Form of Work
Książki
(20)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(12)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(3)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(12)
Filia 6 (Podwisłocze 6)
(1)
Author
Okólski Marek
(20)
Kamiński Bartłomiej
(2)
Pajestka Józef (1924-1994)
(2)
Fihel Agnieszka (1980- )
(1)
Grabowska-Lusińska Izabela
(1)
Kaczmarczyk Paweł
(1)
Lesińska Magdalena
(1)
Okólski Marek (1944- )
(1)
Timofiejuk Igor
(1)
Timofiejuk Igor (1937- )
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(8)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(19)
Subject
Demografia
(6)
Ludność
(2)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(2)
Polityka ludnościowa
(2)
Polityka migracyjna
(2)
Statystyka gospodarcza
(2)
Swobodny przepływ osób
(2)
Zatrudnienie za granicą
(2)
Śmiertelność
(2)
Emigracja
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Futurologia
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Migracje
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Polacy za granicą
(1)
Polityka społeczna
(1)
Pracownicy wysoko kwalifikowani
(1)
Prognoza demograficzna
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Zatrudnienie cudzoziemców
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Świat
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1989-2000
(2)
1901-2000
(1)
Subject: place
Polska
(6)
Genre/Form
Encyklopedie
(3)
Dane statystyczne
(2)
Opracowanie
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
21 results Filter
Book
In basket
Demografia : podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie / Marek Okólski. - Wyd. 2. - Warszawa : Scholar, 2005. - 238 s. : mapy, rys., tab., wykr. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 237-238 i przy rozdz.
1. Podstawowe kategorie; 2. Metoda; 3. Podstawowe zjawiska; 4. Podstawowe procesy we współczesnym świecie; 5. Podstawowe teorie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Demografia : podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie / Marek Okólski. - Wyd. 2, dodr. - Warszawa : SCHOLAR, 2005. - 238 s. : mapy, rys., wykr. ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz. i s. 237-238.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz., nota bibliogr. s. 237-238.
Książka zawiera przystępny wykład całokształtu zagadnień współczesnej demografii. Tym różni się od innych pozycji wydanych dotqd pod takim samym tytułem, że nie zajmuje się głównie technikami analizy, lecz współczesnym stanem wiedzy o zjawiskach i procesach ludnościowych. Wyłania się z niej obraz demografii jako fascynującej, interdyscyplinarnej dziedziny nauki, której zagadki intelektualne nieodmiennie przyciągają wybitne umysły biologów, ekonomistów, geografów, historyków, matematyków, socjologów, psychologów i przedstawicieli nauk medycznych. Autor przedstawił najważniejsze procesy demograficzne mające charakter uniwersalny oraz procesy specyficzne dla różnych populacji żyjących na Ziemi, w tym w Europie, zwłaszcza w Polsce. Prezentacja tych procesów jest oryginalna i nowoczesna; odwołuje się do metody i wyników najbardziej znanych badań, powszechnych uwarunkowań biologicznych, historycznych trendów i kontekstu społecznego oraz najważniejszych interpretacji teoretycznych. Zarazem Czytelnik znajdzie w książce zwięzły, ale wyczerpujący przegląd pojęć, zjawisk i teorii ludnościowych. Adresatem tego tomu są nie tylko studenci, lecz także wszystkie osoby interesujące się problemami życia społecznego, jego aspektami socjo-biologicznymi oraz zachowaniami reprodukcyjnymi ludzi. [Scholar, 2005]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
All copies are currently unavailable
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Bibliogr. Streszcz. ang., ros.
Streszcz. ang., ros.
