Form of Work
Książki
(15)
Status
available
(15)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(4)
Czytelnia Główna - wypożyczalnia(Sokoła 13)
(9)
Wypożyczalnia Muzyczna (Żeromskiego 2)
(1)
Filia 6 (Podwisłocze 6)
(1)
Author
Popek Stanisław (1936- )
(15)
Bobrowska Ładysława
(1)
Karipidis Krystyna
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(3)
1980 - 1989
(8)
1970 - 1979
(3)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Sztuka dziecka
(6)
Sztuka
(5)
Twórczość
(5)
Zdolności
(5)
Psychologia dziecka
(4)
Wychowanie plastyczne
(4)
Arteterapia
(2)
Estetyka
(2)
Innowacje
(2)
Jamison, Kay Redfield
(2)
Kadry
(2)
Muzykoterapia
(2)
Nauczanie początkowe
(2)
Nonkonformizm
(2)
Reklama
(2)
Sternberg, Robert J.
(2)
Studenci
(2)
Testy psychologiczne
(2)
Uczniowie
(2)
Wychowanie
(2)
Zarządzanie
(2)
Barwy
(1)
Dziecko
(1)
Kształcenie
(1)
Muzyka
(1)
Młodzież
(1)
Nauczyciele
(1)
Osobowość
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Rodzina
(1)
Rysunek
(1)
Temperament
(1)
Twórczość dzieci i młodzieży
(1)
Twórczość dziecka
(1)
Wychowanie estetyczne
(1)
Subject: work
Niespokojny umysł
(2)
Genre/Form
Film amatorski polski
(2)
Literatura
(1)
Rysunek
(1)
15 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-159.922.7/.8 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdziałach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Główna - wypożyczalnia(Sokoła 13)
There are copies available to loan: sygn. A-67069 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-159.922.7/.8 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Główna - wypożyczalnia(Sokoła 13)
There are copies available to loan: sygn. A-52201 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. F.6.- 741/742 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. Wyp.Muz.Księg 1567 (1 egz.)
Book
In basket
Barwy i psychika : percepcja, ekspresja, projekcja / Stanisław Popek. - Wyd. 4. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2012. - 294, [2] s., [45] s. tabl. kolor. : il., rys., wykr. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 288-294.
Teorie percepcji barw ; Ekspresyjno-symboliczna wartość koloru w dziejach sztuki ; Barwa jako symbol i wartość w tradycji humanistycznej ; Związek barw z psychiką. Podstawy teoretyczne ; Barwy w diagnostyce psychologicznej ; Barwy w terapii ; Z badań nad percepcją barw przez dzieci i młodzież ; Związek kolorów z emocjami w świetle badań empirycznych młodzieży ; Kolor w ekspresji plastycznej dzieci i młodzieży.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Główna - wypożyczalnia(Sokoła 13)
There are copies available to loan: sygn. A-98015 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Główna - wypożyczalnia(Sokoła 13)
There are copies available to loan: sygn. A-83420 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Główna - wypożyczalnia(Sokoła 13)
There are copies available to loan: sygn. A-61919 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach, wstępach i wprowadzeniu.
Streszcz. ang. lub pol. przy pracach.
Tekst częśc. ang.
