).
Bibliogr. przy rozdz.
Tekst częśc. ukr. ang., słowac. Streszcz. ang.
I. FILOZOFICZNE I ETYCZNE KONTEKSTY WYCHOWANIA KULTUROWEGO: Edukacja dla etyki ekologicznej w kontekście współczesnych zagrożeń i wyzwań cywilizacyjnych jako problem międzykulturowy ; Filosofs'kyy aspekt katehoriyi oznaky ; Zmienność wartości i zasad moralnych w świecie ponowoczesnym a standardy życia społecznego i indywidualnego ; Ciągłość i zmiana podstawą współczesnego wychowania ; Państwo i naród jako kulturowe wartości współczesnego wychowania ; Tożsamość jako kategoria edukacyjna ; O kulturze bez mitów ; Etické aspekty rozhodnutia na konci života ; Wychowanie do szczęścia w założeniach "etyki rozwoju". II. EDUKACJA DLA TOŻSAMOŚCI OJCZYZN I WIELOKULTUROWOŚCI: Wychowanie do wielokulturowości i międzykulturowości (potrzeba - realizacja - trudności) ; What can the state do to facilitate a multicultural society and multicultural schools? ; Oświata i wychowanie Polaków i Ukraińców - między emocjami a obiektywnym osądem ; Mental'ni osoblyvosti osvity v umovakh polietnichnoho regionu ; Osvitni potreby zhinok u konteksti suchasnykh transformatsiynykh protsesiv (na prykladi neformal'noyi osvity zhinok u ssha) ; The Reproduction Behaviour of Women in EU-27: The Gender Equality (II part) ; Yevropeyizatsiya osvitn'oyi systemy Ukrayiny: tradytsiya i perspektywy ; Komunikat pt. Wielokulturowość a wyzwania przyszłości w opinii maturzystów Euroregionu Południowo-Wschodniego. Projekt badań ; Poszanowanie kultury i budowanie kultury jako wyzwanie i zadanie w sytuacji unifikacji i wielokulturowości ; Ukrayins'ka rodyna pid vplyvom protsesiv hlobalizatsiyi ta mihratsiyi: osvitni perspektyvy vidrodzhennya zasadnychykh vartostey ; Współczesne zagrożenia kultury ; Edukacja międzykulturowa drogą do przeciwdziałania zagrożeniom i przemocy w świecie XXI wieku ; Przeciwdziałanie alienacji grup społecznych w dobie globalizacji jako wyzwanie społeczne i edukacyjne ; Patologizacja współczesnego świata a proces wychowania we współczesnej szkole ; Reflexívne posúdenie životnej situácie klienta ako výsledok k'účových vedomosti a zručností sociálneho pracovnika ; Vzdelávanie dospelých v boji proti negramotnosti - k'účový faktor v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu ; Rozvoj kompetencií a aktivizácia potenciálnych aktérov k rodovej rovnosti, III. HISTORYCZNE I WSPÓŁCZESNE DZIEDZINY OŚWIATY I WYCHOWANIA - KONTEKSTY KULTUROWE: Tradycje oświatowe ziemi sanockiej, Jerzy Potoczny - Wkład galicyjskich domów ludowych w rozwój polskiej teorii i praktyki andragogicznej ; Kulturotwórcza rola Liceum Krzemienieckiego na Kresach Południowo-Wschodnich ; Klaryski starosądeckie i ich działalność wychowawczo-edukacyjna (XVII do połowy XIX wieku) ; Udział duchowieństwa katolickiego w kształceniu nauczycieli szkół powszechnych w Polsce w przededniu odzyskania niepodległości (na przykładzie pracy katechetycznej księdza Władysława Muszalskiego ; Dobroczynność i filantropia w społecznościach wielokulturowej Galicji ; Znaczenie wychowania estetycznego w kształtowaniu tożsamości kulturowej młodzieży galicyjskiej w świetle czasopisma "Muzeum" ; Spojrzenie historyczne na edukację szkolną w Jarosławiu ; Pedagogika Antoniego Łotockiego (1881-1949) w kształtowaniu tożsamości kulturowej Galicji ; Educating Model of Ivan Phylypchak prose in the historical novelizm paradigm ; Pedagogika Jana Twardowskiego ; Prof. dr hab. Bohdan Stuparyk (1940-2002) - nauczyciel dwu słowiańskich narodów i jego spuścizna pedagogiczna ; Mistse tradytsiyi v pedahohichnomu protsesi u konteksti tsyvilizatsiynykh zmin ; Metodologicheskiye i teoreticheskiye problemy vysshey shkoly ; Yakist' osvity yak odna iz stratehichnykh zavdan' modernizatsiyi vyshchoyi shkoly ; Yevropeys'ka polityka v haluzi vyshchoyi osvity: suchasni "vyklyky" dlya Ukrayiny ; Európsky rámec k'úćových kompetencii, ako východisko k novej profesionalit ućite'a hudby na Slovensku ; System edukacji jako szansa i/lub bariera wspierania kultury i edukacji regionalnej (na przykładzie Górnego Śląska). IV. EDUKACJA DLA DIALOGU KULTUROWEGO I CYWILIZACYJNEGO: Edukacja kulturalna drogą do ograniczenia zagrożeń społecznych ; Tworzenie sprzyjającego klimatu dla rozwoju ; Komunikacja społeczna w dobie przemian cywilizacyjnych ; Tolerantnist' i dialoh u formuvanni kul'tury profesiynoho myslennya maybutnikh pedahohiv ; Edukacja artystyczna a społeczeństwo wielokulturowe ; Edukacja muzyczna młodego pokolenia w zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku ; Tónové sústavy a ich miesto v hudobnej histórii ; Cultural aspects of the English lexicon: a cognitive-linguistic perspective ; Vykhovnyy potentsial muzeynoyi osvity u konteksti suspil'nykh peretvoren' v ob'yednaniy Yevropi ; Smak sztuki - refleksje o potrzebie edukacji ku dobru poprzez partycypację w sztuce ; Sztuka w terapii ; Dialoh kul'tur yak zasib zberezhennya national'noyi samoidentychnosti (na prykladi pidhotovky studentiv-polonistiv u L'vivs'komu Natsional'nomu Universyteti imeni Ivana Franka) ; The inclusive agenda In North American special education: a critique and commentory ; Primeneniye sotsial'nogo obshcheniya v sotsial'nykh naukach ; Al'ternatyvni formy ta innovatsiynyy zmist natsional'no oriyentovanoyi osvityans'koyi diyal'nosti u protsesi yevrointehratsiynykh zmin systemy vyshchoyi shkoly Ukrayiny ; Suchasne bachennya vykhovnykh funktsiy tradytsiynoyi narodnoyi ihrashky Ukrayintsiv Karpat ; Udržiavanie kultúrnej identity regiónu prostredníctvom edukácie v oblasti polyestetickej výchovy vo folklórnych súboroch ; Socjalizacja młodego pokolenia w zakresie rynku pracy i życia zawodowego w państwach członkowskich Unii Europejskiej ; Młodzież współczesna jako pokolenie ponowoczesne ; Dialog międzykulturowy w procesie wychowania do pokoju.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-101675/t.1 (1 egz.)