1. Rozwój demograficzny a racjonalna polityka ludnościowa - Istota i możliwości rozwiązania problemu ludnościowego - Zagadnienie optymalizacji procesu rozwoju społecznego - Racjonalna polityka ludnościowa 2. Czynnik demograficzny jako zmienna egzogeniczna w teoretycznych koncepcjach rozwojowych - Tradycyjne ujęcie mechanizmu rozwoju społeczno-ekonomicznego - Wieloczynnikowe dynamiczne modele gospodarki narodowej a czynnik ludnościowy - Modelowe ujęcie wzrostu liczebnego ludności a rzeczywisty rozwój demograficzny - Długookresowe konsekwencje egzogenicznego ujęcia czynnika demograficznego dla rozwoju społeczno-ekonomicznego 3. Model rozwoju gospodarki narodowej z endogenicznym ujęciem czynnika ludnościowego jako podstawa dla prowadzenia racjonalnej polityki demograficznej - Dynamiczny model gospodarki narodowej a racjonalna polityka ludnościowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Bibliografia przy rozdziałach. Indeks.
Streszczenie w języku angielskim.
CZ. I. RAMY KONCEPCYJNE TOMU: Agnieszka Fihel, Marek Okólski, 1. Przemiany cywilizacyjne, ludnościowe i starzenie się społeczeństwa ; Długookresowe zmiany ludnościowe jako zjawisko historyczne i cywilizacyjne związane z modernizacją ; Przejścia demograficzne ; Przejście migracyjne ; Starzenie się społeczeństwa w trakcie modernizacji ; Wyzwania dla starzejącego się społeczeństwa ; CZ. II. PRAWIDŁOWOŚCI/ANOMALIE LUDNOŚCIOWE W POLSCE Z PERSPEKTYWY DŁUGIEGO TRWANIA: Marta Kiełkowska, 2. Przemiany rozrodczości w Polsce: Początek przemian demograficznych na ziemiach polskich ; Bezpośrednie determinanty przemiany rozrodczości po II wojnie światowej ; Wybrane pośrednie determinanty przemian rozrodczości w okresie transformacji ustrojowej ; Marta Anacka, Agnieszka Fihel, Marek Okólski, 3. Niedokończone przejście migracyjne: Wzrost demograficzny i potencjał migracyjny (od końca XIX w. do 1939 r.) ; Zakłócenia procesów ludnościowych w wyniku II wojny światowej (1939-1948) ; Migracje w "kraju bez wyjścia" (od 1948 r. do lat 80. XX w.) ; Emigracja pod przykrywką wyjazdów czasowych (lata 80. XX w.) ; Stopniowe otwieranie granic (od 1989 r.) ; Napływ do Polski (od 1989 r.) ; Agnieszka Fihel, 4. Przejście struktury wieku: Dane i metoda analizy ; Wyniki analizy ; CZ. III. STARZENIE SIĘ POPULACJI Z PERSPEKTYWY MAKROSPOŁECZNEJ: Ewa Jaźwińska, Marta Kiełkowska, 5. Konsekwencje społeczne starzenia: Starzenie się ludności a starzenie się społeczeństwa ; Katalog konsekwencji społecznych starzenia się populacji ; Marta Anacka, Anna Janicka, Paweł Kaczmarczyk, Małgorzata Wrotek, 6. Rynek pracy, system emerytalny i opieka zdrowotna z perspektywy ekonomicznej: Efekty związane z rynkiem pracy ; Wpływ zmian struktury populacji na systemy zabezpieczenia społecznego ; Starzenie się demograficzne a funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia ; Starzenie się i inne efekty ekonomiczne - koncepcja dywidendy demograficznej ; Maciej Duszczyk, Magdalena Lesińska, Kamil Matuszczyk, 7. Upolitycznienie starzenia się społeczeństwa – perspektywa polityki (policy) i polityków (politics): Teoretyczne podstawy upolitycznienia starzenia się populacji ; Upolitycznienie starzenia się społeczeństwa w Polsce ; Podniesienie i zrównanie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn oraz prace nad tworzeniem systemu opieki długoterminowej jako przykłady procesu upolitycznienia (lub jego braku) ; CZ. IV. STARZENIE SIĘ POPULACJI Z PERSPEKTYWY LOKALNEJ/REGIONALNEJ: Magdalena Lesińska, Kamil Matuszczyk, 8. Regionalna polityka demograficzna na przykładzie trzech wybranych województw: Regionalna polityka demograficzna - próba definicji ; Przyszłość polskich regionów według badań i prognoz demograficznych ; Reakcja