I. TWÓRCZOŚĆ W REFLEKSJI TEORETYCZNEJ: 1. Modele psychiki a podstawowe pytania psychologii twórczości; W kierunku "kreatologii ". Charakterystyka najnowszych syntez wiedzy o twórczości (Weisberg, Runco, Sawyer); 2. Twórczość w wymiarze egalitarnym - krytyczna prezentacja stanowisk; 3. Psycholog jako jednostka twórcza; 4. Emocje estetyczne, czyli - co autor miał na myśli?; 5. Problem konwersji inhibitorów w katalizatory kreatywności; 6. Znaczenie wiedzy jako istotnego komponentu kompetencji twórczych w generowaniu innowacji; 7. Synergia jako narzędzie kształtowania "ja" w rzeczywistości społecznej. II. OSOBOWOŚCIOWE ASPEKTY TWÓRCZOŚCI: 1. Dwa typy samooceny a postawy twórcze i zachowania twórcze młodzieży liceum ogólnokształcącego, plastycznego i ekonomicznego; 2. Orientacje społeczne a postawa twórcza; 3. Postawa twórcza jako wyznacznik systemu wartości młodzieży; 4. Creative attitude and the experiencing and the using of music in everday life = Postawa twórcza a doświadczanie i wykorzystywanie muzyki w codziennym życiu; 5. Postawa twórcza a odbiór reklamy wizualnej; 6. KANH III Questionnaire of Creative Behaviour - presentation of the revised version = Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH III - prezentacja wersji zmodyfikowanej; 7. Cognitive and emotional-motivational discrepancies in the functioning of constructive and apparent non-conformists = Poznawcze i emocjonalno-motywacyjne różnice w funkcjonowaniu nonkonformistów konstruktywnych i pozornych; 8. Wpływ czynników kulturowych na konformizm i nonkonformizm ludzi; 9. Środowisko wychowawcze a osobowość twórcza - diagnoza uwarunkowań postaw twórczych studentów na podstawie badań własnych; 9. Rodzinne uwarunkowania twórczości muzycznej; 10. Ojciec a twórczy rozwój dziecka; 11. Parental attitudes in the perception of constructive and apparent non-conformists = Postawy rodzicielskie w percepcji nonkonformistów konstruktywnych i pozornych. III. TWÓRCZOŚĆ A EDUKACJA: 1. Wiedza potoczna nauczycieli o twórczości, Czym jest twórczość w przekonaniach nauczycieli i inżynierów?; 2. Wiedza potoczna nauczycieli o twórczości, cz. II: Związki poglądu na twórczość z kreatywnością; 1. Nauczycielskie koncepcje twórczości. Podmiotowe uwarunkowania oceny twórczości; 2. Psychologiczne predyktory postrzegania własnej kreatywności przez nauczycieli; 3. Dwanaście kluczowych decyzji dla twórczości - stymulowanie kreatywności uczniów w koncepcji Roberta J. Sternberga; 4. Formy muzycznej aktywności twórczej na zajęciach kształcenia słuchu; 5. Self-consciousness of potentially creative and artistically gifted adolescents = Samoświadomość młodzieży potencjalnie twórczej i plastycznie uzdolnionej; 6. Overexcitability and creative attitude of gifted students = Nadpobudliwość a twórcza postawa uczniów zdolnych; 7. Disabling the Able: Stereotype threat and women's deductive reasoning = Niezdolni zdolni: Zagrożenie stereotypem a myślenie generatywne kobiet; 8. Creative secondary school pupil or inevitable candidate for university studies? Reflection thinking of external exam for secondary school certificate = Twórczy licealista czy pewny kandydat na studia? Refleksje nad maturą zewnętrzną; 9. Amatorska twórczość filmowa jako sposób komunikacji wewnątrzpokoleniowej; 10. Twórczość w układzie kategorii pedagogicznych. IV. EKSPRESJA - PROJEKCJA - PSYCHOPATOLOGIA: 1. Drawing as a projection of changes in the human psyche and family relationships = Projekcja zmian w zakresie psychiki i relacji rodzinnych w rysunku; 2. Projekcja problemów emocjonalnych w pracach plastycznych dzieci; 3. Neurotyzm a cechy formalne rysunku dziecka; 4. Studies on musical creative activity: present state and suggested new hypotheses = Badania dotyczące twórczej aktywności muzycznej: stan obecny oraz propozycje nowych hipotez; 5. The changes of art work as the symptom of personality development in art therapy (preliminary and methodical announcement) = Zmiany w pracach plastycznych jako przejaw rozwoju osobowości w procesie arteterapii (wstępne doniesienie); 6. Music psychotherapy as a means of restoring the intellectual creativity of highly gifted underachievers - an integrated clinical and experimental study = Muzykoterapia jako środek odbudowywania twórczości intelektualnej u wysoko uzdolnionej młodzieży z deficytami w zakresie osiągnięć - zintegrowane ujęcie kliniczne i eksperymentalne; 7. Narrative expression of love and temperament of persons diagnosed with antisocial personality = Narracyjna ekspresja miłości i temperament osób z osobowością antyspołeczną; 8. Między literaturą i dokumentem - niespokojny umysł Kay Redfield Jamison. V. TWÓRCZOŚĆ A BIZNES: 1. Potencjał twórczy w organizacji - narzędzie diagnostyczne (Kwestionariusz PTwO); 2. Twórcze rozwiązania konfliktów między pracownikami; 3. Styl zarządzania a twórcze zachowania pracowników; 4. Uprzedmiotowienie pracownika, czyli antytwórcze środowisko funkcjonowania w organizacji; 5. Twórcze i nietwórcze style konsumpcji; 6. Twórcze sposoby przekonywania - reklamy oparte na symulacji mentalnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-159.9 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach, wstępach i wprowadzeniu.
