Form of Work
Książki
(29)
Czasopisma
(3)
Status
only on-site
(17)
available
(13)
unknown
(2)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(11)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(17)
Filia 1 (Bohaterów 5)
(1)
Filia 2 (Fredry 5)
(1)
Filia 4 (Ofiar Katynia 15)
(1)
Filia 15 (Lwowska 60)
(1)
Filia 18 (Ćwiklińskiej 2)
(1)
Author
Barnier Michel (1951- )
(4)
Masclet Jean-Claude
(4)
Nowicka Elżbieta (redaktor)
(3)
Woźniak Michał Gabriel (1949- )
(3)
Ambroziak Adam A
(2)
Borowiec Jan
(2)
Cygler Maciej
(2)
Demidziuk Urszula
(2)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(2)
Kiuiła Olga
(2)
Peszko Grzegorz
(2)
Pikała Edyta
(2)
Rączka Jan
(2)
Streżyńska Anna
(2)
Synowiec Ewa
(2)
Winiarski Bolesław (1925- )
(2)
Bednaruk Waldemar (1972- )
(1)
Bielecki Szymon
(1)
Claverie de Saint-Martin Elisabeth
(1)
Dynia Elżbieta
(1)
Gruchman Bohdan (1928- )
(1)
Jureńczyk Łukasz (1981- )
(1)
Kozłowski Stefan
(1)
Lisowska Alicja
(1)
Małuszyńska Ewa
(1)
Niemiec Witold
(1)
Paczuski Ryszard (1929- )
(1)
Pyka Robert (1979- )
(1)
Sadowski Sławomir (historyk)
(1)
Sierzputowska Kamila
(1)
Strus Dorota
(1)
Tkaczyński Jan Wiktor (1960- )
(1)
Woźniak Leszek (1955- )
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(22)
1990 - 1999
(5)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(31)
Subject
Ochrona środowiska
(23)
Polityka ochrony środowiska
(10)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(9)
Transport
(7)
Unia Europejska (UE)
(6)
Wzrost gospodarczy
(5)
Energetyka
(4)
Gospodarka
(4)
Polityka regionalna
(4)
Prawa człowieka
(4)
Prawo ochrony środowiska
(4)
Ekorozwój
(3)
Euroregiony
(3)
Fundusze strukturalne UE
(3)
Inwestycje
(3)
Nierówności społeczne
(3)
Pieniądz
(3)
Polityka regionalna UE
(3)
Programy pomocowe UE
(3)
Prywatyzacja
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Rolnictwo
(3)
Rozwój regionalny
(3)
Rynek
(3)
Rynek pracy
(3)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(3)
Zmiany klimatyczne
(3)
Administracja
(2)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(2)
Budżet państwowy
(2)
Ceny
(2)
Dochody indywidualne
(2)
Dochód narodowy
(2)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(2)
Gospodarka narodowa
(2)
Gospodarka żywnościowa
(2)
Granice
(2)
Innowacje
(2)
Integracja europejska
(2)
Inwestycje zagraniczne
(2)
Kapitał
(2)
Konkurencja
(2)
Kościół katolicki
(2)
Ochrona zabytków
(2)
Odpady
(2)
PHARE
(2)
Polityka społeczna
(2)
Polityka strukturalna UE
(2)
Przemysł
(2)
Rozwój społeczny
(2)
Siła robocza
(2)
Stopa życiowa
(2)
Traktat lizboński (2007)
(2)
Turystyka
(2)
Unia Europejska
(2)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(2)
Wspólna Polityka Rolna UE
(2)
Współpraca transgraniczna
(2)
Zarządzanie
(2)
Zatrudnienie
(2)
Agroturystyka
(1)
BRW
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezrobocie
(1)
Broń jądrowa
(1)
Buddyzm
(1)
Budżet
(1)
Chrześcijaństwo
(1)
Controlling
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Czas pracy
(1)
Demografia
(1)
Dolina Lotnicza
(1)
EMAS
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Egalitaryzm
(1)
Energetyka odnawialna
(1)
Energia
(1)
Etyka
(1)
Etyka ekologiczna
(1)
Europejski Fundusz Społeczny
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Eurosieroctwo
(1)
Finanse
(1)
Fundusz Spójności UE
(1)
Gazownictwo
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka nieformalna
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Gospodarstwo rolne
(1)
Grupy nacisku
(1)
Górnictwo
(1)
Handel
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Hotelarstwo
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Subject: work
Agenda 2000
(1)
Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania transformacji rodziny
(1)
Subject: time
1989-2000
(9)
1901-2000
(2)
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(7)
Europa
(1)
Kosowo
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Podlaskie, województwo
(1)
Recz (woj. zachodniopomorskie, pow. Choszczno)
(1)
Ukraina
(1)
Wielka Syrta (zatoka)
(1)
Wielkopolska
(1)
Województwo podkarpackie (1999- )
(1)
Zakaukazie
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(5)
Podręczniki akademickie
(3)
Podręcznik
(1)
Podręcznik akademicki
(1)
37 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. [203]-212.
Książka zawiera zarys wykładu z zakresu problematyki ogólnej ochrony środowiska składa się z dwóch działów. Dział pierwszy stanowi charakterystykę ogólną ochrony środowiska, poczynając od ustalenia podstawowych pojęć, które odnoszą się do idei ochrony środowiska, znanej już dziś na całym świecie, jako pewnego rodzaju "wprowadzenia" do problematyki ochrony środowiska, opartej na podstawach prawnych. Dział drugi zawiera zwięzłą charakterystykę obowiązującego obecnie w Polsce prawa ochrony środowiska z uwzględnieniem niektórych jego podstawowych cech, struktury oraz głównych składników obowiązującego porządku prawnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. F.4-502/504 (1 egz.)
All copies are currently on loan: sygn. F.15-Podr.502 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. AF-84590/t.1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. AF-84018/t.1 (1 egz.)
Book
In basket
Materiały z konf., 26 listopada 2008 r., Katowice.
