Form of Work
Książki
(18)
Status
only on-site
(13)
available
(4)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(4)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(13)
Filia 11 (Dębicka 170)
(1)
Author
Szlachta Bogdan (1959- )
(19)
Balicki Janusz (1947- )
(2)
Dziubka Kazimierz (1957- )
(2)
Krzynówek-Arndt Anna
(2)
Nijakowski Lech M. (1977- )
(2)
Adamiak Elżbieta (1964- )
(1)
Biernacki Włodzimierz
(1)
Dudek Antoni (1966- )
(1)
Kozub-Ciembroniewicz Wiesław (1944- )
(1)
Koźmian Stanisław (1836-1922)
(1)
Neuhaus Richard John (1936- )
(1)
Szlachta Bogdan
(1)
Tarnowski Stanisław (1837-1917)
(1)
Łatka Rafał (1985- )
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Nauki polityczne
(4)
Prawo
(4)
Konserwatyzm
(3)
Państwo
(3)
Polityka
(3)
Polska
(3)
Filozofia
(2)
Ideologia
(2)
Społeczeństwo
(2)
Suwerenność państwa
(2)
Świadomość narodowa
(2)
Bobrzyński, Michał
(1)
Czartoryski, Adam Jerzy
(1)
Dzieduszycki, Wojciech
(1)
Estreicher, Stanisław
(1)
Górski, Ludwik
(1)
Helcel, Antoni Zygmunt
(1)
Idee polityczne
(1)
Jaworski, Władysław Leopold
(1)
Kajsiewicz, Hieronim
(1)
Kalinka, Waldemar
(1)
Kasparek, Franciszek
(1)
Klaczko, Julian
(1)
Komunizm
(1)
Kościół katolicki
(1)
Koźmian, Jan
(1)
Koźmian, Stanisław
(1)
Krasiński, Zygmunt
(1)
Kumaniecki, Kazimierz Władysław
(1)
Oczapowski, Józef Bohdan
(1)
Piasecki, Adam
(1)
Popiel, Paweł
(1)
Publicystyka polska
(1)
Rembowski, Aleksander
(1)
Rostworowski, Wojciech
(1)
Rzewuski, Henryk
(1)
Sapieha, Eustachy
(1)
Socjologia
(1)
Socjologia społeczna
(1)
Spasowicz, Włodzimierz
(1)
Starzyński, Stanisław
(1)
Studnicki-Gizbert, Władysław
(1)
Szaniawski, Józef Kalasanty
(1)
Szkolnictwo
(1)
Sztuka polska
(1)
Szujski, Józef
(1)
Tarnowski, Stanisław
(1)
Ultramontanizm
(1)
Wielka Brytania
(1)
Wolność
(1)
Woroniecki, Jacek
(1)
Władza
(1)
Subject: time
1901-2000
(3)
1701-1800
(1)
1801-1900
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Genre/Form
Wydawnictwa popularne
(2)
Materiały pomocnicze dla szkół
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Szkice
(1)
Słowniki
(1)
19 results Filter
Authority data
Szlachta Bogdan (1959- ) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Szlachta Bogdan
Nauki prawne, historia doktryn politycznych i prawnych.
Book
In basket
Ład, Kościół, naród / Bogdan Szlachta. - Kraków : Aureus, 1996. - 367 s. ; 20 cm.
(Biblioteka Myśli Politycznej)
Indeks
Bibliogr.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-75281 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-84127 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Józef Kalasanty Szaniawski ; Zygmunt Krasiński ; Adam Jerzy Czartoryski ; Hieronim Kajsiewicz ; Jan Koźmian ; Henryk Rzewuski ; Ludwik Górski ; Antoni Zygmunt Helcel ; Julian Klaczko; Józef Szujski; Walerian Kalinka ; Józef Bohdan Oczapowski ; Stanisław Tarnowski ; Franciszek Kasperek; Włodzimierz Spasowicz ; Michał Bobrzyński ; Paweł Popiel ; Stanisław Koźmian ; Wojciech Dzieduszycki ; Aleksander Rembowski ; Jacek Woroniecki ; Kazimierz Władysław Kumaniecki ; Władysław Leopold Jaworski ; Stanisław Starzyński ; Stanisław Estreicher ; Władysław Studnicki-Gizbert ; Eustachy Sapieha ; Adam Piasecki ; Wojciech Rostworowski ; Grupa "Polityki" ; Monarchiści i "państwowcy"
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-329 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-83717 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Myśli Politycznej ; 64)
Dot. m.in. Stanisława Tarnowskiego.
Nota bibliogr. s. [430-431]. Indeks.
