Form of Work
Książki
(9)
Audiobooki
(1)
Status
only on-site
(8)
available
(1)
Branch
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(8)
Wypożyczalnia Muzyczna (Żeromskiego 2)
(1)
Author
Jarosz Antoni
(8)
Jarosz Antoni (1938- )
(4)
Bosak Barbara (1936-1979)
(1)
Brylińska Krystyna (1910-1992)
(1)
Buszewicz Andrzej (1934- )
(1)
Bączek Jerzy (1928-2013)
(1)
Czuma Łukasz (1935-2012)
(1)
Dobrzański Edward (1929- )
(1)
Dukiet Margita (1939- )
(1)
Fabisiak Aleksander (1945- )
(1)
Fedorowicz Jerzy (1947- )
(1)
Grabowski Juliusz (1920-2000)
(1)
Gronkowski Stanisław (1922-2004)
(1)
Güntner Jan (1931- )
(1)
Halcewicz Hanna
(1)
Jabłoński Mieczysław (1901-1974)
(1)
Jarosz Rajmund (1935- )
(1)
Jurasz Tomasz (1929- )
(1)
Józefczak Zygmunt
(1)
Kaczor Kazimierz (1941- )
(1)
Karkoszka Elżbieta (1943- )
(1)
Konieczny Zygmunt (1937- )
(1)
Kozak Andrzej (1934- )
(1)
Kruszewska Wanda (1921-2013)
(1)
Kuźniakówna Halina (1921-2013)
(1)
Kwiatkowska Halina (1921- )
(1)
Leśniak-Moczuk Krystyna
(1)
Luberadzki Euzebiusz (1911-1977)
(1)
Maksymowicz Danuta
(1)
Malak Tadeusz (1933- )
(1)
Mickiewicz Adam (1798-1855)
(1)
Morgała Józef (1928- )
(1)
Niedźwiecka Celina (1904-1988)
(1)
Nowak Jerzy (1923-2013)
(1)
Olszewska Izabella (1930- )
(1)
Osiński Zbigniew (1939-)
(1)
Piskorz Leszek (1947- )
(1)
Piętowski Wojciech (1930-2000)
(1)
Polony Anna (1939- )
(1)
Rabczyńska Maria (1941- )
(1)
Raczkowska Ewa (1937-1977)
(1)
Radziwiłowicz Jerzy (1950- )
(1)
Romanowski Adam (1943-1990)
(1)
Ruszkowski Wojciech (1897-1976)
(1)
Sadecka Melania (1913-1985)
(1)
Sadecki Wiktor (1923-1987)
(1)
Smólska Hanna (1921- )
(1)
Stankiewicz Roman (1921-1985)
(1)
Stuhr Jerzy (1947- )
(1)
Swinarski Konrad (1929-1975)
(1)
Szulczyński Wojciech
(1)
Słojkowski Marian (1914-1977)
(1)
Trela Jerzy (1942- )
(1)
Will Elżbieta (1938- )
(1)
Więcławówna Zofia (1920-1994)
(1)
Wójcik Ferdynand (1914-1980)
(1)
Wójtowicz Roman (19..-1983)
(1)
Zazula Zdzisław (1928-2005)
(1)
Âroš Antoní
(1)
Święch Jerzy
(1)
Żarnecki Michał (19..-1988)
(1)
Żuliński Antoni (1900-1973)
(1)
Żółkowska Joanna (1950- )
(1)
Year
1990 - 1999
(9)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Gospodarka terenowa
(2)
Prywatyzacja
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Regionalizacja gospodarcza
(2)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(2)
Turystyka
(2)
Agroturystyka
(1)
Marketing
(1)
Małopolska
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(1)
Przedsiębiorstwo usługowe
(1)
Przemysł
(1)
Przemyśl (woj. podkarpackie ; okręg)
(1)
Rolnictwo
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie ; okolice)
(1)
Subject: time
1989-2000
(3)
1801-1900
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Rzeszów (woj. podkarpackie ; okolice)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(3)
Dokumenty dźwiękowe
(1)
Dramat polski
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
Dot. m.in. woj. rzeszowskiego, krośnieńskiego, przemyskiego (w niewielkim stopniu), rejonu mieleckiego, Bieszczad.
Bibliogr.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-83816 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-79935/cz.1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-79935/cz.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. R-5033 (1 egz.)
Authority data
Jarosz Antoni (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Jarosz Antoni
Authority data
Jarosz Antoni (1938- ) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Jarosz Antoni ; Âroš Antoní ; Âroš Antoní
Prof. dr hab. ; ekonomia, ekonomika regionu ; Politech. Rzeszowska.
Book
In basket
Dot. m.in. woj. płd.-wsch.
Bibliogr. s. 36,59,70.
I. REFERATY NAUKOWE "Rola państwa w procesie transformacji systemowej" ; II. REFERATY I KOMUNIKATY "Kształtowanie procesów przekształceniowych w regionie południowo-wschodnim oraz rola administracji rządowej i samorządowej w generowaniu rozwoju gospodarczego" ; III. REFERATY I KOMUNIKATY "Sytuacja podmiotów gospodarczych w okresie przejścia do gospodarki rynkowej w procesie przekształceń własnościowych".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Dot. m.in. woj. krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego.
Bibliogr. s. 36, 59, 70.
Cz. I. REFERATY NAUKOWE "ROLA PAŃSTWA W PROCESIE TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ": Edward Łukawer - Węzłowe zagadnienia okresu transformacji ; Łukasz Czuma - Rola państwa w transformacjach gospodarczych w Polsce ; Antoni Jarosz, Franciszek Budziński - Niektóre aspekty udziału państwa w procesie transformacji systemowej ; Stanisław Lis - Problemy adaptacji Polski do procesów integracyjnych w Europie ; Jan Siekierski - Przekształcenia własnościowe w polskim rolnictwie i gospodarce żywnościowej ; Zygmunt Dowgiałło - Problemy procesów prywatyzacji w gospodarce żywnościowej Polski ; Głosy w dyskusji. Cz. II. REFERATY I KOMUNIKATY "KSZTAŁTOWANIE PROCESÓW PRZEKSZTAŁCENIOWYCH W REGIONIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIM ORAZ ROLA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ W GENEROWANIU ROZWOJU GOSPODARCZEGO: Krystyna Jaskowska - Przekształcenia własnościowe w województwach krośnieńskim, przemyskim i rzeszowskim; zaawansowanie, doświadczenia, spojrzenie na przyszłość ; Kazimierz Królikowski - Konwersja i restrukturyzacja kapitałowa prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych ; Stanisław Kubit - Przekształcenia własnościowe w województwie krośnieńskim ; Halina Krasowska - Problemy przekształceń własnościowych w województwie przemyskim; Stanisław Padowicz - Problematyka przekształceń własnościowych województwa rzeszowskiego ; Daniel Kortlan - Wyzwania amerykańskich inwestorów w Rzeszowie (na przykładzie firmy Alima-Gerber S.A.). Cz. III. REFERATY I KOMUNIKATY "SYTUACJA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W OKRESIE PRZEJŚCIA DO GOSPODARKI RYNKOWEJ W PROCESIE PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH": Zbigniew Pretorius - Sprawozdanie z realizacji Programu Pomocy Europejskiej PHARE SIP w roku 1994 w województwie rzeszowskim ; Tadeusz Pomianek - raport o stanie i kondycji small businessu w regionie południowo-wschodniej Polski ; Józef Mrozek - Praktyczne aspekty prywatyzacji państwowego przedsiębiorstwa budowlanego w trybie art. 37 ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych ; Ewa Rok, Marian Kaługa - Proces prywatyzacji w przedsiębiorstwie zaopatrzenia farmaceutycznego "Cefarm" w Rzeszowie ; Bronisława Misiąg - "Conres" w okresie przejścia do gospodarki rynkowej ; Andrzej Skarbek - Strategia z elementami taktyki dla Cukrowni "Ropczyce" S.A. na lata 1995-1997 ; Stanisław Wierzbicki - Restrukturyzacja organizacyjna, majątkowa i zatrudnienia Zakładów Mięsnych "Jarosław" S.A. przed sprzedażą spółki ; Leon Marciniec - Problemy restrukturyzacji WF "PZL-Sędziszów" w kontekście przekształceń własnościowych ; Michał Gabriel Woźniak - Efektywność procesów dostosowawczych prywatyzowanych przedsiębiorstw ; Kazimierz Gardian - Prywatyzacja i restrukturyzacja przedsiębiorstw (niektóre bariery w ocenie eksperta) ; Krzysztof Rogalski - Korzyści płynące z istnienia rynku kapitałowego dla podmiotów gospodarczych w procesie transformacji ; Stanisław Ślusarczyk - Perspektywy rozwoju rynku kapitałowego w Polsce ; Krystyna Sieniawska - Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej trzech spółek przemysłu browarniczego metodą skwantyfikowaną analizy finansowej ; Ewa Rok - Podstawowe problemy przekształceń własnościowych (na podstawie doświadczeń prywatyzowanych przedsiębiorstw).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-101249 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 187-193.
Skrypt uczelniany dla studentów Wydziału Zarządzania i Marketingu do wykładów i ćwiczeń z przedmiotu "regionalna polityka gospodarcza".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-89734 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. [11].
Literatura w języku polskim z historii myśli ekonomicznej ; Historia myśli ekonomicznej - schemat ; Poglądy starożytnych Greków ; Poglądy Rzymian ; Wpływ chrześcijaństwa w starożytności i średniowieczu: Renesans ; Czasy nowożytne: Protestantyzm o lichwie, cnocie pracowitości i oszczędności ; Bulionizm ; Merkantylizm ; Kameralizm ; XVII wiek: Fizjokratyzm ; Droga do bogactwa według Beniamina Franklina ; XVIII-XIX wiek: Szkoła liberalna - optymiści: Adam Smith - założyciel szkoły liberalnej ; Jean Baptiste Say ; Krytycy w szkole liberalnej: Jean Charles Leonard Simonde de Sismondi ; Szkoła liberalna - pesymiści: Robert Malthus ; David Ricardo ; Superoptymiści w szkole liberalnej: Fryderyk Bastiat ; Henry Charles Carey ; Synteza szkoły liberalnej - angielska szkoła klasyczna: James Mill ; John Ramsay MacCullogh ; Nassau Wiliam Senior ; John Stuart Mill ; Szkoła klasyczna w Niemczech ; Szkoła klasyczna na ziemiach polskich ; Szkoła narodowa lub początki szkoły historycznej w Niemczech: Adam Heinirich Müller ; Fryderyk List ; Starsza szkoła historyczna ; Porównanie poglądów szkoły liberalnej z poglądami szkoły narodowej i historycznej ; Szkoła matematyczna: Antoine Augustin Cournot ; Leon Walras ; Vilfredo Pareto ; Szkoła psychologiczna: Karl Menger ; Eugen Böhm von Baverk ; Friedrich von Wieser ; Nowa szkoła wiedeńska: Hans Mayer ; Ludwig von Mises ; Friedrich August von Hayek ; Szkoła psychologiczna we Francji: Charles Gide ; Szkoła psychologiczna w Polsce: Włodzimierz Aleksander Czarkawski ; Józef Milewski ; William Stanley Jevons - poprzednik szkoły neoklasycznej ; Alfred Marshall - założyciel szkoły neoklasycznej ; Thorstein Veblen i instytucjonalizm ; XX wiek: Socjologizm historyczny ; John Maynard Keynes ; Mnożnik - akcelerator - oscylator ; Współczynnik kapitałowy ; Analiza przyczyn inflacji ; "Économie et Humanisme" we Francji ; Myśliciele niemieccy w XX wieku ; Wybitni polscy działacze i myśliciele ekonomiczni: Franciszek Ksawery książę Drucki-Lubecki ; Władysław Grabski ; Eugeniusz Felicjan Kwiatkowski ; Losy nauki polskiej w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej w czasie II wojny światowej ; Socjalizm umiarkowany i radykalny (komunizm) ; Ekonomia polityczna marksistowska w "Polsce demokratycznej", "Polsce ludowej" i w "Polsce socjalistycznej" ; Opozycja wobec PRL ; Filosowieci w ekonomii zachodniej ; Cele polityki gospodarczej rządu według postkeynesistów ; Od religijnych i niereligijnych wizji rozwoju ludzkości do teorii kryzysów, teorii cykli gospodarczych, teorii koniunktury, teorii wzrostu gospodarczego i teorii rozwoju społeczno-gospodarczego ; Historia katolickiej myśli społecznej ; Ochrona środowiska z filozofia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-100011 (1 egz.)