Bibliogr. przy ref.
Tekst częśc. równol. pol., fr. Streszcz. ang., fr.
1. Wspólna polityka energetyczna jako część polityki wspólnotowej UE; 2. Prezydencja francuska a kwestie energetyczne; 3. Wyzwania energetyczne Polski - wyzwania i szanse dla Śląska; 4. Zmiany potrzeb energetycznych w sektorze transportu; 5. Energia odnawialna a finanse publiczne; 6. Energetyka jądrowa próbą odpowiedzi na wyzwania energetyczno - klimatyczne; 7. Awarie w elektrowniach atomowych; 8. Świat pozbawiony współczesnych problemów energetycznych na przykładzie analizy rozwoju Elektrownii Łaziska.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-620 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 339-[341]. Indeks.
I. GENEZA I STRUKTURA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH: 1. Koncepcje teoretyczne i geneza integracji europejskiej; 2. Suwerenność a integracja europejska; 3. Etapy integracji gospodarczej; 4. System instytucjonalny; 5. System decyzyjny; 6. Budżet Unii Europejskiej; 7. Stosunki zewnętrzne Wspólnot Europejskich; 8. Poszerzanie Wspólnot Europejskich, II. FUNKCJONOWANIE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH: 9. Unia Gospodarcza i Walutowa; 10. Jednolity Rynek Wewnętrzny; 11. Polityka ochrony konkurencji i konsumenta; 12. Wspólna polityka rolna; 13. Polityka transportowa i ochrony środowiska; 14. Wspólna polityka handlowa; 15. Polityka naukowo-badawcza i edukacyjna; 16. Polityka regionalna (Polityka spójności); 17. Polityka społeczna, III. POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ: 18. Droga Polski do Unii Europejskiej; 19. Procedury pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-339.92 (1 egz.)
Book
In basket
Na książce wyłącznie błędny ISBN.
Bibliogr. przy pracach.
Na książce wyłącznie błędny ISBN.
1. HISTORIA ROZWOJU I KSZTAŁTOWANIA SIĘ OCHRONY ŚRODOWISKA: Konotacja wybranych pojęć związanych z ochroną środowiska ; Idea i początki ochrony środowiska na świecie ; Ogólna charakterystyka rozwoju ochrony środowiska w Polsce. 2. ZARYS PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA UNII EUROPEJSKIEJ: Pojęcie prawa europejskiego, geneza i jego źródła ; Podstawowe zasady polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej ; Ustrojowe podstawy działania w ochronie środowiska. 3. WYBRANE PROBLEMY PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA W POLSCE: Podstawowe zasady prawa ochrony środowiska ; System organów właściwych w ochronie środowiska w Polsce ; Charakterystyka odpowiedzialności w prawie ochrony środowiska ; System opłat w prawie ochrony środowiska. 4. UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W ZARZĄDZANIU ŚRODOWISKIEM: Dostęp do informacji o stanie środowiska ; Wybrane fragmenty ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 5. OCENY ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA ŚRODOWISKO - INFORMACJE PODSTAWOWE: Przesłanki rozwoju zrównoważonego ; Elementy organizacji i zarządzania ochroną środowiska ; Oceny oddziaływania jako narzędzie ochrony środowiska ; Podstawowe europejskie regulacje prawne ocen oddziaływania na środowisko ; Podstawowe krajowe regulacje prawne w zakresie ocen oddziaływania na środowisko ; Zarys procedury oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 6. PRZYKŁAD TECHNOLOGII ZAGOSPODAROWANIA KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH: Przegląd uwarunkowań prawnych ; Wybrane informacje o osadach komunalnych i ich przetwarzaniu ; Możliwości gospodarczego wykorzystania osadów ; Przegląd konstrukcji nowych maszyn i urządzeń do produkcji roślin przemysłowych i energetycznych ; Ochrona środowiska podczas stosowania komunalnych osadów ściekowych. 7. RAPORT W OCENIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO: Podstawowe wymagania stawiane raportom. 8. POZWOLENIE ZINTEGROWANE: Zarys historii wprowadzenia do polskiego prawodawstwa procedury pozwolenia zintegrowanego ; Najlepsza dostępna technika (BAT) ; Charakterystyczne cechy i etapy procedury w sprawie pozwolenia zintegrowanego ; Podstawowe etapy postępowania z wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego. 9. CONTROLLING W ZARZĄDZANIU ŚRODOWISKIEM: Rodzaje controllingu ; Wprowadzenie controllingu w przedsiębiorstwie ; Istotne korzyści z wprowadzenia controllingu w przedsiębiorstw ; Bariery i utrudnienia we wprowadzaniu controllingu ; Ekocontrolling w przedsiębiorstwie ; Podstawowe informacje o organizacji ekocontrollingu w przedsiębiorstwie ; Zastosowanie controllingu w ochronie środowiska ; Wybrane grupy wskaźników przydatnych w ekocontrollingu w przedsiębiorstwie. 10. SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ZGODNE Z ISO 14001: Czystsza produkcja ; Podstawy systemów zarządzania środowiskowego zgodnych " z ISO 14001 ; Streszczenie wymagań ISO 14001 ; Etapy wdrażania systemu zarządzania środowiskowego ; Korzyści wynikające z wdrożenia standardu ISO 14001. 11. ASPEKTY ŚRODOWISKOWE I ICH OCENA: Identyfikacja aspektów środowiskowych i ich wpływu na środowisko ; Wybór aspektów znaczących ; Przykłady dokumentów z obszaru aspektów środowiskowych ; Procedura identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych. 12. SYSTEM EKOZARZĄDZANIA I EKOAUDYTU ľ EMAS: Geneza i idea EMAS ; Analiza wymagań rozporządzenia EMAS III ; Przegląd załączników rozporządzenia EMAS III. 13. EMAS W POLSCE : Klasyczny model wdrażania systemu EMAS. 14. BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE PAŃSTWA - PODSTAWOWE ZAGADNIENIA: Definiowanie i współczesne postrzeganie bezpieczeństwa ekologicznego państwa ; Ekologiczne zagrożenia dla środowiska i bezpieczeństwa państwa ; Konflikty ekologiczne oraz sposoby ich rozstrzygania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-100869 (1 egz.)
