365959
Book
In basket
I. Wstęp (Aleksander Kozłowski): 1. Wprowadzenie ; 2. Podstawy formalnoprawne dokumentacji projektowej: Przepisy krajowe ; Postanowienia Eurokodów ; II. Stropy na belkach stalowych stosowane w budownictwie (Aleksander Kozłowski): 1. Rodzaje stropów ; 2. Obciążenia stropów i ich kombinacje ; 3. Kształtowanie układu konstrukcyjnego stropu ; III. Belki stropowe (Lucjan Ślęczka): 1. Typy belek ; 2. Schematy obliczeniowe i analiza statyczna ; 3. Ogólne zasady projektowania belek: Aranżacja układu belek ; Rozpiętości obliczeniowe ; Stan graniczny nośności ; Stan graniczny użytkowalności ; 4. Połączenia belek: Wprowadzenie ; Połączenia przegubowe: A. Oparcie belki na ścianie ; B. Oparcie belki na pasie górnym podciągu ; C. Połączenia z przykładką środnika z blachy ; D. Połączenia z czołową blachą głowicową ; E. Połączenia z przykładką środnika z dwu kątowników ; F. Oparcie belki na podciągu za pomocą stolika ; Połączenia sztywne belek: A. Zamocowanie w ścianie ; B. Belki uciąglone w miejscu podparcia z podciągiem: Standaryzacja połączeń ; 5. Belki podcięte na podporze ; VI. Belki główne - podciągi blachownicowe (Wiesław Kubiszyn): 1. Ogólna charakterystyka blachownie ; 2. Obliczenia statyczne podciągów ; 3. Kształtowanie blachownicy w przekroju poprzecznym ; 4. Podłużne kształtowanie blachownicy ; 5. Stan graniczny nośności podciągu ; 6. Połączenia i styki w blachownicach spawanych: Charakterystyka ogólna ; Połączenie pasa ze środnikiem ; Styki warsztatowe ; Styki montażowe spawane i śrubowe ; 7. Żebra usztywniające ; 8. Łożyska podporowe ; 9. Stan graniczny użytkowalności ; 10. Blachownice ze środnikiem z blachy falistej: Kształtownik i rozwiązania konstrukcyjne ; Stan graniczny nośności ; Stan graniczny użytkowalności ; V.. Słupy stalowe {Andrzej Wojnar): 1. Wiadomości ogólne ; 2. Trzon słupa: Słupy jednogałęziowe ; Słupy wielogałęziowe ; Wstępny dobór przekroju poprzecznego trzonu słupa ; 3. Przewiązki i skratowania ; 4. Głowice słupów: Wprowadzenie ; Konstrukcja głowicy słupa ; 5. Podstawy słupów ściskanych osiowo: Charakterystyka ogólna ; Stosowane rozwiązania konstrukcyjne ; Modele obliczeniowe podstawy słupa ; VI. Przykłady obliczeń: 1. Projekt stropu pośredniego w budynku magazynowym (Aleksander Kozłowski): Projekt budowlany: I. Kształtowanie konstrukcji stropu ; II. Opis techniczny konstrukcyjny ; III. Obliczenia statyczne i sprawdzenie stanów granicznych: Poz. 1. Płyta stropowa ; Poz. 2. Belka stropowa ; Poz. 3. Podciąg ; Poz. 4. Słup ; IV. Dokumentacja rysunkowa projektu budowlanego (RafałKlich): Projekt wykonawczy: I. Opis techniczny konstrukcyjny ; II. Obliczenia statyczne i sprawdzenie stanów granicznych: Poz. 1. Płyta stropowa ; Poz. 2. Belka stropowa ; Poz. 3. Podciąg ; Poz. 4. Słup ; III. Dokumentacja rysunkowa projektu wykonawczego (Rafał Klich) ; IV. Załączniki do projektu wykonawczego: 2. Projekt pomostu stalowego w budynku przemysłowym (Zdzisław Pisarek): Projekt budowlany: I. Kształtowanie konstrukcji pomostu ; II. Opis techniczny konstrukcyjny ; III. Obliczenia statyczne i sprawdzenie stanów granicznych: Poz. 1. Płyta pomostu ; Poz. 2. Belka drugorzędna ; Poz. 3. Belka główna ; Poz. 4. Słup ; IV. Dokumentacja rysunkowa projektu budowlanego (Rafał Klich): 2. Projekt wykonawczy: I. Opis techniczny konstrukcyjny ; II. Obliczenia statyczne i sprawdzenie stanów granicznych: Poz. 1. Płyta pomostu ; Poz. 2. Belka drugorzędna ; Poz. 3. Belka główna ; Poz. 4. Słup ; III. Dokumentacja rysunkowa projektu wykonawczego (Rafał Klich) ; IV. Załączniki do projektu wykonawczego.
Availability:
There are copies available to loan: sygn. AF-111562/cz.2 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych i norm na stronach 496-498.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again