Streszcz. ang. lub pol. przy pracach.
Tekst częśc. ang.
I. TWÓRCZOŚĆ W REFLEKSJI TEORETYCZNEJ: Modele psychiki a podstawowe pytania psychologii twórczości; W kierunku "kreatologii ". Charakterystyka najnowszych syntez wiedzy o twórczości (Weisberg, Runco, Sawyer); Twórczość w wymiarze egalitarnym - krytyczna prezentacja stanowisk; Psycholog jako jednostka twórcza; Emocje estetyczne, czyli - co autor miał na myśli?; Problem konwersji inhibitorów w katalizatory kreatywności; Znaczenie wiedzy jako istotnego komponentu kompetencji twórczych w generowaniu innowacji; Synergia jako narzędzie kształtowania "ja" w rzeczywistości społecznej. II. OSOBOWOŚCIOWE ASPEKTY TWÓRCZOŚCI: Dwa typy samooceny a postawy twórcze i zachowania twórcze młodzieży liceum ogólnokształcącego, plastycznego i ekonomicznego; Orientacje społeczne a postawa twórcza; Postawa twórcza jako wyznacznik systemu wartości młodzieży; Creative attitude and the experiencing and the using of music in everday life = Postawa twórcza a doświadczanie i wykorzystywanie muzyki w codziennym życiu; Postawa twórcza a odbiór reklamy wizualnej; KANH III Questionnaire of Creative Behaviour - presentation of the revised version = Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH III - prezentacja wersji zmodyfikowanej; Cognitive and emotional-motivational discrepancies in the functioning of constructive and apparent non-conformists = Poznawcze i emocjonalno-motywacyjne różnice w funkcjonowaniu nonkonformistów konstruktywnych i pozornych; Wpływ czynników kulturowych na konformizm i nonkonformizm ludzi; Środowisko wychowawcze a osobowość twórcza - diagnoza uwarunkowań postaw twórczych studentów na podstawie badań własnych; Rodzinne uwarunkowania twórczości muzycznej; Ojciec a twórczy rozwój dziecka; Parental attitudes in the perception of constructive and apparent non-conformists = Postawy rodzicielskie w percepcji nonkonformistów konstruktywnych i pozornych. III. TWÓRCZOŚĆ A EDUKACJA: Wiedza potoczna nauczycieli o twórczości, cz. I: Czym jest twórczość w przekonaniach nauczycieli i inżynierów?; Wiedza potoczna nauczycieli o twórczości, cz. II: Związki poglądu na twórczość z kreatywnością; Nauczycielskie koncepcje twórczości. Podmiotowe uwarunkowania oceny twórczości; Psychologiczne predyktory postrzegania własnej kreatywności przez nauczycieli; Dwanaście kluczowych decyzji dla twórczości - stymulowanie kreatywności uczniów w koncepcji Roberta J. Sternberga; Formy muzycznej aktywności twórczej na zajęciach kształcenia słuchu; Self-consciousness of potentially creative and artistically gifted adolescents = Samoświadomość młodzieży potencjalnie twórczej i plastycznie uzdolnionej; Overexcitability and creative attitude of gifted students = Nadpobudliwość a twórcza postawa uczniów zdolnych; Disabling the Able: Stereotype threat and women's deductive reasoning = Niezdolni zdolni: Zagrożenie stereotypem a myślenie generatywne kobiet; Creative secondary school pupil or inevitable candidate for university studies? Reflection thinking of external exam for secondary school certificate = Twórczy licealista czy pewny kandydat na studia? Refleksje nad maturą zewnętrzną; Amatorska twórczość filmowa jako sposób komunikacji wewnątrzpokoleniowej; Twórczość w układzie kategorii pedagogicznych. IV. EKSPRESJA - PROJEKCJA - PSYCHOPATOLOGIA: Drawing as a projection of changes in the human psyche and family relationships = Projekcja zmian w zakresie psychiki i relacji rodzinnych w rysunku; Projekcja problemów emocjonalnych w pracach plastycznych dzieci; Neurotyzm a cechy formalne rysunku dziecka; Studies on musical creative activity: present state and suggested new hypotheses = Badania dotyczące twórczej aktywności muzycznej: stan obecny oraz propozycje nowych hipotez; The changes of art work as