Book
In basket
Na 4 s. okł. błędny zapis ISBN 837702178-1.
Bibliogr. po poszczeg. rozdz.
Streszcz. ang. i niem.
I. AKSJOLOGICZNE PODSTAWY INTEGRACJI: Próba syntezy filozofii Unii Europejskiej ; Wspólnota Europejska w koncepcjach ojców założycieli ; Stosunek Kościoła katolickiego do Unii Europejskiej. II. PRAWNE PODSTAWY INTEGRACJI: Pierwszeństwo prawa unijnego przed prawem Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz polskiego Trybunału Konstytucyjnego ; Traktat Lizboński i Karta Praw Podstawowych - geneza, znaczenie, charakterystyka ; Wpływ uzasadnienia wyroku niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 30 czerwca 2009 r. na treść uzasadnienia wniosku grupy senatorów RP reprezentowanych przez senatora P.Ł.J. Andrzejewskiego w sprawie stwierdzenia niezgodności umowy międzynarodowej (Traktatu Lizbońskiego) z Konstytucją RP. III. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ: Unijny wymiar sprawiedliwości ; Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. IV. GOSPODARKA I OCHRONA ŚRODOWISKA: Zmiany w zakresie polityki w dziedzinie transportu wprowadzone do traktatów założycielskich Unii Europejskiej przez Traktat Lizboński. Zarys problematyki ; Pięć lat w Unii Europejskiej - środowiskowy punkt widzenia ; Znaczenie Szóstego Programu Działań na Rzecz Środowiska i wybranych aktów prawa miękkiego dla inspirowania oraz tworzenia polityki i prawa ekologicznego Unii Europejskiej. V. VARIA: Eurosierctwo w świetle wybranych przepisów prawa rodzinnego i oświatowego ; Prawo wspólnotowe a elastyczny czas pracy w Polsce. DODATEK: Odpowiedzialność Kościołów za Europę ; Polskie euro - Quo vadis?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-96459 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr.
1. Dynamika i poszerzanie zakresu integracji europejskiej 2. System prawny i instytucjonalny Wspólnot i Unii Europejskiej 3. Funkcjonowanie rynku wewnętrznego 4. Wspólna polityka rolna 5. Wspólna polityka handlowa 6. Traktatowe stosunki handlowe Wspólnoty Europejskiej z państwami trzecimi 7. Wspólna plityka transportowa i polityka ochrony środowiska 8. Polityka regionalna i strukturalna 9. Unia gospodarcza i walutowa 10. System finansowy Wspólnot Europejskich 11. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa 12. Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości - współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych 13. Droga Polski do Unii Europejsiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-339.92 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Streszcz. w jęz. ang. przy pracach.
Spis treści także ang.
I. TRADYCYJNE I NOWE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO: Realne i pozorne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego. Próba klasyfikacji ; Cyberprzestrzeń jako globalna sfera konfliktów. Cyberprzemoc i jej przejawy w polityce ; Prognozy użycia broni jądrowej w przyszłych wojnach i konfliktach zbrojnych ; Niewidoczne skutki wojny - traumatyczne zdarzenia i ich psychologiczne konsekwencje ; Bezpieczeństwo społeczne w dobie kryzysu gospodarki światowej ; Konflikt celów radykalnych ugrupowań politycznych i państwa demokratycznego a bezpieczeństwo ideologiczne Polski ; Bezpieczeństwo jako podstawowa kategoria generująca migracje ; Zagrożenia dla zachowania tożsamości narodowej współczesnych migrantów z Polski w Wielkiej Brytanii ; II. WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTW I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH: Niestabilne środowisko bezpieczeństwa globalnego - implementacja nowej strategicznej koncepcji NATO w następstwie szczytu Sojuszu Północno-Atlantyckiego w Lizbonie oraz Chicago ; Polityka NATO w rejonie Kaukazu południowego. Problematyka bezpieczeństwa regionu w perspektywie lokalnej i globalnej ; Francja wobec ludobójstwa w Rwandzie w 1994 roku ; Działania Unii Europejskiej i NATO na rzecz ochrony środowiska ; System bezpieczeństwa społecznego ; Odpowiedzialność państwa za naruszanie praw człowieka podczas zagranicznych interwencji zbrojnych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Komitetu Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych ; Kierunek reformy systemu logistycznego sił zbrojnych RP ; Polski system ochrony dóbr kultury w czasie wojny ; Ochrona i bezpieczeństwo zasobów muzealnych w Polsce ; Postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-327 (1 egz.)
Book
In basket
1. Status aktywnego obserwatora Polski w Unii Europejskiej 2. Finansowe warunki akcesji Polski do Unii Europejskiej 3. Pomoc przedakcesyjna UE dla Polski 4. Znaczenie polityki strukturalnej UE dla Polski 5. Implikacje wspólnej polityki rolnej dla polskiego sektora rolnego 6. Skutki przyjęcia przez Polskę wspólnej polityki handlowej UE 7. Dostosowanie Polski do unijnych wymogów polityki transportowej 8. Warunki udzielania pomocy publicznej w Polsce po akcesji do UE 9. Dostosowania Polski do wymogów UE w zakresie ochrony środowiska 10. Perspektywy wejścia Polski do strefy euro
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-338 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. F.1-33 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Polityka gospodarcza / red. nauk. Bolesław Winiarski ; aut. Jan Borowiec [i in.]. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. - 584 s. : mapy, rys., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.
