365888
Książka
W koszyku
I. Wieś Skawinki od dawnych czasów do współczesności: 1. Środowisko i położenie wsi Skawinki, 2. Zarys historii wsi, 3. Zarys dziejów Kościoła i parafii w Skawinkach ; II. Szkoła w Skawinkach w okresie autonomii galicyjskiej i Wielkiej Wojny (1896-1918): 1. Początki zorganizowanej oświaty w Skawinkach, 2. Pierwszy okres działalności szkoły w Skawinkach (do 1918 r.) ; III. Miejscowa szkoła w Polsce odrodzonej oraz w okresie okupacji hitlerowskiej (1918-1945) ; IV. Szkoła w okresie Polski Ludowej (1945-1989): 1. Zarządzanie szkołą, 2. Nauczanie i wychowanie, 3. Mienie szkolne ; V. Szkoła w czasach Trzeciej Rzeczypospolitej (1989-2017): 1. Zarządzanie placówką oświatową, 2. Dydaktyka i zasady wychowawcze, 3. Infrastruktura szkolna ; VI. Wychowanie fizyczne, sport, turystyka, rekreacja, wychowanie prozdrowotne i ekologiczne uczniów: 1. Wychowanie fizyczne, 2. Aktywność sportowa uczniów, 3. Turystyka i rekreacja, 4. Promocja zdrowia i działalność ekologiczna.
Status dostępności:
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. A-106253 (1 egz.)
Strefa uwag:
Uwaga dotycząca bibliografii
Bibliografia na stronach 113-120.
Uwaga dotycząca języka
Streszczenie w języku angielskim.
Recenzje:
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej