366083
Book
In basket
(Seria Historyczna ; 45)
Książka Jakuba Gałęziowskiego dotyczy przede wszystkim dzieci urodzonych z powodu wojny, wojennej przemocy seksualnej, tuż powojennych aborcji i samodzielnego macierzyństwa. Tematy te wciąż są białymi plamami w polskiej historiografii i szerzej - w narracji o II wojnie światowej i jej społecznych konsekwencjach. Dzieci urodzone z powodu wojny (children born of war, CBOW) czy, jak same o sobie mówią, „dzieci wojny”, są owocem relacji okupantów z kobietami z podbitych narodów, zarówno związków dobrowolnych, jak i gwałtów. Przez lata tożsamość i pochodzenie takiego potomstwa były ukrywane przez matki, rodziny zastępcze, ale i polski system. Jakub Gałęziowski sięga do archiwów i relacji historycznych, rozmawia też z CBOW, by odtworzyć ich biografie oraz miejsce w społeczeństwie. Po roku 1989 kolejne przemilczane tematy i grupy społeczne wychodzą z cienia. Może nadeszła kolej na coming outy polskich CBOW i ich rodzin. [https://wydawnictwo.krytykapolityczna.pl/niedopowiedziane-biografie-jakub-galeziowski-1086, dostęp 2.12.2022]
ROZDZIAŁ 1. CBOW. KONTEKSTY, TERMINOLOGIA, DYSKURSY: Wojenna przemoc seksualna, Dzieci poczęte w wyniku wojennej przemocy seksualnej, Pokrzywdzenie i rankliwość, Inne okoliczności poczęcia CBOW. Rozwój pola badawczego, Besatzungskinder, Zróżnicowanie europejskich CBOW, Terminologia w poszerzonym polu badawczym. Kontekst Europy Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Konceptualizacja polskich CBOW ; ROZDZIAŁ 2. SŁOŃ W SALONIE. TABU CBOW W POLSCE: Przyczyny i skutki tabuizacji, Konsekwencje przemocy seksualnej czerwonoarmistów jako przykład systemowej tabuizacji, Przełamywanie milczenia - CBOW w polskiej kulturze (literatura, sztuka, film) ; ROZDZIAŁ 3. POLSKIE CBOW: Dzieci niemieckich okupantów, Dzieci żołnierzy Armii Czerwonej, Dzieci polskich robotnic przymusowych w Trzeciej Rzeszy i dipisek, Dzieci jeńców wojennych, Samotne macierzyństwo w powojennej rzeczywistości ; Posłowie ; Powojenne aborcje w Polsce ; Nota metodologiczna.
Availability:
There are copies available to loan: sygn. WG-94(438).082 (1 egz.)
All copies are currently on loan: sygn. A-111914 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia na stronach [421]-450. Indeks.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again