Book
In basket
(Kultura - Przemiany - Edukacja ; t. 1)
Dot. m.in. pracowników dydaktycznych i studentów uczelni rzeszowskich. Badaniami objęto także dzieci z woj. podkarpackiego (s. 218-225, 258-277).
Bibliogr. przy art.
Tekst także w jęz. ang., słow., ukr., wł.
Spis treści i streszcz. rozdz. w jęz. ang.
Część I. HISTORYCZNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA MYŚLI EDUKACYJNEJ: Problemy globalnej edukacji dorosłych XXI wieku ; Regresja antropologiczna w świecie "ponowoczesnym" i kryzys edukacyjny ; Historický kontext predškolského veku v dielach Komenského a Osvalda ako odkaz pre súčasnosť. Część II. AKSJOLOGICZNE I SPOŁECZNE OBSZARY WYCHOWANIA I ROZWOJU CZŁOWIEKA: Wychowanie wobec przemian życia - konteksty cywilizacyjne i kulturowe ; Cierpienie jako wartość i sens ludzkiej egzystencji ; Praca podstawową kategorią pedagogiki pracy i jej aksjologizm ; Wpływ globalizacji na proces wychowania (kilka uwag o zjawisku). Część III. DIALOG I WSPÓŁISTNIENIE KULTUR WE WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI: Faktory ovplyvňujúce komunikáciu v multikultúrnom edukačnom prostredí ; Spoločenské zmeny v súčasnej multikultúrnej spoločnosti ; Multikultúrna výchova ako súčasť výchovy k hodnotám demokratického občianstva v škole ; Dialoh kulĺtur u fakhoviy pidhotovtsi pedahoha ; Edukacja kulturowa wobec problemów współczesnej cywilizacji. Część IV. RODZINA I SZKOŁA - WSPÓLNE OBSZARY KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI: Znaczenie rodziny w pomnażaniu kapitału ludzkiego ; Rodzina pomiędzy przedsiębiorczością a samotnością - ujęcie teoretyczne i perspektywa empiryczna ; Emancypacja kobiet - nowy wzorzec wychowawczy w XIX i XX wieku ; Dyssypacja współczesnej rodziny na tle neokultury XXI wieku. Część V. PSYCHOLOGIA WOBEC WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH: Przykładowy scenariusz działania w zakresie studium indywidualnego przypadku ; Zjawisko wypalenia zawodowego wśród pracowników dydaktycznych centrów językowych w uczelniach Rzeszowa ; Zachowania prozdrowotne studentów fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego ; Adolescentná mládež a vnímanie rovesníkov s problémom alkoholu z hlĺadiska rodu ; Možnosti prevencie kriminality mládeže. Część VI. UNIWERSYTETY I SZKOŁY WYŻSZE W PERSPEKTYWIE WYZWAŃ CYWILIZACYJNYCH: Wartości i kulturowe uwarunkowania reformy szkolnictwa wyższego na obszarze postradzieckim ; La qualità delle scuole Montessori in Italia: uno studio di caso multipol ; Miejsce dalszego doskonalenia zawodowego w systemie uczenia się przez całe życie ; Dydaktychne znachennya poetapnoyi pedahohichnoyi refleksiyi na zanyattyakh u ONZ ; Vykhovannya u prostori muzeyu: suchasni pidkhody do orhanizatsiyi zanyat' u vyshchiy shkoli.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-101674/t.1 (1 egz.)
Book
In basket
(Kultura - Przemiany - Edukacja ; t. 2)
M.in. badania wśród studentów rzeszowskich uczelni (67-74, 208-218, 222-229-także PWSTE w Jarosławiu) oraz uczniów szkół gimnazjalnych w woj. podkarpackim (s. 139-145) i rodziców uczniów szkół podstawowych w Rzeszowie (s. 156-164).
Bibliogr. przy pracach.
Tekst częśc. w jęz. pol., ang., wł. i niem.
Spis treści i streszcz. rozdz. w jęz. ang.
