Form of Work
Książki
(25)
Czasopisma
(4)
Status
only on-site
(18)
available
(6)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(4)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(18)
Filia 4 (Ofiar Katynia 15)
(1)
Filia 6 (Podwisłocze 6)
(1)
Filia 17 (Paderewskiego 154)
(1)
Author
Kersten Krystyna (1931-2008)
(27)
Courtois Stéphane (1947- )
(4)
Kersten Krystyna
(4)
Szarota Tomasz (1940- )
(4)
Wakar Krzysztof
(4)
De Weydenthal Jan B
(3)
Devlin Kevin
(3)
Porter Bruce D
(3)
Radożycka-Paoletti Maria
(3)
Radożycki Jan (1911-2003)
(3)
Bujnowski Jan
(1)
Libionka Dariusz (1963- )
(1)
Szaynok Bożena
(1)
Szaynok Bożena (1965- )
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(20)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(3)
1960 - 1969
(2)
Country
Poland
(28)
Language
Polish
(28)
Subject
Antysemityzm
(4)
Komunizm
(4)
Polska
(4)
Żydzi
(4)
II wojna światowa (1939-1945)
(3)
Kraje socjalistyczne
(3)
NSZZ "Solidarność"
(3)
Pogrom 1946 r. kielecki
(3)
Stan wojenny 1981-1983 r. w Polsce
(3)
Totalitaryzm
(3)
Wieś
(3)
Etnopsychologia
(2)
Komunizm (ideologia i ruch społ.)
(2)
Wojsko
(2)
Życie codzienne
(2)
Historiografia polska
(1)
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(1)
Konferencja jałtańska (1945)
(1)
Kościół katolicki
(1)
Ludność
(1)
Ludobójstwo
(1)
Marzec 1968 r. w Polsce
(1)
Migracje
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Pogromy Żydów
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Procesy polityczne
(1)
Repatriacja
(1)
Sopicki, Stanisław
(1)
Wybory parlamentarne
(1)
Wydarzenia 1956 r. w Polsce
(1)
Wydarzenia 1980 r. w Polsce
(1)
Władza państwowa
(1)
Subject: time
1901-2000
(9)
1939-1945
(1)
Subject: place
Polska
(12)
ZSRR
(2)
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(1)
Genre/Form
Antologie
(2)
Materiały pomocnicze dla szkół średnich
(2)
Pamiętniki polskie
(2)
Materiały pomocnicze dla szkół
(1)
30 results Filter
Book
In basket
Rok pierwszy / Krystyna Kersten. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1993. - 103 s. : faks., fot., il., portr. ; 29 cm.
(Dzieje PRL/ pod red. nauk. A. Garlickiego, A. Paczkowskiego)
Nota bibliogr.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Authority data
Kersten Krystyna (1931-2008) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Kersten Krystyna ; Bujnowski Jan
Historyk, specjalistka w zakresie historii najnowszej. Pseud.: IJ; Jan Bujnowski; K. K.; Marian Wołoszyn.
Book
In basket
Jałta w polskiej perspektywie / Krystyna Kersten. - Londyn : Aneks, 1989. - 260 s. ; 22 cm.
Indeks
Bibliogr.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-72806 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-72307 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-68703 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-94(438) (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-71379 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
ARTYKUŁY I STUDIA: Warianty polityki polskiej : rok 1944 ; Rząd francuski wobec Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego i Rządu Tymczasowego RP (lipiec 1944-sierpień 1945) ; Stanowisko Rządu RP na wychodźstwie wobec kwestii Niemieckiej i polskiej granicy zachodniej (lipiec 1945-1949) ; Zbrojne podziemie poakowskie na Kielecczyźnie (1945-1948). Zarys problemu ; "Księżna patrioci" - geneza powstania formacji duchownych katolickich ; Konflikty chłopów z władzą w okresie "planowanego skupu zboża" w latach 1950-1951 ; Krótkotrwała normalizacja w stosunkach kościół - państwo (1956-1957) ; Życie codzienne w peerelu - propozycja badawcza ; PRZEGLĄD BADAŃ: Uwagi o stanie badań nad dziejami powojennej Polski ; MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE: "Notatka dotycząca działalności organów służby sprawiedliwości wojska" z 16 III 1951 r. ; Sprawozdanie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach z pracy agenturalno-operacyjnej na wsi woj. kieleckiego z marca 1954 r. ; RECENZJE: Krystyna Kersten, Między wyzwoleniem a zniewoleniem: Polska 1944-1956 ; The Soviet Union in Eastern Europe 1945-1989 ; Nowe spojrzenie na rok 1956 ; Marcin Kula, Paryż, Londyn i Waszyngton patrzą na Październik 1956 r. w Polsce ; Jerzy Eisler, List 34 ; Andrzej Walicki, Zniewolony umysł po latach ; Spór o PRL - dyskusja w Tygodniuku Powszechnym ; M. Lis, Ludność rodzima na Śląsku Opolskim po drugiej wojnie światowej (1945-1993).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-82741/t.1 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
rok 1956 - przełom? Kontynuacja? Punkt zwrotny? ; Kryzys stosunków polsko-radzieckich w 1956 roku ; Stany Zjednoczone wobec polskiego Października 1956 roku ; Berlin i Bonn patrzą na Październik 1956 roku w Polsce ; Władysław Gomułka a ugrupowania w partii w Październiku 1956 roku ; Wizerunek rewizjonizmu i rewizjonistów ; Kościół katolicki w Polsce w 1956 roku ; Rady robotnicze kontra socjalizm rynkowy ; Robotnicy Wałbrzycha wobec wydarzeń październikowych 1956 roku ; Wieś polska w 1956 roku ; Październik 1956 roku na ziemiach zachodnich i północnych (zarys problematyki) ; Październik 1956 roku w pmięci społecznej ; Mniejszości narodowe w Polsce w 1956 roku ; Polski październik - wspomnienia opublikowane w czterdziestą rocznicę ; Ku jakiej syntezie polskiego Października? Obrady Okrągłego Stołu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-82741/t.3 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