Dlaczego badania nad konserwatyzmem? ;O potrzebie refleksji konserwatywnej ; Edmund Burke wobec koncepcji prawa naturalnego ; Kontrrewolucja w imię obowiązywania prawa naturalnego? Uwagi na marginesie pewnego sporu konserwatystów ; Problem wolności w ujęciu konserwatysty ; Konserwatyści a religia. Kilka uwag na marginesie badań dziejów konserwatyzmu (także polskiego na przełomie XIX/XX wieku) ; Adam Jerzy Czartoryski wobec religii i jej stosunku do polityki ; Ultramontanin Jan Koźmian [wraz z Ewą Hajdasz] ; Stanisław Koźmian - współtwórca "szkoły stańczykowskiej" ; Stanisław Tarnowski jako myśliciel polityczny ; Julian Dunajewski jako "stańczyk" ; Kilka uwag o stosunku polskich konserwatystów do dziedzictwa romantycznego ; Konserwatyzm a liberalizm w polskiej myśli politycznej ; Krytyka modernizacji w pismach polskich konserwatystów (na przykładzie zagadnień dotyczących ustroju politycznego) ; Uwagi o dwóch sposobach traktowania o patriotyzmie przez polskich konserwatystów (głównie międzywojennych) ; Uwagi o jednym z paradoksów współczesnego polskiego konserwatyzmu (z uwzględnieniem perspektywy historycznej).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-92525 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-80402 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Tekst częśc. ang.
Streszcz. ang., pol.
1. Słowo wstępne ; 2. Suwerenność - kategoria mająca dwa antyczne źródła? ; 3. Możliwości wyodrębnienia "osoby państwa" na gruncie doktryn suwerenności powszechnej XVIII wieku ; 4. Suwerenność a prawomocność panowania: od demokracji suwerennej do postsuwerennych demokracji konstytucyjnych ; 5. Wpływ przemian nowożytnej koncepcji suwerenności politycznej na rozumienie suwerenności podmiotu moralnego ; 6. Suwerenność wewnętrzna - władza dwóch suwerenów ; 7. Nowe zjawiska społeczne i gospodarcze wpływające na suwerenność państwa: wybrane zagadnienia ; 8. Suwerenność, dług i bankructwo państwa ; 9. Narodziny podmiotu suwerennego. Powstanie państwa jako problem polityczny ; 10. Sovereignty, Solidarity and the Future of the European Monetary Union in light of the Eurozone crisis ; 11. Status prawny ludów tubylczych a kwestia podzielności/niepodzielności suwerenności w ustrojach federalnych Argentyny, Meksyku i Stanów Zjednoczonych Ameryki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-32 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Tekst częśc. ang.
Streszcz. ang., 1 pol. przy art.
Bogdan Szlachta - Suwerenność - kategoria mająca dwa antyczne źródła? ; Rafał Lis - Możliwości wyodrębnienia "osoby państwa" na gruncie doktryn suwerenności powszechnej XVIII wieku ; Anna Krzynówek-Arndt - Suwerenność a prawomocność panowania: od demokracji suwerennej do postsuwerennych demokracji konstytucyjnych ; Marcin Baran - Wpływ przemian nowożytnej koncepcji suwerenności politycznej na rozumienie suwerenności podmiotu moralnego ; Wojciech Arndt - Suwerenność wewnętrzna - władza dwóch suwerenów ; Beata Nuzzo - Nowe zjawiska społeczne i gospodarcze wpływające na suwerenność państwa: wybrane zagadnienia ; Piotr Szwedo - Suwerenność, dług i bankructwo państwa ; Adam Danek - Narodziny podmiotu suwerennego. Powstanie państwa jako problem polityczny ; Paula Szydłowska - Sovereignty, Solidarity and the Future of the European Monetary Union in light of the Eurozone crisis ; Sergiusz Bober - Status prawny ludów tubylczych a kwestia podzielności/niepodzielności suwerenności w ustrojach federalnych Argentyny, Meksyku i Stanów Zjednoczonych Ameryki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-104039 (1 egz.)
Book
In basket
(Polskie Tradycje Intelektualne ; 23)
Indeks.
Polscy komuniści w oczach społeczeństwa na progu II wojny światowej ; Intelekt geniusza przy pracy. Stanisław Cat-Mackiewicz o sowieckiej ekonomii ; Postawa rządu RP na uchodźstwie wobec ZSRR (październik 1939 – lipiec 1941) ; Wizja Związku Sowieckiego w propagandzie konspiracyjnej Polskiej Partii Robotniczej. Geneza, węzłowe problemy, egzemplifikacja ; Metody i koncepcje przeciwdziałania Polski Podziemnej wobec działalności komunistów „polskich” (1939-1944). Próba syntezy ; Armia Krajowa wobec działalności komunistycznej pod okupacją niemiecką ; Podziemie narodowe a komuniści w latach 1939-1945 (zarys problematyki) ; Obojętność i „zwyczajna ludzka aprobata”. O postawie Franciszka Ryszki wobec formującego się w powojennej Polsce reżimu komunistycznego ; Kierownictwo PZPR wobec komunizmu ; Stanowisko katolików świeckich z „Tygodnika Warszawskiego”, „Tygodnika Powszechnego” oraz „Dziś i Jutro” wobec władzy i ideologii komunistycznej w latach 1945-1948 ; Dylematy konserwatywnego realizmu w obliczu komunizmu na przykładzie środowiska „Buntu Młodych” i „Polityki” ; Sowietologia polska na uchodźstwie (1945-1989). Główne idee ; Paryska „Kultura” a komunizm. Zarys problematyki ; O tożsamości politycznej i antykomunizmie polskiej emigracji po 1968 r. ; Opozycja przedsierpniowa wobec komunizmu i komunistów ; Imperium sowieckie w myśli i strategii politycznej opozycji w PRL (1976-1980) ; „Solidarność” wobec komunizmu ; W starciu z komunizmem. Józef Glemp ostatni z Prymasów XX wieku. Wybrane kartki z biografii ; Miłosza spojrzenie na komunizm (rekonesans) ; Komunizm w dziennikach pisanych nocą Gustawa Herlinga-Grudzińskiego ; Barbaria i widmo. Zbigniew Herbert wobec komunizmu ; Przeszłość i stosunek do przeszłości jako czynniki określające pozycję partii postpezetpeerowskiej lewicy w systemie partyjnym III RP.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-103906 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-Inf, A-86037 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. [339].