I. Funkcje polityki gospodarczej : 1. Pojęcia podstawowe ; 2. Systemy ekonomiczne i funkcje polityki gospodarczej ; 3. Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej ; 4. Przedmiot oddziaływań - gospodarka narodowa i jej relacje z otoczeniem ; 5. Polityka ekonomiczna a planowanie gospodarcze ; II. Doktryny, systemy, kierunki : 1. Merkantylizm, protekcjonizm, liberalizm, gospodarka wojenna ; 2. Między dwiema wojnami ; 3. Druga połowa XX stulecia. Polityka gospodarcza w podzielonym świecie ; 4. Procesy transformacji - od realnego socjalizmu do gospodarki rynkowej 5. Polityka gospodarcza w obliczu procesów globalizacji. Perspektywy na pierwsze dziesięciolecia XXI wieku ; III. Polityka rozwoju gospodarczego : 1. Poszukiwanie ścieżki trwałego wzrostu ; 2. Problemy strategii rozwoju ; 3. Polityka strukturalna ; 4. Polityka przemysłowa ; 5. Polityka żywnościowa ; 6. Polityka regionalna ; 7. Polityka ochrony środowiska ; 8. Polityka naukowa i innowacyjna ; 9. Polityka inwestycyjna ; IV. Mechanizmy oddziaływań : 1. Polityka pieniężna ; 2. Polityka budżetowa ; 3. Regulowanie rynku pracy ; 4. Regulowanie dochodów i cen ; V. Międzynarodowa polityka gospodarcza : 1. Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą ; 2. Polityka dostosowawcza ; 3. Unia Europejska - struktura instytucjonalna i zasady funkcjonowania ; 4. Wybrane kierunki polityki gospodarczej Unii Europejskiej ; 5. Euroregiony - nowy element narodowej i międzynarodowej polityki gospodarczej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-338 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
Temat: Kalecki, Michał (1899-1970) ; Unia Europejska (UE) ; Bezrobocie ; Buddyzm - a gospodarka ; Chrześcijaństwo - a gospodarka ; Dochody indywidualne - Polska - 21 w ; Ekorozwój ; Etyka ; Etyka ekologiczna ; Globalizacja ; Globalizacja - a gospodarka ; Globalizacja - a społeczności lokalne ; Globalizacja - socjologia ; Gospodarka - etyka ; Grupy nacisku - Unia Europejska ; Inwestycje zagraniczne - kraje Unii Europejskiej ; Islam - a gospodarka ; Judaizm - a gospodarka ; Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM) ; Kapitalizm ; Kapitał ; Kościół katolicki - a globalizacja ; Kursy walutowe - teoria ; Migracje ; Nierówności społeczne ; Nierówności społeczne - Polska ; Nierówności społeczne - a wzrost gospodarczy ; Ochrona środowiska - polityka - Polska - od 1989 r ; Ochrona środowiska - polityka - Unia Europejska ; Organizacja - socjologia ; Płaca ; Płaca - Polska - 21 w ; Płaca - polityka - Polska ; Podmiotowość ; Polityka regionalna UE ; Polityka spójności UE ; Prawa człowieka - prawo wspólnotowe europejskie ; Religia - a gospodarka ; Rozwój społeczny ; Rozwój społeczny - kraje Unii Europejskiej ; Równouprawnienie płci ; Ruchliwość społeczna - Polska - od 1989 r ; Rynek pracy ; Rynek pracy - kraje Unii Europejskiej ; Siła robocza ; Siła robocza - Polska - od 1989 r ; Społeczności lokalne ; Spożycie - socjologia ; Stopa życiowa - kraje Unii Europejskiej ; Świadomość społeczna ; Transformacja systemu społeczno-gospodarczego ; Wartość ekonomiczna ; Współpraca gospodarcza ; Współpraca transgraniczna - Europa - od 1989 r ; Współpraca transgraniczna - Polska - od 1989 r ; Współpraca transgraniczna - Ukraina - od 1991 r ; Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2004 r ; Wykształcenie - a rozwój społeczny - kraje Unii Europejskiej ; Wykształcenie - a wzrost gospodarczy - kraje Unii Europejskiej ; Wzrost gospodarczy ; Wzrost gospodarczy - kraje Unii Europejskiej ; Wzrost gospodarczy - teoria ; Zarządzanie ; Zatrudnienie ; Europa - gospodarka - od 1989 r ; Kraje Unii Europejskiej - gospodarka ; Polska - gospodarka - od 1989 r
Bibliogr. przy pracach.
Tekst częśc. ukr.
Spis treści równol. pol. i ang.
Streszcz. ang. przy pracach.