CZ. I. AKSJOLOGICZNE I SPOŁECZNE OBSZARY WYCHOWANIA I ROZWOJU CZŁOWIEKA: Edukacja wobec zmiany antropologicznej i cywilizacyjnej - zagrożenia i szanse rozwoju ; Człowiek w społeczeństwie globalnym - wychowanie do wartości wciąż aktualne ; Axiological components in teacher professiogram in Ukraine and Poland ; The peculiarities of personality in time perspective, depending on dircetions of various value systems ; Problem eutanazji jako jeden z dylematów bioetycznych w edukacji (Według wypowiedzi studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego). CZ. II. RODZINA I SZKOŁA - WSPÓLNE OBSZARY KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI: Szkoła i myśl pedagogiczna w "ponowoczesności" - konteksty cywilizacyjne i społeczne ; System wartości w życiu rodziny ; Jakim językiem o rodzinie mówi współczesna młodzież? ; O dewaluacji znaczenia instytucji małżeństwa w społeczeństwie ponowoczesnym ; Zjawisko wagarowania wśród uczniów szkół gimnazjalnych - raport z badań. CZ. III. PSYCHOLOGIA WOBEC WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH: Psychologiczne korzyści wynikające z realizacji projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia droga do wiedzy" ; Kierowanie klasą szkolną - kreowanie poczucia sprawstwa ; Dialogowe techniki wspomagania rozwoju mądrości. CZ. IV. UNIWERSYTETY I SZKOŁY WYŻSZE W PERSPEKTYWIE WYZWAŃ CYWILIZACYJNYCH: Rozwój kompetencji indywidualnych i zawodowych nauczyciela akademickiego w perspektywie nowych wymagań edukacyjnych ; Funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w opinii studentów ; Szkolnictwo wyższe w Polsce w opinii młodzieży studenckiej ; Wyższe Kursy dla Kobiet - początki kształcenia uniwersyteckiego kobiet w Polsce ; Diventare un "professionista riflessivo": sperimentazione di un modello di riflessione pedagogica condivisa con studenti di corsi master ; Educational practices in the university. A study in the Teacher Training Masters for Teachers of the University of zaragoza ; Rolle der Universitäten und Hochschulen in der Entwicklung eines Leitbildes in Praxis und Ausbildung Bürgernahe Verwaltung und Bũrgerkommune ; Etyka polityczna w perspektywie odpowiedzialności globalnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-101674/t.2 (1 egz.)
Book
In basket
(Kultura - Przemiany - Edukacja, ISSN 2300-9888 ; t. 5)
Na książce także ISSN publikacji online: 2544-1205.
M.in. badania przeprowadzone wśród mieszkańców powiatu rzeszowskiego (s. 238-250), dotyczące szczęścia małżeńskiego.
Bibliografia przy pracach.
Tekst w języku polskim, angielskim. Spis treści, streszczenie w języku angielskim.
HISTORYCZNE ŹRÓDŁA, CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA MYŚLI EDUKACYJNEJ: Nowoczesny konsumpcjonizm - zmiana kondycji ludzkiej i jakości życia. Wyzwania społeczne i pedagogiczne / Jan Szmyd ; Działalność Koła im. Bernarda Goldmana Towarzystwa szkoły Ludowej we Lwowie (1905-1914) / Kazimierz Rędziński ; System kar i nagród w szkołach ludowych w Galicji / Roman Pelczar ; Życie i wychowanie w rodzinach polskich w XIX i na początku XX wieku / Krzysztof Jakubiak ; Teatry włościańskie w Galicji autonomicznej - geneza powstania, działalność i znaczenie społeczno-kulturowe / Jerzy Potoczny ; AKSJOLOGICZNE I SPOŁECZNE OBSZARY WYCHOWANIA I ROZWOJU CZŁOWIEKA: Wartości i antywartości. W stronę szkoły aksjologicznie uniwersalnej / Kazimierz Szmyd ; Kulturowe i poznawcze źródła (uwarunkowania) sporu o dopuszczalność aborcji - konteksty filozoficzne i edukacyjne / Łukasz Chodorowski ; Podmiotowość w wychowaniu - perspektywa personalistyczna / Łukasz Brózda ; RODZINA I SZKOŁA - WSPÓLNE OBSZARY KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI: Postawy rodzicielskie samotnych matek dzieci z autyzmem oraz matek dzieci neurotypowych / Tomasz Gosztyła, Elżbieta Trubiłowicz ; Child's rights and their respecting in perception of teachers / Zofia Frączek ; Powinności - pozory - inicjowanie działania. Wyznaczniki relacji rodziców z nauczycielami w szkołach podstawowych / Barbara Lulek ; Preferowane wybory przyszłych związków małżeńsko-rodzinnych przez dorastającą młodzież / Sławomir Cudak ; Szczęście małżeńskie mieszkańców Podkarpacia - wybrane aspekty / Ewa Markowska-Gos ; PSYCHOLOGIA WOBEC WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH: Poczucie sensu życia rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną / Krystyna Barłóg ; Style radzenia sobie ze stresem przez matki dzieci z niepełnosprawnością / Małgorzata Marmola ; Zarys charakterystyki komunikacji interpersonalnej, możliwe zakłócenia i bariery / Zbigniew Chodkowski ; Emotional education in teacher training through music / Icíar Nadal García, Carmen Fernández Amat, Francisco José Balsera Gomez ; UNIWERSYTETY I SZKOŁY WYŻSZE W PERSPEKTYWIE WYZWAŃ CYWILIZACYJNYCH: Funkcjonowanie studiów podyplomowych w warunkach zmiennej społeczności / Tadeusz Aleksander ; Szkoła wyższa jako instytucja wyrównująca szanse funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych / Barbara Skoczyńska-Prokopowicz ; A case study for the design and development of pedagogical awareness in the Teacher Training Master's Degree: didactic strategies and methodology / Juan Ramón Saler Santaliestra, Rebeca Soler Costa ; Using modern technologies in educational counselling in high schools in Spain (web application- e-portfolio) / Rebeca Soler Costa, Juan Ramón Soler Santaliestra.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-101674/t.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Kultura - Przemiany - Edukacja, ISSN 2300-9888 ; t. 4)
Na książce także ISSN publikacji online: 2544-1205.