Historia polityczna Polski XX wieku ; Polskie tożsamości ; Ewolucja ustroju politycznego ; Kultura i sztuka ; Rozwój i transformacja polskiego szkolnictwa po II wojnie światowej ; Filozofia w Polsce XX wieku ; Doktryny prawno-polityczne w Polsce współczesnej - nauka i dydaktyka ; Kościół katolicki w Polsce ; Polityka gospodarcza ; Kraków a polski mit narodowy na przełomie XIX i XX wieku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-93979 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-82463 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-72492 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-84509 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
No availability information: sygn. F.11-Podr.3
Book
In basket
(Wielkie Tematy)
Najważniejsze współczesne idee i ideologie polityczno-społeczne, m.in. fundamentalizm, globalizacja, integracja europejska, neoliberalizm, wielokulturowość. Przedmiot dyskusji i sporów. Ważne w prezentowaniu obrazu świata współczesnego ľ mają wpływ na działania różnych grup społecznych, często są wykorzystywane instrumentalnie do samookreślania, ale też do wykluczania innych. Pod ich wpływem organizują się ruchy społeczne. Każde hasło to wyczerpujący wykład na temat, wzbogacony o liczne informacje dodatkowe, wyjaśniające i rozszerzające tekst główny. [PWN, 2008]
1. Agraryzm; 2. Anarchizm; 3. Antyglobalizm; 4. Antysemityzm; 5. Autonomia; 6. Autorytet; 7. Demokracja; 8. Dobro wspólne; 9. Egalitaryzm; 10. Ekologizm; 11. Ekumenizm; 12. Faszyzm; 13. Feminizm; 14. Fundamentalizm; 15. Integracja europejska; 16. Komunitaryzm; 17. Komunizm; 18. Konserwatyzm; 19. Korporacjonizm; 20. Leninizm; 21. Liberalizm; 22. Maoizm; 23. Marksizm; 24. Nacjonalizm; 25. Nazizm; 26. Neokonserwatyzm; 27. Neoliberalizm; 28. Obywatelstwo; 29. Pacyfizm; 30. Państwo; 31. Państwo dobrobytu; 32. Państwo prawa; 33. Pluralizm; 34. Populizm; 35. Prawa człowieka; 36. Rasizm; 37. Regionalizm; 38. Rozbrojenie; 39. Samostanowienie narodów; 40. Socjaldemokracja; 41. Socjalizm; 42. Społeczeństwo obywatelskie; 43. Społeczna nauka Kościoła; 44. Sprawiedliwość; 45. Sprawiedliwość społeczna; 46. Stalinizm; 47. Subsydiarność; 48. Suwerenność; 49. Syjonizm; 50. Tolerancja; 51. Totalitaryzm; 52. Tożsamość; 53. Trockizm; ; 54. Wolność.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-32 (1 egz.)
Book
In basket
(Wielkie Tematy)
Agraryzm ; Anarchizm ; Antyglobalizm ; Antysemityzm ; Autonomia ; Autorytet ; Demokracja ; Dobro wspólne ; Egalitaryzm ; Ekologizm ; Ekumenizm ; Faszyzm ; Feminizm ; Fundamentalizm ; Integracja europejska ; Komunitaryzm ; Komunizm ; Konserwatyzm ; Korporacjonizm ; Leninizm ; Liberalizm ; Maoizm ; Marksizm ; Nacjonalizm ; Nazizm ; Neokonserwatyzm ; Neoliberalizm ; Obywatelstwo ; Pacyfizm ; Państwo ; Państwo dobrobytu ; Państwo prawa ; Pluralizm ; Populizm ; Prawa człowieka ; Rasizm ; Regionalizm ; Rozbrojenie ; Samostanowienie narodów ; Socjaldemokracja ; Socjalizm ; Społeczeństwo obywatelskie ; Społeczna nauka Kościoła ; Sprawiedliwość ; Sprawiedliwość społeczna ; Stalinizm ; Subsydiarność ; Suwerenność ; Syjonizm ; Tolerancja ; Totalitaryzm ; Tożsamość ; Trockizm ; Wolność.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-Inf. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again