Audiobook
Vinyl
In basket
Autor: Mickiewicz Adam (1798-1855) ; Stankiewicz Roman (1921-1985) ; Wójtowicz Roman (19..-1983) ; Karkoszka Elżbieta (1943- ) ; Żarnecki Michał (19..-1988) ; Polony Anna (1939- ) ; Nowak Jerzy (1923-2013) ; Żółkowska Joanna (1950- ) ; Trela Jerzy (1942- ) ; Jabłoński Mieczysław (1901-1974) ; Ruszkowski Wojciech (1897-1976) ; Józefczak Zygmunt ; Malak Tadeusz (1933- ) ; Stuhr Jerzy (1947- ) ; Gronkowski Stanisław (1922-2004) ; Jurasz Tomasz (1929- ) ; Romanowski Adam (1943-1990) ; Fedorowicz Jerzy (1947- ) ; Kaczor Kazimierz (1941- ) ; Fabisiak Aleksander (1945- ) ; Dobrzański Edward (1929- ) ; Radziwiłowicz Jerzy (1950- ) ; Piskorz Leszek (1947- ) ; Buszewicz Andrzej (1934- ) ; Kozak Andrzej (1934- ) ; Sadecki Wiktor (1923-1987) ; Jarosz Rajmund (1935- ) ; Luberadzki Euzebiusz (1911-1977) ; Dukiet Margita (1939- ) ; Kwiatkowska Halina (1921- ) ; Smólska Hanna (1921- ) ; Słojkowski Marian (1914-1977) ; Bączek Jerzy (1928-2013) ; Zazula Zdzisław (1928-2005) ; Will Elżbieta (1938- ) ; Żuliński Antoni (1900-1973) ; Święch Jerzy ; Güntner Jan (1931- ) ; Grabowski Juliusz (1920-2000) ; Wójcik Ferdynand (1914-1980) ; Olszewska Izabella (1930- ) ; Bosak Barbara (1936-1979) ; Maksymowicz Danuta ; Halcewicz Hanna ; Sadecka Melania (1913-1985) ; Kuźniakówna Halina (1921-2013) ; Więcławówna Zofia (1920-1994) ; Raczkowska Ewa (1937-1977) ; Brylińska Krystyna (1910-1992) ; Morgała Józef (1928- ) ; Rabczyńska Maria (1941- ) ; Kruszewska Wanda (1921-2013) ; Niedźwiecka Celina (1904-1988) ; Szulczyński Wojciech ; Swinarski Konrad (1929-1975) ; Konieczny Zygmunt (1937- ) ; Osiński Zbigniew (1939-) ; Piętowski Wojciech (1930-2000)
Kier. literacki Zbigniew Osiński.
Koment. Wojciecha Szulczyńskiego w jęz. pol.