ARTYKUŁY I STIDIA: Między ideologią i praktyką reformy rolnej: pamięć ziemiaństwa ; Formy oporu społecznego w Polsce w latach 1944-1948 ; Problem "bandycenia się" podziemia na przykładzie kielecczyzny ; Wierzchowiny i Huta : Akademicki Związek Walki Młodych "Życie" - awangarda nowego porządku na wyższych uczelniach ; Strajki robotnicze w Łodzi w latach 1948-1949 ; "Odniemczanie" Górnego Śląska w latach 1945-1950 (zarys problemu) ; "Otworzyły się nowe możliwości..." idee środowiska przedwojennej ASP w Warszawie wobec propozycji socrealizmu ; Historycy radzieccy o historykach polskich. Uwagi o Zjeździe wrocławskim (1948) i Konferencji otwockiej (1951/1952) ; Wojna po wojnie, czyli polskie reperkusje wojny sześciodniowej ; Działalność polityczna i poglądy Stanisława Sopickiego (1941-1976) ; Niektóre aspekty działalności Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Kielcach w latach 1945-1975 ; DYSKUSJA: Masowe protesty w PRL - proces ciągły czy odosobnnione wydarzenia ; Kryzysy polityczne w PRL (parę uwag o metodzie) ; Polskie miesiące ; Uwagi o oporze społecznym w PRL ; PRZEGLĄD BADAŃ: Studia nad historią Polski w Japonii ; MATERIAŁY I DOKUMENTY: Lubelskie czarne gabinety. Sprawozdania cenzury wojennej z 1944 roku ; Dokumenty Wydziału Propagandy i Agitacji KC PZPR dotyczące problematyki sportowej jako źródło poznania rzeczywistości społecznej Polski lat 1949-1954 ; O wyrokach śmierci w stanie prawi wojennym (o żołnierzach Wojska Polskiego skazanych na śmierć za próby ucieczki na Zachód) ; Naszym zadaniem - "uświadomić masy..." przyczynek do historii stosunków państwo-kościół ; Poufne rozmowy polsko-watykańskie w latach 1966-1967. Wybór dokumentów ; RECENZJE: Pany i rezuny. Współpraca AK-WiN i UPA 1945-1947 (Iwan Kozłowski) ; Próba scalenia. Obiegi - wzorce - style. Literatura polska 1944-1989 (Marta Młodkowska) ; Pół wieku polityki, czyli rzecz o obronie czynnej, z W. Chrzanowskim rozmawiali Piotr Mierecki i Bogusław Kiernicki (Jan Żaryn) ; Oaza na Kopernika. Klub Inteligencji Katolickiej 1956-1989 (Jerzy Eisler) ; Historia codzienności. Mikrohistoria (Ludomir Smosarski).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-82741/t.4 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-82741/t.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego / Krystyna Kersten. - Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1965. - 263 s., [24] s. tabl. : portr.
Streszcz. ang., niem., ros.
Bibliogr.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-16205 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. Indeks Streszcz. ang.
I. Wojna i migracje II. Polityka repatriacyjna i organizacja repatriacji III.Środowiska polskich wychodźców wojennych i ich
stosunek do repatriacji IV. Przebieg i wyniki repatriacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-36464 (1 egz.)
Book
In basket
Rok pierwszy / Krystyna Kersten. - Warszawa : WSziP, 1993. - 103 s. : faks., fot., il., portr. ; 29 cm.
(Dzieje PRL / pod red. nauk. Andrzeja Garlickiego)
Nota bibliogr.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-94(438).083 (2 egz.)
Book
In basket
Rok pierwszy / Krystyna Kersten. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. - 103 s. : faks., fot., portr., rys. ; 29 cm.
(Dzieje PRL)
Nota bibliogr. s. 98.
Utworzenie PKWN ; Pierwsze działania: deklaracje i rzeczywistość ; PKWN i powstanie warszawskie ; Stanowienie władzy : Organizacja aparatu państwowego ; Wojsko ; Przemysł i rolnictwo ; Szkolnictwo ; Partie polityczne ; Represje ; Stosunek społeczeństwa: opór żywiołowy i konspiracja ; Zwrot październikowy ; Sprawa polska w końcu 1944 r. Utworzenie Rządu Tymczasowego ; Drugi etap przejmowania władzy przez komunistów. Agonia państwa podziemnego ; Konferencja w Jałcie ; Ziemie Zachodnie ; Walka o realizację postanowień jałtańskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Rok pierwszy / Krystyna Kersten. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. - 103 s. : faks., fot., portr., rys. ; 29 cm.
(Dzieje PRL)
Nota bibliogr. s. 98.
Utworzenie PKWN ; Pierwsze działania: deklaracje i rzeczywistość ; PKWN i powstanie warszawskie ; Stanowienie władzy: Organizacja aparatu państwowego ; Wojsko ; Przemysł i rolnictwo ; Szkolnictwo ; Partie polityczne ; Represje ; Stosunek społeczeństwa: opór żywiołowy i konspiracja ; Zwrot październikowy ; Sprawa polska w końcu 1944 r. Utworzenie Rządu Tymczasowego ; Drugi etap przejmowania władzy przez komunistów. Agonia państwa podziemnego ; Konferencja w Jałcie ; Ziemie Zachodnie ; Walka o realizację postanowień jałtańskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. AF-101646 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. F.4-32 (1 egz.)
No availability information: sygn. F.17-Podr.32
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. F.6.- 32 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again