Dotyczy m.in.: szkół żydowskich w Galicji, stosunku studentów WSPiA w Rzeszowie do cudzoziemców (s. 130-133), opinii na temat mobbingu klientów rzeszowskich hipermarketów (s. 145-155), badań relacji pomiędzy dziećmi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi w Zespole Szkół nr 3 w Rzeszowie (s. 234-239).
Bibliografia przy pracach.
Tekst w języku polskim, angielskim. Spis treści, streszczenie w języku angielskim.
Cz. I. HISTORYCZNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA MYŚLI EDUKACYJNEJ: Tadeusz Aleksander, Problemy globalnej edukacji dorosłych XXI wieku ; Jan Szmyd, Regresja antropologiczna w świecie "ponowoczesnym" i kryzys edukacyjny ; Maria Podhajecka, Vladimir Gerka, Historicky kontext predskolskeho veku v dielach Komenskeho a Osvalda ako odkaz pre sucasnost ; Cz. II. AKSJOLOGICZNE I SPOŁECZNE OBSZARY WYCHOWANIA I ROZWOJU CZŁOWIEKA: Kazimierz Szmyd, Wychowanie wobec przemian życia - konteksty cywilizacyjne i kulturowe ; Krystyna Barłóg, Cierpienie jako wartość i sens ludzkiej egzystencji ; Barbara Baraniak, Praca podstawową kategorią pedagogiki pracy i jej aksjologizm ; Hanna Sommer, Hubert Sommer ; Wpływ globalizacji na proces wychowania (kilka uwag o zjawisku) ; Cz. III. DIALOG I WSPÓŁISTNIENIE KULTUR WE WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI: Igor Kominarec, Edita Kominarecova, Faktory ovplyvnujuce komunik aiu v multikulturnom edukacnom prostredi ; Igor Kominarec, Spolocenske zmeny v sucasnej multikulturnej spolocnosti ; Valentina Sutakova, Janka Ferencova, Multikulturna vychova ako sucast vychovy k hodnotam demokratickeho obcianstva v skole ; Małgorzata Świdrak, Edukacja kulturowa wobec problemów współczesnej cywilizacji ; Cz. IV. RODZINA I SZKOŁA - WSPÓLNE OBSZARY KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI: Zofia Frączek, Znaczenie rodziny w pomnażaniu kapitału ludzkiego ; Barbara Lulek, Rodzina pomiędzy przedsiębiorczością a samotnością - ujęcie teoretyczne i perspektywa empiryczna ; Magda Urbańska, Emancypacja kobiet - nowy wzorzec wychowawczy w XIX i XX wieku ; Janusz Czerny, Mariola Boratyn, Dyssypacja współczesnej rodziny na tle neokultury XXI wieku ; Cz. V. PSYCHOLOGIA WOBEC WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH: Antoni Krauz, Agnieszka Krauz, Przykładowy scenariusz działania w zakresie studium indywidualnego przypadku ; Barbara Skoczyńska-Prokopowicz, Zjawisko wypalenia zawodowego wśród pracowników dydaktycznych centrów językowych w uczelniach Rzeszowa ; Katarzyna Sobczak, Zachowania prozdrowotne studentów fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego ; Eva Schnitzerova, Adolescentna mladez a vnimanie rovesnikov s problemom alkoholu z hladiska rodu ; Maria Zahatnanska, Moznosti prevencie kriminality mladeze ; Cz. VI. UNIWERSYTETY I SZKOŁY WYŻSZE W PERSPEKTYWIE WYZWAŃ CYWILIZACYJNYCH: Michaił Janicki, Jurii Pelekh, Andriej Seryy, Wartości i kulturowe uwarunkowania reformy szkolnictwa wyższego na obszarze postradzieckim ; Monica Salassa, La qualita delle scuole Montessori in Italia: uno studio di caso multipol ; Michaela Tureckiova, Miejsce dalszego doskonalenia zawodowego w systemie uczenia się przez całe życie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-101674/t.4 (1 egz.)
Book
In basket
W rozdz. II biogramy osób związanych z ziemią krośnieńską.
Bibliogr. s. [539]-553.
WPROWADZENIE. PROBLEMATYKA l PODSTAWY METODOLOGICZNE. CZ. l. FENOMENY ETOSU WIEJSKIEGO (WICIARSKIEGO): Rozdz. l. Chłopski etos emancypacji Podkarpacia: 1. Podkarpacie krośnieńskie jako pogranicze tradycji kultur ludowych i etniczności ludzi, 2. Dążenia emancypacyjne wsi podkarpackiej, 3. Wieś podkarpacka w latach 30. międzywojnia, 4. Ruch ludowy i "wiciowy", 5. Oświata i edukacja społeczno-obywatelska, 6. Praca organiczna, 7. Ożywienie oświatowo-kulturalne wsi lat 30. ; Rozdz. ll. Tytani pracy "u podstaw", współtwórcy przemian cywilizacyjnych ziemi krośnieńskiej: 1. Sebastian Józef Pelczar, 2. Bronisław Markiewicz, 3. Opiekunki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP, 4. Anna z Działyńskich Potocka, 5. Znani, mniej znani i zapomniani, 6. Kształcenie nauczycieli i animatorów kultury na wsi ; Rozdz. lll. Orientacje ludowców i "wiciarzy" w czasie okupacji i po II wojnie światowej (1939-1956). CZ. II. BLIŹNIACZY "WICIARSKIEMU" ETOS ZWIĄZKU MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ: Rozdz. IV. Wcześniejsze i powojenne żródła dynamiki idei młodochłopskiej: 1. Geneza ruchu młodowiejskiego i młodzieżowego na wsi, 2. Powstanie ZMW, 3. ZMW na Rzeszowszczyźnie i na Podkarpaciu krośnieńskim, 4. Tożsamość programowa ZMW na Podkarpaciu, 5. Fenomen działalności społeczno-oświatowej ; Rozdz. V. Rozwój ZMW na ziemi krośnieńskiej w latach 1957-1973 ; Rozdz. VI. Ewolucja ZMW w okresie przemian cywilizacyjnych podkarpackiej wsi w latach 70., 80. i 90.: 1. Dążenia emancypacyjne i aspiracje młodzieży podkarpackiej wsi, 2. Drogi i bezdroża działalności społeczno-kulturalnej i oświatowej ZMW na Podkarpaciu, 3. Etos społeczno-kulturowy ZMW na Podkarpaciu, 4. Powstanie ZSMW na Podkarpaciu (1973-1974), 5. Próby ocalenia tradycji ZMW i idei "wiciowych" ; Rozdz. VII. Powojenne pokolenia wsi podkarpackiej (1957-2007) - ZMW w oczach byłych członków: 1. Geneza i motywacje współtworzenia ZMW, 2. Ocena własnej przynależności do ZMW, 3. Jawny i "ukryty" pogram ZMW - ruch samorządny czy "sterowany"?, 4. Społeczność wiejska, Kościół i inni o ZMW, 5. Konkluzje - osobisty i zbiorowy sens działania społecznego. CZ. III. POTRZEBY I WYZWANIA EDUKACYJNE W WARUNKACH KRYZYSU WIEJSKOŚCI: Rozdz. VIII. Szkolnictwo Podkarpacia w dobie przemian społeczno-ustrojowych ; Rozdz. IX. Współczesne pokolenie młodzieży wiejskiej na Podkarpaciu ; Rozdz. X. Obszary wiejskie - wyzwania kulturowe i edukacyjne : 1. Współczesna wieś jako część globalnego świata, 2. Edukacja międzypokoleniowa - szanse i ograniczenia, 3. Potrzeby i zagrożenia edukacyjne - perspektywa środowiskowa i globalna, 4. Regionalne i generacyjne dziedziny edukacji, 5. Edukacja dla wartości pokoleniowych i lokalnych wobec unifikacji kulturowych ; Zakończenie ; ANEKSY.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. R-8299 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. R-Inf. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-84987 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-77920 (1 egz.)
Authority data
Szmyd Kazimierz (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Szmyd Kazimierz
Pedagogika, historia wychowania i myśli pedagogicznej.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. R-7564, R-Inf. (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. F.4-Podr.0 (1 egz.)
No availability information: sygn. F.6-Podr.008
No availability information: sygn. F.7-Podr.00
Book
In basket
(Galicja i Jej Dziedzictwo ; t. 20)
Na grzb. wyłącznie tyt. serii.
Niniejsza księga jubileuszowa zawiera materiały z konferencji pt. "System oświaty w Galicji i jego rola w przemianach cywilizacyjnych", która odbyła się w maju 2006 r. w Iwoniczu Zdroju.
Częśc. reg.
Bibliogr. prac A. Meissnera s. [22]-36.
Tekst częśc. słowac., ukr.
Kazimierz Szmyd - Andrzej Meissner, historyk wychowania i oświaty, uczony i nauczyciel ; Ewa Barnaś-Baran - Bibliografia prac Profesora Andrzeja Meissnera (1969-2007). SZKOŁA I JEJ WPŁYW NA PRZEMIANY CYWILIZACYJNE: Kazimierz Szmyd - Polityka oświatowa Sejmu Krajowego i Rady Szkolnej Krajowej w Galicji (1868-1918) ; Julian Dybiec - Nauka a modernizacja społeczna w Galicji w epoce autonomii ; Jadwiga Hoff - Miejsce wykształcenia we wzorze człowieka dobrze wychowanego w XIX wieku ; Henryka Kramarz - Rozwój ilościowy gimnazjów w Galicji od I rozbioru do końca czasów autonomicznych ; Alicja Puszka - Rola nauczycieli historii i geografii w rozwoju badań historycznych i geograficznych w Galicji w II połowie XIX wieku ; Maria Stinia - Rola i znaczenie średniego szkolnictwa prywatnego w Galicji 1867-1914 ; Ewa Kula - Nauczyciele galicyjscy w szkołach średnich rządowych Królestwa Polskiego w latach 1862-1873 ; Roman Pelczar - Szkoły parafialne w systemie szkolnictwa ludowego w Galicji w latach 1772-1869 (na przykładzie łacińskiej diecezji przemyskiej) ; Andrzej Kliś - Rola galicyjskiej szkoły ludowej w edukacji społeczeństwa polskiego ; Jan Ryś - Rola szkoły ludowej w popularyzacji wiedzy przyrodniczej w Galicji okresu autonomicznego ; Władysława Szulakiewicz - Rola literatury pamiętnikarskiej w rekonstrukcji obrazu galicyjskiego szkolnictwa. Z pamiętnika Rafała Taubenschlaga ; Tadeusz Aleksander - Działalność Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych w Krakowskim Okręgu Szkolnym (1933-1939). MIEJSCE SZKOLNICTWA W KSZTAŁCENIU KADR: Stanisław Ludwik Piech - Rola szkolnictwa teologicznego w życiu kulturalno-społecznym Galicji ; Jerzy Krawczyk - Rola szkół zawodowych w rozwoju przemysłu galicyjskiego doby autonomicznej ; Józef Świeboda - Powstanie i rozwój szkolnictwa handlowego w Galicji ; Jan Wnęk - Problemy oświaty rzemieślniczej w Galicji doby autonomicznej ; Teresa Mazepa - Kształcenie śpiewaków we Lwowie przed 1939 rokiem ; Małgorzata Stawiak-Ososińska - Rys historyczny kształcenia akuszerek w Krakowie (do 1914 roku). EDUKACJA ETNICZNA I WIELOKULTUROWA: Jozef Pšenák - Uhorská školská politika v druhej polovici 19. storočia a boj slovákov o slovenskú školu ; Barbara Łuczyńska - Ukraińscy nauczyciele szkół średnich i ich udział w rozwoju szkolnictwa, nauki oraz w przeobrażeniach społecznych Galicji ; Maria Chepil - Udział ukraińskich instytucji oświatowych w kształtowaniu tożsamości narodowej Ukraińców w Galicji doby autonomicznej ; Kazimierz Rędziński - Szkolnictwo żydowskie w Galicji na przełomie XIX i XX w. ; Agnieszka Kaczyńska - Szkoła im. Tadeusza Czackiego we Lwowie jako pierwowzór żydowskiego szkolnictwa publicznego w Galicji ; Mirosław Łapot - Dzieje Zakładu Sierot Żydowskich we Lwowie (1842-1939). OPIEKA NAD DZIECKIEM I OŚWIATA DOROSŁYCH: Anna Haratyk - Placówki opieki nad dziećmi w Galicji doby autonomicznej ; Ewa Barnaś-Baran - Opiekuńczo-wychowawcze dzieło krakowskich elit społecznych w XIX wieku ; Andrzej Jagusztyn - Osiągnięcia w dziedzinie upowszechnienia słowa drukowanego w Galicji ; Józef Szocki - Działalność oświatowa i wydawnicza na rzecz wsi galicyjskiej na przełomie XIX i XX wieku ; Jerzy Potoczny - Wkład galicyjskich towarzystw oświatowo-kulturalnych przełomu XIX i XX stulecia w rozwój oświaty dorosłych ; Adam Krzanowski - Rola "Sokoła" w społeczno-patriotycznym wychowaniu młodzieży ; Izabela Krasińska - Z problematyki walki z alkoholizmem wśród młodzieży galicyjskiej w początkach XX wieku ; Jarosław Jaciw - Rol' pozaškil'noi osviti u formuvanni patriotičnih počuttiv ukrains'koi molodi Galičini na zlami XIX-XX st. ; Adam Horbowski - Drogi edukacyjne dziecka wsi galicyjskiej. MIĘDZY TRADYCJĄ A WSPÓŁCZESNOŚCIĄ: Jan Szmyd - Edukacja wobec przemian cywilizacyjnych ; Henryk Dybiec - Mobilność transgraniczna studentów wyzwaniem dla polskich szkół wyższych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(Galicja i Jej Dziedzictwo ; t. 20)
Temat: Meissner, Andrzej (1937- ) ; Taubenschlag, Rafał (1881-1958) ; Sokół (organizacja) - Polska ; Szkoła im. Tadeusza Czackiego (Lwów) ; Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych. Komitet Okręgowy (Kraków) ; Alkoholizm - zapobieganie i zwalczanie - Polska - 1901-1914 r ; Kształcenie ; Mniejszości narodowe - szkolnictwo i oświata - Polska - 19-20 w ; Nauczyciele - Polska - 19 w ; Nauczyciele - Ukraina - 19-20 w ; Nauki przyrodnicze - popularyzacja - Polska - 19-20 w ; Oświata - organizacje - Polska - 19-20 w ; Oświata - polityka - Polska - 19-20 w ; Oświata - Polska - 19-20 w ; Oświata - Słowacja - 19-20 w ; Oświata - Ukraina - 19-20 w ; Oświata dorosłych - Polska - 19-20 w ; Położne - szkolenie - Polska ; Szkolnictwo - Polska - 18-20 w ; Śpiew - nauczanie - Polska ; Świadomość narodowa - Ukraina - 19-20 w ; Wychowanie ; Wykształcenie - socjologia - Polska - 19 w ; Żydzi - Polska - 19-20 w ; Galicja - opieka społeczna - 19-20 w ; Galicja - organizacje - 19-20 w ; Galicja - szkolnictwo i oświata ; Kraków (woj. małopolskie) - opieka społeczna - 19 w ; Kraków (woj. małopolskie) - szkolnictwo i oświata ; Lwów (Ukraina) - muzyka - nauczanie ; Lwów (Ukraina) - opieka społeczna - 19-20 w ; Lwów (Ukraina) - szkolnictwo i oświata ; Przemyska, diecezja (katol.) - szkolnictwo i oświata ; Zabór rosyjski - szkolnictwo i oświata - 19 w ; Bibliografia osobowa ; Księga pamiątkowa ; Materiały konferencyjne ; Pamiętniki polskie - historia - 19-20 w
Na grzb. wyłącznie tyt. serii.
Niniejsza księga jubileuszowa zawiera materiały z konferencji pt. "System oświaty w Galicji i jego rola w przemianach cywilizacyjnych", która odbyła się w maju 2006 r. w Iwoniczu Zdroju.
Częśc. reg.
Bibliogr. prac A. Meissnera s. [22]-36.
Tekst częśc. słowac., ukr.