Zawiera: Fragm. II cz. Dziadów (Początek obrzędu ; Monolog Sowy ; Widmo Zosi) ; Monolog Gustawa (fragm. IV cz. Dziadów) ; Przejście obrzędników (fragm. I cz. Dziadów) ; Prolog (fragm. prologu III cz. Dziadów) ; Fragm. sceny więziennej z III cz. Dziadów (Piosenki więźniów ; Mała improwizacja) ; Widzenie księdza Piotra (III cz. Dziadów) ; III cz. Dziadów (Wielka improwizacja ; Sąd aniołów) ; Fragm. III cz. Dziadów (Widzenie senatora ; Bal u senatora ; Monolog Rollisonowej w scenie balu ; Spotkanie Guślarza z Marylą) ; Do przyjaciół Moskali (ustęp).
Reż. nagr. W. Piętowski.
Roman Stankiewicz - Guślarz ; Roman Wójtowicz - Starzec, Gubernator ; Elżbieta Karkoszka - Sowa ; Michał Żarnecki - Kruk ; Anna Polony - Kobieta, Ewa ; Jerzy Nowak - Widmo ; Joanna Żółkowska - Dziewczyna, Panna III ; Jerzy Trela - Gustaw-Pustelnik, Konrad ; Mieczysław Jabłoński - Ksiądz ; Wojciech Ruszkowski - Starzec, Starosta ; Zygmunt Józefczak - Anioł Stróż ; Tadeusz Malak - Duch, Adolf ; Jerzy Stuhr - Belzebub, Mistrz ceremonii, Lokaj ; Stanisław Gronkowski - Diabeł I ; Tadeusz Jurasz - Diabeł II ; Adam Romanowski - Jakub ; Jerzy Fedorowicz - Frejend ; Kazimierz Kaczor - Żegota, Bestużew ; Aleksander Fabisiak - Jan Sobolewski, Oficer rosyjski ; Edward Dobrzański - Ks. Lwowicz, Sowietnik ; Jerzy Radziwiłowicz - Tomasz Zan ; Leszek Piskorz - Feliks Kółakowski, Justyn Pol ; Andrzej Buszewicz - Kapral ; Andrzej Kozak - Ks. Piotr ; Wiktor Sadecki - Senator ; Rajmund Jarosz - Zenon Niemojewski ; Euzebiusz Luberadzki - Hrabia ; Margita Dukiet - Młoda dama ; Halina Kwiatkowska - Dama I ; Hanna Smólska - Dama II ; Marian Słojkowski - Jenerał ; Jerzy Bączek - Literat I ; Zdzisław Zazula - Literat II ; Władysław Olszyn - Szambelan ; Elżbieta Willówna - Panna ; Mieczysław Jabłoński - Stary Polak ; Antoni Żuliński - Kamerjunkier ; Jerzy Święch - Wysocki ; Jerzy Nowak - Doktór ; Jan Güntner - Pelikan ; Juliusz Grabowski - Bajkow ; Ferdynand Wójcik - Sekretarz ; Izabela Olszewska - Pani Rollison ; Barbara Bosak - Kmitowa ; Danuta Maksymowicz - Panna I ; Hanna Halcewicz - Narzeczona Bajkowa ; Melania Sadecka - Gubernatorowa ; Halina Kuźniakówna - Sowietnikowa ; Zofia Więcławówna - Jenerałowa ; Ewa Raczkowska - Księżna ; Adam Romanowski - Student ; Krystyna Brylińska - Dama ; Józef Morgała - Kolleski regestrator ; Marian Słojkowski - Pułkownik ; Maria Rabczyńska - Panna II ; Wanda Kruszewska - Matka ; Celina Niedźwiecka - Sowietnikowa II [et al.] ; śpiewają chłopcy z chóru chłopięcego z Filharmonii Krakowskiej.
Nagrano w Starym Teatrze w Krakowie w czerwcu 1974 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. Wyp.Muz.AD-4768, Wyp.Muz.AD-4767, Wyp.Muz.AD-4766, Wyp.Muz.AD-4765 (4 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again