władz regionalnych - możliwe działania modelowe ; Wyzwania demograficzne i propozycje odpowiedzi na nie w dokumentach strategicznych w województwach: łódzkim, opolskim i zachodniopomorskim ; Realizacja regionalnej polityki demograficznej w trzech województwach: łódzkim, opolskim i zachodniopomorskim ; Agnieszka Radziwinowiczówna, Anna Rosińska, 9. Lokalna realizacja polityk senioralnych w obszarach partycypacji, integracji i opieki: Polskie rozwiązania z zakresu polityki senioralnej i ich lokalna implementacja ; Metody zastosowane w badaniu terenowym ; Wyzwania starzejącego się społeczeństwa z perspektywy lokalnej ; Anna Rosińska, Ewa Jaźwińska, Marta Kiełkowska, Weronika Kloc-Nowak, Agnieszka Radziwinowiczówna, 10. Seniorzy i ich rodziny - migracje i rozwiązania opiekuńcze: Metodologia badań ; Sytuacja seniorów w społecznościach lokalnych ; Typy rozwiązań opiekuńczych w rodzinach seniorów ; CZ. V. STARZENIE SIĘ POPULACJI W PRZYSZŁOŚCI, Marta Anacka, 11. Przyszłość demograficzna Polski. Dlaczego potrzebne są nam nowe prognozy: Wyniki dotychczasowych projekcji populacyjnych dla Polski ; Ocena założeń i poprawności metod stosowanych w dotychczasowych projekcjach ; Propozycja założeń metodologicznych do konstrukcji prognozy populacyjnej Mig/Ageing ; Wyniki prognozy Mig/Ageing ; Anna Janicka, Marta Anacka, 12. Starzenie się populacji w warunkach dopełniającego się przejścia migracyjnego: Prognoza migracji z i do Polski do roku 2060 ; Wpływ prognozowanego strumienia migracji na strukturę wieku populacji Polski ; Anna Janicka, Paweł Kaczmarczyk, 13. Wybrane problemy rynku pracy starego społeczeństwa w przyszłości: Prognozowane zmiany wielkości podaży siły roboczej ; Równowaga podaży i popytu na pracę w starzejącym się społeczeństwie ; Cudzoziemcy na rynku pracy ; Paweł Kaczmarczyk, Małgorzata Wrotek, 14. Determinanty popytu i wydatków publicznych na opiekę długoterminową - doświadczenia Polski na tle Europy: Determinanty popytu i wydatków na LTC - wnioski z analiz empirycznych ; Dane i metoda ; Wyniki estymacji i dyskusja.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Authority data
Okólski Marek (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Okólski Marek
Prof., ekonomia - demografia, teoria ekonomii.
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Europejska 36.)
Bibliogr. s. 150-[154].
I. MOBILNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA LUDNOŚCI: 1. Migracje na świecie dziś; 2. Migracje Polaków przed 1 maja 2004 r.; 3. Oczekiwania migracyjne związane z akcesją Polski do Unii Europejskiej; 4. Co wiemy o migracji z Polski po 1 maja 2004 r. ?, II. MIĘDZYNARODOWA MOBILNOŚĆ KAPITAŁU LUDZKIEGO: 1. Fakty i mity z przeszłości; 2. Co oznacza drenaż mózgów; 3. Mobilność kapitału ludzkiego obecnie; 4. Przesłanki migracji specjalistów w dobie globalizacji; 5. Polityka migracyjna jako narzędzie kontroli przepływu pracowników o wysokich kwalifikacjach; 6. Współczesne formy migracji specjalistów; 7. Przesłanie teorii migracji, III. PRZEPŁYW KAPITAŁU LUDZKIEGO W NAJNOWSZYCH MIGRACJACH LUDNOŚCI POLSKI: 1. Exodus lat 80. i migracje okresu wcześniejszego; 2. Migracje okresu transformacji w świetle wiedzy sprzed 20 maja 2002 r.; 3. Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 r., IV. MIGRACJE PRACOWNIKÓW WYSOKO WYKWALIFIKOWANYCH W KONTEKŚCIE INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ: 1. Przesłanki migracji polskich specjalistów w związku z członkostwem w UE; 2. Odplyw specjalistów po 1 maja 2004 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Emigracja ostatnia? / Izabela Grabowska-Lusińska, Marek Okólski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009. - 246 s. : mapy kolor., wykr. kolor. ; 24 cm.