Edward Łukawer: W nawiązaniu do idei i przekonań Michała Kaleckiego; Michał Gabriel Woźniak: Kapitalizm globalny w kontekście aksjologicznym; Franciszek Piontek, Barbara Piontek: Transformacja a koncepcje rozwoju - skutki dla kapitału: ekonomicznego, ludzkiego i przyrodniczego; Krzysztof Kietliński: Religijne determinanty działalności gospodarczej w perspektywie czterech wielkich religii: judaizmu, buddyzmu, chrześcijaństwa i islamu; Franciszek Janusz Mazurek: Miejsce fundamentalnej normy moralności i norm moralnych jako reguł w dziedzinie gospodarczej; Vasyl Zinko, Oleh Ohirko, Vladimir Andrushko: Cerkva ta globalizaciâ i regionalizaciâ; Ewa Zysnarska: Efektywność, etyka i ekologia w obliczu globalizacji; Mieczysław Dobija: Międzynarodowe porównywanie wartości; Krystyna Leśniak-Moczuk: Lokalizm w perspektywie globalizacji; Anna Kulpa-Ogdowska: Włączeni i wyłączeni z globalnej sieci. Społeczne konsekwencje rozwoju nowoczesnych technologii i konsumeryzmu; Elżbieta Mikuła-Bączek: Kapitał a kapitał ludzki w procesie kształtowania wymiaru globalizacji; Magdalena Szpunar: Globalizacja - ziszczenie wizji McLuhana; Stanisław Fel: Podmioty pozarządowe w global governance; Ewa Cierniak-Szóstak: Mentalność ekonomiczna jako czynnik prorozwojowy; Ireneusz Maj: Homo symbolicus a homo economicus; Anna Mazurkiewicz, Marek Uryniak: Podmiotowość człowieka w aspekcie jego działalności w organizacji; Łukasz Jabłoński: Dylematy konwergencji ekonomicznej w warunkach globalizacji; Wioletta Nowak: Koncepcje konwergencji w teorii wzrostu gospodarczego; Jadwiga Berbeka: Konwergencja gospodarcza a konwergencja społeczna krajów Unii Europejskiej (15) w latach 1985-2002; Magdalena Cyrek: Procesy upodabniania się struktur gospodarczych Polski i wybranych krajów Unii Europejskiej; Jakub Piecuch: Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na poziom spójności gospodarczej regionów UE; Wiktor Czużykow: Teritorial'na asimetriâ v Evropi: modeluvannâ dlâ Ukraini; Ewa Mazur-Wierzbicka: Miejsce zrównoważonego rozwoju w polskiej i unijnej polityce ekologicznej na początku XXI wieku; Agnieszka Głodowska: Edukacja a rozwój społeczno-gospodarczy w krajach Unii Europejskiej; Marek Wocial: Model wpływu nierówności na wzrost gospodarczy; Ryszarda Bolonek: Nierówności rozwoju kapitału ludzkiego i intelektualnego barierą wzrostu gospodarczego Polski w ramach UE; Małgorzata Leszczyńska: Dysproporcje dochodów ludności w przekroju regionalnym; Patrycja Zwiech: Dochodowe nierówności płci w Polsce - relacje wynagrodzeń w ujęciu grup zawodowych; Natalia Krzyżanowska: O nierówności płci w sferze publicznej na przykładzie wyborów do Parlamentu Europejskiego 2004; Agata Kubiczek: Nierówności na rynku pracy; Magdalena Śmiglin: Indywidualne i społeczne skutki bezrobocia na tle globalizacji; Izabela Ostoj: Rynki pracy nowych krajów członkowskich UE w warunkach globalizacji; Jerzy Kociszewski: Mobilność siły roboczej w Polsce w procesie transformacji w układzie przestrzennym; Jan Brzozowski: Rola migracji międzynarodowych w niwelowaniu nierówności społecznych; Ewa Beck: Polityka płacowa polskich przedsiębiorstw w kontekście nierówności społecznych; Iwona Cieślak, Małgorzata Kucharczyk: Międzynarodowe relacje wynagrodzeń. Analiza na podstawie wartości kapitału ludzkiego; Wojciech Kozioł: Analiza wysokości płac minimalnych w przekroju międzynarodowym; Marianna Księżyk: Nowe doświadczenia krajów gospodarki rynkowej w zakresie ograniczania nierównowagi na rynku pracy; Anna Maria Rak, Jacek Maciej Rak: Rola państwa w rozwiązywaniu problemów zatrudnienia i bezrobocia; Irina Yeleyko: Analiza porównawcza doskonalenia państwowej polityki zatrudnienia na przykładzie Polski i Ukrainy; Andżelika Leja: System ochrony prawnej praw jednostki w Unii Europejskiej; Waldemar Kalita, Anna Barwińska-Małajowicz: Współpraca międzynarodowa jako forma działań wyrównujących nierówności gospodarcze; Izabela Markiewicz-Halemba: Nowa polityka spójności a problem nierówności społeczno-gospodarczych w Europie; Ireneusz Jaźwiński, Agnieszka Kiernożycka-Sobejko: Kooperacja i konkurencja w rozwoju społeczno-ekonomicznym w aspekcie międzynarodowej współpracy regionów; Janina Koniuch: Rozwój współpracy przygranicznej w ramach rozszerzonej Unii Europejskiej oraz Polski z krajami nie członkowskimi; Katarzyna Tarnawska: Reprezentacja interesów na poziomie UE. Logika członkostwa i logika wpływu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-95349/z.8 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Materiały z konf. nauk., 16-19 września 2008 r., Jasionka k. Rzeszowa.