Kazimierz Szmyd - Andrzej Meissner, historyk wychowania i oświaty, uczony i nauczyciel ; Ewa Barnaś-Baran - Bibliografia prac Profesora Andrzeja Meissnera (1969-2007). SZKOŁA I JEJ WPŁYW NA PRZEMIANY CYWILIZACYJNE: Kazimierz Szmyd - Polityka oświatowa Sejmu Krajowego i Rady Szkolnej Krajowej w Galicji (1868-1918) ; Julian Dybiec - Nauka a modernizacja społeczna w Galicji w epoce autonomii ; Jadwiga Hoff - Miejsce wykształcenia we wzorze człowieka dobrze wychowanego w XIX wieku ; Henryka Kramarz - Rozwój ilościowy gimnazjów w Galicji od I rozbioru do końca czasów autonomicznych ; Alicja Puszka - Rola nauczycieli historii i geografii w rozwoju badań historycznych i geograficznych w Galicji w II połowie XIX wieku ; Maria Stinia - Rola i znaczenie średniego szkolnictwa prywatnego w Galicji 1867-1914 ; Ewa Kula - Nauczyciele galicyjscy w szkołach średnich rządowych Królestwa Polskiego w latach 1862-1873 ; Roman Pelczar - Szkoły parafialne w systemie szkolnictwa ludowego w Galicji w latach 1772-1869 (na przykładzie łacińskiej diecezji przemyskiej) ; Andrzej Kliś - Rola galicyjskiej szkoły ludowej w edukacji społeczeństwa polskiego ; Jan Ryś - Rola szkoły ludowej w popularyzacji wiedzy przyrodniczej w Galicji okresu autonomicznego ; Władysława Szulakiewicz - Rola literatury pamiętnikarskiej w rekonstrukcji obrazu galicyjskiego szkolnictwa. Z pamiętnika Rafała Taubenschlaga ; Tadeusz Aleksander - Działalność Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych w Krakowskim Okręgu Szkolnym (1933-1939). MIEJSCE SZKOLNICTWA W KSZTAŁCENIU KADR: Stanisław Ludwik Piech - Rola szkolnictwa teologicznego w życiu kulturalno-społecznym Galicji ; Jerzy Krawczyk - Rola szkół zawodowych w rozwoju przemysłu galicyjskiego doby autonomicznej ; Józef Świeboda - Powstanie i rozwój szkolnictwa handlowego w Galicji ; Jan Wnęk - Problemy oświaty rzemieślniczej w Galicji doby autonomicznej ; Teresa Mazepa - Kształcenie śpiewaków we Lwowie przed 1939 rokiem ; Małgorzata Stawiak-Ososińska - Rys historyczny kształcenia akuszerek w Krakowie (do 1914 roku). EDUKACJA ETNICZNA I WIELOKULTUROWA: Jozef Pšenák - Uhorská školská politika v druhej polovici 19. storočia a boj slovákov o slovenskú školu ; Barbara Łuczyńska - Ukraińscy nauczyciele szkół średnich i ich udział w rozwoju szkolnictwa, nauki oraz w przeobrażeniach społecznych Galicji ; Maria Chepil - Udział ukraińskich instytucji oświatowych w kształtowaniu tożsamości narodowej Ukraińców w Galicji doby autonomicznej ; Kazimierz Rędziński - Szkolnictwo żydowskie w Galicji na przełomie XIX i XX w. ; Agnieszka Kaczyńska - Szkoła im. Tadeusza Czackiego we Lwowie jako pierwowzór żydowskiego szkolnictwa publicznego w Galicji ; Mirosław Łapot - Dzieje Zakładu Sierot Żydowskich we Lwowie (1842-1939). OPIEKA NAD DZIECKIEM I OŚWIATA DOROSŁYCH: Anna Haratyk - Placówki opieki nad dziećmi w Galicji doby autonomicznej ; Ewa Barnaś-Baran - Opiekuńczo-wychowawcze dzieło krakowskich elit społecznych w XIX wieku ; Andrzej Jagusztyn - Osiągnięcia w dziedzinie upowszechnienia słowa drukowanego w Galicji ; Józef Szocki - Działalność oświatowa i wydawnicza na rzecz wsi galicyjskiej na przełomie XIX i XX wieku ; Jerzy Potoczny - Wkład galicyjskich towarzystw oświatowo-kulturalnych przełomu XIX i XX stulecia w rozwój oświaty dorosłych ; Adam Krzanowski - Rola "Sokoła" w społeczno-patriotycznym wychowaniu młodzieży ; Izabela Krasińska - Z problematyki walki z alkoholizmem wśród młodzieży galicyjskiej w początkach XX wieku ; Jarosław Jaciw - Rol' pozaškil'noi osviti u formuvanni patriotičnih počuttiv ukrains'koi molodi Galičini na zlami XIX-XX st. ; Adam Horbowski - Drogi edukacyjne dziecka wsi galicyjskiej. MIĘDZY TRADYCJĄ A WSPÓŁCZESNOŚCIĄ: Jan Szmyd - Edukacja wobec przemian cywilizacyjnych ; Henryk Dybiec - Mobilność transgraniczna studentów wyzwaniem dla polskich szkół wyższych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-72855/t.20 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-008 (1 egz.)
Book
In basket
Streszcz. ang. przy rozdz.
Tekst częśc. czes.
1.Wyzwania współczesności. O nowe jakości aksjologiczne 2.W poszukiwaniu skutecznych form pomocy współczesnemu człowiekowi 3.Koncepcje pomocy dziecku i rodzinie 4.Pomoc współczesnemu człowiekowi - perspektywa praktyczna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. F.6-37 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 15.
Streszcz. ang. przy pracach.
Kazimierz Szmyd: Wprowadzenie - Edukacja wobec wyzwań cywilizacyjnych XXI wieku w sporze o podstawowe paradygmaty wychowania. AKSJOLOGICZNE I EDUKACYJNE HORYZONTY PEDAGOGIKI XXI WIEKU: Jan Szmyd: Czy w świecie "płynnej nowoczesności" można budować ogólną teorię wychowania? ; Józef Błażej: Nowe kierunki w ujmowaniu wychowania człowieka w XXI wieku. Od antropologii wychowania do pedagogiki auxiliarnej ; Eugenia Potulicka: Neoliberalna koncepcja reformowania szkolnictwa ; Kazimierz Szmyd: Edukacja dla kondycji humanistycznej człowieka. Konteksty egzystencjalne i aksjologiczne. SZKOŁA W OBLICZU WSPÓŁCZESNYCH PRZEMIAN, POTRZEB I ZAGROŻEŃ: Hanna Sommer: Przemiany współczesnego świata - globalne wyzwanie edukacyjne ; Adam Horbowski: O potrzebie doskonalenia edukacji obywatelskiej - refleksja pedagoga ; Antoni Zając: Proces rozwijania zdolności poznawczych uczniów ; Jolanta Lenart: Potrzeby współczesnego rynku pracy wyznacznikiem zadań edukacyjnych ; Hubert Sommer: Wybrane aspekty subkultur młodzieżowych w Polsce - analiza problemu: Antoni Olak, Antoni Krauz: Szkoła przyjaźnie wymagająca. Kolejna reforma systemu edukacji w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-98572/t.1 (1 egz.)