Bibliogr, s. [234]-246.
I. PODSTAWY KONCEPCYJNE: Od europejskiej emigracji do imigracji ; Przesłanki emigracji ostatniej w Polsce. II. MIGRACJE PRZEDAKCESYJNE: Krótkotrwałość i niepełność migracji w dobie transformacji systemowej. III. WPŁYW WSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ NA WIELKOŚĆ I KIERUNKI MIGRACJI ORAZ CECHY MIGRANTÓW: Ile osób odpłynęło z Polski po 1 maja 2004 roku? ; Kierunki geograficzne oraz dynamika migracji przed akcesją i po niej ; Cechy osób migrujących przed akcesją i po niej ; Regiony pochodzenia (zamieszkania) osób migrujących przed akcesją i po niej ; Cechy migrujących - próba interpretacji. IV. MIGRACJE POAKCESYJNE A POTENCJAŁ MIGRACYJNY: Selektywność odpływu - ku wygaszaniu rezerw migracji. V. STRATEGIE MIGRACYJNE: Racjonalność migrantów poakcesyjnych ; Zasoby migrantów na rynkach pracy krajów przyjmujących - diagnoza ; Kapitalizowanie i dekapitalizowanie indywidualnych zasobów migrantów poakcesyjnych ; Migracyjny kapitał społeczny ; Transfer kapitałów migrantów poakcesyjnych ; Strategie powrotów migrantów poakcesyjnych ; Strategie powrotów migrantów poakcesyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Bibliografia przy rozdziałach. Indeks.
I. O BADANIACH MIGRACJI: Wykład 1. Migracje: pojęcia i metoda, Marta Anacka, Marek Okólski ; Wykład 2. Migranci jako populacja trudna do zbadania: wyzwania metodologiczne, Justyna Salamońska, Sabina Toruńczyk-Ruiz ; Wykład 3. Teorie migracji, Paweł Kaczmarczyk, Weronika Kloc-Nowak ; Wykład 4. Przyczyny migracji, Agnieszka Fihel ; II. MIGRACJE NA ŚWIECIE: Wykład 5. Historia człowieka to historia migracji, Dariusz Stola ; Wykład 6, Współczesne migracje na świecie, Marek Okólski, Agnieszka Radziwinowiczówna ; Wykład 7. Globalizacja, lokalność, migracje, Piotr Koryś, Wojciech Łukowski ; Wykład 8. Przyszłość migracji i sposoby jej przewidywania, Marta Anacka, Marek Okólski ; Wykład 9. Skutki procesów migracyjnych, Anna Janicka ; Wykład 10. Integracja migrantów w społeczeństwie przyjmującym, Aleksandra Grzymała-Kazłowska, Aneta Piekut ; III. MIGRACJE W POLSCE: Wykład 11. Migracje w Polsce w okresie 1989-2004, Katarzyna Andrejuk, Agnieszka Fihel ; Wykład 12. Migracje poakcesyjne z Polski, Michał P. Garapich, Izabela Grabowska, Ewa Jaźwińska ; Wykład 13. Cudzoziemcy w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, Agata Górny, Marta Kindler ; Wykład 14. Współczesne migracje wewnętrzne w Polsce, Przemysław Śleszyński ; IV. MIGRACJE A PAŃSTWO: Wykład 15. Polityka migracyjna, Magdalena Lesińska, Maciej Duszczyk ; Wykład 16. Polityka integracyjna: teoria i praktyka, Karolina Podgórska, Paulina Trevena ; Wykład 17. Migracje i bezpieczeństwo, Marta Jaroszewicz ; Wykład 18. Prawo międzynarodowe a migracje, Mieczysława Zdanowicz, Piotr Zdanowicz ; Wykład 19. Diaspory, Magdalena Lesińska ; V. WYBRANE TYPY MIGRACJI: Wykład 20. Repatriacja, Michał Nowosielski, Renata Stefańska ; Wykład 2. Migracje przymusowe, Marta Pachocka, Karolina Sobczak-Szelc ; Wykład 22. Migracje uchodźcze, Karolina Łukasiewicz, Witold Klaus ; Wykład 23. Migracje nieudokumentowane, Witold Klaus, Monika Szulecka ; Wykład 24. Migracje specjalistów, Jan Brzozowski, Paweł Kaczmarczyk ; Wykład 25. Migracje czasowe, Kamila Fiałkowska, Agata Górny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Bibliogr. s. [334]-351. Indeks.