Tomasz Dubowski - Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu z Lizbony ; Elżbieta Dynia - Uznanie Kosowa w świetle prawa międzynarodowego ; Danuta Kabat - Europejski Trybunał Sprawiedliwości a kontrola konstytucyjności prawa europejskiego ; Tomasz Kamiński - Status prawnomiędzynarodowy zatoki Wielka Syrta ; Wojciech Konaszczuk - Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej ; Bartłomiej Krzan - Kilka uwag o stwierdzaniu zagrożenia dla pokoju przez Radę Bezpieczeństwa ; Magdalena Kun-Buczko - Zasady świadczenia pomocy humanitarnej we współczesnym prawie międzynarodowym ; Brygida Kuźniak - Polska a Karta Praw Podstawowych - skuteczność Protokołu brytyjskiego w świetle celu postawionego przez Polskę ; Roman Kwiecień - Prawnomiędzynarodowe konsekwencje jednostronnej deklaracji niepodległości Kosowa ; Edyta Lis - Atrybucja odpowiedzialności prawnomiędzynarodowej państwa za akty sprzeczne z prawem międzynarodowym ; Andrzej Makarewicz - Bezpieczeństwo człowieka jako najwyższy cel nowego lądu światowego ; Jerzy Menkes - Polska w Unii Europejskiej, czyli integracja a la carte ; Marcin Menkes - Ewolucja podmiotowości funkcjonalnej organizacji międzynarodowych ; Barbara Mielnik - Funkcjonalna koncepcja podmiotowości prawnomiędzynarodowej organizacji międzynarodowych a kompetencje domniemane ; Marcin Pączek - Uwagi na temat ram czasowych prawa do samoobrony ; Joanna Połatyńska - Pozycja słuszności w prawie międzynarodowym ; Anna Przyborowska-Klimczak - Rozwój prawnomiędzynarodowej ochrony dziedzictwa kulturalnego w ramach UNESCO ; Dorota Pyć - Prawna ochrona Oceanu Światowego ; Anna Richards - Rozwój prawa międzynarodowego w zakresie ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego ; Zbigniew B. Rudnicki - Prawo międzynarodowe publiczne wobec współczesnych zagrożeń zbiorowego bezpieczeństwa ; Magdalena Słok-Wódkowska - Negocjacje Rundy z Doha - wybrane aspekty ; Agnieszka Szpak - Status zatrzymanych w Guantanamo Bay - jeńcy wojenni czy nielegalni kombatanci? ; Agnieszka Wedeł-Domaradzka - Prawo międzynarodowe wobec śmierci - krótkie studium z zakresu wybranych problemów ; Adam Wiśniewski - Uwagi o zastosowaniu koncepcji marginesu oceny w prawie międzynarodowym ; Agata Wnukiewicz-Kozłowska - Prawo międzynarodowe wobec wyzwań współczesnej medycyny ; Mieczysława Zdanowicz, Anna Doliwa-Klepacka - Polityka wizowa Unii Europejskiej ; Marek Zieliński - Pojęcie i zasady globalnego prawa administracyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-94427 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Cz. 3. FORESIGHT: Doświadczenia wynikające z zastosowanych metod badawczych w projektach typu foresight ; Rola foresight w programowaniu innowacyjnej gospodarki regionu ; Proces foresightu regionalnego w obszarze turystyki zrównoważonej na przykładzie wybranych projektów ; Foresight strategiczny w zarządzaniu innowacyjnym ; Scenariusze rozwoju technologii górniczych w aspekcie ich dostępności dla podmiotów decyzyjnych ; Foresight dla zrównoważonego rozwoju regionu na przykładzie województwa podkarpackiego ; Foresight narzędziem wyznaczania kierunków rozwoju przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie ; Foresight i zarządzanie wiedzą szansą na sukces przedsiębiorstwa w nowej gospodarce ; Priorytetowe technologie sektora informacyjnego w projekcie foresight województwa podkarpackiego ; Metodyka postępowania w badaniu delfickim w projekcie foresight ; Ocena ekoinnowacyjności technologii w projekcie foresight. Cz. 4. KLASTRY: Klastry ľ istota i znaczenie w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw ; Uwarunkowania organizacyjno-prawne funkcjonowania klastrów w kontekście regionalnego systemu innowacji ; Klastry medialne we współczesnej gospodarce ; Wsparcie finansowe klastrów w sektorze rolno-spożywczym z funduszy unijnych w latach 2007- 2013 ; Klastry jako narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiebiorstw na przykładzie klastra äDolina Lotnicza" w województwie podkarpackim. Cz. 5. EKOLOGICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW I REGIONU: Wpływ ekologicznej reformy podatkowej w wybranych krajach Unii Europejskiej na zachowania proekologiczne przedsiębiorstw ; Aktywność gmin doliny Sanu w zakresie ochrony środowiska ; Źródła modernizacji ekologicznej przedsiębiorstw ; Strategiczne reakcje biznesu na globalne wyzwania ekologiczne w regulowanym środowisku. Cz. 6. EKONOMICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA FIRMY I REGIONU: Rozwój kanałów dystrybucji na rynku żywności ekologicznej ; Wewnętrzny system zarządzania jakością w BRW S.A. ; Klasyfikacja ryzyka w projektach europejskich - cechy projektów i kategorie ryzyka ; Rola władz lokalnych i regionalnych we wspieraniu rozwoju sektora turystyki ; Relacje gospodarstw rolniczych z rynkiem ; Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a ryzyko w środowisku pracy ; Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji w energetykę odnawialną ľ ujęcie metodyczne ; Ocena konkurencyjności systemów produkcyjnych ; Zarządzanie produktywnością pracy w nowoczesnej organizacji ; Przygotowanie propozycji - zdefiniowanie obszarów najbardziej prorozwojowych dla Podlasia ; Finansowa ocena mechanizmów wsparcia inwestycji w energetykę odnawialną na przykładzie ciepłowni biomasowej w Reczu ; Problemy określania rentowności produkcji jednostkowej i małoseryjnej mieszanej ; Wybrane aspekty rozwojowe regionu Podkarpacia ; Sytuacja transportu kolejowego w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej ; Analiza porównawcza metod pomiaru wielkości ryzyka w pracach projektowych na przykładzie przedsięwzięć z branży IT ; Dystrybucja jako element budowy przewagi strategicznej przedsiębiorstw branży mięsnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-99020/t.2 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
Dot. m.in. woj. podkarpackiego.
Bibliogr. przy pracach.
Spis treści równol. pol. i ang.
Streszcz. ang. przy pracach.