Book
In basket
Dot. m.in. postaw pracowniczych byłych członków ZPiT "Resovia Saltans".
Bibliogr. s. 140.
Tekst częśc. słowac., ukr.
Streszcz. ang. przy pracach.
NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA ANIMATOREM PRACY OPIEKUŃCZEJ I WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PRZYSZŁOŚCI: Elżbieta Dolata: Refleksje o nauczycielu w dziejach myśli pedagogicznej ; Anna Śniegulska: Współczesny dyskurs o nauczycielu ; Anna Wołpiuk-Ochocińska: Wyzwania współczesnego nauczyciela w dobie globalizacji i powszechnej konkurencji ; Antoni Olak: Nauczyciel jako wychowawca i opiekun w dzisiejszej szkole ; Małgorzata Wójcik: O nową jakość studenckich praktyk pedagogicznych. WOKÓŁ TEORII I PRAKTYKI FUNKCJI WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY: Aleksandra Mach: Aktualne tendencje wspierania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w polskim systemie oświatowym ; Alicja Kubik: Płaszczyzny integracji w edukacji wczesnoszkolnej - mit czy rzeczywistość? ; Katarzyna Serwatko: Problemy kształcenia i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim ; T. I. Paguta: Teoretiko-metodologični osnovi estetičnogo vihovannâ molodših školâriv u sučasnih umovah ; Anna Opulska: Gry i zabawy w edukacji wczesnoszkolnej ; Jana Hudáková, Zuzana Sláviková: Skupinové vokálne aktivity a ich význam v súčasnej škole ; Iveta Drzewiecka: K vizuálnej poetike textov básní. POZASZKOLNE KONTEKSTY WYCHOWANIA I KSZTAŁCENIA - MIĘDZY TRADYCJĄ A KONTYNUACJĄ: Renata Zubrzycka: Zaangażowanie w wolontariat w teorii i badaniach empirycznych ; Beáta Balogová, Monika Žumárová: Životný štýl detí s problémovým správaním v kontexte rodinnej terapie A. Adlera ; Leszek Solarczyk: Tradycje wychowania narodowego i obronnego ; Piotr Zawada: Wpływ zainteresowań na kształtowanie się postaw pracowniczych - studium socjologiczne na przykładzie członków ZPiT "Resovia Saltans" ; Małgorzata Gawle-Wiernasz: Piękno przyjaźni a fenomen indywidualności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-98572/t.2 (1 egz.)
Book
In basket
(Kultura - Przemiany - Edukacja ; t. 3)
M.in. badania dot. młodzieży i ludzi starych przeprowadzone w woj. podkarpackim.
Bibliogr. przy pracach.
Tekst także w jęz. ang.
Streszcz. ang.
AKSJOLOGICZNE I SPOŁECZNE OBSZARY WYCHOWANIA I ROZWOJU CZŁOWIEKA: Sens wartości w systemie edukacji narodowej / Kazimierz Denek. Regionalizm i ponowoczesność - w stronę wychowania antropologicznego i edukacji kulturotwórczej / Kazimierz Szmyd. Społeczne i kulturowe uwarunkowania formowania się systemu wartości nauczycieli / Zofia Frączek, Pelekh Yurii, Yanitskiy Mikhail Sergeyevich, Monica Salassa. Szanse i zagrożenia społeczeństwa informacyjnego - wybrane aspekty / Hanna Sommer, Hubert Sommer, Jerzy Michno. Sumienie jako kategoria transcendentnego wychowania / Andrzej Garbarz. II. RODZINA I SZKOŁA - WSPÓLNE OBSZARY KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI: Priorytety polskiej edukacji wobec zadań rozwoju Polski w latach 2015-2025 / Czesław Banach. Praca nad niepełnosprawnością w ujęciu holistycznym: strategie i procedury szkolne / Rebeca Soler Costa. Relacje w małżeństwie a postawy rodziców wobec niepełnosprawnych dzieci / Małgorzata Marmola. Przemoc wobec seniorów we współczesnej rodzinie - wybrane aspekty (komunikat z badań)/ Ewa Markowska-Gos. Zjawisko eurosieroctwa w świetle badań statystycznych i w opiniach społecznych / Barbara Skoczyńska-Prokopowicz. III. PSYCHOLOGIA WOBEC WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH: Poczucie sieroctwa duchowego jako efekt zaniedbania / Agnieszka Franczyk. Ryzyko wypalenia zawodowego u nauczycieli chemii / Zbigniew Chodkowski. Kryterium jakości pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi w środowisku przedszkolnym / Elżbieta Markiewicz, Ireneusz Skawina. Działania profilaktyczne w pracy socjalnej / Małgorzata Papier. IV. UNIWERSYTETY I SZKOŁY WYŻSZE W PERSPEKTYWIE WYZWAŃ CYWILIZACYJNYCH: Uniwersytet w świecie ponowoczesnym - zagrożenia, nowe role i wyzwania / Jan Szmyd. Zarządzanie potencjałem dydaktycznym nauczycieli akademickich wyzwaniem nowoczesnych uczelni wyższych / Anna Englert-Bator, Anna Wołpiuk-Ochocińska. Statystyczna ocena zmian w szkolnictwie wyższym w Polsce w latach 1999-2013 / Małgorzata Stec. Wokalna ekspresja we wczesnych latach nauczania: dydaktyczny eksperyment z udziałem studentów Uniwersytetu w Saragossie / Icíar Nadal García, Belén López Casanova.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-101674/t.3 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again