PODSTAWOWE KATEGORIE: Czym jest demografia? ; Populacja (ludność) i jej jednostki elementarne ; Inne główne kategorie ; Biologiczne podstawy zachowań demograficznych ; Zmiana społeczna a procesy ludnościowe ; Demografia a inne dyscypliny ; METODA: Metoda demografii ; A naliza demograficzna ; Źródła danych ; Siatka demograficzna ; Podstawowe miary ; Tablica wymieralności (tablica trwania życia) ; Techniki mikrodemografii ; Prognozowanie demograficzne ; Modele matematyczne w demografii ; PODSTAWOWE ZJAWISKA: Reprodukcja ludności ; Struktury demograficzne ; Ruch naturalny ludności ; Stan cywilny ; Małżeńskość ; Rozrodczość i płodność ; Postawy i zachowania prokreacyjne ; Regulacja (kontrola) urodzeń ; Rodzina i gospodarstwo domowe ; Umieralność ; Zdrowotność (stan zdrowia), zachorowalność i śmiertelność ; Długowieczność ; Mobilność przestrzenna ; Ruch wędrówkowy (migracje) ; TRANSFORM ACJE DEMOGRAFICZNE: Przejście demograficzne ; Przejście mobilności przestrzennej i przejście migracyjne ; Przejście epidemiologiczne i przejście zdrowotne ; Nuklearyzacja rodziny? ; Drugie przejście demograficzne ; Urbanizacja ; Starzenie się demograficzne ; DEMOGRAFIA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA: Ludność świata ; Zróżnicowanie demograficzne na świecie ; Ludność Europy ; Ludność Polski ; Eksplozja ludnościowa ; Demograficzny casus Afryki ; Chiny i Indie - jedna trzecia ludności świata ; Migracje międzynarodowe w dobie globalizacji ; Uchodźstwo ; Zmiany demograficzne na świecie w przyszłości ; Zmiany demograficzne w Polsce w przyszłości ; Starość populacji - dziedzictwo historyczne i podstawowe wyzwanie demograficzne dla przyszłości Europy ; PODSTAWOWE TEORIE: Główne nurty teoretyczne w demografii ; Teoria ludności Malthusa ; Maltuzjanizm i neomaltuzjanizm ; Teorie optimum zaludnienia (teorie ludności optymalnej) ; Teoria przejścia demograficznego ; Teorie związku partnerskiego i małżeństwa ; Teorie płodności ; Teorie umieralności ; Teorie długowieczności ; Teorie migracji ; Debata wokół "teorii" drugiego przejścia demograficznego ; POLITYKA LUDNOŚCIOWA: Istota i podstawowe cechy polityki ludnościowej ; Polityka wzrostu demograficznego ; Polityka rodzinna ; Polityka zdrowotna ; Polityka migracyjna ; PODSTAWOWE TECHNIKI ANALIZY DEMOGRAFICZNEJ: Współczynniki demograficzne ; Tablice eliminacji ; Wybrane inne techniki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Ludność i gospodarka świata / Marek Okólski, Józef Pajestka. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1978. - 289, [3] s. : il., mapy, tab., wykr. ; 19 cm.
Bibliogr.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again