Cz. I. WZROST GOSPODARCZY, REGULACJE MONETARNE I FISKALNE W PROCESIE GENEROWANIA NIERÓWNOŚCI: Piotr Górski: Dyskusje wokół nierówności społecznych i wzrostu gospodarczego w środowisku Instytutu Naukowej Organizacji i Instytutu Gospodarstwa Społecznego; Lidia Kaliszczak: Koncepcja zrównoważonego rozwoju (sustainable development) w rozwiązywaniu nierówności społecznych; Wioletta Nowak: Czynniki determinujące wzrost w świetle teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego; Józef Łobocki: Czynniki kreujące popyt i ich wpływ na wzrost gospodarczy; Łukasz Jabłoński: Zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym a nierównościami dochodów w Polsce w latach 90; Grzegorz Paluszak: Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej jako podstawa wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej; Barbara Sieńko: Analiza zmian portfela kredytowego jako wyraz procesu pogłębiania się nierówności społecznych; Wincenty Kulpa: Stopa procentowa narzędziem przeciwdziałania nierównościom społecznym. Cz. II. SYSTEMOWE UWARUNKOWANIA NIERÓWNOŚCI: Barbara Kożuch: Zmiany w zarządzaniu usługami publicznymi; Mirosław Raczyński: Konkurencja, monopol a nierówności społeczne; Waldemar Kalita: Przedsiębiorstwa transnarodowe a nierówności w gospodarce; Radosław Puchała: Nierówności a problem spójności procesu reform polskiej gospodarki; Marek Bednarz: Postęp społeczny a gospodarka wolnorynkowa; Krystyna Leśniak-Moczuk: Wpływ gospodarki nieformalnej na nierówności społeczne; Małgorzata Lechwar: Instytucje w procesach ograniczania nierówności społecznych; Andrzej Zubrycki: Organizacje publiczne a nierówności społeczne; Beata Stanisz: Udział organizacji non profit w rozwiązywaniu problemów społecznych; Paweł Frączek: Regulacja monopolu gazownictwa w Polsce; Arkadiusz Tuziak: Zmiana systemowa a postawy egalitarne w społeczeństwie polskim. Cz. III. MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW NIERÓWNOŚCI I WZROSTU GOSPODARCZEGO: Janina Jędrzejczak-Gas: Małe i średnie przedsiębiorstwa jako czynnik rozwoju współczesnych gospodarek; Sławomir Jankiewicz: Małe i średnie przedsiębiorstwa jako instrument ograniczania nierówności społecznych w Polsce; Antoni Słonimski: Wkład małych przedsiębiorstw w regionalny rozwój ekonomiczny na Ukrainie oraz Białorusi; Paulina Filip: Zróżnicowanie uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw małej skali; Krystyna Sieniawska: Uwarunkowania aktywności inwestycyjnej małych i średnich przedsiębiorstw; Katarzyna Szara: Rozwój pracowników czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstwa w świetle kompleksowego zarządzania przez jakość; Bożena Tuziak: Wymiary konfliktów społecznych w przedsiębiorstwie; Władysława Jastrzębska, Iwona Lis: Rola sektora małej i średniej przedsiębiorczości w niwelowaniu różnic społecznych. Przykład województwa podkarpackiego; Adriana Kaszuba-Perz: Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw a rynek pracy w regionie podkarpackim; Kazimierz Cyran, Piotr Cyrek, Magdalena Łuszczki: Kooperacja czynnikiem podnoszącym konkurencyjność małych firm na przykładzie przedsiębiorstw handlowych; Marek Wigier, Iwona Szczepaniak: Małe i średnie przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego czynnikiem równoważącym rozwój gospodarczy i społeczny regionów; Bogumiła Grzebyk: Przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska naturalnego w Polsce; Wiesław Szopiński, Wiesława Kuźniar: Wybrane formy pozarolniczej działalności producentów rolnych w agrobiznesie; Przemysław Rostropowicz: Wybrane zagadnienia dotyczące rozwoju sektora usług; Jan Rogowski: Metody oceny ryzyka upadłości podmiotów gospodarczych; Janusz Strojny: Innowacje i przedsiębiorczość w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie miasta Jarosław. Cz. IV. NIERÓWNOŚCI I WZROST W WYMIARZE REGIONALNYM I LOKALNYM: Jarosław Danowski: Regionalne dysproporcje rozwojowe w Polsce; Władysław Zakrzewski: Regionalne zróżnicowanie warunków życia ludności i problem ubóstwa na podstawie rozwiniętych i mniej rozwiniętych województw w Polsce; Maria Orłowska-Bednarz: Lokalne strategie ograniczania nierówności społecznych; Grażyna Prawelska-Skrzypek, Wojciech Porębski: Obszary deprywacji w Krakowie oraz zmiany w ich rozmieszczeniu w latach 1992-2001; Zbigniew Korzeb: Wpływ interwencjonizmu państwowego w rolnictwie na wyrównywanie dysproporcji regionalnych w Polsce; Dawid Tauber, Kazimierz Wojnowski: Warunki rozwoju agroturystyki według SWOT wybranych gmin i powiatów Wielkopolski; Ryszard Kata, Teresa Miś: Wykorzystanie instrumentów kredytowych w restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa rozdrobnionego; Edward Malisiewicz: Rozwój "od dołu" jako szansa regionu podkarpackiego; Władysława Jastrzębska: Kierunki rozwoju rolnictwa województwa podkarpackiego a problem bezrobocia na wsi w aspekcie integracji z Unią Europejską; Bożena Sowa: Rozwój inwestycji gospodarczych na terenach przygranicznych; Marek Smołeń: Uwarunkowania rozwoju gospodarczego w wymiarze lokalnym; Witosław J. Jasiński: Zachowania prospołeczne a status majątkowy mieszkańców gminy Szczucin w okresie zmian ustrojowo-gospodarczych; Katarzyna Wałkuska: Wybrane aspekty prywatyzacji subregionu łomżyńskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-95349/z.2 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
Temat: Kaczyński, Lech (1949-2010) ; Tyc, Waldemar. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania transformacji rodziny ; Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ; Demografia - a gospodarka ; Energetyka - polityka - Polska - 21 w ; Euroregiony ; Gospodarka - konkurencyjność ; Polityka gospodarcza ; Gospodarka oparta na wiedzy ; Gospodarka terenowa - polityka - Polska - od 1989 r ; Hotelarstwo - zarządzanie ; Infrastruktura techniczna - a wzrost gospodarczy ; Infrastruktura techniczna - Polska ; Innowacje - stosowanie - gospodarka - Polska - 21 w ; Inwestycje zagraniczne - a rozwój regionalny ; Inżynieria genetyczna ; Kapitał - rachunkowość ; Kapitał - teoria ; Kobieta - praca ; Kobieta - praca - Polska ; Kraje gospodarczo rozwinięte - gospodarka - od 1989 r ; Kultura organizacyjna ; Nauczyciele akademiccy - płace ; Niepełnosprawni - kraje Unii Europejskiej ; Nierówności społeczne ; Ochrona środowiska - polityka ; Ochrona środowiska - finanse ; Organizmy transgeniczne ; Pieniądz - polityka - Polska - od 1989 r ; Polityka podatkowa ; Polityka regionalna - Polska - 21 w ; Praca - teoria ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ; Przedsiębiorstwo - Polska - 21 w ; Regionalizacja gospodarcza - Polska - od 1989 r ; Rodzina - socjologia ; Rozwój regionalny - Polska - od 1989 r ; Rozwój społeczny - teoria ; Ryzyko inwestycyjne ; Siła robocza ; Specjalna strefa ekonomiczna - Polska - od 1989 r ; Surowce - eksploatacja ; Szkolnictwo wyższe - socjologia ; Transport - infrastruktura ; Turystyka - socjologia ; Współpraca transgraniczna - Ukraina ; Wzrost gospodarczy ; Wzrost gospodarczy - teoria ; Zatrudnienie - Polska - od 1989 r ; Zatrudnienie elastyczne - Polska ; Zdrowie publiczne - Polska - 21 w ; Żywność transgeniczna ; Polska - gospodarka - od 1989 r ; Ukraina - gospodarka - od 1991 r
Bibliogr. przy pracach.