the symptom of personality development in art therapy (preliminary and methodical announcement) = Zmiany w pracach plastycznych jako przejaw rozwoju osobowości w procesie arteterapii (wstępne doniesienie); Music psychotherapy as a means of restoring the intellectual creativity of highly gifted underachievers - an integrated clinical and experimental study = Muzykoterapia jako środek odbudowywania twórczości intelektualnej u wysoko uzdolnionej młodzieży z deficytami w zakresie osiągnięć - zintegrowane ujęcie kliniczne i eksperymentalne; Narrative expression of love and temperament of persons diagnosed with antisocial personality = Narracyjna ekspresja miłości i temperament osób z osobowością antyspołeczną; Między literaturą i dokumentem - niespokojny umysł Kay Redfield Jamison. V. TWÓRCZOŚĆ A BIZNES: Potencjał twórczy w organizacji - narzędzie diagnostyczne (Kwestionariusz PTwO); Twórcze rozwiązania konfliktów między pracownikami; Styl zarządzania a twórcze zachowania pracowników; Uprzedmiotowienie pracownika, czyli antytwórcze środowisko funkcjonowania w organizacji; Twórcze i nietwórcze style konsumpcji; Twórcze sposoby przekonywania - reklamy oparte na symulacji mentalnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Główna - wypożyczalnia(Sokoła 13)
There are copies available to loan: sygn. A-93978 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-37.016 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Główna - wypożyczalnia(Sokoła 13)
There are copies available to loan: sygn. A-62410 (1 egz.)
Book
In basket
Dot. m.in. nauczycieli szkół ludowych w Przemyskiem w 18 w.
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
Z BADAŃ NAD HISTORIĄ OŚWIATY: Z zagadnień działalności seniorów nauczycielskich w Królestwie Polskim w latach 1866-1905 / Ryszard Kucha ; Nauczyciele szkół ludowych obwodu przemyskiego w latach 1780-1792 / Marianna Krupa ; Funkcje polskich czasopism pedagogicznych i przedmiotowych w nauczaniu matematyki w szkołach w latach 1918-1939 / Władysław Dubiel ; PEDAGOGICZNE PROBLEMY KSZTAŁCENIA I WYCHOWYWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY: Z problematyki badań eksperymentalnych nad kształtowaniem postaw młodzieży wobec postępu naukowo-technicznego / Mieczysław Łobocki ; Kariery szkolne i zawodowe usamodzielnionych wychowanków domu dziecka / Władysław Socha ; Przegląd problematyki dotyczącej rozwoju mowy i języka u dzieci lekko upośledzonych umysłowo / Zbigniew Tarkowski ; Krytyka jako składnik metody naukowej / Krystyna Kowalik ; WYBRANE PROBLEMY PSYCHOLOGICZNE FUNKCJONOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY: Z badań nad formalnymi właściwościami struktur poznawczych / Jolanta Kociuba ; Osobowościowe korelaty zapotrzebowania na informację w sytuacji stawiania diagnozy / Feliks Socha ; Postawy rodzicielskie a struktura wartości dziecka / Piotr Brzozowski, Włodzimierz Kowalski ; Analiza psychologiczna zespołu psychomatycznego pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek i kamicą moczową (sprawozdanie z badań) / Jan Makara ; PSYCHOLOGICZNE PROBLEMY TWÓRCZOŚCI: Problemy wyobraźni w twórczości naukowej i technicznej na przekładzie twórczości plastycznej / Witold Dobrołowicz ; Psychologiczna analiza procesu twórczego / Stanisław Popek ; Twórczość w oczach psychoanalityka (w 20 rocznicę śmierci Franza Alexandra) / Dorota Turska ; Próba określenia diagnostyczności rysunku spontanicznego (badania porównawcze) / Grażyna Kwiatkowska.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Główna - wypożyczalnia(Sokoła 13)
There are copies available to loan: sygn. A-100619 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Główna - wypożyczalnia(Sokoła 13)
There are copies available to loan: sygn. A-42659 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again