Tekst częśc. ros.
Streszcz. ang., pol. przy pracach.
Adam Glapiński: Modernizacja i solidarność w ujęciu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego; Małgorzata Leszczyńska: Procesy przeobrażeń modernizacyjnych w teoriach ekonomicznych - implikacje dla rozwoju społecznego; Mieczysław Dobija: Integralność triady "kapitał - praca - pieniądz" warunkiem spójności społeczno-ekonomicznej; Andrzej Zybertowicz: Polityczna pogoń za rentą jako zagrożenie dla spójności społecznej i modernizacji; Jerzy Żyżyński: Modernizacja gospodarki a polityka fiskalna; Paweł Młodkowski: Polityka pieniężna a modernizacja gospodarki w warunkach transformacji systemu gospodarczo-politycznego; Michał Gabriel Woźniak: Modernizacja technologiczna w zintegrowanym rozwoju Polski w warunkach globalnego kryzysu finansowego; Anatolij Tkač: Institucional'nye izmeneniâ i modernizaciâ ekonomiki Ukrainy; Wanda Kudełka: Inżynieria genetyczna w produkcji i kształtowaniu jakości żywności; Bogumiła Mucha-Leszko, Magdalena Kąkol: Rozwój infrastruktury a proces konwergencji gospodarczej; Kazimierz Fiedorowicz, Jacek Duda: Modelowanie rozwoju układów infrastrukturalnych służące poprawie spójności w Polsce; Łukasz Jabłoński: Zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego w krajach OECD na przełomie XX i XXI wieku; Michał Gabriel Woźniak: Dokąd zmierza rodzina, czyli "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania transformacji rodziny" w ujęciu Waldemara Tyca; Michał Kubiak: Współczesne problemy demograficzne w aspekcie społeczno-gospodarczym; Teresa Bal-Woźniak: Innowacyjność w roli fundamentalnego czynnika modernizacji przedsiębiorstwa; Magdalena Cyrek: Znaczenie innowacyjności sektora usług dla modernizacji polskich regionów; Dariusz Firszt: Niwelacja luki technologicznej względem krajów rozwiniętych jako jeden z wymiarów modernizacji polskiej gospodarki; Barbara Siuta-Tokarska: Problemy modernizacji gospodarki Polski w dobie globalizacji, rozwoju BIZ i handlu zagranicznego; Katarzyna Kuźniar: Społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy; Zbigniew Dokurno: Kapitał ludzki w procesie modernizacji gospodarki; Bartosz Kurek: Ryzyko nieosiągnięcia średniej stopy zwrotu z kapitału w aspekcie zróżnicowanych poziomów ryzyka; Wojciech Kozioł: Kształtowanie wynagrodzeń podstawowych nauczycieli akademickich na podstawie pomiaru kapitału ludzkiego i intelektualnego; Tadeusz Kowalewski: Kultura organizacyjna uczelni jako wyzwanie dla polityki spójności w procesie modernizacji społeczeństwa; Błażej Łyszczarz, Zofia Wyszkowska: Socjoekonomiczne determinanty stanu zdrowia -perspektywa regionalna; Paweł Ulman: Problem niepełnosprawności w krajach UE. Analiza porównawcza; Magdalena Rękas: Kobiety na rynku pracy a elastyczne formy zatrudnienia; Mirosław Zajdel: Trójsektorowa struktura zatrudnienia w polskiej gospodarce jako miernik rozwoju (wybrane aspekty); Katarzyna Puchalska: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w kontekście innowacyjności i modernizacji regionu; Ryszarda Bolonek: Dywergencja rozwoju regionalnego Polski jako uwarunkowanie technologicznej modernizacji gospodarki; Agnieszka Huczek: Polityka regionalna jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów; Małgorzata Wosiek: Strukturalne uwarunkowania konkurencyjności regionów Polski Wschodniej w przestrzeni krajowej i europejskiej; Maria Kola-Bezka: Przyczynek do rozważań o przedsiębiorczości polskich regionów; Małgorzata Kożuch: Rola państwa w subsydiowaniu ochrony środowiska; Marcin Łuszczyk: Spowolnienie wykorzystania zasobów naturalnych wyzwaniem współczesnej gospodarki; Ewa Baran: Aktywność samorządów gmin górskich w realizacji rozwoju zrównoważonego; Paweł Frączek: Konsekwencje przyjęcia pakietu energetyczno-klimatycznego dla przyszłej roli węgla kamiennego w polityce energetycznej Polski; Halyna Shcherba: Polityka regionalna a współpraca transgraniczna w kontekście integracji Ukrainy w europejski obszar socjalny; Marina Bud'ko: Turizm kak signifikativnaâ modal'nost sociokul'turnyh izmenenij; Evgenij Bortnikov: Formirovanie sistemy upravleniâ gostiničnym predpriâtiem kak osnova modernizacii sektora uslug v Ukraine.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-95349/z.16 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again